Aranan: Nemlilik

 1. İklimin Elemanları - Nemlilik ve Yağış

  Yeryüzünde yaşamın en önemli öğelerinden biri olan su, atmosferde katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Su, her derecede gaz haline gelebilir. Sıcaklık 0°C’nin altına düşünce donarak, katı hale geçer. Bazen de ani sıcaklık değişimler

 2. İklimin Elemanları - Sıcaklık

  Bir yerin iklimi; oranın güneşlenme süresi, sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik, bulutluluk ve yağış gibi iklim elemanlarına bağlıdır. İklim elemanları; Sıcaklık, Basınç ve Rüzgarlar, Nemlilik ve Yağış,

 3. Türkiye’de Nemlilik ve Yağış

  Yamaç (Oragrafik) Yağışları, Konveksiyonel Yağışlar, Cephe Yağışları (Frontal). En fazla yağışı, ülkemiz kuzey ve güneyinde yer alan dağ kuşakları alır. Yağış kıyıdan iç kısımlara gidildikçe azalır. Yıllık yağış miktar 1. Bağıl Önemlilik

  Zincir tepkimesi hızını sabit tutarak kritik bir sisteme eklenmesi gereken ortalama nötron sayı

 2. Bağılnemlilik

  Belli bir sıcaklıkta, havanın saltnemi ile taşıyabileceği en çok nem arasındaki oran. bk. sa

 3. İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

  Parametrik varsayımlar yerine getirildiğinde ölçümle belirtilen sürekli bir değişkenin bağ

 4. Nemlilik

  Sinema Filmlerin korunmasında önemli bir etken olan havadaki su buğusu niceliğinin ölçüsü.

 5. Önemlilik Düzeyi

  H0 varsayımının doğru olduğu hâlde yanlışlıkla reddedilme olasılığı, tip I hata, alfa h

 6. Önemlilik Testi

  Tek, iki veya ikiden fazla grupta ortalama, ortanca veya oran gibi parametrelere ilişkin çeşitli

 7. Saltnemlilik

  Herhangi bir yer ve zamanda, bir metre küp havada bulunan ve gram birimiyle belirlenen su buğusu nMesaj / Bildirim Gönderin