Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler


Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler
İş hayatına yeni başlayan bazı girişimcilerin büyük başarılar elde ederken bazılarının başarısız olmalarının nedenlerini açıklamaya çalışan çeşitli yazarlar mevcuttur.
Örneğin; Baron, başarılı girişimciliği bilişsel ve sosyal faktörlere bağlar ve başarılı girişimcilerin, çeşitli özellikleri itibarıyla farklı olduklarını ifade eder. Baron’a göre başarılı girişimciler kendi yargılarına fazlasıyla güvenen, diğer insanlarla başarılı bir biçimde etkileşimde bulunan, sosyal algıları yüksek ve yeni durumlara hızlı uyum sağlayan insanlardır.

Meredith’e göre girişimcide bulunması gereken özellikler ise şöyle sıralanabilir:

* İş fırsatlarını görüp değerlendirebilme

* Kaynakları bir fayda yaratmak üzere bir araya getirmek

* Başarıyı sağlayacak uygun eylemleri başlatabilme


Lambing ve Kuehl ise, girişimcilerde bulunması gereken özellikleri aşağıdaki gibi sıralamıştır:

* İş kurmaya hevesli olmak

* Başarısızlığa rağmen vazgeçmeme

* Güven

* Kararlılık

* Risk yönetimi

* Yaratıcılık

* Değişimi fırsat olarak görme

* Belirsizliğe karşı tolerans

* Önayak olma ve başarı ihtiyacı

* Detaylara önem verme ve mükemmeliyetçilik

* Hırslı olma

* Büyümeye dönüklük

Admin

Taglar: GirişimcilerdeBulunmasıGerekenÖzellikler

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin