Edebiyat Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Açık Hece
  Açık İğretileme
  Açık Saçıklık
  Açık Uyak
  Acıklı Komedi
  Açıklık
  Açımlamak
  Ad Oyunu
  Addeğişi
  Ademcilik
  Adikavya
  Adonik
  Ağırlama
  Ağıtlama
  Ahrem
  Ahrep
  Akıcılık
  Aksak
  Aktarmak
  Alaca Karanlık Şiir
  Aleksandrin Dizesi
  Alınış
  Alkaik
  Alkmanik
  Altılı
  Anakreontik
  Anılar
  Anıştırma
  Anlam
  Anlam Aykırılığı
  Anlam Oyunu
  Anlamdaşlık
  Anlatımlı
  Anustub
  Aralık Oyun
  Ardıl
  Ardıllı
  Ardışık Uyarlama
  Arıtçılık
  Artçı
  Artık Uyak
  Artıklama
  Artımlama
  Artlık
  Asalet
  Aşırılıkçılık
  Aşırmak
  Askı İndirmek
  Atalar Sözü
  Ayak Açmak
  Ayak Uydurmak
  Âyin Dramı
  Ayırtı
  Aykırıcalık
  Ayrışma
  Ayta Sonu
  Ayta Sorusu
  Azade
  Bağlaçsızlık
  Bağlak
  Bağlama
  Bahariye
  Bahir
  Balad
  Baletli Komedi
  Baş Özeti
  Baş Yinelemesi
  Başeser
  Başlamaç
  Başlangıç
  Başolgu
  Beklenmezlik
  Belgecilik
  Belgin
  Belginsiz
  Benzek
  Benzekli Uyum
  Benzeme Yönü
  Benzeşleme
  Benzetilen
  Benzetme
  Benzetme Öğeleri
  Benzetmelik
  Berâati İstihlâl
  Berceste
  Beşli
  Betikbilim
  Betikçe
  Betimlemek
  Beyit
  Bildiri
  Bildirme Türü
  Bileşim
  Bilgilik
  Bilimlik
  Bilimtay Övgüsü
  Bilimtay Sözenliği
  Bılina
  Bilinç Akışı Romanı
  Bilinçaltı Romanı
  Bilmece
  Bilmezcelik
  Bırakım
  Birinci Epitrit
  Birlik
  Bitim
  Bitirim
  Blrinci Peon
  Bocalama
  Bölek
  Bölge Romanı
  Bölün
  Bölüntü
  Bozlak
  Bozuk
  Bulaşık Koşuk
  Bulmaca
  Buluş
  Bütüncülük
  Büyükler Komedisi
  Çalım
  Canlandırma
  Canlılaştırma
  Çapraz Uyarlama
  Çaprazlama
  Cenaze Övgüsü
  Çeşitleme
  Çevirti
  Çevrik Ad
  Çevriklenir
  Çevrinticilik
  Cezalet
  Çift Terimli Taylam
  Çifte Bağlılık
  Çiftkısa Adım
  Çiftkısa- Çiftuzun Adım
  Çiftkısa- Uzun Adım
  Çiftuzun Adım
  Çiftuzun- Çiftkısa Adım
  Çiftuzun- Kısa Adım
  Çıkartı
  Çıkılamak
  Cin-peri Romanı
  Cinas
  Cinas Oyunu
  Çoban Deyişi
  Çoban Komedisi
  Çobanlama
  Çobansı
  Çok Bağlaçlılık
  Çok Uyaklı
  Çözülüş
  Çözümleme Romanı
  Cümhur
  Cümle Özelliği
  Dadacılık
  Daino
  Değişikleme
  Değişki
  Değişleme
  Dekadanlar
  Deli Oyunu
  Demece
  Demeğe Gelmek, Demek Olmak
  Demezcelik
  Deneme
  Derimlik
  Destan
  Destan Kömesi
  Destanlık
  Destansı
  Devrişim
  Devriye
  Deyi Kılıkları
  Deyi Yinelemesi
  Deyibilim
  Deyileme
  Deyim
  Deyiş Oyunu
  Deyitlemek
  Dil Uzluğu
  Dilekleme
  Din Konuşması
  Dinlemece
  Dışa Verimcilik
  Ditiramb
  Divan
  Divan Edebiyatı
  Dizge
  Dizili Ayırma
  Doğaçlama
  Doğalcılık
  Doğruculuk
  Dokmios
  Dolamlama
  Dolantı
  Dolantılı Komedi
  Dolaylama
  Dolaylı Adlama
  Dönem
  Dönerlik
  Dördüncü Epitrit
  Dördüncü Peon
  Dördüz Kısa Adım
  Dördüz Uzun Adım
  Dördüzleme
  Dörtleme
  Dörtlü
  Dram Türleri
  Dübeyt
  Düğüm
  Düğümlenme
  Düğün Deyişi
  Durak
  Durgu
  Düşçülük
  Duyuğ
  Düzem
  Düzenleyiş
  Düzgün
  Düzü-tersi Bir
  Edebiyat
  Edebiyat Türleri
  Efsane
  Eglog
  Eksilti
  El Yazması
  Eldışı
  Eleji
  Eleştirme Derlemi
  Eleştirmek
  Esenlik
  Eski Eser Kopyacılığı
  Eski Klasik Komedi
  Eski Söz
  Estet
  Estetçilik
  Estetik
  Estetikçilik
  Eviriş
  Evirtim
  Eytişme
  Ezgi Koşuğu
  Fahriye
  Fantezi
  Fikir Yanaçları
  Fıkra
  Fotoğraf Tarzı
  Gayatri
  Gazel
  Geçmişçilik
  Gelecekçilik
  Gelişimli Roman
  Genbilik
  Geneleme
  Genişletmek
  Genlik
  Gerçekçilik
  Gerçeklik
  Gerçeli
  Gerçesiz
  Gongoracılık
  Gösterişleme
  Göz Uyağı
  Güç Kolay
  Güdükleme
  Gülmece
  Gülünçleme
  Gulüv
  Günlem
  Güriz
  Güzel
  Güzel Sanatlar
  Güzelleme
  Haikai
  Hale Uygunluk
  Halk Romanı
  Halkbilgisi
  Halkçılık
  Hamse
  Harf Bilmecesi
  Harfteş
  Haykırı
  Hazırlama
  Hece Bilmecesi
  Hece Nazmı
  Hece Tartısı
  Hikâye
  Hikâye Sorusu
  Hikayeci
  Hikâyeleme
  Hıkâyeleme Türleri
  Hokku
  Hoyratçıl Üslûp
  Hüsnü İptida
  Hüsnü Makta
  Hüsnü Matla
  İamb Dizeleri
  İbret Oyunu
  İç Söyleniş
  İç Uyumlaşım
  İçtencilik
  İğneleme
  İğrak
  İğreti
  İğretileme
  İğretileme Öğeleri
  İğretili
  İğretilik
  İki Uyaklı
  İkinci Epitrit
  İkinci Peon
  İkizanlam
  İlâhi
  İlişik
  İlişmezcelik
  İltizam
  İmale
  İmayo
  İmza Beyti
  İncelik
  İptida
  ıra Komedisi
  ıra Romanı
  ıraklama
  İrdeleme
  İrdelemek
  ışıncılık
  İşkilleme
  İzlenimci Eleştirme
  İzlenimcilik
  İzlenimcilik Sonrası
  ızmar Kablezzikir
  Kabuki
  Kahraman
  Kahramanlık Destanı
  Kakışma
  Kalem Savaşı
  Kaleme Almak
  Kalenderî
  Kantik
  Kapalı Hece
  Kapalı İğretileme
  Kapalı Uyak
  Kapalıcılık
  Kapanış
  Kapsama
  Kapsamlama
  Karalama Beyti
  Karar Başı
  Karışık Uyaklama
  Karmaşık Taylam
  Karşınlık
  Karşıtlama
  Karşıtlık
  Kaside
  Kaşmerlik
  Kavya
  Kayabaşı
  Kaydırma
  Kayıt
  Kelime Kalabalığı
  Kelime Oyunu
  Kelime Yanaçları
  Kemleyici
  Kerteleme
  Kerteleme Gediği
  Kervan Kıran
  Kesek
  Kesimlemek
  Kesiş
  Kesit
  Kılık
  Kılıklama
  Kim Yaptı Romanı
  Kinaye
  Kır Deyişleri
  Kır Romanı
  Kıral Koşuğu
  Kısa Çiftuzun Adım
  Kısa Uzun Adım
  Kısaarası Çiftuzun Adım
  Kısaarası Uzun Adım
  Kıtai Kebire
  Kitap Bilgisi
  Kitap Delisi
  Kitap Sakmanı
  Kitaplık
  Kitapsever
  Kıtık
  Klasik
  Klasikçilik
  Komedi
  Komedili Opera
  Komik Roman
  Konferans
  Konuluk
  Konuşma
  Konuşmalık
  Korkulu Roman
  Koşa Kısa Uzun Adım
  Koşa Uzun Kısa Adım
  Koşku
  Koşma
  Koşuk
  Koşuklu Hikâye
  Koşuksamak
  Koşuntu
  Kovuşturmazlık
  Köy Romanı
  Kucaklı Uyarlama
  Kümeleme
  Kumpasçı Takımı
  Kumpasçılık
  Kurala Aykırılık
  Kuralcı Eleştirme
  Kürsü Sözenliği
  Kuruluş
  Kuruluşçuluk
  Kyogen
  Lâfçılık
  Lâkonik
  Lep Değmez
  Lirik
  Lirik Dram
  Lirik Komedi
  Lirik Koşuk
  Lirik Roman
  Liriklik
  Macera Romanı
  Madrigal
  Mahakavya
  Mahlas Beyti
  Mahzuf
  Makta
  Marinoculuk
  Masal
  Masalın Anlatısı
  Masalın Dersi
  Matlâ
  Maysterzinger
  Mecaz
  Mecazlar
  Mektup Türü
  Mektuplu Roman
  Mektupsu Yazarı
  Melodram
  Mesel
  Mesnevi
  Metin
  Mevize
  Mezar Şiiri
  Minnesenger
  Monogatari
  Muamma
  Muaşşer
  Mücerret
  Müedda
  Müfret
  Mühmel
  Mühür Beyti
  Münacat
  Münşeat
  Münşi
  Murassa
  Müşattar
  Müsebba
  Müsecca
  Müsemmat
  Müsemmen
  Naga-uta
  Nataka
  Nazım
  Nazımlı
  Nefes
  Nekre
  Nekreli Roman
  Nesip
  Nesir
  Nesir Türleri
  Nesircı
  Nesirsi
  Nicel Taylam
  Nikki
  Nitel Taylam
  Norito
  Nükte
  Nüsha
  Nutuk
  Obartma
  Öğretimli Roman
  Öğretme Türü
  Öğütlük
  Okuncak
  Ölçü Zoru
  Olgu Birliği
  Olgu Romanı
  Olumluk
  Oluntu
  Onarma
  Önceleme
  Öndem
  Önörgü
  Önsöz
  Opera
  Operet
  Oranlılık
  Orfecilik
  Örnekleme
  Orta Klasik Komedi
  Ortada Uyak
  Ortaksama
  Ortaya Düşmüşlük
  Örtmece
  Orunlama
  Örüşük Üçlü
  Öteleme
  Övgü Söylevi
  Övgümsü Yergi
  Övmelik
  Övürlük
  Oylaşımlı Soru
  Öze Yönenme
  Özensizlik
  Özenticilik
  Özgün
  Özgür Nazım
  Özöğrenimli
  Özolumluk
  Özolumluk Romanı
  Özsöz
  Özülge
  Özyazı
  Pantum
  Parçacılık
  Parçalı Komedi
  Parçalı Tarz
  Parnasçılar
  Pazar Vazı
  Perde
  Pericelik
  Polis Romanı
  Prozodyak
  Rafael Öncesiciliği
  Reddi Matlâ
  Reddi Mısra
  Renklilik
  Resimlemecilik
  Resimsi
  Risale
  Roman
  Romans
  Romansı Olumluk
  Romantiklik
  Romantiklik Öncesi
  Rondel
  Rondo
  Rübai
  Rupaka
  Safik
  Sağrdeyl
  Sağsöz
  Sagsözlü Bitim
  Sahne Eseri
  Sahne Yazarı
  Sakınmalık
  Saltıkçılık
  Sanat
  Sanatçı Romanı
  Sanatdışı Roman
  Sanlık
  Saraka
  Şarkı
  Satır
  Satranç
  Savaş Sözenliği
  Savlama
  Savunca
  Savunma Söylevi
  Sayıp Dökme
  Saynet
  Saz Şairi
  Sebep Yakıştırma
  Sebki Mefsul
  Sebki Mevsul
  Şehbeyt
  Şehnameci
  Sekizli
  Sekstin
  Sekti Melih
  Selâmet
  Selçiklik
  Semai
  Sergileme
  Serseri Romanı
  Sert Roman
  Ses Yinelemesi
  Seyirlik Oyunu
  Silâhşorluk Romanı
  Simgecilik
  Sınıf Komedisi
  Sinyazıtı
  Şişirmek
  Şivesizlik
  Sloka
  Soğumlu
  Somculuk
  Son Klâsik Komedi
  Son Yinelemesi
  Son-baş Yinelemesi
  Sorulu Önceleme
  Söyleniş
  Söyleşme
  Söyleştirme
  Söylev
  Söyleyiş
  Soyutçuluk
  Söz Başı
  Söz Kimyacılığı
  Söz Sanatı
  Sözenlik
  Sözenlik Türleri
  Sözlük
  Sözün Gelişi
  Spenser Keseği
  Sunulamak
  Susmalı Tiyatro
  Tacbeyt
  Tahallus
  Tahmis
  Tanımlık
  Tanka
  Tanrıcalık
  Tanrısamak
  Tansık Dramı
  Tapuğ
  Tarih
  Tarih Düşürmek
  Tarih Komedisi
  Tarihsel Roman
  Tartı
  Tartı Nazmı
  Tartı Öbeği
  Tartıbilim
  Tartışma
  Taşırılık
  Taşkın
  Taşkınımsı
  Taslak
  Taşlama
  Tasri
  Taylam
  Taylam Öbeği
  Taylambilim
  Taylamlı Nazım
  Tazmin
  Tebliğ
  Tecnis
  Tekerleme
  Tekke Edebiyatı
  Tekrarlı Uyarlama
  Tekruhçuluk
  Tekuyaklı
  Telmi
  Temel Adım
  Terane
  Terbi
  Tercihane
  Tercii Bent
  Terkibi Bent
  Terkiphane
  Tersdeyi
  Tersi
  Tersil
  Tersineleme
  Teşbip
  Tesci
  Tesdis
  Tesmit
  Teştir
  Tevarüt
  Tevhit
  Tiyatro
  Topluluk
  Töre Komedisi
  Töre Romanı
  Trajedi
  Trajedinin Üç Birliği
  Traji Komedi
  Triad
  Tristub
  Triyole
  Truver
  Tüm Beyit
  Tümleme
  Türek Yanacı
  Türkmani
  Türkü
  Türkü Yakmak
  Turubadur
  Tutku Romanı
  Tuyuğ
  Tüze Sözenliği
  Tüzelik Söylevi
  Üç Terimli Taylam
  Uclama
  Üçleme
  Üçlü Parçalama
  Üçüncü Epitrit
  Üçüncü Peon
  Üçüz Kısa Adım
  Üçüz Uzun Adım
  Üçüzleme
  Ufuisçilik
  Ulantı
  Ülkülük
  Ulusöz
  Ündeş
  Uparupaka
  Üslûp
  Üslûpta Zenginlik
  Üst Gerçekçilik
  Üstüre
  Utançlama
  Uyarlamak
  Üye Yinelemesi
  Uzatı
  Uzatıcı
  Uzdeyiler
  Uzsöz
  Uzun Çiftkısa Adım
  Uzun Kısa Adım
  Uzunarası Çiftkısa Adım
  Uzunarası Kısa Adım
  Üzünleme
  Vaız Sözenliği
  Varlıkçılık
  Varsağı
  Vasıta
  Vayang
  Vezni Ahir
  Vilanel
  Viröle
  Vodvil
  Yadcıl Deyim
  Yalancı Türek Yanacı
  Yaldızlı Söz
  Yalvaçlar Dramı
  Yanaçlar
  Yanaçlı
  Yanılmaca
  Yansılama
  Yapı Yanaçları
  Yapılıkçılık
  Yaradışçılık
  Yarım Adım
  Yarım Dize
  Yarım Uyak
  Yazar
  Yazılık
  Yazınlar
  Yazıt
  Yazıtbilim
  Yedekli
  Yeğinseme
  Yekâhenk
  Yekavaz
  Yeni Biçimleyicilik
  Yeni Gerçekçilik
  Yeni İzlenimcilik
  Yeni Klasikçilik
  Yeni Simgecilik
  Yenicil Deyim Veya Yenicillik
  Yer Birliği
  Yergelik
  Yergi
  Yergili Roman
  Yergimsi Övgü
  Yerindelik
  Yerindesizlik
  Yeterce Uyak
  Yetizleme
  Yıkım
  Yıldalık
  Yıldırı
  Yıllık
  Yineleme
  Yoksul Uyak
  Yönenme
  Yorumlamak
  Yüksek Komedi
  Yummaca
  Yürüyüş
  Zaman Birliği
  Zamandaşçılık
  Zamane Hastalığı
  Zâtül-metâli
  Zengin Uyak
  Zenitçilik
  Zihâf

Mesaj / Bildirim Gönderin