Nükleik Asitler


Nükleik Asitler
Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde tespit edilmiştir. En çok çekirdekte bulundukları için nükleik asitler(çekirdek asitleri) diye isimlendirilmiştir.
* Asidik özelliğe sahiptirler. Hücre yönetiminden sorumludurlar.
* DNA ve RNA olmak üzere 2 tiptir. Bunlar hücrenin en büyük dev moleküllerdir.
* Nükleotitlerden oluşmuştur. Onun için DNA ve RNA birer polinükleotidtir.
Nukleik-Asitler

* Bütün nükleotitlerde aynı fosforik asit (H3PO4) bulunur.
* Nükleotitlerin farklı yapıda olmasının sebebi yapısındaki şeker ve organik baz moleküllerinin farklı olmasındandır.
* Nükleotitler birbirlerine şeker-fosfat bağlarıyla bağlanırlar.
* Nükleotitler taşıdığı baza göre,nükleik asitler ise taşıdığı şekere göre isimlendirilir.


1) DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT (DNA)
* Çift zincirlidir ve sarmal yapıdadır.
* Deoksiriboz şekeri bulunur.
* Nükleotitleri A, T, G, S’dir.
* Adenin sayısı Timin sayısına, Guanin sayısı Sitozin sayısına eşittir.
* Adenin ile Timin arasında iki, Guanin ile Sitozin arasında ise üç tane zayıf hidrojen bağı vardır.
* Kendini tek taraflı olarak eşleyebilir.
* Genlerdeki değişmeye mutasyon denir.
* Mitekondri, kloroplast, çekirdek, çekirdek yoksa sitoplazmada bulunabilir. Ancak kloroplast ve mitekondrideki DNA’lar kalıtım materyali sayılmazlar, bunlar eşlenirken çekirdek DNA’sına bağımlıdırlar.
* DNA tabiatta kendini eşleyerek benzerini yapabilen tek moleküldür.
* DNA sentezi sırasında açığa çıkan su sayısı (n;nükleotit sayısı olmak üzere) 3n-2 tanedir.


A) DNA’NIN EŞLENMESİ (Replikasyon-Duplikasyon)
* DNA kendini yarı korunumlu olarak eşler.
* Bu olaylar hücre bölünmesinin interfaz safhasında meydana gelir.
* Replikasyonda görev alan enzim DNA polimeraz enzimidir
* DNA’nın kendini bu şekilde yarı korunumlu olarak eşlemesine seminkonservatif eşlenme denir.
* Bir hücrede DNA’nın eşlenmeye başlaması hücrenin mutlaka bölüneceği anlamına gelir.
* Eğer DNA bir ucundan değil de orta kısımlarından açılırsa protein sentezi için şifre verecek demektir.
* Sonuçta; oluşan DNA’lar aynı genetik bilgiyi taşır, hücre sayısı artar, canlılarda büyüme ve üreme olur, üremeyle karakterler yavrulara aktarılır.
* DNA’nın görevi canlılar arasındaki çeşitliliği sağlamak, hücreyi yönetmek, replikasyon ile canlılarda büyüme ve kalıtsal karakterlerin aktarılmasını sağlamak, trankripsiyon ile de RNA sentezini yapmaktır


2) RİBONÜKLEİKASİT(RNA)
* Tek zincirlidir.
* Riboz şekeri bulunur.
* Nükleotitleri A, U, G, S’dir.
* Kendini eşleyemez.DNA’dan sentezlenir.
* Mitekondri,kloroplast, çekirdek ve sitoplazmada bulunabilir.
* 3 çeşittir ve hepsi de protein sentezinde görevlidir.Hepsi de çekirdekte üretilir ve hepsi de tekrar tekrar kullanılabilir.
* Riboz şekeri bulunduran Adenin nükleotidi RNA’dan başka ATP, NAD, NADP ve FAD gibi moleküllerinde bulunur.
* Bazı virüslerde sadece RNA bulunduğu için bunlarda RNA kalıtsal görevi üstlenmiştir, yani kendini eşleyebilir.
* RNA’nın yapısında protein yoktur.
* RNA’ların DNA üzerinden sentezine transkripsiyon (yazılma) denir.
* Bu olay DNA’nın tek zincirinden olur.
* Bu olayda görevli enzim RNA polimeraz enzimidir.
* RNA’ya şifre veren DNA parçasına gen denir.(Şekil-2)

A) mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA)
* DNA’dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır.
* Ribozom birimlerini aktifleştirir ve protein sentezine kalıplık yapar.
* Her protein çeşidi için ayrı bir mRNA sentezlenir.
* Bir mRNA aynı proteinin sentezinde çok defa kullanılabilir.
* Yeterli protein sentezlendikten sonra mRNA yıkılır.
* mRNA düz bir zincir biçiminde olup hücredeki RNA’ların en az oranda bulunanıdır.
* mRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna kodon denir.
* Her kodon bir tRNA ve bir aminoasiti belirler.
* 4.4.4=64 çeşit kodon vardır. Bunlardan biri başlama kodonu (AUG);üç tanesi de (UAG-UGA- UAA) bitiş kodonudur. Bitiş kodonlarının aminoasiti yoktur.

B) tRNA (Taşıyıcı RNA)
* Sitoplazmadaki aminoasitleri mRNA’ daki şifreye göre ribozoma götürür.
* tRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna antikodon denir. Maksimum 64 çeşit antikodon olması gerekirken 61 çeşit antikodon vardır. Bunun sebebi ise bitiş kodonlarının aminoasitlerinin olmamasıdır.
* Düz zincirli değildir. Belli bölgelerinde çiftler oluşmuştur.

C) rRNA (Ribozomal RNA)
* Proteinlerle birlikte ribozomun yapısını oluşturur.
* Düz zincirlidir.
* Hücredeki RNA’ların çoğu rRNA’dır.
Ribozomal-RNA

Admin

Taglar: NükleikAsitler

Biyoloji Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Dolaşım Sistemi

Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

Hayvanlarda Dolaşım Sistemi

Hayvansal bir hücrelilerde sölenterelerde dolaşım, sistem halinde değildir. Maddenin taşınması sitoplazma veya hücreler arası sıvılarla olur. İleri yapılı hayvanlarda iki çeşit taşıma (dolaşım) sistemi gelişmiştir.

İnsanda Dolaşım Sistemi

Kalp, atardamarlar,kılcal damarlar ve toplardamarlardan meydana gelmiştir.

Bir Bilim Olarak Biyoloji

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

Bitkiler

Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

Bitkilerde Boşaltım

Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin