Dilbilim Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  -ce Hali
  -de Hali
  -e Dek Hali
  -e Doğru Hali
  -e Hali
  -i Hali
  Abanık
  Abanık Değşilimi
  Abanık Gövdeli İsim Çekimi
  Abanıklaşma
  Abanıklı Baştalık
  Abanıklık
  Abanır Yayılışı
  Abanırlar Dizgesi
  Abanırlar Uyumu
  Açık Ses
  Açıklama Çoğulu
  Açıklık
  Açılış
  Açılışlı Ses
  Açınık
  Açınık Görevi
  Açınık Gövdeli İsim Çekimi
  Açınık Kaynaşması
  Açınık Öğesi
  Açınık Ses
  Açınık Yayılışı
  Açınıkla Girşim
  Açınıklar Uyumu
  Açınıklararası Abanık
  Açınıklaşma
  Açınıklı Baştalık
  Açınıklık
  Açınıklık Noktası
  Açınırlar Devimi
  Açınırlar Dizgesi Uyumu
  Ad Değişikliği
  Ad Veya Ad İsim
  Adıkaynak
  Adlamalık
  Adlandırma Bilimi
  Adlaşmış Sıfat
  Ağır Erkeli Muzari
  Ağır Gidiş
  Ağır Taban
  Ağır Vurgu
  Ağır Vurgulu
  Ağırlık
  Ağız Açınığı
  Ağızardı Abanık
  Ağızdan Seslik Ve Ağız Sesliği
  Ağıziçi Abanık
  Akışlı Yazı
  Akışma
  Aktarışlı Dil
  Aktarışma
  Aktarma Şimdikiliği
  Alanlama Fiili
  Alçalan Ton
  Alçalan Vurgu
  Alfabe
  Alıntı
  Alışkı Geçmişliği
  Alışkı Şimdikiliği
  Almaşım
  Almaşım Derecesi
  Alnaçlık
  Alt Diyelek
  Alta Doğru Hali
  Altındalık Hali
  Altkatman
  Amaçlı Söz
  Amaçlık
  Amadeyi
  Ana Dil
  Ana Dili
  Ana Dili Vurgusu
  Anadan Adlılık
  Andırış Hısımlığı
  Anıtsal Yazı
  Anlam
  Anlam Daralması
  Anlam Değişmesi
  Anlam Dereceleri
  Anlam Eşili
  Anlam Genişlemesi
  Anlam İyilemesi
  Anlam Kayması
  Anlam Kemlemesi
  Anlam Öbeği
  Anlambilim
  Anlamdaş
  Anlamdaşlar Bilimi
  Anlamlık
  Anlatımlı İkizleme
  Anlatımlı Tonlama
  Anudâtta
  Anunâsika Ve Anusvâra
  Aorist
  Apostrof
  Araçlık Hali
  Araçsız Söz
  Aralama
  Arasındalık Hali
  Ardındalık Hali
  Arı Açınık Veya Ağız Açınığı
  Arı Dil
  Arınık Değşilimi Veya Bükünü
  Art Seslik
  Art Tümce
  Artakalım
  Artdamaksıl Abanık
  Artdamaksıllaşma
  Artık Açıklama
  Artlaç
  Artlaç Deyimi
  Aşağı Almanca
  Aşağılık Ağız Veya Aşağılık Dil
  Aşağılık Deyim
  Aşağılık Kelime
  Aşağılık Vurgu
  Asalak
  Asıl Dilekli
  Asıl Sayı
  Asıl Tümleç Veya Nesne
  Asıl Vurgu
  Aşırı Uzun
  Aslına Çevirme
  Aşnı Dil
  Aşnılık
  Attika İkilemesi
  Attika Kısaltması
  Ay Harfleri
  Ayartan
  Ayartık
  Aygıt İsmi
  Aygıtlı Fiil
  Ayırgı Açınığı
  Ayırma Vurgusu
  Ayırt İşareti
  Ayırttık
  Aynı Çıkaklı
  Aynı Heceden
  Ayrı Çıkaklı
  Ayrıklama
  Ayrılı Diller
  Ayrılı Zamirler
  Ayrımlaşma
  Ayrışma
  Babadan Adlılık
  Bağımlı Kip
  Bağımsız Değişme
  Bağıntı
  Bağıntı İyelikçisi
  Bağıntı Zamiri
  Bağıntılı Değişme
  Bağıntılı Tümce
  Bağlaç
  Bağlaç Asıntısı
  Bağlaç Deyimi
  Bağlaç Zarf
  Bağlaçlama
  Bağlaçlı İyelikçi
  Bağlaçsızlık
  Bağlam
  Bağlama
  Bağlama Açınığı
  Bağlama Kelimesi
  Bağlılaşma
  Bahuvrihi
  Bakışım Düşüklüğü
  Bartholomae Kanunu
  Başa Sığınım
  Başı Sondalık
  Başlak
  Başlama Gerilimi
  Başlıca Vurgu
  Başta Yeğinlik Vurgusu
  Baştalık
  Beach-la-mar
  Bebek Büyütücü Dili Veya Dadı Dili
  Belginleme
  Belirli Nesne
  Belirsiz Bağıntı Zamiri
  Belirsiz Nesne
  Belirsiz Sıfat
  Belirtme
  Belirtmesiz İsim Çekimi
  Benimsek Dil
  Berisindelik Hali
  Berk Geniş Zaman
  Berk Geri Zaman
  Berk İsim Çekimi
  Beşli Harf
  Betimleme Mastarı
  Beyinsel Abanık
  Bildirme Dili
  Bileşik Gereklik Kipi
  Bileşik Zaman
  Bileşim
  Bileşim Açınığı
  Bir Kezlik
  Bir Okunuşlu
  Bir Yanlı
  Bırakılmış
  Birincil Değişme
  Birincil Oluşum
  Birincil Yapılık
  Birincil Zamanlar
  Birinleşme
  Birinlik
  Birlik
  Birzamanlı
  Birzamanlı Kanunlar
  Bitişik Özümleme
  Bitişim
  Bitişimli Diller
  Bitmemişlik
  Bitmişlik
  Boğazdanlaşma
  Boğuk Vurgu
  Boğumlama
  Boğumlama Durağı
  Boğumlama Duruşu
  Boğumlamalı Ses
  Bükün
  Bükün Ara Katkısı
  Bulaşma
  Bulunurluk Sıfatı
  Burunculluk
  Bütünleyici
  Büyükseme Çoğulu
  Buyursamalı Kip
  Çabalı
  Çağrı Hali
  Çalım
  Canlı Veya Etken Kelime
  Çarpma Ton Veya Çarpma Vurgu
  Çekerlik
  Çekim Değişkenliği
  Çekim Örnekliği
  Çekim Orunlaması
  Çekimin İsimsel Şekilleri
  Çekimlemek
  Çekimsiz
  Çekmek
  Centum Diller
  Çetin Abanık
  Çetin Açınık
  Çetinleşme
  Çetinlik İşareti
  Çevriyazı
  Cezim
  Cezîmli Muzari
  Çift Dudaksıl
  Çift Dudaksıl Dişsel
  Çifte -i Hali
  Cins İsmi
  Cins Tekili
  Çitişme
  Çivi Yazısı
  Çocuk Dili
  Çocuk Kelimesi
  Coğrafyalık -in Hali
  Çoğul
  Çoğulcul
  Çokanlamlılık
  Çokdilbilir
  Çokheceli
  Çoksesli
  Çözümleme
  Cum Evirtimi
  Cümle
  Cümle Eklemleri
  Cümle Kelime
  Cümle Üyesi
  Cümle Vurgusu
  Dahl Kanunu
  Dalgalı Vurgu
  Damak Yelkeni
  Damaksıllaşma
  Dar Hal
  Daraltılı Abanık
  Dayanak Açınığı
  Değersizleştirici
  Değişik Okunuşlu
  Değişken Cinsli
  Değşilim
  Den Aşağı Hali
  Den Hali
  Deponens
  Derece Zarfı
  Derilme
  Derli Açınık
  Derli Çekim
  Derli Şekil
  Destekleme Açınığı
  Destekli Abanık
  Destekli Kelime
  Deyilik
  Deyim
  Deyimce
  Digamma
  Dil Ailesi
  Dil Bozuntusu
  Dil Coğrafyası
  Dil Duygusu
  Dil Hısımlığı
  Dil Ortası Veya Dil Sırtı Abanığı
  Dil Ruhbilimi
  Dil Sınıfları
  Dil Topluluğu
  Dilardı Veya Dil Kökü Abanığı
