Canlıları Oluşturan Bileşikler


Canlıları Oluşturan Bileşikler
BESİNLER

Organik Besinler Karbonhidratlar Sindirilirler
Yağlar Sindirilirler
Proteinler Sindirilirler
Vitaminler Sindirilmezler
İnorganik Besinler Mineraller Sindirilmezler
Su Sindirilmezler

Enerji Vericiler: Karbonhidrat, yağ, protein
Enerji Verimi: Yağ, protein, karbonhidrat
Yapıcı-Onarıcı: Protein, yağ, karbonhidrat
Düzenleyiciler: Protein, vitamin, mineraller, su
Açlık Anında Kullanım Sırası: Karbonhidrat, yağ, protein
Sindirim Kolaylığı: Karbonhidrat, protein, yağ


KARBONHİDRATLAR
C,H ve O ’den meydana gelmiştir. 3 çeşittir.
İki önemli görevi vardır.1) Enerji kaynağı 2)Yapısal madde (Bitkilerde çeperin yapısına, bütün canlı hücrelerde de zarın yapısına katılarak görev yapar. ATP, DNA, RNA, NAD, NADP, FAD’ da bulunur.


1) MONOSAKKARİTLER
Sindirime uğramazlar.
Yalnızca ototroflar tarafından sentezlenir.
İçerdikleri C sayısına göre 2’ye ayrılırlar.
a) 5C’lu şekerler: Riboz, Deoksiriboz (Pentozlar)
b) 6C’lu şekerler: Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Hegsozlar)

Monosakkaritlerin difüzyon hızları şöyledir. Galaktoz > Glikoz > Fruktoz
Riboz: ATP ve RNA’da bulunur.
Deoksiriboz: DNA’da bulunur.
Glikoz: Bal,üzüm ve incirde bol bulunur.Açlık ve koma anında kullanılır.
Fruktoz: Bal ve olgun meyvelerde bol bulunur (meyve şekeri)
Galaktoz: Süt ve süt ürünlerinde bol bulunur (süt şekeri). Tabiatta az bulunur. Hayvansal bir besin kaynağıdır.


2) DİSAKKARİTLER
İki monosakkaritin birleşmesinden meydana gelir.
Glikoz + Glikoz = Maltoz (meyve şekeri)
Glikoz + Fruktoz = Sakkaroz = Sükroz (Çay = Pancar şekeri)
Glikoz + Galaktoz = Laktoz (süt şekeri)
Maltoz ve sükroz bitkilerden, laktoz da hayvanlardan ve insanlardan sağlanır.
Disakkaritler arasında glikozit bağı vardır.


3) POLİSAKKARİTLER
Çok sayıda monosakkaritin birleşmesinden meydana gelir.
Glikoz + Glikoz + Glikoz +................................+ Glikoz = Nişasta
Glikoz + Glikoz + Glikoz +................................+ Glikoz = Selüloz + (n-1) H2O
Glikoz + Glikoz + Glikoz +................................+ Glikoz = Glikojen
----------------------------------------------------------------- n tane
Son ürünlerin farklı olmasının sebebi glikozların bağlanma biçimleridir.


A) Nişasta
Bitkilerde glikozun depo şeklidir.
Düz zincirlidir ve alfa glikozit bağı ile bağlanmışlardır.
Suda az çözünür. İyot ile maviye boyanır.
Nişasta,lökoplastta depolanır. Yumru ve tohumlarda daha çok depolanır.

B) Glikojen
Hayvanlarda glikozun depo şeklidir.
Dallıdır ve alfa glikozit bağı ile bağlanmıştır.
Suda çözünür. İyot ile kahverengiye boyanır.
En fazla karaciğer ve kaslarda bulunur, depo edilir.

C) Selüloz
Bitkilerde yapı maddesidir. Çeperin yapısına katılır.
Düzdür ve beta glikozit bağı ile bağlanmıştır.
Suda çözünmez
Geviş getirenlerde ve termitlerde sindirilir.


YAĞLAR
C,H ve O’den meydana gelmiştir. Yapısındaki oksijen miktarı şekerlerdekinden azdır.
3 Yağ asidi + Gliserol = Yağ + 3 H2O
Ester bağı ile bağlanırlar.
Yağlarda çeşitliliği yağ asitleri sağlar.
Suda çözünmezler. Organik çözücüde çözünürler (Alkol,eter gibi)
Isı ve darbeye karşı koruyucudur.
Yağların enerji verimlerinin çok olmasının sebebi karbon sayılarının çok olmasındandır.
Yağların 2. dereceden enerji verici olarak kullanılmasının sebebi sindiriminin çok zor olmasındandır.
Karbonhidrat ve proteinlerin fazlası yağa dönüştürülür. Bunun sebebi ise yağların enerji verimlerinin yüksek olması ve uzun süreli kullanılabilmesidir.

Solunumla yıkılmaları sonucunda fazla su açığa çıkarırlar. Onun için özellikle kış uykusuna yatan, uzun süreli göç eden ve suyun az olduğu ortamlarda yaşayan hayvanlarda iyi bir depo ve enerji maddesidir. Aynı zamanda hafif olduğu için uçmada hayvana avantaj sağlar.
Yağ asitleri en basit lipitler olup, uzun karbon zincirlerinden oluşurlar. Karbonlar arasındaki bağlar tek ise doymuş, çift ise doymamış yağ asitleridir. Doymamış yağlar bitkiseldir ve sıvıdır.

Doymuş yağlar ise hayvansaldır ve katıdır.Doymamış yağların yüksek sıcaklık ve basınçta hidrojenle doyurulmasıyla margarin yapılır.
Oleik asit; zeytinyağında,
Linoleik asit; tohumlarda,
Butirik asit; tereyağında
Steroid; zarların yapısına katılır.
Aynı zamanda vitamin ve hormon olarak iş görür. Fosfolipid; hücre zarı yapısına katılır.


PROTEİNLER
C, H, O, N ve bazılarında S, P bulunur.
Yapı taşları 20 çeşit aminoasittir.
a.a+a.a+a.a+..............................+a.a = Protein + (n-1)H2O
-------------------------------------------- n tane
Peptit bağı ile bağlanırlar.
DNA şifresi ile sentezlenen tek moleküldür.
Enzim,hormon ve hücre zarı yapısına katılır.
Solunumla ancak zor durumlarda yakılırlar. Solunum ürünleri H2O, CO2, H2S, NH3, üre ve ürik asittir.
Aminoasitler anfoter özellik gösterirler.
Proteinler virüslerden insanlara kadar bütün canlılarda yaşamsal rolleri olduğundan hücrelerde en çok bulunan organik moleküllerdir.
Proteinler enerjiyi hemen kaybettiklerinden dolayı 3. dereceden enerji kaynağıdır.
Proteinler vücutta enerji kaynağı olarak kullanılırsa vücutta zayıflama ve dengesizlik görülür.
Proteinler her canlı türüne özgü olup antijen özellik gösterirler. Yani farklı özelliğe sahip bir canlıya aktarıldığında antikor oluşumuna sebep olur.


VİTAMİNLER
Vücut direncini arttırırlar.
Enzimlerin yapısına katılırlar.
Düzenleştiricidirler, enerji vermezler,sindirilmezler.
Bir kısmı besinde bulunduğu şekliyle vitamin özelliğinde değildir.Bunlar vücuda alındıktan sonra vitamin özelliği kazanır. Bunlara provitamin denir.
Yağda eriyen vitaminler A, D, E, K
Suda eriyen vitaminler B, C ’dir.
İnsan vücudunda A, B, D, K sentezlenir.
A;  karaciğerde
B, K; bağırsakta bakteriler tarafından
D; deride
A, D, K karaciğerde depolanır. Diğerlerinin fazlası atılır.

A vitamini: Balık yağı,yumurta sarısı,süt,peynir,karaciğer,yeşil sebzelerde bulunur. Büyüme ve gelişmeyi sağlar, vücudu enfeksiyonlara karşı korur,gece körlüğünü önler.

B vitamini: Tahılların kabuklarında, et, süt, karaciğer ve yeşil sebzelerde bulunur. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin vücut içinde kullanılmasında katalizör olarak görev yapar. Kansızlığı önler.

C vitamini: Yeşil sebze ve meyvelerde bulunur. Bağ dokusunun oluşması için gereklidir. Skorbit hastalığını önler. Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

D vitamini: Balık yağı, karaciğer, yumurtada bulunur. Ultraviyole ışınlarının etkisi ile deride üretilir. Vücuttaki Ca, P dengesini sağlar. Kemiklerin gelişmesini sağlar. Çocuklarda raşitizmi önler.

E vitamini: Yeşil sebze, karaciğer, et ve bitkisel yağlarda bulunur. Üreme organlarının gelişmesini sağlar ve kısırlığı önler.

K vitamini: Yeşil sebzeler,karaciğer ve yumurtada bulunur.Bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezlenir.

Eksikliğinde kanın pıhtılaşması gecikir.


MİNERALLER
İnorganik maddelerdir.Sindirime uğramazlar.
Enzimlerin yapısına katılırlar.Düzenleştiricidirler.
Minerallerin vücut içindeki görevleri şunlardır:
   1) Enzimlerin ve hemoglobinin yapısına katılır(Fe, P).
   2) Kemiklerin ve dişlerin gelişmesini sağlar(Ca, P, Mg).
   3) Vücut ve hücre sıvısının osmatik basıncını ayarlar (Bunlardan hücre içi sıvıda Na, Cl; hücre dışı sıvıda K, Mg ve P bulunur).SU
İnorganik maddedir ve sindirime uğramaz.
Enzimlerin çalışması ve kimyasal reaksiyonların meydana gelebilmesi için su şarttır (ÖRNEK:Hidroliz )

Admin

Taglar: CanlılarıOluşturanBileşikler

Biyoloji Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Canlıların Sınıflandırılması

Canlıları, benzerlik ve akrabalık derecelerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. 2 tip sınıflandırma vardır.

Canlılık ve Çevre

Ototroflar (Üreticiler) İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler. En fazla bulunan gruptur. İki tiptir. Fotosentetikler: Işık enerjisini kullanırlar. Klorofilleri vardır. Örnek: Yeşil bitkiler,bakteriler ve mavi-yeşil algler.

Doku Tanımı

Çok hücreli organizmalarda hücreler bulundukları yer ve görevlerine göre yapılarında bir takım değişiklikler oluşturarak farklılaşmışlardır.

Bir Bilim Olarak Biyoloji

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

Bitkiler

Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

Bitkilerde Boşaltım

Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin