Aranan: Olaylar

 1. Judith Liberman - Kahramanın Yolculuğu

  TEDxIstanbul; "İnsan olarak başka birine bir şeyi gördürtme ve hissettirme yeteneğimiz var." diyen Judith Liberman olayları, onlar başımızdan geçerken değil, onları anlatırken yaşadığımıza vurgu yapıyor.

 2. Hz. Muhammed Dönemi (622 – 632)

  Hz. Muhammed döneminde İslamiyetin doğusu ve yayılışı. Hz. Muhammed dönemi siyasi olayları. Medine sözleşmesi. Bedir Savaşı

 3. Girişimcilik Ahlakı

  Girişimcilik çalışmaları, özellikle son on yılda hem akademik hem de ekonomik çevrelerde büyük ilgi görmüştür. Bunun arka planın bakıldığında, dünyada meydana gelen çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olayların büyük ro

 4. 1917 Olayları Nedir?

  1917 yılında gerçekleşen olaylar hem dünya tarihini hem de ulusal tarihimizi oldukça etkilemiştir. Bu olayları şu şekilde sıralayabiliriz:

 5. Türkiye’nin Dağları

  Türkiye’deki dağlar orojenik hareketlerle ve volkanik olaylar sonucu oluşmuştur.

 6. Osmanlı Dönemi Dış Olaylar

  19. Yüzyıla girildiğinde Avrupa ve dünyada siyasi dengeler değişmeye başladı.

 7. Yüzey Gerilimi

  Bazı böceklerin su yüzeyinde yürüdükleri, bir musluktan damla-yan su damlalarının asılı kalarak armut biçimini aldıktan sonra düştükleri, dağılan cıva damlalarının bir araya toplanması bilinen olaylardan bazılarıdır.

 8. Sıcaklık ve Mutlak Sıcaklık

  Evrende gerçekleşen olaylar farklı farklı sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Teorik olarak evrende bilinen en yüksek sıcaklık Güneş merkezinin sıcaklığıdır. Bu sıcaklık değeri 14 milyon derece celciustur.

 9. İslam Mezhepler Tarihi Özet

  Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

 10. Bir Bilim Olarak Biyoloji

  Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

 11. Kütlenin Korunumu Kanunu

  Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir. 1. Anlam Olayları

  Kelimelerin bağlı bulundukları kavramların ve gösterdikleri anlamların zamanla ve çeşitli se

 2. Bağdaşabilir Olaylar

  Olasılık kuramında, ayrık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birbirinden bağımsız o

 3. Bağdaşamaz Olaylar

  Olasılık kuramında ancak ayrık bir ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve.birbirini dışa

 4. Bağımlı Olaylar

  Olasılık kuramında bağlaşık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birinin gerçekleşme

 5. Bağımsız Olaylar

  İkisinden birisinin oluşu ya da olmayışı ötekinin oluş olasılığını değiştirmeyen iki o

 6. Bağımsız Olaylar

  Olasılık kuramında bağlaşık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birinin gerçekleşme

 7. Gevşeme Olayları

  Uyarık durudaki devinimlerin, bir süre sonra dengeye doğru gitmeleri olayları.

 8. Hayatsal Olaylar

  Beslenme, solunum, boşaltım, üreme], büyüme, çevreye uyma v.b. gibi bir canlının hayatı boy

 9. Karşılıklı Dışarmalı Olaylar

  Dilemsel birinin oluşu ötekilerinin olmayışını gerektiren iki ya da daha çok sayıda olay.

 10. Karst Olayları

  Kireçtaşı ya da dolomitli bölgelerde, suların bu kayaçları eriterek yaptığı kimyasal aşı

 11. Olaylar Cebiri

  Olayları ve bunlar arasında yapılan işlemleri konu edinen cebir dalı.

 12. Olaylar Dizisi

  Başı ve sonu saptanmış, zincirleme bir gelişimi içine alan, olayların olasılık ve zorunlulu

 13. Temel Dolaylar Dizgesi

  (X, D) düzgün uzayı verildiğinde, D içindeki dolaylardan oluşan ve her bir (…)dolayı için (

 14. Ünlü Olayları

  Ünlülerin ses değişmelerine bağlı çeşitli nedenlerle kelime içinde, türetme ve ekleme sır

 15. Yeni Olaylar

  Yargılama konusuna ilişkin yeniden ortaya çıkan ve ileri sürülen olaylar.Mesaj / Bildirim Gönderin