Aranan: Çıkış

 1. Tacikistan Duşanbe Ticaret Müşavirliği

  Telefon: 00992 37 221 16 09, Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Rudaki Ave. 15 DUSHANBE / TAJIKISTAN

 2. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

  Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya çıkmıştır.Türk adının TÜREMEK, OLGUNLUK ÇAĞI TÖRE SAHİBİ, GÜÇLÜ , KUVVETLİ gibi anlamlara geldiği belirtilmiştir.

 3. İmamiyye ve Ortaya Çıkışı

  İmamiyye’ye verilen isimler: İmamiyye, İsna Aşeriyye, Caferiyye, Rafıza, Katiyye

 4. Zeydiyye ve Ortaya Çıkışı

  Kûfe ve Basra’da Zeyd b. Ali’yle birlikte ayaklanmalarla başlıyor, kendisi uzun süre ayaklanamaya karşı dirense de sıkıştırılmalara karşı daha fazla dayanamaz ve ayaklanmaya onay verir. Ayaklanama için belirli bir tarih isterler, tarih

 5. Şiilik ve Ortaya Çıkışı

  Not/önemli husu: İmamiyye Şiiliğine göre imamların hepsi öldürülmüştür-zehirlendirilmiştir. Halbuki diğerlerine göre eceliyle ölenler de vardır.

 6. Mu’tezile ve Ortaya Çıkış Nedeni

  Mu’teziel muhaliflerin verdiği olumsuz anlamdan kurtulmak için onlarca verilen ismi rehabilite ederek ismin anlamını değiştirmiştir “Kötülükle dolu olanlardan ayrıldık, köşeye çekildik”


 1. Özalp » Hacıkışlak İlkokulu

  Hacıkışlak Mah. 3,küme Sk. No: 1a İç Kapı No: A Özalp / Van

 2. IZMIR » ILKE ECZ URLA DH CIKISI

  ILKE ECZ URLA DH CIKISI


 1. Altın Giriş/çıkış Noktaları

  Altın para sisteminde ülke parasının yabancı paralar karşısında değer yitirmesi durumunda,

 2. Çıkış

  Çıkış imi ile çıkış yerinden koşuya başlama. İki türü vardır: Kısa koşularda uygulan

 3. Çıkış

  (1) Bir çıkış süreci ile ilgili bir aygıt, süreç ya da oluğa ya da bir çıkış süreci il

 4. Çıkış

  1. Oyun kişisinin inandırıcı bir zorunlukla sahneden çıkması. 2. Tiyatro salonundaki seyircin

 5. Çıkış Açısı

  Deprem dalgasının yeryüzü ile yaptığı dar açı.

 6. Çıkış Almak

  1) işten ayrılmak 2) çıkış belgesi almak.

 7. Çıkış Bildirgesi

  Mal çıkışlarında kullanılan gümrük bildirgesi, a. bk. bildirge.

 8. Çıkış Bölmesi

  1500 metreye dek yapılan koşularda, çıkış çizgisi gerisinden yarışa başlanılan bölüm.

 9. Çıkış Çelisi

  Bir çevirecin yüke gösterdiği dalga direnci,

 10. Çıkış Çizgisi

  Yarışa başlanacak yeri gösteren 5 cm. kalınlığındaki ak çizgi.

 11. Çıkış Dozu

  Vücuttan çıkan ışınım demetinin çıkış yüzeyine bıraktığı soğrulmuş doz.

 12. Çıkış Düğümü

  Ay'ın yer çevresinde çizdiği yörüngenin, tutulma-düzlemini güneyden kuzeye çıkarken deldi

 13. Çıkış Gümrüğü

  1. Malların yurttan çıkışlarına ilişkin gümrük işlemlerini yapan örgüt. 2. Uluslararası

 14. Çıkış İmi

  Koşuyu başlatmak için, çıkış tabancasını patlatarak verilen im.

 15. Çıkış Kapısı

  Yetkililerce, yolcu ve malların yurt dışına çıkmasına izin verilmiş olan belli yerlerden her

 16. Çıkış Kısıntıları

  Güvenlik, tarih ve sanat yapıtlarının yurt dışına çıkışının önlenmesi ya da ekonomik z

 17. Çıkış Kuralı

  (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, t

 18. Çıkış Primi

  Belirli malların yurt dışına çıkarılmasını isteklendirmek için, genellikle devletçe yapı

 19. Çıkış Rejimi

  Ülkeden kesin olarak çıkacak olan eşyaya uygulanan ve yetkili gümrüğe beyanı zorunlu kılan

 20. Çıkış Sözleri

  Oyuncunun sahneden ayrılması sırasında söylediği sözler.

 21. Çıkış Sözü

  Bir oyuncunun sahneden ayrılması sırasında söylediği söz.

