Aranan: Atom

 1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı

  Telefon: (312) 295 87 00, Adres: Eskişehir Yolu 9. km (10.Durak) Lodumlu 06530 TÜRKİYE

 2. Gökhan Ünel - Atomu parçalamak icin ne gerekli?

  TEDxİstanbul Konuşması: Gökhan Ünel Atomu parçalamak icin ne gerekli? Ilk olarak kendine güven "Hareket başlatmak için, elimizi kirletmekten, bilimsel düşünmekten, deney yapmaktan ve tüm bunları çevremize anlatmaktan çekinmeyeceğiz"

 3. Hal Değişimi

  Hal değişimiz; erime, donma, kaynama ve buharlaşma. Maddenin en küçük yapıtaşının atom olduğunu biliyoruz. Maddeler, atomlardan ya da atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküllerden meydana gelmiştir. Şimdiye kadar tanecik olarak adlan

 4. İletim Yoluyla Isının Aktarılması

  Katı maddelerde ısı, iletim yoluyla yayılır. Isı alan katı taneciklerinin (molekül ya da atomların) hareket enerjileri artar. Dolayısıyla tanecikler daha hızlı titreşir. Titreşen tanecikler çevrelerindeki diğer tanecikleri de titreştirir

 5. YKS Kimya Konuları

  Modern Atom Teorisi, Kimyasal Hesaplamalar, Gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimya ve Enerji, Tepkimelerde Hız, Kimyasal Denge, Sıvı Çözeltilerde Denge, Kimya ve Elektrik, Karbon Kimyasına Giriş, Organik Bileşikler, Hayatımızdaki Kimya


 1. BEBEK » ANATOMI GUZELLIK MERKEZI

  KUCUKBEBEK CD. NO:13/9-10

 2. Bakırköy » Özel Anatomi Sanat Akademisi

  Zuhuratbaba mah. Şükran çiftliği sok konak ap no:20/A BAKIRKÖY İSTANBUL

 3. Bafra » Özel Atom Karıncalar Anaokulu

  İsmetpaşa Mah. Temelefendi Geçidi Sk. No: 1 Bafra / Samsun

 4. Pendik » Özel Atom Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Fatih Mah. Necmettin Erbakan Cad. No: 116 İç Kapı No: 3 Pendik / İstanbul

 5. Merkez » Özel Osmaniye Atom Birey Temel Lisesi

  İstiklal Mah. 14.sok No:1 Kat:2-3-4-teras


 1. Anatomi

  (Yun. ana: yukarı tome: kesmek) Biyolojinin canlıların iç yapıları ile uğraşan dalı, yapı

 2. Anatomi

  anat. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. Organlı varlıkların yapıs

 3. Anatomia Komparativa

  anat. Karşılaştırmalı anatomi.

 4. Anatomia Şirurjika

  anat. Şirurjikal anatomi.

 5. Anatomia Sistematika

  anat. Sistematik anatomi.

 6. Anatomia Topografika

  anat. Topoğrafik anatomi.

 7. Anatomia Veterinaria Komparativa

  anat. Karşılaştırmalı veteriner anatomi.

 8. Anatomik

  anat. Anatomiye ait, anatomiyle ilgili olan

 9. Anatomik Patoloji

  Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle incelenmesi

 10. Anatomik-patolojik İnceleme

  Makroskobik inceleme.

 11. Anatomik–patolojik Tanı

  Hastalığın yerleştiği organ ve sistemdeki bozuklukların çıplak gözle incelenmesiyle konan t

 12. Anjiyokeratom

  Subepiteliyal dermis, membrana nikitans ve konjunktivanın lamina proprisındaki damar endotellerind

 13. Anomerik Karbon Atomu

  Monosakkaritlerin karbonil karbon atomunun monosakkaritin kendi içinde bulunan veya bir başka alko

 14. Asimetrik Karbon Atomu

  Dört bağına da farklı atomun bağlandığı karbon atomu.

 15. Asimetrik Karbon Atomu

  Dört farklı kimyasal gruba bağlanan bir karbon atomu, şiral karbon, şiral merkez.

 16. At Anatomisi

  anat. Anatominin yalnızca atgilleri inceleyen kolu, hippotomi.

 17. Atom Ağırlığı

  C¹² = 12.0000 olan bir ölçekteki bir elementin bir atomunun ağırlığı.

 18. Atom Ağırlığı

  Oksijen kütlesinin 1/16'sına eşdeğer olan kütle (P).

 19. Atom Ağırlığı

  Atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötronların toplamı, kütle numarası.

 20. Atom Çekirdeği

  Atomun hemen hemen tüm kütlesini teşkil eden, proton ve nötronlardan oluşmuş merkezî kısmı.

 21. Atom Numarası

  Bir nüklid içinde bulunan proton sayısı (Z).

 22. Atom Numarası

  Atom çekirdeğinde yer alan proton sayısı.

 23. Atom Saati

  Kuvars saatlerinin yeni bir türü, saatteki kuvars titreşimleri bir atomun ya da molekülün (örn

 24. Atom Sayısı

  Bir atomda bulunan proton sayısı.

 25. Atom Zamanı

  Atom titreşimlerine göre işleyen saatlerin belirttiği zaman.

 26. Atom-gram

  Bir elementin gram olarak belirtilen atom ağırlığı.

 27. Atomculuk

  Ruhbilimsel olayların bütünlüğünü, çözümleme yolu ile temel öğelerine ayırarak inceleme

 28. Atomculuk

  Özdeğin atomlardan kurulu olduğuna dayanan gerçeği ve gerçekteki olayları bu atomlardan ve bu

 29. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi

  Çeşitli mineral elementlerin 0. 001-10 ppm spektrum bantlarından yararlanarak miktarını belirle

 30. Atomik Kütle Birimi

  Karbon-12 kütlesinin 1/12'sine eşdeğer olan kütle birimi (akb), 1 akb= 1,6605x10¯27 (10 üzeri

 31. Atomisite

  Üretici ve tüketicilerin hiçbirinin piyasa fiyatını tek başına etkileyemeyecek kadar fazla sa

 32. Atomsal Hidrojenle Kaynak Yapma

  Atomsal hidrojen altında korunarak, bir tür ark kaynağı yapma işlemi.

 33. Atomsal Sayı

  Yansız bir atomun elektron sayısı.

 34. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

  Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından atom enerjisinin kullanımı

 35. Dermatom

  anat. 1. Embriyo gelişiminde somitlerden gelişen ve ileriki gelişmelerde derinin dermisiyle deri

 36. Dermatomik Mezenkim

  Kökenini dermatomdan alan mezenkim.

 37. Dermatomikozis

  Derinin dış tabakaları, kıllar ve tırnak gibi boynuzsu oluşumlarda meydana gelen mantar enfeks

 38. Dermatomiyotom

  anat. Somitin dorso-lateralinde dermatom ve miyotom olmak üzere iki kısmı bulunan ektoderm.

 39. Dermatomiyozitis

  1. İskoç ve Şetlant Çoban köpeklerinde, çiğneme ve yürüme zorluklarıyla birlikte kıl dök

 40. Dış Kulak Hematomu

  Dış kulakta kanın damar dışına çıkarak dokular arasına ve deri altına yayılmasıyla oluş

 41. Diyatome Çamuru

  Özellikle diyatome kabuklarından bileşik, derin deniz tortulu.

 42. Diyatomit

  Yeğni, topraksı, başlıca diyatome kalıntılarından türeyen bir kayaç (Moskof toprağı da de

 43. Eutriatoma

  Chagas hastalığını taşıyan reduvid böcek cinsi.

 44. Fizohematometra

  Döl yatağı boşluğunda gaz ve kan toplanması.

 45. Hayvan Anatomisi

  Hayvan yapı bilimi hayvanların iç yapıları ile uğraşan bilim dalı.

 46. Hayvan Anatomisi

  Hayvan yapı bilimi hayvanların iç yapılariyle uğraşan bilim dalı.

 47. Hematom

  Doku, organ ve boşluklarda, damar dışına çıkan kanın genellikle pıhtılaşmış halde yerel

 48. Hematomiyeli

  Progresif kanamalı miyelomalasi.

 49. Hepatom

  1. Karaciğer parenkim hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör. 2. Karaciğer parenkim hücrele

 50. Hepatomegali

  Karaciğer büyümesi.