  Dilbilim Karşılaştırması
  Dilbilim Veya Dilcilik
  Dilekli
  Dili Geçmiş Öncesi
  Dilim
  Dilin Açık Veya Dış Şekli
  Dilin Kapalı Veya İç Şekli
  Diller Çarpışması
  Dillik
  Dilönü
  Dilucu
  Direnme Vurgusu
  Diş Abanığı
  Dış Yönetik
  Dışa Patlama
  Dışa Patlamalı Abanık
  Dişardı Abanığı
  Dışındalı
  Dışındalık Hali
  Dişlerarası Abanığı
  Dişsel Dudaksıl
  Dişüstü
  Diyelek
  Diyelek Aşırılığı
  Dizimleme Kuruluşu
  Doğadan Sanlık
  Doğal Cins
  Dokunak Vurgusu
  Dokunaklı Sıra
  Dokunmalı Dil
  Dolaylamalı Çekim
  Dolaylı Hal
  Dolaysız Hal
  Dolgu N Si
  Dolu Kelime
  Dönemeçli Yazı
  Dönemönü
  Donuk Açınık
  Dönüşlü İyelik Sıfatı
  Donuşmuş Öğe
  Dördünlük
  Dört Dilde
  Dörtlü Harf
  Dörtlü Kök
  Doruk
  Doruksal Abanık
  Dudaksıl Artdamaksıl
  Dudaksıl Dişsel
  Dudaksıl Veya Ağızdışı Abanık
  Dudaksıllık
  Durgu
  Duru Açınık
  Düşme
  Düşük
  Düşüt
  Duyguca Özne
  Duyulurluk
  Duyuş Vurgusu
  Düz Sıra
  Düz Tonla
  Düzgü
  Düzgülü Tonlama
  Düzgün Söyleyiş
  Düzleşme
  Dvandva
  Edebiyat Kelimesi
  Ederlikin Hali
  Edici İsmi
  Edilgen Mastar
  Eksikli Hal
  Eksikli Kişi
  Eksikli Veya Uysal Şekil
  Eksiksiz Hal
  Eksiksiz Kişi
  Eksiksiz Veya Berk Şekil
  Eksilti
  Eksiltili Çoğul
  Erişme Halı
  Eş Sesli
  Eşdil Alanları
  Eşdil Cincileri
  Eşheceli
  Eşit Heceli Çekim
  Eşit Veya Değişîksiz Ton
  Eşitsiz Heceli Çekim
  Eşyapılı
  Etken Fiil
  Etken Mastar
  Etkencil
  Etkenlik Veya Öznelik Hali
  Etkilenme
  Etkilenme Çekimi
  Evirtik
  Evrik Ses
  Evrili
  Eylemlik
  Fiil Bükünü
  Fîîl Deyimi
  Fiil İsimleri
  Fiil Öneki
  Fiil Sıfatı
  Fiil Tümleci
  Fiilden Ad
  Fiilden Sıfat
  Fiillik
  Fiillîk Hal
  Fiilsiler
  Fikir Cümlesi
  Fikir İmi
  Fikir Yazımı
  Fısıldama
  Fısıltı
  Fizik Sıfat
  Fizikötesi Sıfat
  Geçer Anlam
  Geçer Dil
  Geçiş Sesliği
  Geçmiş Göstermeliği
  Geçmiş Öncesi
  Geçmiş Yapılı Şimdikilik
  Geçmiş Zaman
  Geçmişin Az Öncesi
  Geçmişlik
  Geçmişlik Mastarı
  Geçmişte Gelecek
  Geçmişte Geniş Zaman
  Geçmişte Şimdikilîk
  Geçmiştelik
  Gelecek Göstermeliği
  Gelecek Öncesi
  Gelecek Zaman
  Geleceklik
  Geleceklik Mastarı
  Gelecekte Şimdikilik
  Gelenek Vurgusu
  Gelişimli Kipler
  Gelişir Anlamlı Kipler
  Gelişki
  Genel Dilbilim
  Geniş Geçmişlik
  Geniş Veya Kümeli Hal
  Geniş Zaman
  Geniş Zamanlı
  Geniz Abanığı
  Geniz Açınığı
  Geniz Vurgusu
  Genizlenme
  Genzel
  Gerçek Özne
  Gerçekleme Zarfı
  Gerçekli
  Gerçeksiz
  Gerekirlik Ortacı
  Gereksiz Doğru
  Gergin Abanık
  Gerilek Özümleme
  Gerilim
