Aranan: Ceza

 1. Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 204 10 00, Adres: HSYK Binası Konya Yolu No:70 Beşevler 06500 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 2. Cezayir Cezayir Ticaret Müşavirliği

  Telefon: +213 21 60 79 59, Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Rue De L"Aqueduc Bt A3 Residence Chabani Val D"Hydra Alger / Algerie

 3. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 218 74 20, Adres: Mustafa Kemal Mah. 2151.Cad. No: 34-34/A Söğütözü / ANKARA 06520 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 4. Canım Öğretmenim Filmi (2011)

  Montreal’de Cezayirli bir göçmen olan Bachir Lazhar, çok sevilen ve sınıfta gerçekleştirdiği intihar sonucu ölen bir ilkokul öğretmeninin yerine geçmek üzere çarçabuk işe alınmıştır.

 5. Cins İsimler

  Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir. taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza

 6. Mesele Çatallaştı Fıkrası

  Kasabalılar, Nasreddin Hoca’ya Kadı’dan yakınmışlar : "Kadı efendi çok menfaatçi bir adam. Aynı suça bazen beraat, bazen de çok ağır ceza veriyor. Hak hukuk tanımıyor, nereden menfaati varsa o taraftan oluyor.


 1. Buca » Buca Cezaevi 18 Nolu Aile Sağlık Merkezi

  Buca Cezaevi

 2. Merkez » Ceza İnfaz Kurumu Aile Sağlığı Merkezi

  Şirinevler Mah. Ankara Bulvarı Burdur

 3. Yakutiye » Ceza Ve İnfaz Kurumları Aile Sağlığı Merkezi

 4. Merkez » Cezaevi Aile Sağlık Merkezi

  Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi

 5. Merkez » Cezaevi Aile Sağlık Merkezi

  Davraz Mah. Antalya Çevreyolu ısparta

 6. Melikgazi » Cezaevi Aile Sağlık Merkezi

  Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

 7. Akdeniz » Cezaevi Aile Sağlık Merkezi

  Cezaevi

 8. Bafra » Cezaevi Aile Sağlık Merkezi

  Bafra T Tipi Cezaevi / Bafra

 9. Beyoğlu » Cezayirli Gazi Hasanpaşa İlkokulu

  Camiikebir Mah. Bülent Demir Cad. Cezayirli Gazi Hasanpaşa Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Beyoğlu / İstanbul

 10. Honaz » Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Aile Sağlık Merkezi

  Denizli D Tipi Kapalı Cezaevi Kocabaş Beldesi-honaz / Denizli

 11. Sarıçam » Kürkçüler Cezaevleri Aile Sağlık Merkezi

  Etip. Aç. V. Kap. Ceza İnfaz Krm. D400 K17 Km

 12. Merkez » Merkez Cezaevi Aile Sağlık Merkezi

  Atatürk Mh. Hacim Sultan Cd. No:2 - Denizli Karayolu 8 Km

 13. Merkez » Merkez Kapalı Cezaevi Aile Sağlık Merkezi

  Kapalı Cezaevi

 14. Nilüfer » Nilüfer 20 Nolu E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Aile Sağlık Merkezi

  Minareliçavuş Mh.

 15. Nilüfer » Nilüfer 21 Nolu H Tipi Ceza İnfaz Kurumu Aile Sağlık Merkezi

  Minareliçavuş Mh.

 16. Korgan » Özel Cezan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

  Dip Mah. Şht.er Selahattin Boytaş Sk. No: 31a Korgan / Ordu

 17. Sincan » Sincan Yenikent Cezaevi Aile Sağlık Merkezi

  Sincan Cezaevleri Yenikent Ankara


 1. Ağır Ceza İşleri

  Ölüm ve ağır kapatım ya da beş yıldan yukarı kapatım cezası uygulanmasını gerektiren ağ

 2. Ağır Para Cezası

  Cezalının, (10) liradan (25.000) liraya dek devlet kesesine ödeyeceği para cezası.

 3. Akılsız Başın Cezasını (zahmetini) Ayak Çeker

  Bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

 4. Beden Cezası

  Doğrudan doğruya insan gövdesi üzerinde uygulanan ceza. (Başta ölüm cezası gelir. Kimi devle

 5. Beden Cezası

  Dövme, aç ya da susuz bırakma, ayakta bekletme gibi bedene güçlük ve sıkıntı vermek yoluyla

 6. Ceza Çekmek

  1) hapiste yatmak. Örn: Hırsızlıktan üç ay ceza çekti. 2) manevi bakımdan işlenen suçun a

 7. Ceza Değerlemesi

  Sanığın kişisel durumuna, suçun işlenişindeki koşullara ve yasanın gösterdiği kurallara g

 8. Ceza Genel Kurulu

  Görev ve yetkileri Yargıtay kuruluşu yasasında gösterilen ve Yargıtay'daki ceza orunlarının

 9. Ceza Görmek

  Kendisine ceza verilmek, cezalandırılmak.

 10. Ceza Kesimi

  Ceza yasasında gösterilen kurallara ve duruşmada toplanan kanıtlara göre ağırlaştırıcı ve

 11. Ceza Kovuşturması

  Suç işlediği sanılan bir kimsenin, üstüne atılan o suçu işleyip işlemediğini ortaya çık

 12. Ceza Kovuşturmasından Vazgeçme

  Daha kesin bir yargı ile sonuçlanmamış kimi suçların ya da suçluların özel durumlarından d

 13. Ceza Ruhbilimi

  Suçu ve suç işlemenin gerçek nedenlerini ve bunları zorlayan sosyal ve kişisel kavramları bul

 14. Ceza Ruhbilimi

  Suç ve suç işleyenler ile ilgili ruhsal, sorunları inceleyen, genellikle suçluluk kavramı ve n

 15. Ceza Toplumbilimi

  Suç sayılan davranışların cezalandırılmasına ilişkin kuram ve yöntemleri inceleyen toplumb

 16. Ceza Türesi

  Bir ülkede, uygulanan ceza kuralları ile ceza düzeninin ne yolda uygulanacağını gösteren kura

 17. Ceza Tutumu

  Suç ve suçlularla en iyi, etkili ve önemli bir biçimde savaşmayı olağan kılan yöntem, kural

 18. Ceza Uygulaması

  Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı, kendisine ceza yasasında o suç için gösterilen cezanın

 19. Ceza Vermek

  1) cezalandırmak 2) para cezası ödemek.

 20. Ceza Yargılama Yöntemi

  Ceza türesinde suç olarak sayılan eylemler karşısında, kesin ve çıplak gerçeğin belirtilme

 21. Ceza Yargılığı

  Başkaca yetkili bir yargılık gösterilmemişse, genel ceza yasası yanında özel olarak ceza yar

 22. Ceza Yasası

  Suç ve assuçları bunlara verilecek cezaları ve bu konudaki genel kuralları belirten yasa.

 23. Cezaevi

  Özgürlüğü bağlayıcı cezaların yerine getirildiği yer.

 24. Cezaevi Eğitimi

  Cezaevinde yaşayan hükümlülere iyi birer yurttaş olmak için gerekli genel bilgileri kazandırm

 25. Cezaevi Öğretmeni

  Belli bir programa göre cezaevindeki suçlulara ders vermek ve onları eğitmekle görevli öğretm

 26. Cezaevi Okulu

  Bir cezaevinin içinde örgütlenen ve o cezaevinde bulunan hükümlülerin eğitimiyle görevlendir

 27. Cezaları Toplama Kuralı

  Birden çok suç işleyen bir kimsenin, her suçundan dolayı ayrı ayrı ceza giymesi durumunda, bu

 28. Cezaların Saptanması

  Duruşma sonunda suçu işlediği kanıtlarıyle anlaşılan sanığa, olayın oluş biçimine, olay

 29. Cezalet

  (Divan edebiyatı terimi) Bazı kelimelerin kulağa kuvvetli gelmesi hali.

 30. Cezanın Çektirimi

  Kesinleşmiş olan ceza yargılarının savcı yönünden gereğince uygulanması. (Ölüm cezasın

 31. Cezanın Çektiriminde Duraksama

  Bir ceza yargısında, kesin bir açıklık olmamasından ya da birden çok cezanın hesaplanmasınd

 32. Cezanın Değiştirilmesi

  Ceza yasasının bir başçığındaki en aşağı ve en yukarı sınırlar arasında kestirilen cez

 33. Cezanın Düşmesi

  Ölüm, af (bağışlama), zaman aşımı gibi nedenlerle cezanın yerine getirilmemesi.

 34. Cezanın Ertelenmesi

  Yasada belirtildiği biçimde, bir ceza çektiriminin belli koşullara ve sürelere bırakılması.

 35. Cezasını Bulmak

  Hak ettiği kötü sona uğramak. Örn: Hasretten lime lime olmuş zavallı kalbinle oynayanlar cez

 36. Cezasını Çekmek

  1) yaptığı bir kusur veya tedbirsizliğin zararına uğramak. Örn: Bu haylazlığının cezası

 37. Cezaya Çarptırmak

  Cezalandırmak. Örn: Seni yalana tövbe ettirecek bir cezaya çarptırmalıyım. -R. H. Karay.

 38. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler

  Bir suç için ceza yasasında gösterilip belirtilen ya da yargıcın değerlemesine bırakılan ko

 39. Cezayı Azaltan Nedenler

  Bir suç için ceza yasasında gösterilip belirtilen ya da yargıcın değerlemesine bırakılan ko

 40. Cezayı Kaldıran Nedenler

  Yasada gösterilen ölüm, zaman aşımı, bağışlama ve işlenen eylemin suç olmaktan çıkmasiy

 41. Cezayir Arap Koyunu

  Et ve yapağı verimi için yetiştirilen, Cezayir’de bulunan, erkekleri boynuzlu dişileri ise boy

 42. Cezayir Menekşesi

  Apocynaceae familyasından, çok yıllık, çalımsı veya otsu yapıda, süs bitkisi olarak yetişt

 43. Dilinin Cezasını (belasını) Çekmek (bulmak)

  Ölçüsüz, düşüncesiz konuşma yüzünden zarar görmek.

 44. Disiplin Cezası

  Disiplin suçlarından birini işleyen öğrencilere davranışlarının ağırlık derecesine ve ok

 45. Doğal Ceza

  Suç işleyen kişinin davranışlarının doğal sonucu olan ceza.

 46. Düzence Ceza Türesi

  Genel ceza sorumluluğu dışında, memurlara, görevleri gereği gibi yapılmasını ve onur kırı

 47. Hanım Kırarsa Kaza, Halayık Kırarsa Ceza

  Buyurucu durumunda olanların yaptığı yanlışlık hoş görülür, buyruk altındakilerin yaptı

 48. Kürek Cezası

  İşlediği suç yüzünden, donanmada verilen kürek çekme cezası.

 49. Otsu Cezayir Menekşesi

  Yapısında tanen, organik asitler, karbonhidratlar, fitosterol, glikozit ve alkaloitler içeren, d

 50. Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar

  Ceza yasasında yazılı ve yargılının cezaevinde geçireceği süreleri yöntemleriyle gösteren

 51. Para Cezası

  Devlet hazinesine, belli sayıda bir paranın suçlu eliyle yatırılması.

 52. Para Cezası

  Zamanında geri getirilmeyen kitaplar için ödünç alanın ödemesi gereken ceza.

 53. Tensel Ceza

  Dayak ve benzeri şeylerle bedene acı veren ceza.



Mesaj / Bildirim Gönderin