 22. Çıkış Tabancası

  Kurusıkı bir patlama sesi ile birlikte parıltı vermesinden ötürü, yarışı başlatma işinde

 23. Çıkış Takozu

  Hız koşularında, çıkışa kalkan yarışçıların iterek birden atılım yapmak için ayaklar

 24. Çıkış Ülkesi

  1. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin ait olduğu ülke. 2. Göçmen kaçakçılığına ve insan

 25. Çıkış Vergisi

  Yerli malın, başka bir ülkeye gönderilmesinde alınan gümrük vergisi. (Bugün yalnızca olağa

 26. Çıkış Yapmak

  1) bir tartışmada, karşı düşüncede olanları alt etmek için sert davranışta bulunmak 2) as

 27. Çıkış Yasağı

  Güvenlik, tarih ve sanat yapıtlarının ülkeden çıkarılmalarının önlenmesi ya da ekonomik z

 28. Çıkışçı

  Yarışlarda, çıkış imini veren yargıcı.

 29. Çıkışçı Yardımcısı

  Koşuların yönetmeliklerde gösterilen kurallara uygun olarak yürütülmesinde, çıkış yargıc

 30. Denize Çıkışı Olmayan Ülkeler

  Denize çıkışının olmadığı ya da sınırlı olduğu için dünya ticaret yollarından uzakta

 31. Geçici Çıkış

  Onarım, yapım, sergileme gibi belli erekler için, malların geçici olarak yurttan çıkarılmas

 32. Gerçek Zamanlı Çıkış

  Bir veri işlem dizgesince, dış koşulların belirlediği anlarda ya da zaman aralıklarında dizg

 33. Giriş-çıkış

  Bir giriş ya da çıkış süreci ile ilgili aygıt, süreç ya da oluğa değgin, örn. giriş-ç

 34. Giriş-çıkış Aygıtları

  Bir bilgisayar dizgesinin giriş verilerini (girdileri) okumak ya da çıkış verilerini (çıktıl

 35. Giriş-çıkış Gönderimi

  Bir çevre birimi ile o çevre biriminden daha ortadaki bir donanım birimi arasında veri gönderim

 36. Giriş-çıkış Güdüm Dizgesi

  Giriş-çıkış donanımı üzerinde yapılan işlemlerin yönetimini sağlayan işletim dizgesi b

 37. Göğüs Çıkışı

  anat. Son sırt omuru, arcus costalis ve proc. xiphoideus tarafından sınırlandırılan kısım, a

 38. Hayvan Çıkış Bildirim Formu

  (Ar.+ Far. menşe-i şahâdetnâme) Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’na göre, hayvanların far

 39. İniş Çıkışlı Sertleştirme

  Dişliler gibi girinti ve çıkıntısı çokça olan parçalara, yüzeyi izleyerek uygulanan bir se

 40. ışın Çıkış Deliği

  Reaktör dışında yapılacak deneylerde, ışın demetinin koruyucu zırhtan reaktör içine geçi

 41. Leğen Çıkışı

  anat. Tabanda oturak kemikleri, üstte 1., 2. ve 3. kuyruk omurları, yanlardan lig. sacrotuberale l

 42. Mal Çıkışı

  1. Dış ülkelere çıkarılan mallar, a. bk. çıkış. 2. Belli bir sürede, yurttan çıkarılan

 43. Mal Giriş Çıkışı

  Bir ülkeye ilişkin mal girişi ve çıkışı.

 44. Para Çıkışmamak

  Para yetişmemek. Örn: Emine göğsünün altından çıkardığı rutubetli bir meşin çantanın

 45. Pilorik Stenoz (Mide Çıkışı Tıkanması) Hastalığı

  Mide çıkışı tıkanması, sindirilen gıdaların mideden ince barsağa geçtiği yerde meydana g

 46. Soğutmaç Çıkış Borusu

  Soğutmaçta soğuyan suyun motor gövdesine geri döndüğü boru.

 47. Tehlike Çıkışı

  Herhangi bir tehlike anında, seyirci salonunu boşaltmakta kullanılan, tehlike dışında genellik

 48. Üreme Sezonuna Giriş-çıkış

  Kısrak ve aygırda cinsel aktivite değişimleri. Üreme mevsimine girme ve çıkmada görülen fiz

 49. Yanlış Çıkış

  Dikkat komutu ile çıkış imi arasındaki sürede, dikkat durumunda iken çıkış çizgisine basm

 50. Yeniden Çıkış

  Daha önce yurda geçici olarak sokulmuş olan malların, yeniden yurt dışına çıkarılması.

 51. Zorunluluk Çıkış Kuralı

  (…) biçimindeki kipler mantığı çıkış kuralı.Mesaj / Bildirim Gönderin