Aranan: Zamirler

 1. Zamirler

  Zamir türleri; Şahıs Zamirleri, Dönüşlülük zamiri, İşaret zamirleri, Belgisiz zamirler, Soru zamirleri, İlgi zamiri, İyelik zamiri. Yapı bakımından zemirler; Basit Zamirler, Birleşik Zamirler, Öbekleşmiş Zamirler, Ek Hâlindeki Zamirler

 2. İngilizce İşaret Sıfatları - Zamirleri (Demonstrative adjectives and pronouns)

  İngilizce İşaret Sıfatları - Zamirleri (Demonstrative adjectives and pronouns) (this, that, these, those, Here, There). İngilizcede bir şeyi gösterirken kullanılan sıfatlar ve zamirlerdir.

 3. İngilizce Kişi ve Nesne Zamirleri

  İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.

 4. Zamir Nedir? Zamirler Ders Notları

  Zamir Nedir? İsmin yerini tutan,ismin yerine kullanılabilen kelime ve eklere zamir denir. Sözcük Halindeki Zamirler; Kişi Zamiri, İşaret Zamiri, Belgisiz Zamir, Soru Zamiri. Ek Halindeki Zamirler; İyelik Zamiri, İlgi Zamiri 1. Ayrılı Zamirler

  Bu zamirlerin çeşitleri şunlardır: 1 KİŞİ ZAMİRLERİ (Pronoms personnels: ben, sen, o...). 2

 2. Sığınık Zamirler

  A. —Özne rolü oynamak üzere haberlere ve fiillere takılan özne zamirleri: 1. Haber zamirleri (Mesaj / Bildirim Gönderin