Metodoloji (Yöntembilim) Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Abba Düzeni
  Abeceli Döker
  Açıkdavranış
  Açıklama Örnekçesi (tö Kalıbı)
  Açıklanmamış Sapma
  Açıklanmış Sapma
  Açıklayıcı Belgeler
  Açıktopluluk
  Açıkuçlu Görüşme
  Açıkuçlu Soru
  Açılım
  Açımlama
  Açınlayıcı Araştırma
  Açınlayım
  Adçekimi
  Adlandırma
  Adlayıcı Ölçek
  Adsızlık
  Ağırlık Noktası
  Ağırlıklarına
  Ağırlıklı Kesitaraştırma
  Ağırlıksız Kesitaraştırma
  Akçalama
  Akış Çizgesi
  Aksaklık
  Aksar Ölçek
  Alan Araştırması
  Alan Bağlamı
  Alan Çalışması
  Alan Deneyi
  Alan Eşgüdümü
  Alan Gözlemi
  Alan Kuramı
  Alan Olasılık Örneklemesi
  Aldatı
  Algı Bozukluğu
  Alımcı
  Alıntı
  Alışcıl
  Alışı
  Alıştırma
  Almaş
  Almaşık
  Altbölüm
  Altevren
  Altık
  Altküme
  Altlama
  Ana Denetim Çizini
  Anaçerçeve
  Anaevren
  Anaörnek
  Ancak Sezilebilen Ayrım
  Anlak
  Anlak Bölümü
  Anlak Yapısı Biçesi (guilford)
  Anlama
  Anlamlılık
  Anlamlılık Düzeyi
  Anlamlılık Ölçümü
  Anlamlılık Sınaması
  Anlamsal Çelmece
  Anlamsız Bağıntı
  Anlamsız Doğruluk Değeri
  Anlamsız Yanıt
  Anlamsızlık
  Anlaşma
  Anlaşma Katsayısı
  Anlaşmazlık
  Anlatımlı Ölçek
  Anlayış
  Ansal
  Ansıtaç
  Ansıtma
  Apaçık İçerik
  Aracı Değişken
  Arakestirim
  Aralıklı Dizi
  Aralıklı Ölçek
  Aralıksız Dizi
  Arantı
  Araştırma
  Araştırma Aşamaları
  Araştırma Evreni
  Araştırma Gideri
  Araştırma Konusu
  Araştırma Kurmayı
  Araştırma Tasarımı
  Araştırma Türü
  Arda Kalma Olasılığı
  Ardaşık Deney Düzeni
  Ardaşlık
  Ardaşma
  Ardıl Birim
  Ardıl Kesitler
  Arı Ölçek
  Arılık
  Arındırım
  Arıtımlı
  Arıtımlı Üreme Hızı
  Arıtımsız Üreme Hızı
  Arıtmısız
  Arkabakım
  Artı Eğiklik
  Asal Sayı
  Aşırıanlatım
  Aşırılık
  Aşırıyansıtma
  Askılık Kavram
  Aşkın
  Astelsayı
  Atlama Aralığı
  Aydınlatma
  Ayırdında Olma
  Ayırıcı Özellik
  Ayırıcı Sayaç
  Ayırıcılık
  Ayırıcılık Gücü
  Ayırıcılık İşlevi
  Ayırtım
  Aykırı Ürün
  Aykırılık
  Ayraç
  Ayrıç
  Ayrık İlişki
  Ayrık Olasılık
  Ayrıksı
  Ayrıksılık
  Ayrılık
  Ayrılma
  Ayrım Yaklaşımı
  Ayrımcık
  Ayrımlaşma
  Ayrımsal Ölçek
  Ayrışı
  Ayrışım
  Ayrıt
  Ayrıtlık
  Ayrıtsal
  Bağdaşabilir Olaylar
  Bağdaşamaz Olaylar
  Bağdaşırlık
  Bağıl İlişki
  Bağıllık
  Bağımlı Olaylar
  Bağımlılık
  Bağımsız Olaylar
  Bağımsız Ölçütler
  Bağımsızlık
  Bağıntı Çaprazı
  Bağıntı Çözümlemesi
  Bağıntı Katsayısı
  Bağıntı Ölçümü
  Bağıntı Ölçütü
  Bağıntısız Serpilme
  Bağıntısızlık
  Bağışımlık
  Bağlaşı
  Bağlaşık Etkenler
  Bağlaşık İlişki
  Bağlaşık Olasılık
  Bağlaşıklık
  Bağlaşma
  Bağlılık
  Bağnazlık
  Bakımlık
  Bakışımlı Dağılım
  Bakışımlı Eğri
  Bakışımlılık
  Bakışımlılık Özelliği
  Bakışımsız Dağılım
  Bakışımsız Eğri
  Bakışımsızlık
  Bakışımsızlık Özelliği
  Başal
  Basamaklar Düzeni
  Basamaklı Anlak Biçesi
  Başarganlık
  Başarganlık Ölçeri
  Başarı
  Başarı Ölçeri
  Basıklık
  Baskın Etken
  Baskınlık
  Başlangıç Köşesi
  Başlangıç Noktası
  Basmakalıp Davranış
  Basmakalıp Yanıt
  Başvurma Çerçevesi
  Başvuru
  Başvuru Kaynakçaları
  Bebek Oyunlu Ölçer
  Beceri
  Beklenen Sıklık
  Bekleni
  Beklenti
  Beklenti Etkisi
  Belge
  Belgelik Araştırması
  Belgi
  Belirginleştirme
  Belirginleştirme Örnekçesi(bö Örnekçesi)
  Belirginlik
  Beliri
  Belirleme
  Belirlilik
  Belirlilik Katsayısı
  Belirsiz Betim
  Belirsiz Değerlilik
  Belirsiz Soru
  Belirsiz Yanıt
  Belirsizlik
  Belirsizlik Katsayısı
  Belirsizlik Katsayısı Eşitliği
  Belirteç Duyarlı Kart
  Belirteçler Dizgesi
  Belirti
  Belirtim
  Belirtim Dizelgesi
  Belirtimıi Yanıt
  Belirtme
  Bellek Ölçeri
  Benekli Çizin
  Benimseme
  Benzemezlik
  Benzerlik
  Benzeşim
  Benzeşim Ölçeri
  Benzetim
  Besbellilik
  Beşboyutlu Soru
  Beşkonumlu Ölçek
  Besleni
  Betim
  Betimleme
  Betimleyici Araştırma
  Betimleyici Sayımbilim
