Aranan: Adezyon

  1. Adezyon ve Kohezyon Kuvveti

    Daha önceleri sıvılar ve gazlar incelenirken yalnız ağırlık kuvvetlerinin etkisi altındaki özellikleri incelendi. Bu incelemeler yapılırken akışkanlar ideal olarak kabul edildi. Aslında hiç bir akışkan ideal değildir.  1. Adezyon

    1. Moleküller arasında birbirilerine tutunmalarını sağlayan çekim kuvveti. 2. Birbirinden ayr

  2. Adezyon Plâğı

    (Lat. ad: ..ye, ..ya haerere: yapışmak, bağlı olmak) Hücrenin zemin ile temas eden bölgesi, hMesaj / Bildirim Gönderin