Aranan: Suda

 1. Sudan Hartum Ticaret Müşavirliği

  Telefon: 00 249 183 22 70 01 00 249 183 21 44 01, Adres: Turkish Embassy Office Of The Commercial Counsellor Farah Abdelmageeed Farah Building, Alnus Street, Elriyadh Square18, No: 9 Khartoum, Sudan

 2. Diyet Kola Suda Nasıl Yüzebiliyor?

  Üreticilerin bu durumu, diyet kolalarda kullanılan suni tatlandırıcıların yoğunluklarının şekere göre daha az olması ve bu nedenle de bir kutuda daha az miktarda kullanılmaları şeklinde izah ediyorlar.

 3. İnsanlar Nasıl Yüzebiliyor?

  Bu yoğunlukların vücudumuzdaki miktarlarına göre ortalaması alınınca, ortalama bir insanın vücudunun yoğunluğunun sudan biraz az olduğu görülür. Yani istesek bile suyun dibinde kalamayız, su bizi yukarı iter. Bu sadece insanlar için ge

 4. Suyun Altında Niçin Bulanık Görürüz?

  Işığın sudaki hızı, gözümüzü geçerkenki hızı ile yaklaşık aynıdır. Ancak suyun yoğunluğu farklı olduğundan buradan gelen ışık, havadan gelecek ışığa göre yoğunluğu ayarlanmış gözümüzde tam kınlamaz, görüntü retinada

 5. Güney Sudan Juba Ticaret Müşavirliği

  Telefon: 00 211 / 954 36 67 72, Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Block 3K South, Plots No:880-881, Hai Matar, Juba / SOUTH SUDAN

 6. Limon Faydaları

  Limon kabuğu %0.30-35 uçucu yağ ve birçok kokulu esans içerir. Limon suyunun bileşiminde organik asitler (sitrik asit), şekerler, pektin, C vitamini (100gr özsuda 60-65 mgr) A, B1 ve B2 vitaminleri bulunur. Suyunda bol bol bioflavonid bulunur ve v

 7. Buzlanmış Yollara Niçin Tuz Dökülüyor?

  Herkesin sandığının aksine tuz suyun içinde şekerin eridiği gibi erimez. Tuz buzun içine girince onu çözer. Tuz yine kalır ama buz çözüldüğü için artık o su değil, tuzlu sudur ve erime noktası saf sudan daha düşüktür.

 8. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

  Bir çok insan suda ağır cisimlerin battığını, hafif cisimlerin yüzdüğünü düşünür. Ancak bu düşünce yanlıştır. Eğer böyle olsaydı küçük ve hafif bir metal anahtar suda batmaz, ona göre daha büyük bir metal tas suda yüzmezdi

 9. Kaldırma Kuvveti Nedir?

  Bazı cisimler suda yüzerken bazıları ise batar. Yük taşıyan gemilerin suya batan hacimleri bazen az bazen ise çok olur. Bu durum gemilerin içinde bulunduğu sıvıların hacimlerinin ya da derinliklerinin farklı olmasından değildir. 1. (elinden Gelse, Bıraksalar) Bir Kaşık Suda Boğmak

  Bir kimseye çok kızmak veya çok öfkelenmek. Örn: Muhalifler bizi bir kaşık suda boğmak isti

 2. Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak

  Önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek.

 3. Dibi Görünmeyen Sudan Geçme

  Bir işe girişirken her yönünü iyice araştır.

 4. Diyet kola suda nasıl yüzebiliyor?

  Tabii evinizdeki teneke kutu kolaları suya atıp, yüzme bilip bilmediklerini test etmek gibi bir m

 5. Eksudasyon

  Yangının başlangıcında, kan plazmasının damarların dışına sızarak yangı bölgesinde bir

 6. Eksudat

  Yangısal olaylarda damar çeperinden dışarıya veya çevre dokulara yayılan protein, hücre art

 7. Eksudatif Diatez

  Civcivlerde E vitamini yetersizliğine bağlı olarak gelişen ve kılcal damarların geçirgenliği

 8. Eksudatif Yangı

  Damarlardan proteinlerle birlikte sıvı ve hücre eksudasyonunun ön planda olduğu vücut reaksiyo

 9. Elini Sıcak Sudan Soğuk Suya Sokmamak

  Hiçbir iş yapmamak. Örn: Anneciğim, hayatımı kazandığımda senin elini sıcak sudan soğuk

 10. Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek

  Tkz. adamakıllı dövmek. Örn: Uslu otur yoksa ufak bir münasebetsizliğini duyarsam eşek sudan

 11. Hıyar Akçesiyle Alınan Eşeğin Ölümü Sudan Olur

  Çok ucuza alınan mal, çürük, işe yaramaz çıkar.

 12. Hücre Eksudasyonu

  Akut yangıda endotelyal tabakada bir bozukluk oluşmasını takiben, damar içindeki nötrofillerin

 13. Keçesini Sudan Çıkarmak

  Güç olan bir işi, durumu yoluna koyarak rahatlamak.

 14. Komşuda Pişer, Bize De Düşer

  İnsanların, çevresindekilerin kazancından yararlanma umudunu anlatan bir söz.

 15. Plöritis Eksudativa

  Eksudatif karakterde göğüs zarı yangısı.

 16. Pusuda Beklemek

  Gizlenerek saldırıya hazır durumda olmak. Örn: Bu da hile, inanmıyorum pusuda beklediğine ve

 17. Pusudan Çıkmak

  1) kurulan pusudan kurtulmak 2) kuracağı pusudan vazgemek. Örn: Müdürün derviş tabiatlı old

 18. Suda Çözünen Vitamin

  B vitaminleri, C vitamini, P vitamini gibi suda çözünen bir grup vitamin.

 19. Suda Çözünen Vitaminler

  Suda çözünen, vücutta depolanmayan, idrarla atılan, provitaminleri olmayan B kompleks vitaminle

 20. Suda Sertleşen Takım Çeliği

  Suda su verme işlemiyle sertleşen takım çeliği.

 21. Suda Sertleşme

  Suda su verme işlemi sonucu oluşan sertleşme olayı.

 22. Suda Sertleştirilmiş

  Suda su verme işlemi ile sertleştirilmiş olan.

 23. Suda Sertleştirilmiş Çelik

  Suda su verme ile sertleştirilmiş olan çelik.

 24. Suda Sertleştirme

  Suda su verme işlemi ile gerçekleştirilen sertleştirme.

 25. Suda Suverilmiş

  Su verme işlemi, suda yapılmış olan.

 26. Suda Suverme Teknesi

  İçinde, suda su verme işlemi yapılan su dolu tekne.

 27. Suda Tuzluluk Tayini

  Su örneğinde çözünen tuz miktarının belirlenmesi.

 28. Suda Verme

  Su verme ortamı su olan su verme işlemi.

 29. Sudagabo

  Deniz topçuları örgütünde beylik kalyonlarda görev alanlardan bir sınıfın adı.

 30. Sudamen

  Ter bezi kanallarında terin birikmesi sonucu deride biçimlenen sıvı içeren kabarcıklar.

 31. Sudan

  Bir grup sentetik, lipofilik, sentetik azo bileşiği. Mikroskobik olarak yağların ortaya konması

 32. Sudan Alt-ırkı

  Elevator ormanının kuzey bozkırları ve çayırlık bölgesinde yaşayan çok koyu renkli deri, k

 33. Sudan Boya Deneyi

  Dışkıda sindirilmemiş veya sindirilmiş yağ damlacıklarının varlığının araştırılması

 34. Sudan Bukalemunu

  Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, bukalemungiller (Chamaeleontidae) familyasından bir s

 35. Sudan Bukalemunu

  (Chamaeleon basiliscusı ): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının bukalemungiller (Chamaeleont

 36. Sudan Çekirgesi

  Yurdumuzun güneydoğu kesimlerine de üşüşerek, tarım bitkilerinde oldukça büyük yitiklere y

 37. Sudan Çekirgesi

  Böcekler (Insecta) sınıfının düz kananatlılar (Orthoptera) takımından, hayatları tek tek y

 38. Sudan Çekirgesi

  (Schistocerca gregaria) : Böcekler (İnsecta) sınıfının düzkanatlılar (Orthoptera) takımınd

 39. Sudan Çıkma

  Deniz dibinin su üstüne yükselmesi.

 40. Sudan Çıkmış Balığa Dönmek

  Herhangi bir sebeple ne yapacağını bilememek, çok şaşırmak. Örn: Yaşama adım attılar mı

 41. Sudan Geçirmek

  1) herhangi bir şeyi üstünkörü yıkamak 2) sabunlu çamaşırı durulamak.

 42. Sudan Siyah B Yağ Boyası

  Legionella türü bakterilerin ve bakteri hücrelerindeki yağ vakuollerinin ortaya konmasında kull

 43. Sudanofili

  1. Sudan boyasına karşı çekim merkezi oluşturan. 2. Akyuvarların Sudan boyasıyla boyanan gran

 44. Südasyon

  Terleme, aşırı ter ifrazı.

 45. Transudasyon

  Kan serumunun kılcal damar duvarından sızarak vücut boşluklarında toplanması.

 46. Tuzlu Suda Soğutma

  Soğutucu ortam olarak tuzlu su kullanılan soğutma işlemi.

 47. Tuzlu Suda Suverme

  Su verme ortamı olarak tuzlu su kullanılan su verme işlemi.Mesaj / Bildirim Gönderin