  Betimleyici Yordam
  Biçimci Mantık
  Biçimcilik
  Biçimlenme
  Biçimlenmenin Ölçülmesi
  Biçimleşme
  Biçimleyici Görüşme
  Biçimsel Görüşme
  Biçinti
  Bildik Sınar
  Bildirim
  Bildirmen
  Bileşenli Anlak Biçesi
  Bileşenli Çubukçizim
  Bileşik Dizi
  Bileşik Etki
  Bileşik Göstereç
  Bileşik Olasılık
  Bileşik Olay
  Bileşik Ölçek
  Bileşik Önerme
  Bileşke
  Bilgi Sorusu
  Bilgi Veren
  Bilgilik
  Bilgisayar
  Bilgisizlik
  Bilim
  Bilimdalı
  Bilimsel Bilgi
  Bilinç
  Bilinçli Belirsizlik
  Bilinçsizlik Sınırı
  Bilinen Kümeler Yordamı
  Bilinen Ölçümler Yordamı
  Bilinmedik Sınar
  Bilinti
  Bilit
  Bire Bir İlişki
  Bireşik
  Bireycil Oyun
  Bireysel Görüşme
  Biriciklik
  Biriciklik Özelliği
  Birimcil Yaklaşım
  Birimli Nicel Değişken
  Birincil İlişki
  Birincil Kaynak
  Birlikte Değişki
  Birlikte Değişki Katsayısı
  Birlikte Değişmeler
  Birlikte Değişmeler Yaklaşımı
  Birlikte Gidişim
  Birlikte Gidişim Çizgisi
  Birlikte Gidişim Çözümlemesi
  Birlikte Gidişim Katsayısı
  Bogardus Ölçeği
  Böleç
  Bölme Ölçütü
  Bölümlü Çizim
  Bölümsel Bağıntı
  Bölümsel Bağıntı Çözümlemesi
  Bölümsel Dağılım
  Bölümsel Nedensellik
  Bölümsel Sıklık
  Bölünme
  Bölüt Aralığı
  Bölüt Sayısı
  Bölütleme
  Bölütleyici Tanımlama
  Bölütleyici Yapılaştırma
  Boşinan
  Bulanıklık
  Bulaştırıcı Açıklama
  Bulaştırıcı Soru
  Bulgu
  Bulucu Araştırma
  Buluşma
  Bütünleşme
  Büyük Sayılar Yasası
  Büyüklük
  Büyükten Küçüğe Yığıştırma
  Çağrışım
  Çağrışım Ölçeri
  Çağrışım Yordamı
  Çakıştırma
  Çan Eğrisi
  Çapraz Çizelge
  Çapraz Çözümleme
  Çapraz Dağılım
  Çapraz Deney Düzeni
  Çapraz Sınama
  Çapraz Taralı Çizin
  Çarpım-hızıl Bağıntısı
  Çarpıtma
  Çarpma Kuralı
  Çatışkınlık
  Caydırma
  Çekimserlik
  Çekişme
  Çelişik Yanıt
  Çelişme
  Çelişmezlik İlkesi
  Çelmece
  Çeşitlenme
  Çetele
  Çevirim
  Çevirteç
  Çevrebilim
  Çevrik Tümdengelimci Yöntem
  Çevril
  Çevrimsel Devinimler
  Çeyreklik
  Çeyrekliklerarası Sapma
  Çift Eksen
  Çift Eksenler Çizgesi
  Çift Eksenli Dizge
  Çıkarım
  Çıkarım Kalıpları
  Çıkarımcı Sayımbilim
  Çıkarımsal Yapılama
  Çıkarma Yordamı
  Çizel
  Çizel Ortalama
  Çizeleme
  Çizelgeleme
  Çizelik
  Çizenek
  Çizge Alanı
  Çizgeli Ölçek
  Çizgili Çizim
  Çizim
  Çizim Ekli Çizinler
  Çizimleme
  Çizimsel Çözümleme
  Çizin
  Çizincilik
  Çoğa Artış Hızı
  Çoğa Azalış Hızı
  Çoğa Bileşimi
  Çoğa Kuşağı
  Çoğa Sayımı
  Çoğa Tepegeni
  Çoğa Uzancası
  Çoğabilim
  Çoğal
  Çoğaltım
  Çoğulculuk
  Çokağırlıklama
  Çokanlamlı Soru
  Çokaşamalı Örnekleme
  Çokaşamalı Rastlantılı Örnekleme
  Çokdeğerli Mantık
  Çokdeğişken Çözümlemesi
  Çokevreli Örnekleme
  Çokkonumlu Ölçek
  Çoklu Bağıntı
  Çoklu Çizelge
  Çoklu Dağılım
  Çoklu Nedensellik
  Çokölçekli Ölçer
  Çokseçenekli Ölçek
  Çoktepeli Eğri
  Çokyönlü Kişilik Sayacı
  Coşu Etkisi
  Çözümlemeci
  Çubukçizim
  Çürütme
  Dağılım Eğrisi
  Dağılımdan Bağımsız Sayımbilim
  Dağılma
  Dağıtım Dalgası
  Danışma
  Daraltaç Yordamı
  Davranı
  Davranış
  Davranış Kalıbı
  Davranış Sağaltımı
  Davranış Sorusu
  Değer Alanı
  Değer Yargısı
  Değer Yüklü Soru
  Değerden Arınmışlık
  Değerge
  Değerleme
  Değerleme Ölçeği
  Değerlemeci
  Değerlendirme
  Değerler Dizgesi
  Değille(n)me
  Değişken Değerleri
  Değişken Yanılgı
  Değişkenin Denetlenmesi
  Değişkenli Kesimleme
  Değişkenlik Katsayısı
  Değişki
  Değişmez Yanılgı
  Değişmezleme
  Delgi Aracı
  Delgi İşlemcisi
  Delgidöküm Çaprazı
  Delgileme
  Delikli Kart
  Denek
  Deneme Varsayımı
  Deneme-yanılma Yordamı
  Denence(li)
  Denetim Kümesi
  Denetimli Değişken
  Denetimsiz Değişken
  Deney Düzeni
  Deney Etkisi
  Deney Koşulları
  Deney Kümesi
  Deney Odası
  Deneyim
  Deneyin Denetlenmesi
  Deneyleme
  Deneylik
  Deneysel Değişken
  Deneysel Denetim
  Dengeleme
  Dengeleyici Soru
  Denkbiçim Soru Çizinliği
