Türkiye’de Yer Göçmeleri ve Yer Kaymaları


Türkiye’de Yer Göçmeleri ve Yer Kaymaları
Doğal dengesi bozulmuş eğimli yamaçlarda oluşan yer göçme ve kaymalarına kütle hareketleri denir.

HEYELAN;
Toprakla birlikte anakayanın da yamaçlar boyunca hareket etmesidir. Heyelanı oluşturan en önemli faktörler;
  • Tabaların eğimi ve doğrultusu
  • Yağış ( Su)
  • Kaya ve toprağın cinsidir.

Türkiye’de heyelan olayı en fazla Karadeniz bölgesinde görülür. Sebebi; eğimin fazla olması, yağışın fazlalığı ve killi toprakların yaygınlığıdır. Örnek: Trabzon’da Çatak heyelanında 64 kişi ölmüştür.
Ayrıca: Tuz ve jips içeren bazı tortul tabakaların bulunduğu yerlerde de heyelan görülebilir. Ör: Oltu, İspir, Su şehri dolaylarında görülür.
Heyelan set gölü: Heyelandan kopan parçaların, bir akarsu vadisinin önünü kapatması sonucu oluşan göllere denir.Örnek: Tortum Gülü, Zinav gölü, Abant gölü, Yedigöller ve Sülüklü göl.

TÜRKİYE’DE TOPRAK EROZYONU VE KORUNMA YOLU:
EROZYON: Sadece toprağın üst kısmının diş kuvvetlerle aşındırılıp, taşınması olayıdır. Erozyonun en önemli nedeni, doğal bitki örtüsünün ortadan kaldırılmasıdır. Ülkemizde her yıl 500 milyon ton toprak aşındırılmaktadır. Avrupa’da bu 320 milyon tondur.

Erozyonu Artıran Sebepler:
1. Arazinin çok engebeli ve eğimli olması.
2. Araziyi yanlış kullanma
  • Toprağı eğimli aynı yönde sürme
  • Ormanlarda tarla açma
3. Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi
  • Yangınlar
  • Aşırı otlatılma
  • Tarla açma
4. İklimin etkisi – sağanak yağışlar
5. Ana kayanın etkisi- dirençsiz tabakalar.

Erozyon Sonuçları:
1. Doğal dengenin bozulmasına
2. Arazinin verim değerinin düşmesine
3. Barajların dolmasına
4. Tarım alanlarının kum ve çakıllarla kaplanmasına

Erozyondan korunma yolları:
1. Ülkemizdeki araziler yetenek sınıflarına göre kullanılmalıdır.
2. Çiftçiler eğitilmelidir.
3. Erken otlatılma önlenmelidir.
4. Ağaçlandırma yapılmalıdır.
5. Keçilerin otlatılması önlenmelidir.
6. Dağınık alanlarda değişik yerleşmeyle birlikte ortaya çıkan tarla olayları engellenip, toplu köyler kurulmalıdır.
7. TEMA vakfının çalışmaları desteklenmelidir.
8. Doğayı ve doğal kaynakların koruma konusu devlet politikası olmalıdır.

Admin

Taglar: Türkiye’deGöçmeleriKaymaları

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.

Afrika Kıtasının Genel Özellikleri

Afrika adı, Kartaca’ ya ilk gelen Romalılar’ın Afri veya Africani olarak bilinen oymaklarından alınmıştır. Afrika kıtası geç tanınan bir kıtadır.

Akarsu Aşınım Şekilleri

Vadi, Çentik, Boğaz, Kanyon vadi, Tabanlı vadi, Menderes, Dev kazanı, Peneplen, Peribacaları, kırgıbayır, plato

Akarsularda Aşındırma

Akarsuyun, içerisinden geçtiği yatağı kazması ve kopardığı parçacıkları taşıması olayına aşındırma denir.Akarsular kimyasal ve fiziksel (mekanik) yollarla aşındırma yaparlar.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin