Aranan: Notları

 1. Organik Kimya Ders Notları

  Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 2. Zamir Nedir? Zamirler Ders Notları

  Zamir Nedir? İsmin yerini tutan,ismin yerine kullanılabilen kelime ve eklere zamir denir. Sözcük Halindeki Zamirler; Kişi Zamiri, İşaret Zamiri, Belgisiz Zamir, Soru Zamiri. Ek Halindeki Zamirler; İyelik Zamiri, İlgi Zamiri 1. Bildirmelik Açıklama Notları

  Gümrük bildirmeliğindeki not yargıları ile, başlıklarında ve bu başlıkların her birine ha

 2. Gümrük Değeri Açıklama Notları

  Gümrük İşbirliği Konseyi'nce yapılmış olan gümrük değeri tanımına ilişkin yine bu Kons

 3. Oyun Düzeni Notları

  Oyun düzeni defterinin en önemli kesimi olan ve metnin karşısına yazılan notlarda, yönetmeninMesaj / Bildirim Gönderin