Kendine (herhangi Bir Şeye) ... Süsü Vermek » Deyimler


  1. Kendine (herhangi Bir Şeye) ... Süsü Vermek anlamı nedir?

  2. Gerçeğe aykırı olarak kendisinde veya herhangi bir şeyde üstün bir nitelik ve değer varmış gibi göstermek. Örn: Bu zannını bir çeşit materyalist felsefeye uydurarak ona yüksek bir entelektüalizm süsü verirdi. -Y. K.

    Karaosmanoğlu.

  3. Deyimler Sözlüğü Tüm Liste »

Sayfa Yorumları

Yorum EkleMesaj / Bildirim Gönderin