  Gerilim Kayması
  Geriye Kıvrık
  Gerundium
  Gerundivum
  Gevşek Abanık
  Gevşek Vurgu
  Gevşeme
  Gezgin Kelime
  Gığılama
  Girişim
  Girişim Açınığı
  Gırtlak Abanığı
  Gırtlak Kapantılısı
  Gırtlak Kapantısı
  Göçme
  Gölgelenme
  Görecelik
  Görelikhali
  Görülü Dil
  Görünürde Nesneli Fiil
  Görünüş
  Göstermelik
  Gövde
  Gövde Açınığı
  Gövde Almaşımı
  Gövde Bükünü
  Gövde Yapılığı
  Gövdelikli Oluşum
  Gövdeliksiz Oluşum
  Gözle Alıntı
  Gramatikal
  Gramatikal Dolaylama
  Gramatikal Harç
  Gramatikal Kip
  Gramatîkal Özne
  Gramatikal Sıra
  Gramer
  Gramer Genliği
  Gramer Kuralı
  Gramer Ulamları
  Grameröncesi
  Grek -i Hali
  Grimm Kanunu
  Güneş Harfleri
  Gür Açınık
  Haber
  Hafif Erkeli Muzarî
  Hafif Taban
  Hafifleme Fiili
  Hal Aykırılığı
  Hal İsmi
  Halk Türeklemesı
  Hareke
  Harf Çevrisi
  Harf Kelime
  Haykırı
  Haykırı Mastarı
  Hayvan Dili
  Hece Binişmesi
  Hece Sınırı
  Hece Vurgusu
  Heceliksiz
  Heceseme
  Hemeli Fiil
  Hemze
  Herzamanlı Kanun
  Heyecan Tonu
  Heyecan Vurgusu
  Hikâye Mastarı
  Hikâye Şimdikiliği
  Hımhımlama
  Hışırtılı
  Hızlı Gidiş
  Hızlı Şekil
  Hızsız Gidiş
  Hızsız Şekil
  İç Bükün
  İç Dil
  İç Nesne
  İç Uyumlaşım
  İç Yönetik
  İçe Çekimli Seslik
  İçe Doğru Hali
  İçe Patlama
  İçe Patlar
  İçen Dışa Hali
  İçindelik Hali
  İçme Seslik
  İğreti Özne
  İki Dilde
  İki Doruklu Ton
  İki Halli
  İki Heceli
  İki Yanlı
  İkileme
  İkili Kök
  İkinci Sona Sığınık
  İkincil Değişme
  İkincil Vurgu
  İkincil Yapılık
  İkincil Zamanlar
  İkinlik
  İkircimli Seslik
  İkişerli Vurgu
  İkiz Abanık
  İkiz Dilli
  İkizlenme
  İlerlek Özümleme
  İlgi Zamiri
  İlgilik
  İlgisizlik Durumu
  İlişiksizlik Sıfatı Veya Zarfı
  İlkel Zaman
  İlkinden Fiil
  İm Dizisi
  İm Dizisi İlişkisi
  İmbilim
  İmek Hali
  ımışık Abanık
  ımışma
  İmleme
  İn Hali
  İnceleşme
  İndirim
  İnsan Dili
  İotlaşma
  ırlak Abanığı
  ırlak Kapantılısı
  ırlak Vurgusu
  ırlamalı Vurgu
  İşaret Dili
  İsim Bükünü
  İsim Çekimi
  İsim Deyimi
  İsim Takımı
  İsim-fiil Cümlesi
  İsimlik Hal
  ıslıklı Abanık
  ısmarlama Dileklisi
  İstek Fiili
  İstemli Gelecek
  İstemli Kip
  İsteyişli Fiil
  İtalaşma
  İye Zamiri
  İyeli Zamir
  İyelik Sıfatı
  İzine Dönüş
  İzinlik
  Kakışma
  Kaldırılma
  Kalıpsama
  Kapalı Ses
  Kapalı Veya İç Sözdizimi
  Kapalılık
  Kapanış
  Kapanışlı Ses
  Kapantı
  Kapantılı Abanık
  Kapsama
  Kapsamlama
  Kararsız
  Karma Açınık
  Karma Çekim
  Karmaşık Fiil
  Karmaşık Veya Çifte Ton
  Karşılaştırmalı Dilbilim
