Kurumsallaşma mı Aile işletmeciliği mi?


Kurumsallaşma mı Aile işletmeciliği mi?
Kurumsallaşma ihtiyacının ortaya çıktığı büyüme süreci aşaması kritik büyüme aşaması kavramıyla ifade edilmektedir. Bir işletmeyi büyük güçlüklerle ve fedakârlıklarla kuran ve onu küçük ölçekten büyük ölçeğe ulaştıran işletme sahibi için kurumsallaşma kolay kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu nedenle işletme sahibi kurumsallaştırma kararını geciktirme eğilimindedir.


İşletme sahibi için kurumsallaşma kararının verilmesi güç, fakat yaratılan eserin devamlılığı için gerekli bir durumdur. İşletmenin kurucusu konumunda olan işletme sahibi ikinci nesle kişiye bağlı olarak değil kurumsallaştırılmış bir işletme olarak bırakmalıdır. Eğer işletmesini kurumsallaştırmayıp kişiye bağlı olarak bırakırsa kişinin ölümüyle işletme ya el değiştirmekte ya da faaliyetine son vermektedir.


Türkiye’nin çeşitli yörelerinde yapılan saha araştırmasında tespit edilen ilginç hususlardan biri de şudur: Yurdumuzda kurulan işletmelerin büyük çoğunluğunun yaşam süresi kurucusunun yaşam süresiyle sınırlı kalmaktadır. İşletmeyi kurup büyüten kişi öldüğünde firmanın yaşam süresi genellikle son bulmaktadır. Hâlbuki aynı başarı süreci ikinci nesilde devam ettirilebilse, işletmenin rekabet gücü iki nesil içinde dünya piyasalarında rekabet edilebilir düzeye ulaşabilir.


TARTIŞMA SORULARI
  1. Girişimciliğin kültürel boyutu denildiğinde ne anlaşılır?
  2. Girişimciliği destekleyen ya da kolaylaştıran hangi kültürel özellikler olabilir? Örnekler veriniz.
  3. Bizim kültürümüz aile şirketlerini mi yoksa kurumsallaşmayı mı teşvik etmektedir? Tartışınız.

Admin

Taglar: KurumsallaşmaAileişletmeciliği

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin