Aranan: Çıkmış

 1. Barkod Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  İlk altı rakam eşyanın tanım numarası olup, üreticiler yıllık bir ücret karşılığında, bu kodları veren uluslararası bir konseyden kendi ürünlerine tahsis ettirebilirler. İkinci gruptaki ilk beş rakam malzeme numarasıdır.

 2. Milli Edebiyat Dönemi

  Milli Edebiyat sanatçıları Batı’yı körü körüne taklit etmeye karşı çıkmıştır; ancak edebiyatta Batılı türler olan makale, fıkra, roman, hikaye gibi türleri kullanmayı yanlış görmemişlerdir.

 3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

  Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya çıkmıştır.Türk adının TÜREMEK, OLGUNLUK ÇAĞI TÖRE SAHİBİ, GÜÇLÜ , KUVVETLİ gibi anlamlara geldiği belirtilmiştir.

 4. Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

  İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

 5. Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

  İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

 6. Fransız İhtilali ve Nedenleri

  Rönesans ve Reform u gerçekleştiren Avrupa bilimsel alanda ileriye gitmiş, aynı zamanda kilise otoritesi kırılmaya başlamıştır. Skolastik düşünce dönemi sona ermiş aynı zamanda yeni bir ekonomik anlayış ortaya çıkmıştır.

 7. ALES Çıkmış Tüm Sorular ve Çözümleri

  ALES Çıkmış Tüm Sorular ve Çözümlerini PDF olarak aşağıda bulabilirsiniz. ALES İlkbahar ve ALES Güz çıkmış soruları ve çözümleri

 8. Üniversite Sınavlarında Çıkmış Sorular ve Cevap Anahtarları

  1999 - 2018 yılları arasında üniversite sınavında çıkmış tüm sorular YGS ve LYS kitapçıkları ve cevap anahtarları

 9. Acemi Bülbül Fıkrası

  Hoca bir gün, yol kenarındaki hayrat ağaçlardan birine çıkmış, incir yemeye başlamış. Yanından geçen bir yolcu seslenmiş

 10. Bindiği Dalı Kesmesi Fıkrası

  Nasreddin Hoca, köy meydanındaki koca çınar ağacının üzerine çıkmış, elindeki balta ile bindiği dalı kesmeye başlamış.

 11. Dürümcekli Kadın Masalı

  Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir Kara Böcü (böcek) varmış. Bu böcü, aklına nerden esmişse esmiş, evlenmeye karar vermiş ve er aramaya çıkmış.

 12. İpe Un Sermişler Fıkrası

  Komşusu Hoca’dan urganını ( yâni kalın ipini ) istemiş. Hoca içeriye girip çıkmış.

 13. Üç Turunçlar Masalı

  Vaktin birinde, bir memleketin bir padişahı varmış. Padişahın da bir tanecik oğlu varmış. Günlerden bir gün bu şehzade balkona çıkmış. Balkondan şehrin orta yerindeki pınar görünürmüş.

 14. Ya Tutarsa Fıkrası

  Nasreddin Hoca azığını heybesine koyup yola çıkmış. Öğlen vakti Akşehir gölü kenarında, bir ağacın altında oturmuş. Ekmeğini, zeytinini ve bir çanak yoğurdunu gölgede keyifle yemiş. 1. Acıkmış Kudurmuştan Beterdir

  Uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken kimse, onu gördüğünde büyük bir istekle ona saldır

 2. Adı Çıkmış Dokuza, İnmez Sekize

  birinin bir kere adı çıktıktan sonra onun hakkındaki yaygın inanç artık kolay kolay düzelem

 3. Arslanın Adı Çıkmış, Çakallar Baş Keser

  Haksızlık veya kötülük yapacağı düşünülen kişi yerine bu konuda adı ön plana çıkan k

 4. Çiftçinin Karnını Yarmışlar, Kırk Tane gelecek Yıl Çıkmış

  Çiftçinin ürünü her yıl bir afete uğrar, o da hep gelecek yıla umut bağlar.

 5. Dayak Cennetten Çıkmıştır

  Dayağın yola getirici bir etkisi vardır.

 6. Elden Çıkmış Sayılar

  Satılarak ya da başka bir yolla elden çıkarılmış sayılar.

 7. Gecikmiş Borç

  Vadesinde ödenmeyen borçların ileri bir tarihe aktarılması.

 8. Gecikmiş Ejakülasyon

  Cinsel birleşim sırasında ejakülasyonun geç oluşu.

 9. Gecikmiş Ergenlik

  Bireyin ergenlik çağına ulaşmasına rağmen siklik aktiviteyle ilişkili foliküler gelişme, k

 10. Gecikmiş İçgüdü

  Doğumdan ya da kuluçka döneminden ancak bir süre sonra ortaya çıkan herhangi bir içgüdü.

 11. Gecikmiş Sorun

  Temel davanın incelenmesi sırasında ortaya çıkan ve başka yargılığa ilişkin olması nedeni

 12. Gelin Altın Taht Getirmiş, Çıkmış Kendisi Oturmuş

  Toplum içine giren bir kimsenin kendi kullanacağı eşyasının değerli olup olmaması başkalar

 13. İçyükül Gecikmişlik

  Bir içyükülde sürücü dalgalı alanda erke soğurumundan kaynaklanan ucaylanım gecikmesi.

 14. Kestane Kabuğundan Çıkmış Da Kabuğunu Beğenmemiş

  Soyunu, yetiştiği yeri veya çevreyi hor görenler için kınama yollu söylenen bir söz.

 15. Kurdun Adı Yaman Çıkmış, Tilki Vardır (tilkicik Var) Baş Keser

  Öylesine sinsi ve kurnaz kimseler vardır ki adı zalime, haine ve kötüye çıkmış kimselerden

 16. Öksüz Oynaşa Çıkmış, Ay Akşamdan Doğmuş

  Talihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa karşısına akla gelmedik engeller çıkar.

 17. Sudan Çıkmış Balığa Dönmek

  Herhangi bir sebeple ne yapacağını bilememek, çok şaşırmak. Örn: Yaşama adım attılar mı

 18. Yumurtadan Daha Dün Çıkmış

  bilgiçlik taslayan toy kimse anlamında kullanılan bir söz.Mesaj / Bildirim Gönderin