  Karşılaştırmalı Gramer
  Karşılıklı Özümleme
  Karşınlı
  Karşınlık Zarfı
  Karşıt Anlamlı
  Katılgan Harfler
  Katma
  Katmerleme
  Katmerli Çoğul
  Katmerli Ettirimli
  Katmerli Fiil
  Katmerli Kipler
  Katmerli Türev
  Kelime
  Kelime Coğrafyası
  Kelime Hayatı
  Kelime İkilemesi
  Kelime Sınıfları
  Kelime Sırası
  Kelime Vurgusu
  Kelime Yapılığı
  Kemleyici
  Kesikli Gidiş
  Kesir İsmi
  Keskin Vurgu
  Keskinlik
  Kılınış
  Kipçe Özümleme
  Kiplik Açınık
  Kırık Çoğul
  Kırılma
  Kırpma
  Kısa Ad
  Kısa Süresi
  Kısalık
  Kısalma
  Kısaltılmış Ölçüştürme
  Kısaltmaca
  Kişili
  Kısıltılı Açınık
  Kısımlı Sıfat
  Kısımlı Yönetir
  Kişisiz
  Kısma Yazı
  Klasik
  Kobat Dil
  Koine
  Kök Açınığı Veya Köksel Açınık
  Kök Bükünü
  Kök Harfleri
  Kök İsim
  Köken
  Koku Dili
  Konuşma Sırası
  Konuşmanın Gidişi
  Koronis
  Koşaç
  Koşaçlık
  Koşku
  Koşum
  Koşuntu
  Kötü Deyi
  Koyu Açınık
  Kreol Ağzı
  Küçük Dilden
  Küçüklemeli
  Küçükseme Çoğulu
  Kulaktan Alıntı
  Kullanışa Aykırılık
  Kumaşık Kuruluş
  Kümelenme
  Kural
  Kuruluş
  Kutupluk
  Kuvvetli Çekim
  Kuvvetli Harf
  Kuvvetli Vurgu
  Lâkırdı
  Leleşme
  Makaslama
  Malgamalı Dil
  Mantık Veya Anlık Vurgusu
  Mantıkça Çoğul
  Mantıkça Özne
  Mantıkça Yüklem Veya Haber
  Mastar
  Meinhof Kanunu
  Melez
  Melezleşme
  Mimlenme
  Mırıltılı Ses
  Miş`li -geçmiş Zaman
  Miş`lî Geçmiş Öncesi
  Muzari
  Nedensel
  Nicelik
  Nicelik Değişmesi
  Nicelik Veya Süre Vurgusu
  Nicelik Zarfı
  Nitelik
  Nitelik -in Hali
  Nitelik Zarfı
  Noktalama
  Nunlama
  Obartıcı
  Obartma Çoğulu
  Obruk L
  Okşamalık
  Okşar
  Okunuşu Değişik
  Olanaklı Şart Kipi
  Olanaksız Şart Kipi
  Ölü Dil
  Ölü Veya Edilgen Kelime
  Olumlu
  Olumsuz
  Olumsuzluk
  Ön Damaksıl Veya Sadece Damaksıl Abanık
  Ön Seslik
  Öne Bağlı
  Öneli Buyurum Kipi
  Önelme
  Önelsiz Buyurum Kipi
  Önerti
  Öngörülü Kip
  Önleç
  Önleç Deyimi
  Önündelik Hali
  Örgü Karışıklığı
  Örnekdışı
  Örnekseme
  Örneksemeli Değişme
  Orta Boğaklı
  Orta Seslik
  Ortaç
  Ortacıl
  Ortak Dil Veya Ortak Diyelek
  Ortası Ötümsüz
  Örtmece
  Orunlama
  Ötesindelik Hali
  Ötrülü Muzari
  Ötümlü Veya Açınığımsı Abanık
  Ötümsüz Veya Üflek Abanık
  Oylaşımlı Kip
  Oynamaz Vurgu
  Öz Ad Bilgisi
  Özcelik
  Özdeklik -in Hali
  Özdillik
  Özel İsim
  Özgeleme
  Özgür Açınık
  Özgür Hal
  Özgür Vurgu
  Öznel İle Hali
  Öznelik -in Hali
  Özümleme
  Parlak Açınık
  Patlama
  Patlamalı Abanık
  Pekinme Vurgusu
  Pekitmeli Zamir
  Peşin Değer
  Pidgin-english
  Prakrıt
  Pronomınal Fiil
  Raslamalı Değişme
  Releşme
  Renk Vurgusu
  Ruhbilimce Sıra
  Sabir
  Sağ Vurgulu
  Sağdeyi
  Sağır Abanık
  Sağlam Açınınık
  Sağlam Çoğul
  Sağsözlük Zaman
  Sağyazı
  Şakırtı
  Salt Baştalık
  Salt İyelikçi Zamir
  Salt Kip Veya Salt Anlamlı Kip
  Saltık -i Hali
  Saltık -in Hali
  Saltık Bükün
  Saltık İle Hali
  Saltık Kuruluş
  Saltık Yalın Hal
  Saltıklı Zarf
  Samprasârana
  Sandhi
  Sapak
  Sapık Şehir Özentisi
  Sapıntılı
  Şartlı Vurgu
  Sayarlık Fiili
  Saygı Çoğulu
  Sayı Adı
  Sayı İsmi
  Sayı Zarfı
  Şekil
  Şekil Bilgisi
  Şekilleniş
  Selen
  Selendeş
  Selenli
  Serpme
  Ses Birimi
  Ses Coğrafyası
  Ses Değişmesi
  Ses Dolgunluğu
  Ses Evrimi
  Ses Gediği Veya Sadece Gedik
  Ses Öbeği
  Ses Orunlaması
  Ses Yinelemesi
  Ses Yoldamı
  Sesbilim
  Sesçil Alfabe
  Sesçil Yazı
  Sesçil Yazılış
  Sesdeş
  Seşelemeli
  Seşelenme
  Sesil Kelime
  Sesil Öbek
  Sesleme
  Sesli
  Seslik
  Seslikbilim
  Sessizi
  Sesten Alıntı
  Sıfat
  Sıfat - Zamir
  Sıfat Takımı
  Sıfır Takı
  Sıfır Vurgu
  Sıfır Yapılık
  Sığınık Zamirler
  Sıkı İmleme
  Sıkı Vurgu
  Sıkışık
  Silikleşme
  Silinme
  Şimdikilik Mastarı
  Şimdikilik Veya Şimdiki Zaman
  Sinik Harf
  Sınırlama Hali
  Sinme
  Sıra Sayısı
  Sıradaşlık
  Şivesizlik
  Sivrili Ton Veya Vurgu
  Sivriltme
  Sivriltme Edatı
  Soğurma
  Sokulma
  Soluk
  Soluklama
  Soluklu Abanık
  Soluklu H
  Soluklu Ötümsüz
  Soluksuzlaşma
  Somut
  Son Ek
  Sona Sığınım
  Sondaki Hece
  Sondalık
  Sondan İkinci
  Sondan Üçüncü
  Sonöncesi Dalgalı
  Sonraki
  Sonu Dalgalı
  Sonu Ötümlü
  Sonu Ötümsüz
  Sonu Vurgulu
  Soru Sıfatı
  Soru Zarfı
  Sövümseme
  Soy Sınıflaması Veya Tarihsel Sınıflama
  Söylem
  Söylenmez H
  Soyut
  Söz Bölümleri
  Söz Haznesi
  Sözde Bileşik
  Sözdizimi Eşili
  Sözdizimi Kelimesi
  Sözdizimi Öbeği
  Sözdizimi Özümlemesi
  Sözdizimi Veya Dizimleme
  Sözleşmeli Dil
  Sözlük
  Sözlükbilim
  Sözlükçe
  Sözlükçülük
  Sözün Gidişi
  Supinum
  Süreç
  Sürek
  Sürekli Şimdikilik
  Sürtünük
  Svarabhakti
  Svarita
  Taban
  Takılık
  Taneli Dil
  Tanımlık Veya Tanım Edatı
  Tarafsız Açınık
  Tarazsız
  Tarihsel Dilbilim
  Tarihsel Gramer
  Tarihsel Veya Gelenekli Yazılış
  Tartı Kelimesi
  Tartı Öbeği
  Tarz Zarfı
  Tasarımlı Gelecek
  Tasınlı
  Tat Dili
  Taylam Öbeği
  Tek Heceli
  Tekgörevlilik
  Tekil
  Tekleşim
  Tekli Harf
  Temeldışı
  Temellik
  Terimlik
  Ters Dalgalı Vurgu
  Ters Sıra
  Tersdeyi Son Eki
  Teyelleme
  Tıkalı Açınık
  Tilde
  Ton Ağımı
  Ton Ardı
  Ton Düşümü
  Ton Öbeğî
  Ton Önü
  Ton Vurgusu
  Tonlama
  Tonlu
  Tonluluk
  Tonu Birincide
  Tonu İkincide
  Tonu Üçüncüde
  Toplama Vurgusu
  Toplaşma
  Topluluk İsmi
  Topluluk Sayısı
  Topluluk Tekili
  Toptan Anlatımlı Dil
  Tükel
  Tüm Ad
  Tümce
  Tümleç
  Tümlek
  Tümleme İşareti
  Tümleyici Tümce
  Tumturak Vurgusu
  Tumturaklı Çoğul
  Türek
  Türek Bilimi
  Türek Eşili
  Türek Sesliği
  Türekçe Yazılış
  Türetme
  Türev
  Tutulu Boğumlama
  Tutuş
  Tutuşlu
  Üç Dilde
  Üç Halli
  Üçlü Harf
  Üçlü Kök
  Üçünlük
  Üçüz Dilli
  Udâtta
  Üflemeli
  Üfürtülü Abanık
  Ulaç Deyimi
  Ulaç Veya Bağ - Fiil
  Ulama
  Ulama Durumu
  Üleştirme Sayısı
  Ündeş
  Ünlem
  Üste Doğru Hali
  Üsteleme
  Üstem
  Üstkatman
  Üstün
  Üstündelik Hali
  Üstünlü Muzarı
  Uydaşlı
  Uygarlık Dili
  Uyrum
  Uyrumlayıcı
  Uyumlaşım
  Uyumlu Özümleme
  Uzağındalık Hali
  Uzak Veya Araçlı Yönetik
  Uzaktan Özümleme
  Uzatışlı Vurgu
  Uzatma
  Uzatma Vurgusu
  Uzun Şekil
  Uzun Süresi
  Var Sayılı, Var Tutulu
  Verner Kanunu
  Vurgu
  Vurgu Ağırlaşması
  Vurgu Öbeği
  Vurgusuz
  Yadcıl Deyim Veya Yadcıllık
  Yadsıma Zarfı
  Yakarışlı
  Yakın Gelecek
  Yakın Veya Araçsız Yönetik
  Yakışır Değişme
  Yalın Hal
  Yalın Veya Tek Doruklu Ton
  Yalınlama
  Yamaşık Kelime
  Yandan
  Yandaşlama Dil
  Yandaşlık Kipi
  Yanındalık Hali
  Yankatman
  Yansıma
  Yapılık
  Yapılık Genişlemesi
  Yararına -e Hali
  Yardımcı
  Yarı Açınık
  Yarı Kapantılı
  Yarı Olumsuzluk
  Yarı Yardımcı
  Yaşıyan Dil
  Yazı İşaretleri
  Yazı Resim
  Yazı Vurgusu
  Yazıda Katmerleme
  Yazıda Özümleme
  Yazıda Yalınlama
  Yazıdan Alıntı
  Yazılış
  Yazıntı
  Yeğin
  Yeğinlemeli Fiil
  Yeğlenik
  Yenicil Deyim Veya Yenicillik
  Yer Adları Bilimi
  Yer Zarfı
  Yerineleme
  Yetersizlik
  Yinelemeli
  Yoğrulum Değişimi
  Yokluk Alfası
  Yokluk Hali
  Yokluk Ulacı
  Yoksunluk Sıfatı
  Yönetik
  Yüklem
  Yüklemli Haber
  Yüklemlik İle Hali
  Yüklemlik Veya Katma -i Hali
  Yüklenik
  Yüksek
  Yüksek Açınık
  Yükseklik
  Yükselen Keskin Vurgu
  Yükselen Ton
  Yükselen Vurgu
  Yükselip Alçalan Vurgu
  Yumuşama
  Yutak Abanığı
  Yuvarlaşma
  Yuvasal Abanık
  Zaman
  Zaman Uygunluğu
  Zaman Zarfı
  Zamanca Özümleme
  Zamandışı
  Zamanlarsüresi
  Zamanlarsüresi Kanun
  Zamir
  Zamir Bükünü
  Zamirsi Sıfat
  Zararına -e Hali
  Zarf Cümlesi Veya Tümcesi
  Zarf Deyimi
  Zarflık
  Zarflık İle Hali
  Zayıf Çekim
  Zayıf Fiiller
  Zayıf Harf
  Zayıf Veya Belirtmeli İsim Çekimi
  Zayıf Vurgu
  Zayıflama
  Zeleşme

Mesaj / Bildirim Gönderin