Osmanlıda Ticaret ve Ulaşım


Osmanlıda Ticaret ve Ulaşım

1. DENİZ VE NEHİR ULAŞIMI:

* Anadolu nun ve diğer Osmanlı coğrafyasının büyük bölümünün denizlerde çevrili olması deniz ulaşımının gelişmesini sağlamıştır.

* Osmanlı devleti, Selçuklular, Menteşeoğulları, Karasioğulları gibi devlet ve beyliklerden kalan denizcilik mirasını devralmış ve geliştirmiştir.

* Sınırların genişlemesi,Karadeniz,Akdeniz, Kızıldenizin hakimiyetinin sağlanması ile deniz ulaşımının gelişimi hızlanmıştır.

* Çeşitli kanal projeleri ile ( don-volga ,Süveyş) deniz ve nehir ulaşımlarının geliştirilmesine çalışılmıştır.

* Ülke toprakları üzerinde bulunan Fırat, Dicle Tuna gibi nehirlerden özellikle taşımacılık alanında yararlanılmıştır.


2. KARAYOLU ULAŞIMI:

* Osmanlı Devletinin geniş sınırlara sahip olması karayolu ulaşımının önemini arttırmıştır.

* Devlet, ülke toprakları üzerinden geçen -özellikle ticaret- yollarının geliştirilmesi için; kervansarayların kurulması, ribatlar , menzil teşkilatlarının oluşturulması , mekkari taifesinin oluşturulması,devlet sigortası gibi çalışmalar yapmıştır.

* Feth edilen yeni yerlerde özellikle ulaşıma yönelik ( yol,köprü vb.)imar faaliyetleri vakıflar aracılığı yapılmıştır.


PARA VE FİNASMAN SİSTEMİ

* Osmanlı Devleti, altın ve gümüş gibi değerli madenleri madeni para basımında kullanmış süs eşyası olarak kullanılmasının önüne geçmeye çalışmıştır.

* Altın ve gümüş olarak basılan paraların içerisine zaman zaman maden rezervlerinin durumuna göre bakır karıştırılmış ( kızıl akçe) ve paranın ayarı ile oynamıştır.Ayrıca yine maden sıkıntısı durumlarında para kırpma ( tağşiş) yoluna gidilmiştir.

* Osmanlı da birçok şehirde darphaneler açılmış ve bu darphanelerin işletmesi iltizam yoluyla belirli sürelerle kişilere kiralanmıştır.

* 19. Yy a kadar Osmanlıda madeni para kullanılmış, madenden üretilen paralara SİKKE, gümüşten olanlara AKÇE denilmiştir.

* Tanzimat döneminde 1839 da ilk kağıt para olan KAİME ( Parasal karşılığı olmayan) kullanılmaya başlanmıştır.1844 de MECİDİYE ( 20 krş değerinde) ve OSMANLI LİRASI ( 100 krş değerinde ) kullanıldı. Osmanlı Devletinin yeni para birimleri kuruş ve mecidiye oldu.

Admin

Taglar: OsmanlıdaTicaretUlaşım

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

İlk Türk Devletlerinde Ekonomi

Bozkır hayatında göçebe toplum olarak varlığını sürdüren İlk Türklerde ekonominin temelini hayvancılık oluşturur. En çok koyun ve at yetiştirilirdi. Zenginler at eti, diğer insanlar ise koyun eti yerlerdi. Kısrak sütünden kımız, darSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin