Asalak Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Acı Çürüklük
  Ağaç Tahtakuruları
  Ağaç Tahtakurusu
  Ağbenek
  Ağıl Keneleri
  Ağkurdu
  Ağmantarlar
  Ağrıma
  Ağrıma Asalakları
  Ağustosböceği
  Ağustosböcekleri
  Akarlar
  Akasya Yaprakbiti
  Akciğer İplikkurdu
  Akciğer Kelebeği
  Akciğer Kelebek Hastalığı
  Akciğer Kıl Kurdu
  Akciğer Kılkurtları
  Akciğer Solucan Hastalığı
  Akciğerli Salyangozlar
  Akçöpleme
  Akdeniz Kıyı Humması
  Akdeniz Kıyı Humması Asalağı
  Akdeniz Meyve Sineği
  Akkarınca
  Akkarıncalar
  Akkelebek
  Akkoşnil
  Akpas
  Akrep
  Akrepler
  Akşam Tavus Kelebeği
  Aksinekler
  Aksümüklü
  Alabalık
  Alabalıkgiller
  Alaböcekler
  Alaca Kelebekler
  Alay Kelebekleri
  Alayık
  Alayık Kamçılısı
  Allıkene
  Allıkeneler
  Alman Hamamböceği
  Alman Yabanarısı
  Altın Kurt
  Altınbalık
  Altınböcek
  Altınkelebek
  Altinsinek
  Altınsinekler
  Amerikan Hamamböceği
  Amerikan Kancalı Kurdu
  Amerikan Köpek Kenesi
  Amerikan Orman Çıbanı
  Amerikan Orman Çıbanı Kamçılısı
  Amipler
  Amipli Dizanteri
  Ana Ekinokok
  Arakonakçı
  Arı Biti
  Arı Bitleri
  Arı Kurdu
  Arı Sürgünü
  Arı Sürgünü Asalağı
  Arılar
  Armut Gözkurdu
  Armut Kelebeği
  Armut Uyuzböceği
  Armut Yaprakarısı
  Armut Yaprakpiresi
  Armutkaplanı
  Armutkaplanları
  Arpa Açık Rastığı
  Arpa Güvesi
  Arpa Kapalı Rastığı
  Arpa Siyah Rastığı
  Asalak
  Asalak Arılar
  Asalak Böcekler
  Asalakbilim
  Asalakbilim Uzmanı
  Asalakbilimsel Direy
  Asalakkıran
  Asalaklı
  Asalaklık
  Asalaksal
  Asalaksal Düşük Hastalığı
  Asalaksal Hastalık
  Asalaksal Soluk Borusu Yangısı
  Asma Ağustosböceği
  Asma Biti
  Asma Küllemesi
  At Akciğer Kıl Kurdu
  At Cüce İplik Kurdu
  At Mide Kurdu
  At Sivrikuyruğu
  At Solucanı
  At Vebası
  Ateşböceği
  Ateşböcekleri
  Atsineği
  Atsülüğü
  Avcı Akarlar
  Avcı Sinek
  Avcı Sinekler
  Avcı Tahtakuruları
  Avrupa Kırmızı Örümceği
  Ayak Uyuzböceği
  Ayçiçeği Pası
  Ayı Kelebeği
  Azılı Sıtma
  Bacak Uyuzböceği
  Bacak Uyuzu
  Badem Arısı
  Badem Gözkurdu
  Badem İçkurdu
  Badem Kabuk Böceği
  Badem Ursineği
  Badem Yaprakarısı
  Bağ Çadırkelebeği
  Bağ Gözkurdu
  Bağ Kelebeği
  Bağ Mildiyösü
  Bağ Salyangozu
  Bağ Tripsi
  Bağ Yaprakpiresi
  Bağırsak Kelebeği
  Bağırsak Kelebeği Hastalığı
  Bağırsak Solucanı
  Bağırsak Solucanı Hastalığı
  Bağırsak Solucanları
  Bağışık
  Bağışıklık
  Bağkesen
  Bakkal Uyuzböceği
  Bakkal Uyuzu
  Bakla Biti
  Bakla Pası
