Aranan: belirli

 1. Bulutlar Nasıl Oluşuyor?

  Isınan yeryüzünden buharlaşan su, havadan hafif minik su buharları şeklinde doğruca gökyüzüne yükselir. Belirli bir yükseklikte basınç azaldığı, hava da soğuduğu için minik su damlacıkları haline geçerler ve bulutları oluştururlar

 2. Girişimci Özellikleri

  Girişimcilik kişisel yapı ile parasal olanakların ve kaynakların belirli bir çevre dahilinde birleştirilmesi anlamına gelmektedir. Her bir girişimci belirgin bir yapıya sahiptir ve bütün girişimciler kendilerine göre işlerine sahip çıkarl

 3. Franchising Sözleşmesinde Bulunması Gereken Hükümler

  Franchisor’a Franchisee’nin icraatını denetleme, muhasebe kayıtlarını inceleme, işyerlerini kontrol etme ile sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesi hallerinde belirli bir süre rekabet yasağı koyma vb. haklar verilebilmektedir.

 4. Saatin Akrep ve Yelkovanı Niçin Sağa Dönüyor?

  İlk olarak eski Mısırlılar, güneşin her gün düzenli bir hareketle doğup, belirli zamanlarda gökyüzünün aynı noktalarında bulunup, battığını gözlemlediler ve bunun bir günü zaman parçalarına ayırmada kullanılabileceğini keşfetti

 5. Niçin Müzikten Hoşlanıyoruz?

  Müzik aslında ses dalgalarının, belirli kurallar içinde bir düzene sokulmasıdır. Bilindiği gibi, ses dalgalar halinde yayılır. Bir saniye içindeki dalga sayısı sesin karakterini tespit eder.

 6. Past Continuous Tense (Devam Eden Geçmiş Zaman)

  Past continuous tense ingilizcede önemli zamanlardan birisidir. Geçmişteki belirli bir zamanda ne ile uğraştığımızı anlatırken kullanılır.

 7. Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

  Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

 8. Zeydiyye ve Ortaya Çıkışı

  Kûfe ve Basra’da Zeyd b. Ali’yle birlikte ayaklanmalarla başlıyor, kendisi uzun süre ayaklanamaya karşı dirense de sıkıştırılmalara karşı daha fazla dayanamaz ve ayaklanmaya onay verir. Ayaklanama için belirli bir tarih isterler, tarih

 9. İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

  İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur. 1. Belirli Geçmiş Kipi

  (Derleme., belirli mazi, görülen geçmiş zaman, -di-li geçmiş) Eylemin belirttiği kavramın, i

 2. Belirli Nesne

  -i veya -yi takısını alarak benzerleri arasında belirtilmiş olan nesne. Kitabı aldım, kapıy

 3. Belirli Nesne

  Cümlede fiili geçişli olan yüklemin belli bir kişiyi veya nesneyi etkilediğini gösteren ve y

 4. Belirli Ortam

  Stanislavski dizgesinde, oyuncunun canlandıracağı role girebilmesi ve oyunun bir parçası olabil

 5. Belirlilik

  Bir vargı ya da çıkarımın, doğruluk ya da geçerliğinin açık seçik ve belirgin olması.

 6. Belirlilik Altında Karar

  İktisadi karar birimlerinin gerçekleşmesi kesin tek bir olayın söz konusu olduğu karar süreci

 7. Belirlilik Kat Sayısı

  Bağımlı değişkendeki değişimin yüzde ne kadarının bağımsız değişken veya değişkenle

 8. Belirlilik Katsayısı

  Değişkenler arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere bir serpilmedeki açıklanmış sapmanın toMesaj / Bildirim Gönderin