  Denkbiçimler Yordamı
  Denklemçevirme Dili
  Denkleşim
  Denkleştirme
  Denklik
  Derinliğine Görüşme
  Derinlik
  Derinlik Yoklaması
  Derleme
  Deşeleme
  Destekleyici Kaynak
  Deyibiçim
  Deyiş
  Deyişbilim
  Dikeç
  Dikeç Başlığı
  Dikitli Çizim
  Diklem
  Dil Düzeyleri
  Dilimli Çizim
  Dinleyici
  Direni
  Dış Ölçütler
  Dışakestirim
  Dışlama
  Dışörnekçeli Betimleme
  Dizelge
  Dizelgeleme
  Dizenek
  Dizgeli Gözlem
  Dizgeli Örnek Seçme
  Dizgeli Rastlantılama
  Dizgeli Soru
  Dizgeli Yanılgı
  Dizgesiz Gözlem
  Dizil
  Dizileyici Kesimleme
  Dizillenme
  Dizilli Ölçek
  Dizilölçüm
  Dizinleme
  Doğa Bilimleri
  Doğal Artış
  Doğal Deney
  Doğaötesi Biigi
  Doğru Bağıntı
  Doğrultu
  Doğrulu Çizim
  Doğruluğunu Sınama
  Doğruluk
  Doğruluk Değerleri
  Doğrusal Bağıntı
  Doğrusallık
  Doğurganlık
  Doğurganlık Çağı
  Doğuştan Yaşam Beklentisi
  Dökümleme
  Dokunca
  Dolaylı Görünü
  Dolaylı Görünü Uyaranlı Ölçek
  Dolaylı Gözlem
  Dolaylı Soru
  Dolaylı Yordam
  Dolaysız Gözlem
  Dolaysız Soru
  Dolaysız Sorulama
  Dolaysız Yazım
  Dolaysız Yordam
  Doldurma Düzergesi
  Donanım
  Dönce Devimleri
  Dönümcül
  Dönümcül Oran
  Dönüştürme
  Dörtgözeli Çizelge
  Dörtkonumlu Ölçek
  Dörttebirlik
  Doyurucu Güvenirlik
  Durağanlık
  Duraksama
  Dural
  Duralama
  Durgunluk
  Dürtü
  Durum Saptayıcı Araştırma
  Duruma Özgü Kuramlaştırma
  Durumsal Bağlam
  Durumsal Etkenler
  Durumun Denetlenmesi
  Dürüstlük
  Düşey Çizgi
  Düşey Eksen
  Düşlem Öğesi
  Düşleyim
  Düşünbilim
  Düşünce
  Düşüngüdüm
  Düşünü
  Düşyapı
  Duyarcalık
  Duyarlıklı Soru
  Duygu Yüklü Soru
  Duygunluk
  Duygusal Destek
  Duygusal Doyum
  Duygusal Yük
  Duymacalı Ölçek
  Duyu Yanılgısı
  Duyumsama
  Düz Çizelge
  Düzelti
  Düzenek
  Düzenleyim
  Düzenlilik
  Düzensiz Devimler
  Düzerge
  Düzgü
  Düzgülü Dağılım
  Düzgülü Eğri
  Düzgülülük
  Düzgüsel Düşünce
  Düzgüsüzlük
  Düzlemli Çizim
  Düzmece Bağıntı
  Düzmece Tarama
  E (eğitim) Küme Çözümlemesi
  Edilgen Görüşme
  Edilgenlik
  Edimci
  Edimli Sınar
  Edinim
  Eğiklik
  Eğiklik (bakışımsızlık) Ölçümü
  Eğilim
  Eğrisel Bağıntı
  Ekine Özgü Ölçer
  Ekinlerarası Ölçer
  Eksen
  Eksenler Çizgesi
  Eksenler Dizgesi
  Eksik Denetimli Deney
  Eksik Soru
  Eksiklik
  Elde Edilebilme
  Eleme Sorusu
  Eleştirme
  Elyordamı
  Elyordamı Yaklaşımı
  En Küçük Kareler Yordamı
  En Uygun Çizgi
  En Uygun Paylı-katmanlı Örnekleme
  En Uygun Sayı
  En Yüksek Gerçeklik Koşulları
  Erksizlik
  Eşdeğer Anlam
  Eşdeğer Eşitlik
  Eşdeğer Göstergeler
  Eşdeğer Ölçüm
  Eşit Aralık
  Eşit Artım
  Eşit Görünen Aralık
  Eşit Kazanı
  Eşit Olasılık
  Eşitlik
  Eşitsizlik
  Eşlendirme
  Eşlenik Gözlem
  Eşlenmiş İkililer Yordamı
  Eşlenmiş Küme Yordamı
  Esnek Yordam
  Etken
  Etken Çaprazı
  Etken Çözümlemeli Ölçek
  Etken Çözümlemeli Ölçek Oluşturma
  Etken Çözümlemeli Özellikler
  Etken Çözümlemesi
  Etken Doğurganlık
  Etken Kuramı
  Etken Saptama
  Etken Tanımlama
  Etken Yükleme
  Etkensel Deneyleme
  Etkileşim Payı
  Etkililik
  Etkin Çoğa
  Etkin Görüşme
  Evetle(n)me
  Evren Değişkenliği
  Evrendeğer
  Evrendeğersiz Sayımbilim
  Evrenin Dizelgelenmesi
  Evrenin Sınırlandırılması
  Evrilme
  Eylem Kuramı
  Eytişim
  F-değeri
  F-ölçeri
  Geçerleme
  Geçerli Araç
  Geçerli Ölçüm
  Geçerlik
  Geçerlik Belirlemesi
  Geçerlik Saptama Yolları
  Geçerlik Sınaması
  Geçersizleme
  Geçici Etkenler
  Geçimölçüm
  Geçişlilik Kuralı
  Gelişigüzel
  Gelişigüzel Seçme
  Geliştirme
  Geliştirme Örnekçeleri
  Genel Anlak Ölçeri
  Genel Bağıntı
  Genel Çarpma Kuralı
  Genel Dağılım
  Genel Etken
  Genel Sıklık
  Genel Toplama Kuralı
  Genelgeçer
  Genelleme
  Genellik
  Gengüdûm
  Gerçek
  Gerçek Ayrımlar
  Gerçek Sayı
  Gerçekleme
  Gerçekleme Yaklaşımları
  Gerçekleşme Olasılığı
  Gerçekleşmeme Olasılığı
