Halkbilim Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Abama
  Açık Değer
  Açık Halkbilim
  Açıklayıcı Masal
  Adak Yapmak
  Addan Sakınma
  Ağı Bakısı
  Aile Sagası
  Ak Büyü
  Akraba
  Akrabalık
  Akrabalık Kuramı
  Alışılmış Masal
  Altbölük
  Altkatman
  Altkültür
  Altkültür Alanı
  Anayanlı Akrabalık
  Anlamsal Değişim
  Arı Dil
  Arınma
  Aşk Büyüsü
  Aşk Masalı
  At Bakısı
  At Oyunu
  Atacılık
  Atadirimcilik
  Atasoy
  Atasoyculuk
  Atasoylu Akrabalık
  Atasözü
  Ateş Bakısı
  Ateş Oyunu
  Av Büyüsü
  Av Oyunu
  Ay Oyunu
  Aycılık
  Aydın Kültürü
  Aygıt
  Ayırımlayıcı Halkbilim
  Ayna Bakısı
  Ayrık Öğe
  Ayrılımlı Boşinanç Boyutu
  Azalımlı Boşinanç Boyutu
  Babayanlı Akrabalık
  Balad
  Balık Bakısı
  Balmumu Bakısı
  Barış Oyunu
  Başlangıç Yasası
  Benimseyim
  Benzerduyusal Büyü
  Besin
  Betimsel Bilmece
  Biçimsel Muska
  Biçimsiz Dil
  Bilgi
  Bilgin Bilmecesi
  Bilmece
  Bilmece Düzünü
  Bilmece Oturumları
  Bilmeceli Balad
  Bilmeceli Masal
  Bilmeceli Türkü
  Bireşimli Dil
  Bireysel Din
  Birörnek Dil
  Bitimsiz Masal
  Bitişken Dil
  Bitki Bakısı
  Bitkisel Gözdeğmelik
  Bitkisel Muska
  Bitkiye Tapma
  Bölgesel Budunbilim
  Bölgesel Dil
  Bölgesel Halk Toplumu
  Bölgesel Halkbilim
  Bölgesel Ortak Gelenek
  Bolluk Oyunu
  Boşinanç
  Boşinanç Boyutları
  Boşinanç Özdeği
  Boşinanççılık
  Boşinançsal Çevre
  Boşinançsal Gerileme
  Boşinançsal Katman
  Boşinançsal Süreklilik
  Boyun Bilmecesi
  Budunbetim
  Budunbilim
  Bükünlü Dil
  Bulaşkan Büyü
  Buluş
  Bulut Bakısı
  Büyücü
  Büyücülük
  Büyülü Balad
  Büyülü Bilmece
  Büyülü Gözdeğmelik
  Büyülü Gözdeğmesi Sağaltımı
  Büyülü Sağaltım Masalı
  Büyülü Söz
  Çağçizge Yöntemi
  Çağdaş Halkbilim
  Çağdaş Sağaltmanlık
  Çakıltaşı Bakısı
  Canavar Serüveni
  Cancılık
  Canlandırmacılık
  Çapraz Kültür Yöntemi
  Çekim
  Çember Masal
  Çevre
  Çevrebilim
  Çevrecilik Kuramı
  Çevresel Halk Kültürü
  Çevresel Halkbilim
  Çevresel Kültür
  Çocuk Oyunu
  Coğrafya Okulu
  Coğrafyasal Bölge
  Coğrafyasal Boyut
  Coğrafyasal Çevre
  Coğrafyasal Kuram
  Coğrafyasal Yöntem
  Çoğul Görev
  Çokbireşimli Dil
  Dağılım
  Dayısal Sakınma
  Defne Bakısı
  Değer
  Değer Değişimi
  Değini
  Değini Kuramı
  Değişi
  Değişi Kuramı
  Değişken
  Değişkin
  Değişmeceli Bilmece
  Denge Kuramı
  Dev Masalı
  Dinsel Gözdeğme Sağaltımı
  Dinsel Gözdeğmelik
  Dipbudunbilim
  Dirimbilimsel Akraba
  Dirimsel Halk Kültürü
  Dirimsellik
  Dışevlilik
  Dışyapı
  Doğa Sagası
  Doğa Söyleni
  Doğal Çevre
  Doğalcılık
  Doğaüstü Balad
  Doğaya Tapma
  Doğu Kuramı
  Doğubilimci
  Doğubilimci Okul
  Doğum
  Doğum Ağacı
  Dölüt Örtüsü Bakısı
  Döner Masal
  Dönüşsel İlişki
  Dönüşüm
  Dönüşümcü
  Dönüşümcülük
  Dosdoğru Boşinanç Boyutu
  Dosdoğru Gelenek Boyutu
  Dostluk Oyunu
  Durağanlık Yasası
  Duruk Halk Kültürü
  Duruk Halkbilim
  Durum Baladı
  Durum Değişimi
  Düş Bakısı
  Düşünsel Halkbilim
  Düşyorum
  Duygusal Masal
  Düz Örnek
  Edinim Masalı
  Egemen Dil
  Egemen Gelenek
  Egemen Görenek
  El Sanatı
  Erden Doğumu
  Erginlik Oyunu
  Erlik Oyunu
  Eskil Uygarlık
  Evlenme Oyunu
  Fare Bakısı
  Fin Okulu
  Gelenek
  Gelenek Boyutları
  Gelenek Özdeği
  Gelenekçilik
  Geleneksel Çevre
  Geleneksel Gerileme
  Geleneksel Katman
  Geleneksel Öğeler
  Geleneksel Süreklilik
  Geleneksel Tîimge
  Geleneksel Uygarlık
  Geleneksel Yasa
  Gelişimsel Boyut
  Genel Gelenek Boyutu
  Genel Örnek
  Gerçek Bilmece
  Gerçekçi Masal
  Gezgin Küitür
  Gezi Bakısı
  Gezici Söylem
  Giysi
  Gizemsel Katılım
  Gizli Halkbilim
  Göbek Oyunu
  Göksel Oyun
  Görenek
  Göreneksel Çevre
  Göreneksel Gerileme
  Göreneksel Katman
  Göreneksel Süreklilik
  Göreneksel Yasa
  Görünmezlik
  Görüntüsel Büyü
  Gözdeğme
  Gözdeğme Sağaltımı
  Gözdeğmelik
  Gözdeğmesinden Korunma
  Güçsınav
  Gülmeceli Masalcık
  Güneş Oyunu
  Güneşçilik
  Halk Alası
  Halk Aşçılığı
  Halk Bilmecesi
  Halk Bitkibilimi
  Halk Buluşu
  Halk Büyüsü
  Halk Dili
  Halk Dini
  Halk El Sanatı
  Halk Geleneği
  Halk Giysisi
  Halk Günbilgisi
  Halk Havabilgisi
  Halk Hayvanbilimi
  Halk İşleyimi
  Halk Katmanı
  Halk Kökbilgisi
  Halk Koşuğu
  Halk Kültürbilimi
  Halk Kültürü
  Halk Malı
  Halk Müziği
  Halk Oyunu
  Halk Ozanı
  Halk Ruhbilimi
  Halk Sağaltmanlığı
  Halk Sanatı
  Halk Tiyatrosu
  Halk Toplumu
  Halk Tüzesi
  Halk Yapıcılığı
  Halk Yapıntısı
  Halk Yaratısı
  Halk Yaşam Biçimi
  Halk Yaşambilimi
  Halk Yaşantısı
  Halk Yazını
  Halk Yıldızbilimi
  Halk Zanaatı
  Halkbilgisi
  Halkbilim
  Halkbilim Alan Araştırıcısı
  Halkbilim Alan Araştırması
  Halkbilim Derleyicisi
  Halkbilim Gereçleri
  Halkbilim Olayı
  Halkbilim Tümgesi
  Halkbilim Ürünlerinin Geçişimi
  Halkbilim Ürünü
  Halkbilim Verisi
  Halkbilim Yasası
  Halkbilimci
  Halkbilimsel Çevre
  Halkbilimsel Durağanlık
  Halkbilimsel Gerileme
  Halkbilimsel Güç
  Halkbilimsel Süreç
  Halkçizim
  Hava Bakısı
  Hava Değişim Bakısı
  Hayvan Bakısı
  Hayvan Masalı
  Hayvan Öyküncesi
  Hayvan Serüveni
  Hayvana Tapma
  Hayvansal Masalcık
  Hayvansal Muska
  Horoz Bakısı
  Hükümet
  İçevlilik
  İçyapı
  İğneleme
  İkincil Balad
  İkincil Dil
  İkincil Yayılım
  İkiyanlı Akrabalık
  İkizler Yasası
  İlaçla Gözdeğmesi Sağaltımı
  İlk Nesne Bakısı
  İlkadam
  İlkel
  İlkel Din
  İlkel Sağaltmanlık
  İlkel Tektanrıcılık
  İlkel Toplum
  İlkörnek
  İlkörnekçilik
  İm Dili
  İmgesel Örge
  İnanç Öyküncesi
  İnci Bakısı
  İnsan Bakısı
  İnsan Coğrafyası
  İnsan Duyguculuğu
  İnsan Kurban
  İnsan Muskası
  İnsanbiçimcilik
  İnsanbilim
  İnsanbilim Okulu
  İnsanbilimsel Halkbilimci
  İnsanbilimsel Toplumbilim
  İnsanyiyen
  İşbilimsel Söylen
  İşçizim
  ışıldak Muska
  İskambil Bakısı
  İşlev
  İşlevsel Budunbilim
  İşlevsel Çözüm
  İşlevsel Halkbilim
  İşlevsel İnsanbilim
  İşlevsel Kuram
  İşlevsel Okul
  İşlevsel Tümgeler
  İşlevselcilik
  Kalıntı
  Kalıntılar Kuramı
  Kalıp
  Kalıtımsal Gelenek
  Kan İçme
  Kan Kardeşliği
  Kanla Sağaltım
  Kansal Kutyasak
  Kapalı Değer
  Kara Büyü
  Karaciğer Bakısı
  Karşılaştırma Halkbilimcisi
  Karşılaştırma Yöntemi
  Karşılaştırmalı Söylenbilim
  Karşıt Saga
  Karşıt Söylen
  Karşıtlık Yasası
  Katılgan Öğe
  Kaynak Kişi
  Kazıbilim
  Kemikçik Bakısı
  Kendi Kendini Düzeltme Yasası
  Kendiliğinden Göç
  Kendince Simge
  Kent Halkbilimi
  Kırsal Toplum
  Kişisel Gelenek
  Kişisel Görenek
  Kişisel Masal
  Kişisel Saga
  Kişisel Serüven
  Kitaplık Halkbilimcisi
  Konut Kurbanı
  Konut Töreni
  Koruyucu Büyü
  Koruyucu Ruh
  Koşuklu Bilmece
  Koşut Gelişim
  Koşutçuluk
  Kötü Görev
  Köy Topluluğu
  Köylü
  Köylü Altkültürü
  Köylü Ruhbilimi
  Köylü Sınıfı
  Kültür
  Kültür Alanı
  Kültür Kalıtı
  Kültürel Çevre
  Kültürel Çevrebilim
  Kültürel Direnç
  Kültürel Güç
  Kültürel İkilem
  Kültürel İletim
  Kültürel İnsanbilim
  Kültürel Süreç
  Küme Masal
  Kurban
  Kurban Taşı
  Kurtarım Masalı
  Kurukafa Muskası
  Kuş Bakısı
  Kuşaksal Boyut
  Kutbakı
  Kutgüç
  Kutkoşuk
  Kutsal Ağaç
  Kutsal Kitap Bilmecesi
  Kutyasak
  Kutyasak Yapıntı
  Lamba Bakısı
  Masal
  Masalcık
  Muska
  Müzik
  Müzikbilim
  Nedenli Masal
  Nedenli Öykünce
  Nedenli Saga
  Nedenli Söylence
  Nesne Bakısı
  Nesneler Masalcığı
  Ocaklı
  Odun Bakısı
  Ödünçleme
  Oedipus
  Oedipus Bilmecesi
  Öğretici Öykünce
  Öğütsel Balad
  Ok Bakısı
  Ok Kurbanı
  Olanakçılık
  Ölü Bakısı
  Ölü Büyüsü
  Ölü Dil
  Ölüm Oyunu
  Olumlu Büyü
  Olumsuz Büyü
  Öncancılık
  Organsal Büyü
  Örgenüstü
  Örgetümgesi
  Örnek
  Örnekleyici Kuram
  Örnekleyici Okul
  Örnekleyici Yöntem
  Örneksemecilik
  Ortak Kültür Kalıtı
  Öteki Dünya
  Öykücük
  Öykülem
  Öykülü Halk Oyunu
  Öykülü Masal
  Öykülü Saga
  Öykülü Serüven
  Öykülü Türkü
  Öykünce
  Öykünümsel Büyü
  Oymak
  Özdeksel Halkbilim
  Özelge
  Özengen Derleyici
  Özengen Halkbilimci
  Papaz
  Peri Masalı
  Saga Türküsü
  Sağaltım Oyunu
  Sakınma
  Salkı Baladı
  Şaman Dinî
  Sanat
  Sanat Bilmecesi
  Şarap Tanrısı
  Savaş
  Savaş Oyunu
  Seçkin
  Seçkin Kültürü
  Şenlik
  Serüven
  Serüven Baladı
  Sevi Masalı
  Sevi Oyunu
  Şeytan Oyunu
  Sıcaklık Büyüsü
  Sililiksizlik
  Sililiksizlik Yasağı
  Simgesel Davranış
  Simgesel Edim
  Simgesel Organ
  Simgesel Oyun
  Simgesel Renk
  Simgesel Yer
  Simgesel Yön
  Sınıf
  Sınıflayıcı Akrabalık
  Siyasal Kuram
  Sokak Baladı
  Sonuç Yasası
  Soy Sililiksizliği
  Söylen
  Söylen Örgesi
  Söylenbilim
  Söylenbilim Okulu
  Söylenbilimci
  Söylence
  Söyleni
  Söylensel Serüven
  Söylenyazım
  Söylenyazımcı
  Soyut Dil
  Sözlü Boşinanç
  Sözlü Gelenek
  Sözlü Görenek
  Sözlü Gözdeğmesinden Korunma
  Sözlü Halk Geleneği
  Sözlü Halkbilim
  Sürem Töreni
  Tanrı Sagası
  Tanrı Yeme
  Tanrıcılık
  Tanrıdoğum
  Tanrısal Görüntü
  Tanrısal Savaş
  Tanrısal Tutku
  Tanrıtanımazlık
  Tanrıya Tapma
  Tansık Örge
  Tapıncak
  Tapıncakçılık
  Tarihsel Balad
  Tarihsel Boyut
  Tarihsel Halkbilim
  Tarihsel Halkbilimci
  Tarihsel Okul
  Tarihsel Saga
  Tarihsel Sıralama Yöntemi
  Tarihsel Söylenbilim
  Tarihsel Söylence
  Tarihsel Yöntem
  Tarihsel-coğrafyasal Yöntem
  Taş Muska
  Tekheceli Dil
  Tekyanlı Akrabalık
  Temel Düşünce
  Temel Kurbanı
  Temel Yayılım
  Tılsımlı Balad
  Tinçözümsel Kuram
  Tinçözümsel Okul
  Tinsel Halkbilim
  Tinsel Kuram
  Toplama Yasası
  Topluluk
  Toplumsal Boyut
  Toplumsal Çevre
  Toplumsal Değer
  Toplumsal Din
  Toplumsal Gelenek
  Toplumsal Halkbilim
  Toplumsal İnceleme
  Toplumsal İnsanbilim
  Toplumsal Örge
  Toplumsal Ruhbilim
  Toplumsal Söylen
  Toplumsal-ruhsal Yöntem
  Törensel Değer
  Törensel Dil
  Tümbireşimli Dil
  Tümlenimsel Boşinanç Boyutu
  Tuz Bakısı
  Tüzel Halkbilim
  Üç Yasası
  Uğraş Oyunu
  Uğraşman Halkbilimci
  Uğurluk
  Ulusal Kültür
  Un Bakısı
  Üretimsel Büyü
  Ürünlerin Anında Doğuş Kuramı
  Üstkatman
  Uydurma Masal
  Uygar
  Uygar Din
  Uygar Toplum
  Uygarlık
  Uygulama
  Uygulamalı Budunbilim
  Uygulamalı Halkbilim
  Uygulamalı Halkbilimci
  Uygulamalı İnsanbilim
  Uzak Açıklama
  Uzak Yayılım
  Yağmur Yakarısı
  Yakarı
  Yakınlaşım
  Yakınsak Boşinanç Boyutu
  Yalınç Balad
  Yanıltmacalı Masal
  Yanıltmacalı Masalcık
  Yapay Bilmece
  Yapıcılık
  Yapımsal Gözdeğmelik
  Yapımsal Muska
  Yapıntı
  Yaprak Bakısı
  Yaratı
  Yarı Tarihsel Balad
  Yaşam Ağacı
  Yaşam Söyleni
  Yatay Bölük
  Yayılım
  Yayılımcılık
  Yazılı Muska
  Yazınsal Bilmece
  Yazınsal Gelenek
  Yazınsal Halkbilimci
  Yeni Halkbilimciler Okulu.
  Yeni Halkbilimcilik
  Yenileşme Bölgesi
  Yerel Balad
  Yerel Saga
  Yerel Söylence
  Yiğitlik Baladı
  Yiğitlik Koşuğu
  Yiğitlik Masalı
  Yiğitlik Oyunu
  Yiğitlik Sagası
  Yıkıcı Büyü
  Yılan Oyunu
  Yıldız Bakısı
  Yıldız Oyunu
  Yıldızbilimi
  Yıldızcılık
  Yineleme Yasası
  Yüksek Kültüryükü
  Yuvarlama

Mesaj / Bildirim Gönderin