  Bakla Yaprakbiti
  Bakla Zını
  Balantidiyumlu Dizanteri
  Balantidiyumlu Dizanteri Kirpiklisi
  Baldırsokan
  Balgam
  Balıklar
  Balıkların Çıban Hastalığı
  Balıkların Çıban Hastalığı Asalağı
  Balıkların Delibaş Asalağı
  Balıkların Delibaş Hastalığı
  Ballıbasra
  Bambul
  Bankroft Kurdu
  Barbunya
  Barbunyagiller
  Barınak Böcekleri
  Baş Biti
  Baş Uyuzböceği
  Baş Uyuzu
  Başıboşlar Sayrılığı
  Başkalaşımsız
  Başkalaşma
  Başkonakçı
  Beygir Biti
  Beygir Sıtması
  Beyin Kelebek Hastalığı
  Bezelye Biti
  Bezelye Küllemesi
  Bezelye Mildiyösü
  Bezelye Pası
  Bezelye Yaprakbiti
  Biber Kurdu
  Biber Sineği
  Bir Konakçılı Asalak
  Birgözeli Hayvanlar
  Birgözeli Hayvanlar Bilimi
  Birinci Arakonakçı
  Bit Boğması
  Bit Kaşıntısı
  Bit Merhemi
  Bitki Bitleri
  Bitkisel Asalak
  Bitkisel Dışasalak
  Bitkisel İçasalak
  Bitler
  Bitotu
  Böbrek Kurdu
  Böcek
  Böcekbilim
  Böcekbilim Uzmanı
  Böcekler
  Bodur Çapak
  Bodurpas
  Boğaz Kelebek Hastalığı
  Böğler
  Bokböceği
  Boksineği
  Bostan Sinekleri
  Boynuz Sineği
  Boz Tanecikler Hastalığı
  Boz Tanecikler Kirpiklisi
  Bozkarınca
  Brezilya Orman Çıbanı
  Brezilya Orman Çıbanı Kamçılısı
  Bücür Kurtçuk
  Buğday Açık Rastığı
  Buğday Biti
  Buğday Güvesi
  Buğday Karıncası
  Buğday Küllemesi
  Buğday Kurdu
  Buğday Solucanı
  Buğday Sürmesi
  Buğdaypası
  Bulaşkan Yangı
  Bulaşkan Yangı Kamçılısı
  Burgaçkurtları
  Burgumsu Kamçılılar
  Büvelek
  Büvelekler
  Büyük Karaciğer Kelebeği
  Büyük Ormanbahçıvanı
  Büyük Servi Kabuk Böceği
  Büyük Tavuskelebeği
  Çadır Kelebekleri
  Cadısüpürgesi
  Çam Biti
  Çam Kelebeği
  Çam Keseböceği
  Çam Pamuklubiti
  Çamçak
  Camkanatlılar
  Çamuka
  Çamur Humması
  Çamur Sümüklüleri
  Çamur Tahtakurusu
  Canavar Otu
  Canavar Otugiller
  Çapakbalığı
  Çatal Kurtlar
  Çatalkurt
  Çatalkuyruk
  Çavdar Mahmuzu
  Çavdar Sürmesi
  Çayır Keneleri
  Çeçesineği
  Çeçesinekleri
  Çekirge
  Çekmen
  Çekmenli Haşlamlılar
  Çeneli Sülükler
  Cephastalığı
  Ceviz
  Ceviz Kurdu
  Çevrekirpikliler
  Çevrimsel Asalak
  Cibin
  Çiçek Sinekleri
  Çiçek Tahtakuruları
  Çiftayaklılar
  Çifteduyargalılar
  Çiftekanatlılar
  Çilek Gözkurdu
  Çin Karaciğer Kelebeği
  Cindarı Rastığı
  Cinsaçı
  Çıplak Sümüklü
  Çıplak Sümüklüler
  Cırcırböceği
  Çit Kertenkelesi
  Civcivlerin Kanlı Sürgün Asalağı
  Cıvık Mantarlar
  Çıyan
  Çizgili Bezelye Böceği
  Çizgili Sinek
  Çok Ayaklılar
  Çok Konakçılı Asalak
  Çokgözeli Bitkiler
  Çokgözeli Hayvanlar
  Çomakkurtlar
  Çopurböcek
  Cüce Ağustosböcekleri
  Cüce Bağırsak Kelebeği
  Cüce Beygir Şeridi
  Cüce İplikkurdu
  Cüce İplikkurtları
  Cüce Tenya
  Cücesürme
  Çulluk Sinekleri
  Çürüklük Mantarları
  Dalgalı Zar
  Dalgıçböcekler
  Dalkıran
  Dalkurutan
  Danaburnu
  Danaların Kanlı Sürgün Sporlusu
  Dang Humması
  Darı Güvesi
  Darı Rastığı
  Defne
  Değişikkirpikliler
  Değnek Çekirgeleri
  Delibaş
  Delibaş Kurtçuğu
  Delibaşşeridi
  Delikli Mantarlar
  Delikliler
  Demetküfler
  Dere İskorpitigiller
  Deri Frengisi
  Deri Kelebeği
  Deri Küflücesi
  Deri Mantarı
  Deriköstebeği
  Derris
  Dev Bağırsak Kelebeği
  Dev Çıyan
  Dev Karaciğer Kelebeği
  Deve Sinekbiti
  Dikence
  Dikenli Kurt
  Dikenlibahkgiller
  Dilkurdu
  Dilkurtları
  Direy
  Dışasalak
  Dışasalaklık
  Dişlibit
  Dizanteri Amibi
  Doğal Konakçı
  Doğu Hamamböceği
  Doğu Kankelebeği
  Doğu Kıyıhumması
  Doğu Kıyıhumması Asalağı
  Doğu Meyve Güvesi
  Doku Asalağı
  Dölüt Kamçılısı
  Domates Yaprak Küfü
  Domuz Akciğer Kıl Kurdu
  Domuz Biti
  Domuz Böbrek Kurdu
  Domuz Kurdu
  Domuzlan
  Domuztenyası
  Dört Gün Sıtması
  Dürmece
  Duvar Geckosu
  Duvar Kertenkelesi
  Duyarga
  Duyargalılar
  Düzkanatlılar
  Düzlemduyargalılar
  Eğrelti Özütü
  Eğreti Asalak
  Ekin Güvesi
  Ekin Kamburbiti
  Ekin Kamburböceği
  Ekin Saparısı
  Ekin Yaprakbiti
  Ekinokok Kesesi
  Ekinokok Kumu
  Eklembacaklılar
  Eklemküflücesi
  Ekmek Böceği
  Ekmek Küfü
  Elma Ağ Kurdu
  Elma Gözkurdu
  Elma Güvesi
  Elma İçkurdu
  Elma Pamuklubiti
  Elma Sineği
  Elma Talaşkurdu
  Elma Yaprakarısı
  Elma Yaprakbiti
  Elma Yaprakpiresi
  Ergen Kurtçuk
  Erik Ağkurdu
  Erik İçkurdu
  Erik Kabuk Böceği
  Erik Yaprakarısı
  Erkek Eğreltiotu
  Ersilik
  Eşbacaklılar
  Eşekarısı
  Eşkanatlılar
  Esmer Karınca
  Esmer Köpek Kenesi
  Esmer Mide Kurdu
  Esmerküf
  Esmerküfler
  Esmersümüklü
  Et Sineği
  Et Sinekleri
  Etlekesi
  Ev Örümceği
  Ev Sivrisineği
  Evecen Sıtma
  Fare Piresi
  Fas Çekirgesi
  Fasulye Böceği
  Fasulye Pası
  Felfelek
  Fidan Dipkurdu
  Fide Baygınlığı
  Fiiizküf
  Fil Biti
  Fil Hastalığı
  Filizküfler
  Filizküflüce
  Filizkurutan
  Fındık Filiz Güvesi
  Fındık Kurdu
  Fındık Yumruakarı
  Fındıkbîti
  Fırıldakböcekleri
  Fıstık İçkurdu
  Florida Mumlubiti
  Frengi Asalağı
  Frengi Çıbanı
  Frengi Uru
  Gambiya Humması
  Gambiya Kamçılısı
  Gammalı Kelebek
  Gece Kelebekleri
  Gececi
  Gelişkin Kurtçuk
  Genel Asalakbilim
  Geniş Tenya
  Gergedanböceği
  Gergin Kanatlı Kelebek
  Gevişenlerin Çengelli Kurdu
  Gevişenlerin Çift Delikli Şeridi
  Geyik Sinekbiti
  Geyikböceği
  Geyikböcekleri
  Gırtlak Kurdu
  Giyim Biti
  Giyim Güvesi
  Gizli Sıtma
  Göçmen Çekirge
  Gök Etsineği
  Göksinekler
  Gölgebalığı
  Göz Kurdu
  Gül Filiz Arısı
  Gül Pası
  Gül Yaprakarısı
  Gül Yaprakbiti
  Gül Yaprakpiresi
  Gümüşbalığıgiller
  Gümüşçün
  Gündüz Tavuskelebeği
  Günlükböcek
  Günlükböcekler
  Günsüler
  Güve Tozu
  Güveler
  Güvemsi Sinekler
  Güvercin Bağırsak Solucanı
  Güvercin Biti
  Güvercin Kenesi
  Güvercin Piresi
  Güvercin Tahtakurusu
  Haçlı Örümcek
  Halep Çıbanı
  Halep Çıbanı Kamçılısı
  Halı Böceği
  Halı Güvesi
  Halkalılar
  Halkaören
  Hamamböceği
  Hamamböcekleri
  Hamsigiller
  Haşhaş Mildiyösü
  Haşlamlılar
  Havuç Sineği
  Hayvan Bitleri
  Hayvansal Asalak
  Hayvansal Asalak Hastalığı
  Hayvansal Dışasalak
  Hayvansal İçasalak
  Haziranböceği
  Hintyağı
  Hıyar Karabeneği
  Hortumlu Böcekler
  Hortumlu Kınkanatlılar
  Hortumlu Sülükler
  Hurma Kabuklu Biti
  İçasalak
  İçasalaklık
  İflaskurdu
  İğneliler
  ıhlamur Kelebeği
  İki Konutlu Kene
  İkinci Arakonakçı
  İlek Sineği
  İlkel Böcekler
  İlkel Kurtçuk
  İnci Balığı
  İncir Güvesi
  İncir Kurdu
  İncir Yabanarısı
  İnsan Bitleri
  İnsan Piresi
  İplicik
  İplik Solucanlar
  İplikboynuzlular
  İplikkurdu
  ırgat Uyuzböceği
  ırgat Uyuzu
  İri Beygir Şeridi
  ışılküf
  ışılküfler
  ışılküflüce
  ışınlılar
  ısırıcı Bitler
  ısırıcı Koyun Biti
  İşkembe Kelebeği
  İsli Küflüce
  İsliküf
  ıspanak Mildiyösü
  ıstakozlar
  İstemli Asalak
  İtalyan Çekirgesi
  Kabak Çekirdeği
  Kabak Sineği
  Kabak Yaprakbiti
  Kabuk Böcekleri
  Kabuklu Bit
  Kabuklu Bitler
  Kabuklular
  Kadifeli Örümcekler
  Kafadanbacaklılar
  Kahve Böceği
  Kahverengi Karınca
  Kakao Güvesi
  Kalaazar
  Kalaazar Kamçılısı
  Kalın Mide Kurdu
  Kalkanböcekleri
  Kambursinekler
  Kamçı
  Kamçılı
  Kamçılılar
  Kan Asalağı
  Kan Kelebeği
  Kan Kelebek Hastalığı
  Kan Kelebekleri
  Kanamalı Sarılık
  Kanatlı Böcekler
  Kanatlı Sıtması
  Kanatsız Böcekler
  Kancalı Kurt
  Kancalı Kurt Hastalığı
  Kancalı Kurtlar
  Kancıl Porlular
  Kanlı Sürgün
  Kanlı Sürgün Sporluları
  Kaplanböcek
  Kaplanböcekler
  Kara Akrep
  Kara Ceviz
  Kara Sürgün
  Karaağaç Böceği
  Karabacak
  Karaballık
  Karabaş
  Karaböcekler
  Karaciğer Kelebeği
  Karaciğer Kelebek Hastalığı
  Karaciğer Kılcalkurdu
  Karadul
  Karafatma
  Karafatmalar
  Karakarınca
  Karasinek
  Karasu Humması
  Karasu Humması Asalağı
  Karataban
  Karataban Asalağı
  Karınca
  Karıncaaslanı
  Karıncalar
  Karındanbacaklılar
  Karşılıklı Asalaklık
  Kasapsinek
  Kasık Biti
  Kasıkküflücesi
  Katayama Hastalığı
  Kavak Kelebeği
  Kavakoyan
  Kavmantarı
  Kavun Sineği
  Kayabalığıgiller
  Kayışşerit
  Kazayağı
  Kazayağı Uçaryağı
  Keçi Biti
  Kedi Bağırsak Solucanı
  Kedi Karaciğer Kelebeği
  Kedi Piresi
  Kefal
  Kefalgiller
  Kekik
  Kel Mantarı
  Kelebek
  Kelebek Hastalığı
  Kelebek Sümüklüsü
  Kellik
  Kemikli Balıklar
  Kene Humması
  Kene Yılı
  Keneci
  Keneler
  Kertenkele
  Kertenkeleler
  Keseli Kurt
  Kestane Kanseri
  Kestane Mürekkep Hastalığı
  Kıl Bitleri
  Kılayaklılar
  Kılcalkurt Hastalığı
  Kılcalkurtlar
  Kılçıkbaşlılar
  Kılküflücesi
  Kımıl
  Kimyon Güvesi
  Kınkanat
  Kınkanatlılar
  Kiraz Gözkurdu
  Kiraz Güvesi
  Kiraz Sineği
  Kiraz Sülüğü
  Kiraz Yaprak Böceği
  Kiraz Yaprakbiti
  Kırbaç Kurtları
  Kırbaçkurdu
  Kırçıl Et Sineği
  Kiriş Kurdu
  Kırkayaklar
  Kırlangıç Piresi
  Kırma Biti
  Kırmızböceği
  Kırmızı Ağaç Kurdu
  Kırmızı Kalkanböceği
  Kırmızı Koşnil
  Kırmızı Mide Kurdu
  Kırmızı Örümcek
  Kırmızı Örümcekler
  Kirpikkanatlılar
  Kirpikli Haşlamlılar
  Kirpiksiz Haşlamlılar
  Kısaboynuzlular
  Kitap Biti
  Kıvrık Mide Kurdu
  Kıvrımkılsılar
  Kız Ekinokok
  Kızböceği
  Kızböcekleri
  Kızılağaç Böceği
  Kızılkanat
  Kızılkarınca
  Kızılkurt
  Kızılkurt Sancısı
  Kızılsakallı Karınca
  Kocadarı Başrastığı
  Kök Boğum Solucanı
  Kökbacaklılar
  Kolza Toprak Piresi
  Konakçı
  Konakçı Değiştirme
  Konuk
  Köpek Bağırsaksolucanı
  Köpek Biti
  Köpek Kancalı Kurdu
  Köpek Kancalı Kurt Hastalığı
  Köpek Kenesi
  Köpek Kırbaçkurdu
  Köpek Piresi
  Köpek Tenyası
  Köpeklerin Çift Delikli Şeridi
  Koruyucu
  Koy Çıbanı
  Koy Çıbanı Kamçılısı
  Koyun Ayak Biti
  Koyun Biti
  Koyun Burun Sineği
  Koyun Cüce İplikkurdu
  Koyun Kancalı Kurdu
  Koyun Kırbaç Kurdu
  Koyun Şeridi
  Koyun Sinekbiti
  Kraliçekelebeği
  Küçük Akciğer Kıl Kurdu
  Küçük Ev Sineği
  Küçük Karaciğer Kelebeği
  Küçük Kelebekler
  Küçük Kıl Kurdu
  Küçük Ormanbahçıvanı
  Küçük Servi Kabuk Böceği
  Kuduzböceği
  Kuduzböcekleri
  Küfmantarları
  Kulağakaçan
  Kulağakaçanlar
  Kulak Uyuzböceği
  Kulak Uyuzu
  Külleme
  Külleme Mantarları
  Kumarıları
  Kumpiresi
  Kurakçıl Salyangoz
  Kurbağa
  Kurbağagiller
  Kürekayaklılar
  Kürk Böceği
  Kürk Güvesi
  Kurtbilim
  Kurtçuk
  Kurtçuk Asalağı
  Kurtçukkıran
  Kurtdöken
  Kurukafa
  Kuş Biti
  Kuş Kenesi
  Kuş Piresi
  Kütkuyruklar
  Kuyruklu Kelebek
  Kuyruklu Kelebekler
  Kuyruksu Kabarcık
  Kuzey Sıçan Piresi
  Labada Yaprakbiti
  Lağım Sineği
  Lahana Ağkurdu
  Lahana Güvesi
  Lahana Kelebeği
  Lahana Kelebekleri
  Lahana Kök Uru
  Lahana Kurdu
  Lahana Mildiyösü
  Lahana Sineği
  Lahana Tahtakurusu
  Lahana Toprak Piresi
  Lahana Yaprakarısı
  Lahana Yaprakbiti
  Lahor Kenesi
  Lapa Asalağı
  Lapa Hastalığı
  Lapinagiller
  Lekeli Humma
  Leş Böcekleri
  Leş Sineği
  Levrekgiller
  Leylâk Güvesi
  Lifsikurtlar
  Limon Güvesi
  Limonluk Sineği
  Malta Humması
  Manas
  Manda Biti
  Manda Hastalığı
  Manda Hastalığı Sporlusu
  Mantar
  Mantar Hastalığı
  Mantarbilim
  Mantarbilim Uzmanı
  Mantarlar
  Marul Mildiyösü
  Mavi Küf
  Mavi Süzgeçkelebeği
  Mayısböceği
  Mayısböcekleri
  Maymun Biti
  Maymuncuk
  Mazı Arıları
  Medine Kurdu
  Memelipas
  Mercimek Böceği
  Meşe Kabuklu Biti
  Meşe Toprak Piresi
  Meyve Sinekleri
  Mezgitgiller
  Mide Kelebeği
  Mide Sinekleri
  Mide-bağırsak Kılkurtları
  Midye
  Midye Ağılanması
  Midye Kamçılısı
  Mısır Biti
  Mısır Çekirgesi
  Mısır Pası
  Mısır Rastığı
  Mısır Yaprakbiti
  Mor Koşnil
  Mumlubit
  Müze Böceği
  Nagana
  Nagana Kamçılısı
  Nohut Pası
  Nohut Yeşil Kurdu
  Nokra
  Norveç Uyuzu
  Ocak Ayı Hastalığı
  Ocak Ayıhastalığı Sporlusu
  Ocak Çekirgesi
  Odun Arıları
  Okbaşlı Tavuk Biti
  Ökseotu
  Ölçmengüveler
  Ölü Kol
  Omurilik Frengisi
  Onayaklılar
  Öpücü Tahtakuruları
  Ortak Yaşama
  Ortakçı
  Ortakçılık
  Ortakyaşar
  Ortanca Beygir Şeridi
  Ortanca Mide Kurdu
  Örümce
  Örümceğimsiler
  Örümcek
  Örümcekler
  Osurgan Böceği
  Ot Çekirgeleri
  Öz Arakonakçı
  Özel Asalak
  Özel Asalakbilim
  Özgür
  Pamuk Tahtakurusu
  Pamuk Yaprak Kurdu
  Pamuk Yaprakbiti
  Pamuk Yaprakpiresi
  Pamukçuk
  Pamukçukküfü
  Pancar Güvesi
  Pancar Leş Böceği
  Pancar Pası
  Pancar Sineği
  Pancar Yaprakarısı
  Pancar Yaprakpiresi
  Pas Böcüsü
  Pasmantarıgiller
  Patates Böceği
  Patates Mildiyösü
  Patates Toprak Piresi
  Patates Yaprakbiti
  Patates Yaprakpiresi
  Patlıcan Toprak Piresi
  Pembe Kurt
  Petek Güvesi
  Peygamberdevesi
  Peynir Akarı
  Peynir Kurdu
  Peynir Sineği
  Peynir Sinekleri
  Pirekıran
  Pireler
  Pireli
  Pireotu
  Pirinç Biti
  Pislik Sinekleri
  Piyan
  Plâtika
  Pulâterina
  Pulkanatlılar
  Püskülkuyruklular
  Raslansal Asalak
  Raslansal Asalaklık
  Raslansal Konakçı
  Rodezya Uyku Hastalığı
  Rodezya Uyku Hastalığı Kamçılısı
  Saçaklı Şerit
  Saçkıran
  Sağaltıcı
  Şagaz Hastalığı
  Şagaz Kamçılısı
  Şalgam Biti
  Şalgam Kelebeği
  Şalgam Yaprakarısı
  Şalgam Yaprakbiti
  Salkım Güvesi
  Salkımküf
  Salkımküfler
  Salkımküflüce
  Santonin
  Sap Arıları
  Sap Sinekleri
  Sapık Asalak
  Şapkalımantarlar
  Sarı Balık
  Sarı Çıyan
  Sarı Karınca
  Sarı Koşnil
  Sarı Pas
  Sarıhumma
  Şarkıcıçekirge
  Şaşkın Asalak
  Şeftali Güvesi
  Şeftali İçkurdu
  Şeftali Kabuklu Biti
  Şeftali Yaprakbiti
  Şekerpancarı Mildiyösü
  Ser Unlubiti
  Şerit
  Şeritdöken
  Şeritgiller
  Şeytantükürüğü
  Şeytantükürükleri
  Sıçan Akarı
  Sıçan Biti
  Sıçan Kuyruklu Kurt
  Sıçan Piresi
  Sıçan Şeridi
  Sigara Böceği
  Siğilli Tırtıl
  Sığır Biti
  Sığır Gözkurdu
  Sığır Sineği
  Sığır Sinekleri
  Sığır Tenyası
  Sine Çiçeği
  Sinek
  Sinekbitleri
  Sinekler
  Sineklik
  Sinirkanatlılar
  Siper Humması
  Şıralı Zenk
  Sirke Kurdu
  Sirke Sineği
  Sirke Sinekleri
  Sıtma
  Sıtma Asalağı
  Sıtma Sivrisineği
  Sıtmabilim
  Sıtmabilim Uzmanı
  Sıtmalı
  Sıtmalık
  Sivrikuyruk
  Sivrikuyruklar
  Sivrisinek
  Sivrisinekler
  Soğan Mildiyösü
  Soğan Sineği
  Söğüt Kelebeği
  Solucan
  Solucan Hastalığı
  Solucanlar
  Solucanotu
  Solukburguca
  Solukburgumsular
  Sombalığı
  Son Konakçı
  Soya Yaprakbiti
  Soysal Frengi
  Sporlular
  Su Akrebi
  Su Pireleri
  Su Piresi
  Su Tahtakuruları
  Sucul Böcekler
  Sudan Çekirgesi
  Sulu Halep Çıbanı
  Sulu Halep Çıbanı Kamçılısı
  Sülük
  Sülükgiller
  Sümüklüböcek
  Süprüntü Sinekleri
  Süregen Sıtma
  Sürekli Asalak
  Sürme
  Surra
  Surra Kamçılısı
  Süslüböcekler
  Taçlı Pas
  Tahtakurdu
  Tahtakuruları
  Tahtakurusu
  Taklaböceği
  Taklaböcekleri
  Tallıbitkiler
  Tamasalak
  Tapiyoka Hastalığı
  Tapiyoka Sporlusu
  Tarımsal Asalakbilim
  Tarla Çekirgeleri
  Taşayak
  Taşemengiller
  Taşlık Kurdu
  Tatarcık
  Tatarcık Humması
  Tatarcıklar
  Tatlı Su Gelinciği
  Tatlı Su ıstakozu
  Tatlı Su Kayası
  Tatlı Su Levreği
  Tatlı Su Tekesi
  Tavşan Biti
  Tavşan Kenesi
  Tavşan Piresi
  Tavşan Vebası
  Tavuk Bağırsak Solucanı
  Tavuk Biti
  Tavuk Körbağırsak Solucanı
  Tavuk Vücut Biti
  Tavuskelebekleri
  Tek Konutlu Kene
  Tekeböcekleri
  Tekir
  Telküf
  Telküflüce
  Telkurdu
  Telsolucanı
  Telsolucanlar
  Tembel Bitler
  Tepegöz
  Tepegözler
  Tespihböceği
  Tıbbi Asalakbilim
  Tıbbi Böcekbilim
  Tilki Kancalı Kurdu
  Tıp Sülüğü
  Tırfıl Pası
  Tırpankurdu
  Tırtıl
  Tırtılsinekleri
  Tırtırsineği
  Titrersinek
  Titrersinekler
  Tokmakböcekleri
  Tombul Güveler
  Toprak Pireleri
  Toprak Piresi
  Toprak Tahtakuruları
  Toprak Yabanarısı
  Torbalı Koşnil
  Tozlayıcı
  Tümbaşkalaşan
  Tümbaşkalaşma
  Tümkirpikliler
  Tünek Biti
  Turnabalığı
  Turnabalığıgiller
  Turp Kelebeği
  Turp Solucanı
  Turunçgil Kırmızı Örümceği
  Turunçgil Kök Solucanı
  Turunçgil Pamuklubiti
  Turunçgil Tomurcuk Akarı
  Turunçgil Yaprakbiti
  Tütün Toprak Piresi
  Tütün Tripsi
  Tüy Akarı
  Tüy Bitleri
  Üç Dikenli Balık
  Üç Gün Sıtması
  Üç Konutlu Kene
  Uçkurutan
  Uğurböceği
  Uğurböcekleri
  Un Akarı
  Un Böceği
  Un Güvesi
  Un Kurdu
  Ünlemkelebeği
  Unlubitler
  Ursinekleri
  Üsbitken
  Üsderi Küflücesi
  Uskumrugiller
  Uyku Hastalığı
  Uyku Hastalığı Kamçılısı
  Uyuz Merhemi
  Uyuz Sayrılığı
  Uyuzböceği
  Uyuzböcekleri
  Uyuzotu
  Üzüm Güvesi
  Uzun Başlı Sığır Biti
  Uzun Koşnil
  Veteriner Asalakbilim
  Vidalıkurt
  Vücut Uyuzböceği
  Vücut Uyuzu
  Yabanarıları
  Yabanarısı
  Yabancı Asalak
  Yağ Güvesi
  Yalancı Asalak
  Yalancı Asalaklık
  Yalancı Delibaş
  Yalancıayak
  Yalancısinirkanatlılar
  Yalancıtırtıl
  Yanyüzergiller
  Yaprak Arıları
  Yaprak Böcekleri
  Yaprak Kurdu
  Yaprak Solucanlar
  Yaprakarısı
  Yaprakbiti
  Yaprakbitleri
  Yaprakbüken
  Yaprakpireleri
  Yararlı Asalak
  Yarasa Sinekbiti
  Yardımcı Asalak
  Yardımcı Konakçı
  Yarıasalak
  Yarıbaşkalaşan
  Yarıbaşkalaşma
  Yarımkanatlılar
  Yassı Solucanlar
  Yassıparmaklı Geko
  Yassısolungaçlılar
  Yatak Tahtakuruları
  Yatak Tahtakurusu
  Yavşak
  Yayın
  Yayınbalığıgiller
  Yaykuyruklular
  Yazyaraları
  Yelpazekanatlılar
  Yer Asalaklığı
  Yer Solucanı
  Yerli Çekirge
  Yeşil Çekirge
  Yeşil Kalkanböceği
  Yeşil Kertenkele
  Yeşil Kurt
  Yeşilsazan
  Yılanbalığı
  Yılanbalığıgiller
  Yılankelebeği
  Yiyecek Güvesi
  Yonca Pası
  Yulaf Açık Rastığı
  Yulaf Kapalı Rastığı
  Yumru Akarları
  Yumrulu Kurt
  Yumrulu Şerit
  Yumuşak Koşnil
  Yumuşakçalar
  Yürek Solucanı
  Yuvarlak Solucanlar
  Zararlı Böcekler
  Zarkanatlılar
  Zeytin Güvesi
  Zeytin Kabuk Böceği
  Zeytin Kabuklu Biti
  Zeytin Kurdu
  Zeytin Pamuklubiti
  Zeytin Sineği
  Zikzak Kelebeği
  Zorunlu Asalak

Mesaj / Bildirim Gönderin