Aranan: Alkol

 1. Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

  Telefon: (312) 218 03 00, Adres: Sögütözü Mahallesi Sögütözü Cad. No:31 06520 TÜRKİYE

 2. Trafik İçin Alkol Sınırı Nedir?

  İnsanlarda bir litre kandaki alkol oranı 0,5 gramı geçtikten sonra refleksler yavaşlar, sürücü bilincine hakim olamaz. Bu da ciddi kazalara yol açar.

 3. Nasıl Sarhoş Olunuyor?

  İlk yudumla birlikte, alkol ağız ve yemek borusu ile temas ettikten sonra, ciddi miktarda kana karıştığı ilk durak olan mideye gelir. Ancak alkolün kana karışması en çok ince bağırsaklarda olur.

 4. Hücrede Madde Alışverişi

  Hücre zarında gerçekleşen bir olaydır. Canlılığın devamı için gereklidir. Hücre zarından geçebilenler: O2, CO2, CO, su, mineraller, glikoz, fruktoz, galaktoz, yağ asidi, gliserol, a.asit, vitamin, alkol 1. Alkol

  Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler.

 2. Alkol

  Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, CH3

 3. Alkol Çıldırışı

  Alışkanlık halinde ve aşırı derecede içki kullanmanın yarattığı ağır bir çıldırı.

 4. Alkol Dehidrogenaz

  Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimde

 5. Alkol Dehidrojenaz, Adh

  Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimde

 6. Alkol Fermantasyonu

  Bazı karbonhidratların yıkılmasıyla oluşan piruvik asitten karboksil grubunun çıkarılmasıy

 7. Alkol Fermentasyonu

  Pirüvik asitten karboksil grubunun çıkarılması ile iki karbonlu asetaldehidin teşekkül ettiğ

 8. Alkol Tayini

  Damıtılmış nörneklerde alkol miktarının ölçülmesiyle yapılan belirleme.

 9. Alkolik Fermantasyon

  Glikozun etil alkole dönüşmesi sırasında oluşan ve mayalar için karakteristik olan fermantasy

 10. Alkolle Çökeltme

  Etanol ve tuz yardımı ile DNA moleküllerinin yoğunlaştırılması.

 11. Alkolometre

  Mevcut alkol miktarını belirleyen alet.

 12. Alkolün ne kadarı trafikte zararlıdır?

  Trafik denetlemelerinde yapılan alkol testinden ağza atılacak bir şekerle veya sakızla kurtulma

 13. Asit Alkol

  % 1 oranında hidroklorik asit içeren % 70’lik etil alkol.

 14. Belladon Alkoloitleri

  Atropa belladona(güzelavrat otu) adlı bitkiden elde edilen atropin ve hiyosiyamin gibi alkoloitler

 15. Etil Alkol

  Çeşitli tahıl, meyve ve köklerdeki karbonhidratların fermantasyonuyla elde edilen, özgül ağ

 16. Mutlak Alkol

  Yüzde 99. 9’luk alkol, absolüt alkol, saf alkol.

 17. Nikotinil Alkol

  Vücuda girdikten sonra ayrışıp niasin oluşturarak etkilerini oluşturan, damarları genişletic

 18. Polivinil Alkol

  Polivinil asetatın sabunlaştırılmasıyla sentetik olarak elde edilen ve % 1.4’lük solüsyonlar

 19. Polivinil Alkol Çözeltisi

  Yağ ortamlardan daha hızlı, sudan daha yavaş soğutucu ve Polivinil alkolün su-içindeki çöze

 20. Şeker Alkolleri

  Monosakkaritlerin karbonil grubunun basınçlı hidrojen gazı altında veya metal katalizörlerin m

 21. Sfingozin Alkol

  Sfingolipitlerde bulunan 18 karbonlu bir çift bağ ve bir amino grubu içeren alkol.

 22. Veratrin Alkoloitleri

  Ak çöpleme bitkisinden elde edilen ve baroalmaçları uyararak beyin sapındaki vazomotor merkezîMesaj / Bildirim Gönderin