  Gerçeklik Sınama İşlemleri
  Gerekim
  Gerekircilik
  Gerekirlik
  Gereklilik
  Getiri
  Gevşeme
  Gidenek
  Gidiş
  Girinti-çıkıntı
  Gizdeyi
  Gizil(lik)
  Gizleme
  Gölge Etkisi
  Gönüllü
  Göreceli Değer
  Göreli Dağılım
  Göreli Hız
  Göreli Konum
  Göreli Sıklık
  Göreli Yayılma
  Göreli Yığışımlı Dağılım
  Görgü Tanıklığı
  Görgücülük
  Görgül Olasılık
  Görgül Ölçek Oluşturma
  Görgüllük
  Görsel
  Görüngü Oıay
  Görüntü Kesitli Çizim
  Görüntüalır
  Görünü Birimli Çizim
  Görünü Düzenleme Ölçeri
  Görünüleme
  Görünülü Çizim
  Görünülü Öykü Ölçeri
  Görünülü Soru
  Görünülü Yordam
  Görünüm
  Görünüş
  Görüş
  Görüş Birliği
  Görüş Ortamı
  Görüşme
  Görüşme Çizinliği
  Görüşme Kılavuzu
  Görüşme Ortam
  Görüşme Süresi (en Uygun)
  Görüşmeci
  Görüşmeci Eğitimi
  Görüşmeci Yanlılığı
  Görüşmeci Yönergesi
  Görüşsüzlük
  Görüşü
  Görüşülen
  Göstereç
  Göstereç Çözümlemesi
  Göstereçli Ölçme
  Gösteri Görüşmesi
  Göstersel Gereçler
  Götürü
  Göz Yumulabilir Yanılgı
  Göze Sıklığı
  Gözetim
  Gözlem Araçları
  Gözlem Birimi
  Gözlem Birimlerinin Tanımlanması
  Gözlem Durumu
  Gözlem Etkisi
  Gözlem İkilileri
  Gözlem Yordamı
  Gözlemci
  Gözlemci Varlığının Etkisi
  Gözlemin Denetlenmesi
  Gözlenen
  Gözlenen Sıklık
  Güdem
  Güdüleme
  Güdümleme
  Günce
  Günlük Dil
  Guttman Ölçeği
  Guttman Ölçekleme Yordamı
  Güven
  Güven Aralığı
  Güven Düzeyi
  Güven Sınırları
  Güvencil Bilgi
  Güvenilir Araç
  Güvenilir Ölçüm
  Güvenirlik
  Güvenirlik Katsayısı
  Güvenirlik Katsayısı Düzeltme Eşitliği
  Güvenirlik Kestirim Yolları
  Güvenirlik Ölçümü
  Güvenirlik Sınaması
  Güvensizlik
  Halkalık
  Hazırcılık
  Hızıl
  Hoşgörü
  İçbütünlük
  İçebakış
  İçerik
  İçerik Çözümlemesi
  İçerik Evreni (ölçekte)
  İçerik Geçerliği
  İçerik Ölçeği
  İçerim
  İçgerçekleme
  İçgidim
  İçgörü
  İçgüdü
  İçkin
  İçkin Doğal Artış Hızı
  İçlem
  İçleme
  İçörnekçeli Betimleme
  İçselleştirme
  İçtenlik
  İçtutarlılık
  İkibölümlü Soru
  İkicilik
  İkideğişken Çözümlemesi
  İkidenetimli Deney
  İkili Denetim
  İkili Karşılaştırmalar Ölçeği
  İkili Örnekleme
  İkili Söyleşi
  İkincil Bilinti Kaynakları
  İkincil İlişki
  İkitabanlı Sayı
  İkitepeli Eğri
  İkiterimli Açılım
  İkiterimli Dağılım
  İkiterimli Kuralı
  İkiyanlı Çubukçizim
  İkiye Ayırma Yordamı
  İkiyönlü İlişki
  İleti
  İleti Ölçeri
  İletişim Aracı
  İletmen
  İlgi Doğurma
  İlgi Odağı
  İlgililik
  İlgisiz Yanıt
  İlgisizlik Ölçütü
  ılımlı Sınar
  ılımlılık
  İlinek
  İlinti
  İlişiklik Kuralı
  İlişki
  İlişki Kurucu Araştırma
  İlişkililik
  İlişkililik Doğrultusu
  İlişkinlik
  İlk Gözlemler
  İlk Örnekleme Birimi
  İlkçeyreklik
  İmgelem
  İmgesel Deneyleme
  İnanç
  İnandırma
  İnanı
  İnce Ölçüm
  İnceleme
  İncelik
  İnsanbilim
  ıraklaşma
  İrdeleme
  ısındırma
  ısındırma Sorusu
  İşlemci Davranış
  İşleme (verileri)
  İşlemleme (sayımsal)
  İşlemsel Tanım
  İşleni
  İşlerlik
  İşleteç
  İşletsel
  İşletsel Etkenler
  İşletsel Seçme
  İşletsel Yetenek Ölçeri
  İşlevcilik
  İşlevsel Birlik
  İşlevsel Deneyleme
  İşleybilim
  İşleyiş
  İsmen
  İsteksizlik
  İster
  İtilme Değergesi
  İtim Ölçeri
  İyileştirme
  ızgaralı Rastlantı Örnekleme
  İzleç
  İzleme
  İzleme Sorusu
  İzlence
  İzlence Çıktısı
  İzlence Girdisi
  İzlencelerine
  İzlenek
  İzlenim
  İzleyici
  J Eğrisi
  Kaba Doğum Hızı
  Kaba Hız
  Kaba Ölçüm
  Kaba Ölüm Hızı
  Kabadil
  Kabataslak Araştırma
  Kaçamak
  Kaçamak Yanıt
  Kaçını
  Kaçınılmazlık
  Kaçınma
  Kalıcılık
  Kalıplı Yanıt
  Kamuoyu Yoklaması
  Kanıt
  Kanıtlama
  Kanıtsav
  Kapalı Uçlu Soru
  Kapalıdizge
  Kapalıtopluluk
  Kaplam
  Karışıklık
  Karışma
  Karma Çıkarımcı Yordam
  Karma Etki
  Karma Ölçekleme Yordamı
  Karma Yordam
  Karmaşık Örüm
  Karşı
  Karşıastel
  Karşıdavranış
  Karşıdengeleme
  Karşılaştırmalı Ölçek
  Karşılıklı Dışarlama
  Karşılıklılık
  Karşıtayrım
  Karşıtgörüşlülük
  Karşıtkesimli Araştırma
  Karşıtuç
  Karşıtuçlu Keşimleme
  Karşıtutum
  Karşıtyanıtlı Ölçek
  Karşıtyoklama
  Karşıyanıt
  Kart Dikeçi
  Kart Sırası
  Kartlara Aktarma
  Katar Etkisi
  Katılım
  Katılımlı Denek
  Katılımlı Deney
  Katılımlı Gözlem
  Katılımsız Deney
  Katılmsız Gözlem
  Katlanma
  Katman (sayımsal)
  Katmanlı Örnekleme
  Kavramlaştırma Öğesi
  Kavramsal Açıklık
  Kavramsal Kuruluş
  Kavrarlık
  Kavrayım
  Kazanı
  Kemer
  Kendiliğindenlik
  Kendincelik
  Kesiklilik
  Kesiksizlik
  Kesim (sayımsal)
  Kesim Noktası
  Kesimleme
  Kesimleme Dizgesi
  Kesinsizlik
  Kesinti
  Kesintili Anımsatma
  Kesintili Değişken
  Kesintisiz Anımsatma
  Kesintisiz Değişken
  Kesişme
  Kesit Deney Düzeni
  Kesitaraştırma
  Keskinlik
  Kestirim
  Kestirimci İnceleme
  Kestirme Deney
  Ki-kare Çizelgesi
  Ki-kare Değeri
  Ki-kare Ölçeri
  Kılavuzlu Görüşme
  Kılavuzsuz Görüşme
  Kimlik
  Kimlikleme
  Kişilik
  Kişilik Kuramları
  Kişilik Sayacı
  Kısıtlama
  Kişiye Özgü Deneyim
  Kızıştırma
  Koğuşturu
  Köktencilik
  Kolaylaştırıcı
  Kolaylaştırma
  Konulu Algılama Sınarı
  Konumlama
  Konuşgaç Görüşmesi
  Konuşu
  Konut Birimi
  Korunu
  Koşulların Değişmezliği
  Koşullu Değişken
  Koşullu İlişki
  Koşullu Olasılık
  Koşuttartım
  Kotarma
  Küçükten Büyüğe Yığıştırma
  Kullanak
  Küme (sayımsal)
  Küme (toplumsal)
  Küme Bağlaşması
  Küme Bütünlüğü
  Küme Çözümlemesi
  Küme Devinimi
  Küme Örneklemesi
  Küme Tutarlılığı
  Kümeciloyun
  Kümeiçi Bağıntı
  Kümel
  Kümelenmemiş Sıklık Dağılımı
  Kümelenmiş Sıklık Dağılımı
  Kümeli Çubukçizim
  Kümeölçüm
  Kümeölçüm Çapraz Çözümlemesi
  Kümeölçüm Çerçevesi
  Kümeölçüm Değerge Göstergesi
  Kümeölçüm Değergesi
  Kümeölçüm Göstergeç Çözümlemesi
  Kümeölçüm Ölçeri
  Kümetartım
  Kümeyayılımı
  Kurallama
  Kuramsal Ölçek Kurma
  Kurgu
  Kurmaca
  Kurucu Öğe
  Kuşakçizim
  Kuşkucu Yanıtlayıcı
  Kuşkulu(luk)
  Kuşkusuz(luk)
  Likert Ölçeği
  Lorenz Eğrisi
  Mantık
  Mantık İlkeleri
  Mantıksal Çelmece
  Mantıksal Geçerlik
  Mantıksal Sıra Düzeni
  Neden
  Nedence
  Nedensel Çözümleme
  Nedensel İlişki
  Nedensellik İlkesi
  Nedensellik Ölçütleri
  Nesnel Olasılık
  Nesnelcilik
  Nesneler Dili
  Nesnelleştirici Araçlar
  Nesnellik
  Nesnellik Koşulları
  Nicel Ayrım
  Nicel Değişken
  Nicel Görüşme
  Nicel Ölçme
  Nicel-nitel Görüşme
  Niceleme
  Niceleme Çizelgesi
  Niceleme Denetimi
  Niceleme Kılavuzu
  Niceleme Yönergesi
  Nicelleme
  Nicellik
  Niçin
  Nitel Ayrım
  Nitel Değişken
  Nitel Görüşme
  Nitel Ölçme
  Nitelik Uzayı
  Nitellik
  Noktalı Ölçek
  Odaklaşmış Görüşme
  Öğreti
  Öklid Önkoyutları
  Ökseli Soru
  Olabilirlik Katsayısı
  Olabilirlik Ölçümü
  Olamazlık
  Olana Aykırı Koşullu Önerme
  Olanaklı Bileşimler
  Olanaklı Durumlar Kuralı
  Olanaklı Düzenler Kuralı
  Olanaklı İkili Sayısı
  Olanaklı Sonuçlar
  Olanaksızlık
  Olasılık Dağılımı
  Olasılık Kuramı
  Olasılık Önkoyutları
  Olasılık Örneklemesi
  Olasılık Yasası
  Ölçek Ayırıcılığı
  Ölçek Ayırımı Yordamı
  Ölçek Birimlerinin Eşitliği
  Ölçek Çözümlemesi
  Ölçek Konumu
  Ölçek Ölçümü
  Ölçek Oluşturma
  Ölçek Sayılı
  Ölçek Yeterliliği
  Ölçekdeğer Ayrımı
  Ölçekdeğeri
  Ölçekle Ölçme
  Ölçekleme
  Ölçekleme Kuralları
  Ölçekleme Sayıltıları
  Ölçekleme Yordamları
  Ölçeklenebilme
  Ölçeklenemez Tutum Alanı
  Ölçektartım
  Ölçer
  Ölçer Kesit Görünümü
  Ölçer Ölçünleme
  Ölçer Tümgesi
  Ölçeralan
  Ölçere Vurma
  Ölçme
  Ölçme Süreci
  Ölçüm
  Ölçüm Ayrımları
  Ölçüm Değişkenliği
  Ölçüm Düzeyleri
  Ölçüm Konusu
  Ölçüm Yanılgısı
  Ölçünleme
  Ölçünlenmiş Gözlem
  Ölçünlenmiş Hız
  Ölçünlü Araç
  Ölçünlü Düzgülü Eğri
  Ölçünlü Sapma
  Ölçünlü Sapma Ölçümü
  Ölçünlü Yanılgı
  Ölçünlü Yanılgı Ölçümü
  Ölçünlü Yanıt
  Olduktan Sonra Deney
  Olgusal
  Olgusal Geçerlik
