Aranan: Kurumsal

 1. Akademisyenlere, Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi

  YÖKAK tarafından, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının değerlendirmesini yapacak yaklaşık 600 akademisyene, ‘Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi’ verildi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Kurumsal Dış Değerlendirme Pr

 2. İş Ahlâkının Kurumsallaşması

  İş ahlâkının kurumsallaşması giderek önem arz etmektedir. Kurumsallaşma bir anda gerçekleşecek bir olgu değildir.

 3. Kurumsallaşma mı Aile işletmeciliği mi?

  Kurumsallaşma ihtiyacının ortaya çıktığı büyüme süreci aşaması kritik büyüme aşaması kavramıyla ifade edilmektedir. Bir işletmeyi büyük güçlüklerle ve fedakârlıklarla kuran ve onu küçük ölçekten büyük ölçeğe ulaştıran 1. Kurumsal Davranış

  Kişisel özelliklerin ya da durumun gereklerince yönetilmeyip kurumla ilgili düzen ve kurallara b

 2. Kurumsal Değerlendirme

  Bir eğitim kurumunun, özellikle başka bir eğitim kurumuyle denkliğinin tanınması konusunda bi

 3. Kurumsal Döngücülük

  Toplumsal kurumların ortaya çıkma, etkin işleme, etkisizleşme ve ortadan kalkma aşamalarından

 4. Kurumsal Düzen

  Karşılıklı olarak birbirine uyarlanmış ve bağımlı kılınmış kurumların oluşturduğu to

 5. Kurumsal Yatırım

  Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları,Mesaj / Bildirim Gönderin