Girişimciler İçin Piyasaya Giriş Stratejileri


Girişimciler İçin Piyasaya Giriş Stratejileri

Var olan Bir İşin Satın Alınması

Küçük bir işletmeye sahip olmanın sağlayacağı özgürlük duygusunu yaşayabilmeyi arzulayan, ancak yeni bir işletme kurmanın getireceği güçlüklere katlanmak istemeyen bir kişi için en iyi alternatiftir. En büyük avantajı; faaliyetlerin maddi bir varlığının bulunmasıdır.

Mevcut olan bir işin satın alınması bu konuda duyarlı davranılmadığı takdirde oldukça risklidir. Bunun için; beceri ve kabiliyetlere uygun bizi en mutlu edecek iş seçilmelidir. Bize uygun olacak iş seçerken de alternatifler değerlendirilerek en uygunu seçilmelidir. Aksi takdirde para kaybettiren, kötü imaja sahip, faaliyet alanının uygun konumda olmadığı, ekipman ve tesisin ekonomik ömrü dolmuş bir girişimi almış oluruz.


Temelden Başlayarak Yeni Bir Girişim Kurulması

Girişimcinin bütün detayları göz önüne alarak girişimin kurulması ve faaliyete geçirilmesidir. Bu şekilde bir işletme kurulmasının riski de yüksek olacaktır. Aslında girişimcinin özünde de yenilik yaratmak vardır. Bir işe en başından başlanılması durumunda kişiler beyinlerinde yeni yarattıkları fikri kendi istedikleri kalıba sokabilirler. En büyük avantajı başka birinin yapmış olduğu yanlışlıkları (konum, çalışan, ürün, v.b) üstlenmemiş olur. Bunun yanında; doğru satıcıların seçimi, personel tedariki, pazarın gereksinimini tanımlama gibi zorluklar ve dezavantajlarla karşılaşılabilmektedir.


Evde Yerleşik Girişimler

Yapılan araştırmalar evde yerleşik girişimlerin ekonomide önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Evde çalışılmasını kolaylaştıran bazı gelişmeler vardır bunlar; bilgisayar ve faks makinelerinin gelişimi, işten çıkarmaların insanları kendi işini kurmaya itmesi, kişilerin bağımsız çalışmayı arzulaması ve bir diğeri de hizmet işletmelerine daha fazla gereksinim duyulmasıdır.


Evde yerleşik girişimler engelliler içinde uygun nitelikteki faaliyetlerdir ve bu girişimlerin diğerlerine oranla başarı şansıda yüksektir. Kadınların zamanlarını ve işlerini ev yaşamına ve çocuklarına göre ayarlamaları mümkün olmaktadır. Evde yerleşik girişimlerin kabusa dönmemesi için bunu yaşam tarzına uygun ve aile desteği alan kişilerin istemesi en uygundur. Kişinin kendi kendini disipline etmesi gerekmektedir çünkü onu kontrol eden bir üstü yoktur. Aksi takdirde maliyeti düşük olan bu girişim yaşam tarzına uymaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanacaktır.


Çalışanların Girişimciliği ve İşlerini Satın Almaları

Faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işletmelerin sermaye paylarını çalışanlarına kısmen veya tamamen devretmesi şeklinde bir yaklaşımdır. İşgücünün sermaye ortaklığı şeklinde gerçekleşen bu işlem sonucunda çalışanlar kendi işlerini satın almaktadırlar. Bunun sonucunda, çalışanların katılımının sağlandığı bir ortam, işletmeyi yabancı bir bölgeye taşıyacak bir girişimcinin işletmeyi satın almasının önlenmesi ile bölgede işsizliğe neden olacak bir durumun önlenmesi gibi yararlar sağlanacaktır.

Admin

Taglar: GirişimcilerİçinPiyasayaGirişStratejileri

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin