Hücre Bölünmesi - Mitoz Bölünme


Hücre Bölünmesi - Mitoz Bölünme
Hücrelerin benzerlerini oluşturmasıdır. İki sebepten dolayı olur.

a) Yüzey-hacim ilişkisinin bozulması
Hücreyi küre şeklinde düşünerek bu ilişkiyi açıklamaya çalışalım.
Hucre-Bolunmeleri

b) DNA’nın eşlenmesi
* Bütün hücreler bölünemez (Sinir hücresi, sabit dokular, vb...)
* Canlılarda 2 çeşit hücre bölünmesi vardır.

1) MİTOZ BÖLÜNME
* Eşeyli ve eşeysiz üreyen bütün çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlayan temel olay mitoz bölünmedir. Tek hücrelilerde ise hücre bölünmesi her defasında üremeyi sağlamış olur.
* Eşeysiz üremelerde, yenilemelerde görülür.
* Kromozom sayısı değişmez (2n => 2n)
* Kromozom yapısı değişmez (Çeşitlilik oluşturmaz)
* 5 safhadır. İPMAT

1) İnterfaz:
* Dinlenme ve hazırlık evresidir.
* En uzun evredir.
* Sonunda DNA eşlenir.

2) Profaz:
* Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller parçalanır.
* Hayvan hücrelerinde sentrozomlar eşlenerek karşılıklı kutuplara gider.
* İğ iplikleri oluşur (Bitkilerde bu işi golgi yapar.)

3) Metafaz:
* Kromozomlar ortada tek sıra halinde dizilirler.

4) Anafaz:
* Kardeş kromatidler birbirlerinden ayrılır ve karşılıklı kutuplara gider.

5) Telofaz:
* Çekirdek bölünmesini(karyokinezi), sitoplazma bölünmesi(sitokinez) izler.
* Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yeniden oluşur.

Not: Bitki sitokinezi orta lamelle, hayvan sitokinezi boğumlanarak olur.

Mitoz-Mayoz-Bolunmeler

Admin

Taglar: HücreBölünmesiMitozBölünme

Biyoloji Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Dolaşım Sistemi

Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

Hayvanlarda Dolaşım Sistemi

Hayvansal bir hücrelilerde sölenterelerde dolaşım, sistem halinde değildir. Maddenin taşınması sitoplazma veya hücreler arası sıvılarla olur. İleri yapılı hayvanlarda iki çeşit taşıma (dolaşım) sistemi gelişmiştir.

Hücre Bölünmesi - Mayoz Bölünme

Üreme ana hücrelerinde görülür.(Erkek => Testis , Dişi => Ovaryum). Eşeyli üremelerde görülür. Kromozom sayısı yarıya iner.(2n => n). Kromozom yapısı değişir (Canlılarda çeşitliliği sağlar. Krossing-over sayesinde). Bölünme sonucu

Bir Bilim Olarak Biyoloji

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

Bitkiler

Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

Bitkilerde Boşaltım

Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.



Sayfa Yorumları

Yorum Ekle





Mesaj / Bildirim Gönderin