Aranan: Ekonomisi

 1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 2. Türk Yüksek Öğrenim Sisteminde Girişimcilik

  Girişimcilik ülkemizde ekonomik gelişmenin ve yeni iş yaratmanın motoru olarak görülmektedir. Türkiye’ de 1980’ lerden sonra yaşanan ekonomik değişimler sonucunda serbest piyasa ekonomisine geçilmiş,

 3. Tanzimat Dönemi Osmanlı Ekonomisi

  Tüketim, Ticaret, Sanayi, Yabancı Yatırımlar, Tarım, Para ve Bankacılık. İç ve dış borçlar

 4. Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişimler

  17 ve 18. Yüzyılardan itibaren Osmanlı Ekonomisi çeşitli sebeplerden dolayı bozulmaya başlamıştır.

 5. Osmanlı Ekonomisi Tüketim

  Osmanlı Devleti’nde tüketim alışkanlıkları köylerde, kasabalarda ve şehirlerde yaşam şekillerine göre farklılık göstermiştir.

 6. Osmanlı Ekonomisi Üretim Yapısı

  Zirai ve sanayi üretimi. Madenciliğe dayalı sanayi: Madene dayalı sanayi faaliyetleri madeni para ihtiyacını giderme, savaş malzemeleri üretme, ev aletleri ve tarım gereçleri yapmaya yöneliktir.

 7. Osmanlı Ekonomisi

  Gelir-gider hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın başında BAŞ DEFTERDAR vardı. Baş defterdar Rumeli defterdarı idi. Rumeli ve Anadolu eyaletlerinin dışında kalan yerlerde de Baş Defterdara bağlı taşra defterdarlıkları vardı.

 8. Girişimciliğin Gerekliliği

  Girişimcilik ve yöneticilik niteliklerine sahip olan kişiler sadece kendi işletmeleri için değil aynı zamanda ülke ekonomisinin başarısı içinde gereklidir Dolayısıyla ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yapısının gü

 9. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü

  Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz. 1. Doğal Kaynaklar Ekonomisi

  İktisadi açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan yararlanma yollarını ve doğal iktisadi bö

 2. Dünya Ekonomisi

  Dünyada bir bütün olarak mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve t

 3. Ev Ekonomisi

  1. Üniversitelerde ve yüksek okullarda kimi öğrencileri ev yönetimi alanında yetiştirmek ve k

 4. Ev Ekonomisi Okulu

  Genellikle ortaokulu bitiren kız öğrenciler arasından ev ekonomisi alanında yetişmek isteyenle

 5. Nötron Ekonomisi

  Bir reaktörde üretilen nötronların kaçmalarının ya da soğrulmalarının önlenmesiyle, daha

 6. Orman Ekonomisi

  Doğanın en zengin kaynaklarından biri olan ormanın, bilim ve tekniğe dayalı bir düzen içinde

 7. Para Ekonomisi

  Değişim aracı olarak paranın kullanıldığı ekonomi. krş. takas ekonomisi

 8. Para Ekonomisi

  Takas yoluyla değişimin yerini para ile değişimin aldığı ve böylece üretimin çok geniş ö

 9. Piyasa Ekonomisi

  1. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın

 10. Savaş Ekonomisi

  Savaş döneminde veya savaş çıkma olasılığının bulunduğu durumda iktisadi kaynakların, sa

 11. Serbest Piyasa Ekonomisi

  Hükümetin iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale etmediği piyasa ekonomisi türü. krş. g

 12. Takas Ekonomisi

  Malın malla değişimine dayanan, değişim aracı olarak paranın kullanılmadığı ekonomi.Mesaj / Bildirim Gönderin