  Olgusal Sıra Düzeni
  Olgusal Soru
  Olmayana İndirgeme
  Olmazlama
  Olumlama
  Olumlu Yayılım
  Ölümlülük
  Olumsallık Örnekçesi (ba Kalıbı)
  Olumsuzlama
  Olurlama
  Onamlı İlişki
  Onamsız Görüşme
  Onaylama
  Onaylamama
  Onaylanmazlık Sınırı
  Önbağlam
  Önceleyen Değişken
  Öncellik
  Öncül
  Öndeneme
  Öndeyi
  Öndeyici Yordam
  Öneğilim
  Önerme
  Öngerek
  Öngörü
  Öninceleme
  Önkanıt
  Önkanıtlı Bilimler
  Önkoşul
  Önkoyut
  Onlu Sayı Dizgesi
  Onluk
  Önniceleme
  Önörnek
  Önsav
  Önsayıt
  Önsel
  Önsel Olasılık
  Önsezi
  Oransal Ölçek
  Orantı
  Orantılı Katmanlı Örnekleme
  Orantısız Katmanlı Örnekleme
  Örgüt Çizgesi
  Örneğe Girme Olasılığı
  Örneğin Denetlenmesi
  Örneğin Sınanması
  Örnek Boşluğu
  Örnek Büyüklüğü
  Örnek Seçme
  Örnek Verme
  Örnekçe
  Örnekçeleme
  Örnekçeli Yordam
  Örnekevren
  Örnekleme Birimi
  Örnekleme Çerçevesi
  Örnekleme Dağılımı
  Örnekleme Oranı
  Örnekleme Tasarımı
  Örnekleme Yanılgısı
  Örnekleme Yordamları
  Örnekolay
  Örnekolay İncelemesi
  Örnekolay Yaklaşımı
  Örnekuzay
  Ortaç Çizge
  Ortaç Eğilim
  Ortaçlık
  Ortalama Ölçümü
  Ortalama Sapma
  Ortalamalar Kökeni
  Örtük Bölüt
  Örtük İçerik
  Örtük İpuçları
  Örtük Yapı Çözümlemesi
  Örtük Yüklence
  Örtülü Yordam
  Örtüşme
  Örümlü Yapılı Soru
  Örümsüz Yapılı Soru
  Örüntü
  Oturum Kümeleri
  Oy Yoklaması
  Oybirliği
  Öykü Bütünleme
  Öykülü Ölçekler
  Oylumlu Çizim
  Oynanca
  Oyunlu Yordam
  Oyunluk
  Özcel
  Özcellik
  Özdeğerleme
  Özdeş
  Özdeş Soru Deyişi
  Özdeşleşme
  Özdeşlik İlkesi
  Özdeşme
  Özdeşmezlik
  Özeçözümleme
  Özel Çarpma Kuralı
  Özel Etkenler
  Özel Toplama Kuralı
  Özel Yetenek Ölçeri
  Özeleştiri
  Özendirici (öğe)
  Özendirme
  Özeni
  Özenilen Küme
  Özesağaltıcı Görüşme
  Özgeçmiş
  Özgözlem
  Özgüç
  Özgücü
  Özgüdil
  Özgül
  Özgül Doğum Hızı
  Özgül Hız
  Özgül Ölüm Hızı
  Özgüllük
  Özgülük
  Özgünlük
  Özgür Yanıtlı Soru
  Özgürlük Dizili
  Özgüven
  Öznel Olasılık
  Öznelcilik
  Öznelerarası
  Öznelerüstü
  Özsel
  Özyapı
  Özyapı Özelliği
  Paylaşma
  Paylı Örnekleme
  Perdeleme
  Rastlanı
  Rastlantı(lı)
  Rastlantılama
  Rastlantılı Düzen
  Rastlantılı Küme Yordamı
  Rastlantılı Örnekleme
  Rastlantılı Sayılar Çizelgesi
  Rastlantılı Yanılgılar
  Rorschach Leke Ölçeri
  Saçmalık
  Sağa Eğik Eğri
  Sağaltıcı Görüşme
  Sağduyu
  Sağgörü
  Sağıllık
  Sağlama
  Sağlamlık
  Sağlanıklık
  Sağlanıklık Ölçütü
  Sakınca
  Salıntı
  Salkım Çözümlemeli Özellikler
  Salkım Çözümlemesi
  Salkımlama
  Saltık Dağılım
  Saltık Değer
  Saltık Karşılaştırma
  Saltık Sıfır Noktası
  Saltık Yayılma
  Sanal Sayı
  Sanılgı
  Sapaklık
  Saptama
  Saptanı
  Saptırıcı Etki
  Saptırma
  Şaşmazlık
  Savsaklayıcı Soru
  Sayal
  Sayal Ortalama
  Sayar
  Sayarlık Sınırı
  Saygınlık İlintili Soru
  Saygınlık Sınırı
  Sayı Dizgesi
  Sayı Dizgesinin Özellikleri
  Sayıçizge
  Sayıl
  Sayılama
  Sayılgılı
  Sayıltı
  Sayıltılı Ortalama
  Sayım
  Sayımbilim
  Sayımlama
  Sayımsal
  Sayımsal Yaklaşım
  Sayış(ma)
  Sayış(ma) Kuralları
  Sayısal Ölçek
  Sayıt
  Saymaca
  Seçenek
  Seçenek Kartı
  Seçenekleri Ölçekleme
  Seçerlik
  Seçiklik
  Seçilemezlik
  Seçme Yanlılığı
  Sergileme
  Serpilme
  Serpilme Çizgesi
  Serpilmenin Kuramsal Karşılığı
  Serpilmenin Ölçünlü Yanılgısı
  Serpiştirme
  Seyreklik
  Seyrettik Dağılım
  Sezgi
  Sıçrama
  Sıfır
  Sıfır Kökeni
  Sıfır Noktası
  Sıfır Varsayımı
  Sıkılma
  Sıklık Çokgeni
  Sıklık Dağılımı
  Sıklık Dizisi
  Sıklık Eğrisi
  Sıklık Karşılaştırması
  Simgelem
  Simgesel Ölçme
  Sınama
  Sınama Etkeni
  Sınama Sorusu
  Sınama-yeniden Sınama Yordamı
  Sınar
  Sınar Çözümlemesi
  Sınar Seçimi
  Sınarlı Değerleme Ölçeği
  Sınırlılık
  Sıra Bağıntı Katsayısı
  Sıra Bağıntısı
  Sıra Düzeni
  Sıra Düzeni Etkisi
  Sıra Düzeni Ölçütü
  Sıraca
  Sıracalama.
