Hücrede Madde Alışverişi


Hücrede Madde Alışverişi
* Hücre zarında gerçekleşen bir olaydır.
* Canlılığın devamı için gereklidir.
* Hücre zarından geçebilenler: O2, CO2, CO, su, mineraller, glikoz, fruktoz, galaktoz, yağ asidi, gliserol, a.asit, vitamin, alkol
* Hücre zarından geçemeyenler: Protein, yağ, karbonhidrat
* 4 yolla olur:


1) DİFÜZYON
* Bir maddenin çok olduğu (yoğun olduğu) ortamdan az olduğu ortama (az yoğun ortama) doğru hareket etmesine denir.
* Porlardan geçebilecek büyüklükteki maddeler difüzyona uğrar. Porlardan büyük maddeler difüzyon yapamaz.
* Enerji harcanmaz.
* Enzim kullanılmaz.
* Canlı ve cansız ortamda görülebilir. Canlılık delili değildir.
* Denge sağlanana kadar devam eder ve durur. Örnek: Odaya dökülen kolonyanın her tarafa dağılması. Akciğerdeki oksijenin kana geçmesi. İnce bağırsaktaki glikozun kana geçmesi.

DİFÜZYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1) Küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay geçerler.
2) Nötr moleküller iyonlara göre daha kolay geçer. Çünkü zarın dış kısmı da iyonik yapıdadır. Negatif iyonlar biraz daha kolay geçer.
3) Yağda çözünen maddeler de çözünmeyenlere göre daha kolay geçer (A,D,E,K vitaminleri)
4) Yağı çözen maddelerde kolay geçer (Alkol ve eter gibi.)
5) Por sayısı ve sıcaklık arttıkça difüzyon hızı da artar.
6) İki ortam arasındaki yoğunluk farkı ne kadar çoksa difüzyonda o kadar hızlı olur.
7) Akışkanlığı fazla olan ortamlarda difüzyon hızlı olur.

DİYALİZ: Suda çözünmüş maddelerden bazılarının yarı geçirgen zardan difüzyonuna denir. Böbrekleri çalışmayan insanlarda suni olarak oluşturulan bir ortamla kandaki üre temizlenir.


2) OSMOZ
* Suyun difüzyonudur. Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesidir.

HİPERTONİK ORTAM(ÇOK YOĞUN ORTAM)
* Bir hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konursa su kaybederek büzülür. Bu olaya plazmoliz denir. Örnek: Tuzlanan derinin su kaybederek büzülmesi.

HİPOTONİK ORTAM(AZ YOĞUN ORTAM)
* Bir hücre kendisinden daha az yoğun bir ortama konursa su alarak şişer. Bu olaya deplazmoliz denir.
* Bitki hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre şişer ve turgor durumuna geçer.
* Hayvan hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre patlar.Buna hemoliz denir.

İZOTONİK ORTAM(DENGE ORTAM)
* Bir hücre izotonik bir ortama konursa hiçbir değişikliğe uğramaz.

OSMATİK BASINÇ
* Hücre içerisindeki çözünmüş maddenin hücre zarına yaptığı basınçtır. Yada (etki=tepkiye göre)hücre dışındaki suyun yoğunluk farkından dolayı hücre içerisine girmek için zarlara yaptığı basınçtır.
* Çözünmüş madde miktarı (hücrenin yoğunluğu) arttıkça osmatik basınç artar.

TURGOR BASINCI
* Hücre içerisindeki suyun hücre zarına (yada çepere) yaptığı basınçtır.
* Kofullar tarafından ayarlanır.
* Turgor çok artarsa su girişi durur.
* Turgor, otsu bitki ve yaprakların dik durmasını sağlar.
* Turgor, stomaların açılıp kapanmasını sağlar.
* Turgor, bazı nasti (ırganım) hareketlerini sağlar.
* Suyun hareketi daima O.B’ ın fazla olduğu yere doğrudur.


3) AKTİF TAŞIMA
* Bir maddenin az olduğu yerden çok olduğu yere geçmesidir.
* Porlardan geçebilecek büyüklükteki maddeler aktif taşıma ile taşınır.
* Enzim kullanılır.
* Enerji harcanır.
* Sadece canlı hücrelerde görülür.
* Denge yoktur.
* Taşıyıcı moleküller kullanılır.
Örnek: İnce bağırsaktaki glikozun kana geçmesi. Böbrekteki geri emilim.
Not 1: Hücre zarından geçebilecek büyüklükteki bir maddenin miktarı hücre içi ile hücre dışı arasında farklılık oluşturuyorsa burada aktif taşıma var demektir.
Not 2: Sıcaklık artışı, molekülün alınmasını hızlandırmaz.


4) ENDOSİTOZ VE EKZOSİTOZ
* Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin oluşturulan ceplerle içeri alınmasına endositoz; yine aynı yolla dışarı atılmasına ekzositoz denir.
* Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı maddelerin içeri alınmasına fagositoz; sıvı maddelerin içeri alınmasına pinositoz denir.

ENDOSİTOZUN ÖZELLİKLERİ
* Enerji harcanır.
* Enzim kullanılır.
* Hücre zarı azalır.Hücrenin içeriği artar.
* Hücreye alınan bu büyük maddeler lizozomdaki ve besin kofulundaki hücre içi enzimlerle parçalanır.
* Tek hücrelilerde ve akyuvarlar da çok görülür.
* Canlılık delilidir.
* Denge yoktur.
* Bitki hücrelerinde ve diğer çeperi olan hücrelerde görülmez.

EKZOSİTOZUN ÖZELLİKLERİ
* Enerji harcanır.
* Enzim kullanılır.
* Hücre zarı artar. Hücrenin içeriği azalır.
* Canlılık delilidir.
* Denge yoktur.
* Boşaltım kofulu ve golgi yardımıyla atılır.
* Bitki ve hayvan hücrelerinde görülür.

Not 3: Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde fazla suyu dışarı atan kontraktil koful bulunur. Hücre içerisindeki fazla suyun nedeni suyun osmozla içeri girmesidir.

Not 4: Bir bitki hücresinin turgor durumuna geçmesinde
a) Ortamın yoğunluğu
b) Hücre içindeki madde yoğunluğu
c) Çeperin selülozdan yapılmış olması etkilidir.

Not 5: Endositoz ve ekzositozda yoğunluk farkı yoktur. Ama aktif taşıma, difüzyon ve osmozda vardır.

Admin

Taglar: HücredeMaddeAlışverişi

Biyoloji Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Dolaşım Sistemi

Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

Hayvanlarda Dolaşım Sistemi

Hayvansal bir hücrelilerde sölenterelerde dolaşım, sistem halinde değildir. Maddenin taşınması sitoplazma veya hücreler arası sıvılarla olur. İleri yapılı hayvanlarda iki çeşit taşıma (dolaşım) sistemi gelişmiştir.

Hücre Bölünmesi - Mayoz Bölünme

Üreme ana hücrelerinde görülür.(Erkek => Testis , Dişi => Ovaryum). Eşeyli üremelerde görülür. Kromozom sayısı yarıya iner.(2n => n). Kromozom yapısı değişir (Canlılarda çeşitliliği sağlar. Krossing-over sayesinde). Bölünme sonucu

Bir Bilim Olarak Biyoloji

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

Bitkiler

Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

Bitkilerde Boşaltım

Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin