Girişimcilere Destek Veren Kuruluşlar


Girişimcilere Destek Veren Kuruluşlar
Ülkemizde girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını çoğunlukla öz kaynaklarla sağladıkları ve dış kaynak kullanımına gitmedikleri görülmektedir. Ülkemizin yedi ilinde 705 girişimci üzerinde yapılan araştırmaya göre; girişimcilerin iş açma sermayelerinin en önemli kaynağının kişisel tasarrufları olduğu tespit edilmiştir. Bu kişisel tasarruflarında %25 akrabalardan, %51’ i eşlerden sağlandığı ve girişimcilerin banka kredisi kullanma oranının da %4.5 olduğu belirlenmiştir.


Girişimcilere Türkiye’ de en büyük kredi desteği sağlayan kuruluş Türkiye Halk Bankası’dır. Ancak bankaların krediye karşılık istedikleri teminatlar çok yüksek olduğundan bu kredilerden yaralanma oranı %4 gibi düşük bir seviyede kalmaktadır. Halk Bankasının; kadın girişimcilere, genç girişimcilere ve bir işte verimli çalışabilecek olanların üretime kazandırılması için özürlülere, şehit ailelerine, esnaf ve sanatkârlara iş açmaları için verilen kredileri mevcuttur.


Halk Bankası ayrıca; teknik danışmanlık, bilgilendirme, yurtdışı hizmetleri, buluşların özendirilmesi ve yurt dışı girişimci destek büroları ve fuar çalışmalarıyla girişimcilere destek sağlamaktadır. Girişimcilere finansal destek ve kolaylık sağlayan bir diğer kuruluşta KOSGEB’dir. Yurt dışı KOBİ gezilerine katılan firmadan bir yetkilinin masraflarının ve gümrükleme giderlerinin yarısı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca 6 ay süre ile işletmeci veya mühendisi 1-50 kişinin çalıştığı bir imalat sanayindeki bir firmanın istihdam etmesi halinde asgari ücretin 5 katının %70’i kadarı kendisine ödenmektedir.


KOSGEB’in diğer destekleri ise; girişimcilere bilgi temini, danışmanlık, pazar araştırması hizmetleri, kalite geliştirme eğitim desteği, istihdam desteği, Ar-Ge desteği v.b. dir.

Admin

Taglar: GirişimcilereDestekVerenKuruluşlar

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin