Aranan: Ailesi

 1. Neslihan Demir - Yetenek Sınavında Yeteksiz Çıktım

  TEDxIhlasCollegeED; Bayan voleybolunun en önemli isimlerinden biri olan Neslihan Demir, kendi başarı hikayesini anlattı. Voleybolda başarıya ulaşmasını ailesine karşı aldığı zafere bağlayan Demir, "Voleybolumu geliştirmek için İstanbul

 2. Büyük Selçuklu Devleti’nin Dağılması

  Ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşılması ve sonu gelmez taht mücadeleleri ilk Türk devletlerinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti’nin de yıkılış dönemine girdi. Fetret Dönemi adı verilen bu dönem, 1091 ile 1118 yıllarını k

 3. Endülüs Emevileri (756 – 1031)

  Abbasilerin halifeliklerini ilan etmesinden altı yıl sonra Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya geçti. Buradaki Müslümanlar Abdurrahman’a bağlılıklarını bildirince İspanya’da yeni bir devlet kuruldu (756).

 4. Ural - Altay Dil Ailesi Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar

  Ural-Altay dil ailesinin varlığı, bugün için hâlâ kesinleşmediğinden bir teori konumundadır. Bu alanda ilk çalışan kişi olarak İsveçli subay Philipp Johann Tabbert von Strahlenberg (1676-1747) gösterilir.

 5. Ural - Altay Dil Ailesi

  Asya’nın Büyük Okyanus kıyılar ından, Orta Avrupa’ya ve Akdeniz kıyılarına kadar uzanan alanda konuşulan Ural-Altay dil ailesi, Ural ve Altay dilleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

 6. Yerdeki Yıldızlar – Taare Zameen Par (2007)

  Harfleri sayıları algılama problemi yaşayan Ishaan çevresi ve ailesi tarafından tembel geri zekalı muamelesi görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra tanıştığı resim öğretmeni ile değişen hayatı ve ba

 7. Anne Kalbi ve Bebek Arasındaki Bağ

  Bebeğin annesi doğum sırasında ölünce ailesi tarafından kalbi bağışlanmış. Siyah tişörtlü adama dikkat. Kalbi alan kişi o. Ölen annenin kalbini taşıyan adama bebeğin tepkisi inanılmaz.

 8. Felek Masalı

  Vaktiyle zengin bir ağanın bir de ailesi varmış. Ağa, hizmetkâr tutup çalıştırırmış. Herkesin hayran olduğu yaşantıya sahipmiş. Yıllar sonra zenginliğini kaybetmiş. Köy halkı üzerindeki nüfuzu da azalmış.


 1. İnegöl » Özel Hacı Yusuf Şahin Ve Ailesi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

  Kemalpaşa Mahallesi Okullar Caddesi No:5

 2. Yüreğir » Sabancı Ailesi İmam Hatip Ortaokulu

  Dadaloğlu Mah. 2631 Sk. No: 3 İç Kapı No: 1 Yüreğir / Adana


 1. Alfaherpesvirüs Alt Ailesi

  Sığırların enfeksiyöz rinotrahitis/enfeksiyöz püstüler vulvavajinitisi, yalancı kuduz, atla

 2. Dil Ailesi

  Aynı kaynak dilden çıkmış dillerin topu.

 3. Dil Ailesi

  Aynı ana dilden türeyen ve aralarında akrabalık ilişkileri bulunan dillerin oluşturduğu büt

 4. Gailesiz Baş, Yerin Altında

  Herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

 5. Gecekondu Ailesi

  (İ. Yasa) Kentlerdeki gecekondularda yaşıyan, kırsal kökenli, özdeksel-tinsel değerlerinin bi

 6. Gen Ailesi

  Atasal bir genden çeşitlilikler sonucu oluşan, ekzonları birbiri ile benzer olan gen grubu.

 7. Jukes Ailesi

  Türlü kuşaklarda üyelerin büyük bir bölümünün geri anlaklı, uyumsuz ve benzeri durumda ol

 8. Kallikak Ailesi

  Aynı baba ve iki değişik anadan üreyen kuşaklarda bir dalın uyumlu, düzgülü ve başarılı,

 9. Taygeldi Ailesi

  (İ. Yasa) Evlenme çağında karşıt cinsten çocukları olan dul bir erkekle dul bir kadının, eMesaj / Bildirim Gönderin