  Sıracalı Çizimler
  Sıral Sayı
  Sıralayıcı Ölçek
  Sıralı Değerleme Ölçeği
  Sıralı Nicel Değişken
  Sola Eğik Eğri
  Somut
  Son Örnekleme Birimi
  Sonçeyreklik
  Sonlu Evren
  Sonsuz Evren
  Sonuç Çıkarma Yordamı
  Sorgulama
  Sorgulayıcı Sorulama
  Soru Çizinliği
  Soru Çizinliklerinin Toplanması
  Soru Dile Getirme
  Soru Dizinliği
  Soru Düzeni
  Soru İçeriği
  Soru Öbeği
  Soru Yineleme
  Sorulama
  Soruncul
  Soruşturma
  Soruşturu
  Soruşturu Uygulama
  Soruşturucu
  Söyleşi
  Soyut
  Sözanlamsal Ayrımlama
  Sözcük Çağrışımı
  Sözcük İkilileri
  Sözde Etken
  Sözde Ölçek
  Sözde Olgusal Sorular
  Sözlü Ölçekleme Yordamı
  Sözlü Sınar
  Sözlü Soru Yordamı
  Sözlü Yordam
  Stanford-binet Anlak Ölçeri
  Student-t Dağılımı
  Süreç Çezümlemesi
  Sürecen Ayrıt
  Sürecenlik
  Süredurum
  Süreğen Çoğa
  Süreğenlik
  Sürekli
  Süreklilik
  Süremli Araştırma
  Sürtüşme
  Süzgeç Soru
  T-ölçeri
  Tam Bağıntı
  Tam Denetimli Deney
  Tam Doğruluk
  Tam Nedensellik
  Tamözdeşim
  Tamsayım
  Tanı İşlevi
  Tanıklama
  Tanıklık
  Tanım
  Tanıma
  Tanısal Görüşme
  Tanıt
  Tanıtma
  Tanıtma Yazısı
  Tarama Araştırması
  Tartılı Ölçek
  Tartılı Sayal Ortalama
  Tartışma
  Tasar
  Tasarım
  Taslaklama.
  Tedirgin Edici Soru
  Tek Anlamlık
  Tekbiçimlilik
  Tekbirimil Ölçüm
  Tekbirimli Örnekleme
  Tekboyutluluk
  Tekçilik
  Tekdeğişken Çözümlemesi
  Tekgözeli Deney Düzeni
  Tekli
  Tektepeli Bakışımlı Eğri
  Tektepeli Bakışımsız Eğri
  Tektepeli Eğri
  Tekyönlü Nedensellik Yaklaşımı
  Temel Çizin
  Temel Ölçme
  Temel Yetenekler
  Tepedeğer
  Tepedeğer Ölçümü
  Tepke
  Tepki
  Ters Bağıntı
  Ters J Eğrisi
  Tetiklik
  Thurstone Anlak Ölçeri
  Thurstone Eşit Görünen Aralık Ölçeği
  Tikel
  Tikellik
  Toplam
  Toplam Doğurganlık Hızı
  Toplam Keseği
  Toplam Sapma
  Toplam Sayıllı Ölçek
  Toplama Kuralı
  Toplanma Oranı
  Toplanmış Değerlemeler Ölçeği
  Toplumsal Ağ
  Toplumsal Alan
  Toplumsal Araştırma
  Toplumsal Çalışma
  Toplumsal Duyuşum
  Toplumsal İlkbirim
  Toplumsal İnceleme
  Toplumsal İtim Ölçeri
  Toplumsal Örnekçe
  Toplumsal Uzaklık Ölçeği
  Toplumsal Yararlık
  Toplusoruşturu
  Topluterim
  Topluyaşam Süresi
  Tüketicilik Özelliği
  Tümce Bütünleme
  Tümce Girişi
  Tümcecik
  Tümdengelim
  Tümel
  Tümellik
  Tümevarım
  Türdeş Altbölüm
  Türeme
  Türetilebilme
  Türetilebilme Katsayısı
  Türetme
  Türsellik
  Tutam
  Tutar
  Tutarlılık
  Tutarlılık Sınaması
  Tutarsızlık
  Tutum
  Tutum Beklentisi
  Tutum Kalıbı
  Tutum Ölçeği
  Tutum Sorusu
  Tutum Sürekliliği
  Tutum Takımı
  Tutumluluk
  Tutumsuzluk Bölgesi
  Tuzaklı Soru
  U-biçimi Eğri
  Üçkonumlu Ölçek
  Üçüncü Durumun Olamazlığı İlkesi
  Uğraşı Yatkınlık Ölçeri
  Ulaşılabilirdik
  Üreme Hızı
  Üretme
  Usalırlık
  Usalırlık Ölçütü
  Usasığar
  Usavurma
  Ussallık
  Ussallık Sınırı
  Üstdil
  Üstel
  Üsteleme
  Üstleme
  Üstlence
  Üstlenici
  Üstlenti
  Üstyeti
  Uyaran
  Uyaran Öğesi
  Uyarıcı
  Uyarlama
  Uyarlanma
  Uyarlık
  Uyarlılık
  Uyarsızlık
  Uygulama Değişikliği
  Uygulamalı Araştırma
  Uygulanırlık
  Uygulayıcılık
  Uygun Bulma
  Uygun Bulmama
  Uygun Ürün
  Uygunluk
  Uygunluk Yaklaşımı
  Uygunluk- Ayrım Bileşik Yaklaşımı
  Uylaşım
  Uyma Yeteneği
  Uymacılık
  Uyrukluk
  Uyumcu Davranış
  Uyumsuzluk
  Uyuşabilirlik
  Uyuşamazlık
  Uyuşma
  Uyuşmama
  Uyuşmazlık
  Uzanca
  Uzancalı Yordam
  Uzanım
  Uzlaşma
  Uzlaşmazlık
  Uzman Yargıcı
  Uzmanlık
  Uzundönem Yönlencesi
  Vargı
  Varım (tümevarımcı)
  Varımlı Bilimler
  Varsayım Kurma
  Varsayım Sınama
  Varsayım Sınayıcı Araştırma
  Veri Derleme
  Veri Kartı
  Verilerin Çözümlenmesi
  Verilerin İşlenmesi
  Verilerin Sunulması
  Vurgu
  Vurgulama
  Wechsler Ölçekleri
  Yabancılaşma
  Yadsıma
  Yakınsaklık
  Yakıştırmalı Soru
  Yaklaşıklık
  Yaklaşım
  Yalın Bağıntı
  Yalınç Çizge Yordamı
  Yalınç Çubukçizim
  Yalınç Dizi
  Yalınç Gözlem
  Yalınç Olasılık
  Yalınç Olay
  Yalınç Rastlantılı Örnekleme
  Yalınç Yüzeyçizim
  Yalıtım
  Yalıtımlı
  Yalıtımlı Olay
  Yançıkarımcı Yordam
  Yandaş
  Yandaş Tutum
  Yanılgı Payı
  Yanılgı Sınırları
  Yanılsama
  Yanıt
  Yanıt Kartı
  Yanıt Tutarlılığı
  Yanıtlama
  Yanıtlayıcı
  Yanıtlayıcı Seçme Açkısı
  Yanıtsayıcı Yorgunluğu
  Yanlı Örnekleme
  Yanlı Soru
  Yanlılık
  Yanlış
  Yanlış Anlama
  Yanlış Yorumlama
  Yanlışlama
  Yansıtım Yeteneği
  Yansız Seçme
  Yanürün
  Yaparlık
  Yapaylık
  Yapılaştırma
  Yapısalcılık
  Yaptırım
  Yararcılık
  Yararlık Yazımlıları
  Yararlılık
  Yardımcı Benlik
  Yargı
  Yargıcı Dökümlemesi
  Yargıcı Kanısı
  Yargıcı Yanlılığı
  Yargıcılar
  Yargıcılar Görüşü
  Yargıcılar Kurulu
  Yargılı Örnekleme
  Yarıastelli Çizim
  Yarıkatılımlı Üstlence
  Yarısıralayıcı Ölçek
  Yarıya Bölme Yordamı
  Yaş Öbeği
  Yaşa Özgü Ölüm Hızı
  Yaşam Beklentisi
  Yaşam Belgeleri
  Yaşam Çizelgesi
  Yaşam Öyküsü
  Yaşam Verileri
  Yaşamsayım
  Yaşamtartım
  Yatay Çizgi
  Yatay Eksen
  Yatık Çizim
  Yatkınlık
  Yayılma Ölçümü
  Yazaç
  Yazıl
  Yazım
  Yazım Çizinliği
  Yazım Kuralları
  Yazımlama
  Yazımlı Veri
  Yazıntı
  Yazışma Verileri
  Yazışmalı Soruşturu
  Yedek Örnek
  Yedek Takım
  Yedekleme
  Yedikonumlu Ölçek
  Yeğlenme Değergesi
  Yeniden Arama
  Yeniden İnceleme
  Yer Belirtimli Çizgeli Ölçek
  Yer Belirtimli Noktalı Ölçek
  Yerayırım
  Yerdeğişim
  Yerdeşim
  Yerdeşmezlik
  Yerinde İnceleme
  Yerinde Yazım
  Yerleşme
  Yersel
  Yersel Alan
  Yersel Örnekleme
  Yerseme
  Yetenek
  Yetenek Ölçeri
  Yeterli Büyüklük
  Yeterlik
  Yetersiz Araç
  Yetersiz Soru
  Yetersizlik
  Yetiş(tir)me
  Yetkin Ölçek
  Yetkinlik
  Yığıl
  Yığın Görüşmesi
  Yığın İletişim Araçları
  Yığın İletişimi
  Yığınsal Soru Çizinliği
  Yığışımlı Dağılım
  Yığışımlı Geçerlik
  Yığışımlı Ölçek
  Yığıştırma
  Yığıyanıt
  Yılansı Gidiş
  Yıldız
  Yinelenme Sıklığı
  Yineleyici Araştırma
  Yineleyici Bilgi
  Yıpranma
  Yitim
  Yoğulum
  Yoğulum Yaratma
  Yoğunluk Düzeyi
  Yoğunluk Ölçeği
  Yoğunluk Ölçümü
  Yoğunluk Sorusu
  Yoklama
  Yoklama Sorusu
  Yönelim
  Yöneltici Soru
  Yöneltimsiz Görüşme
  Yönerge
  Yönetme
  Yönetmen
  Yöneylem Araştırması
  Yönlem
  Yönlence
  Yönlenim
  Yönseme
  Yönsemeli Örnekleme
  Yöntembilim
  Yordam
  Yordamlık
  Yorumlama Örnekçesi (ta Kalıbı)
  Yüklem
  Yüklenç
  Yüklence
  Yüklü Soru
  Yumuşatma
  Yüreklendirme
  Yuvarlama
  Yüz Yüze İlişki
  Yüzde(leme)
  Yüzdelikli Çizim
  Yüzeyçizim
  Yüzeysel Geçerlik
  Z- Ölçeri
  Z- Ölçümü
  Z-değeri
  Zaman Çizgesi
  Zaman Dizisi
  Zaman Dizisinin Bileşenleri
  Zorunluluk
  `göster Bana` Ölçeri
  `kestir Kim` Ölçeri
  `önce` Gözlemi
  `öteki Durumlar Öyle Kaldığında`
  `sonra` Gözlemi
  `ve` Bağlacı
  `ya Da` Bağlacı

Mesaj / Bildirim Gönderin