 51. İnsan Koryonik Somatomammotropini

  Plasentadan salınan, prolaktin ve büyüme hormonu benzeri etki gösteren protein yapısında bir h

 52. Kalp Kapağı Hematomu

  Kalpte, karıncık ve kulakçıklar arasında embriyonel dönemde normal olarak bulunan yarıklardan

 53. Kalpte Doğuştan Hematom

  Kalp kapağı hematomu.

 54. Karşılaştırmalı Anatomi

  (Yun. ana: yukarı tome: kesmek) Canlıların anatomisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

 55. Karşılaştırmalı Anatomi

  anat. Birçok türün vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatom

 56. Karşılaştırmalı Anatomi

  (Yun. ana = yukarı, Yun.tome = kesme): Karşılaştırmalı yapı bilimi çeşitli canlıların iç

 57. Karşılaştırmalı Veteriner Anatomi

  anat. Hayvanların vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia

 58. Keratom

  Korneayı kesme işleminde kullanılan cerrahi bıçak.

 59. Keratomalasi

  Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuşayıp yaralar göstererek stromasının erimesi. Mikrobi

 60. Keratomikozis

  Mikotik kornea yangısı.

 61. Kolesteatom Hastalığı

  Kolesteatom mastoid çıkıntının ve orta kulağın rahatsızlığıdır. östaki borusunun tıkan

 62. Köpek Anatomisi

  anat. Anatominin yalnızca köpekleri inceleyen kolu, kinotomi.

 63. Kostatomi

  Kaburgaların kesilmesi.

 64. Meme Papillatomu

  Meme başı kanalındaki küçük papilla tarzı üremeleri uzaklaştırmak amacıyla kullanılan ö

 65. Omega Karbon Atomu

  Yağ asitlerinde karboksil grubundan en uzaktaki karbon atomu veya yağ asitlerinin metil grubu karb

 66. Orbitatomi

  Göz çukuru içinde bulunan tümör ve yabancı cisim gibi maddeleri uzaklaştırmak için göz kap

 67. Othematom

  Dış kulak hematomu.

 68. Patolojik-anatomik Tanı

  Patolojik değişimin yerleşim yeri ve genel özelliğini tanımlayan, hastalık nedeni hakkında b

 69. Prostatomegali

  Prostat bezinin büyümesi.

 70. Sempatomimetik İlaç

  Sempatik sinir sistemini uyarıcı ilaç.

 71. Şirurjikal Anatomi

  anat. Operasyon yönünden çok önemli olan bölgeleri konu alan anatomi dalı, anatomia şirurjika

 72. Sistematik Anatomi

  anat. Organizmayı sistemler hâlinde inceleyen anatomi dalı, anatomika sistematika.

 73. Splenohepatomegali

  Dalak ve karaciğerin birlikte büyümesi.

 74. Steatom

  1. Yağ bezi kanalının tıkanması nedeniyle gelişen kistik oluşum, yağ kisti. 2. Yağ dokusund

 75. Stomatomalasi

  Ağız yumuşaması.

 76. Stomatomikozis

  Ağzın mantarlı hastalığı.

 77. Teratom

  Embriyonun üç katına ait birçok dokunun bir arada gelişmesi sonucu meydana gelen, kesit yüzün

 78. Topoğrafik Anatomi

  anat. Vücudu birtakım bölgelere ayırdıktan sonra, sistem gözetmeksizin o bölgenin anatomisini

 79. Triatoma

  Reduviidae ailesinde bulunan konik burunlu tahta kurularını içine alan Triatominae alt ailesinden

 80. Triatoma İnfestans

  Büyük siyah böcek.

 81. Triatominae

  Omurgalılardan kan emen, şagas hastalığı etkeni olan Trypanosoma cruzi’nin vektörü olan Tria

 82. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

  Nükleer teknolojilerin dünya çapında güvenli bir biçimde geliştirilmesi, güvenliğinin sağl

 83. Uyarılmış Atom

  Elektronları yörünge değiştirmiş atom.

 84. Vulva-vajina Hematomu

  Daha çok güç doğumlar sırasında vulva vajinada meydana gelen basınç ve eziklere bağlı oluMesaj / Bildirim Gönderin