Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Açık Hece
  Açıklayıcı
  Açıklayıcıdan Özne
  Açıklayıcıdan Tümleç
  Açıklık
  Ad Çekimi
  Ad Durumu
  Ad Durumu Eki
  Ad Gövdesi
  Ad Kökü
  Ad Soylu Sözcük
  Ad Tamlaması
  Ad Tümcesi
  Addan Türeme Ad
  Addan Türeme Eylem
  Adıl N Si
  Adıl Tamlaması
  Adlık
  Ağır Eylemlik
  Ağızsıl Ünlü
  Ahenk Durağı
  Akıcı Ünsüz
  Akraba Diller
  Alçalan Titrem
  Alfabe
  Alfabe Dışı
  Anadil
  Anadili
  Anlam
  Anlam Bayağılaşması
  Anlam Çokluğu
  Anlam Daralması
  Anlam Değişmesi
  Anlam Genişlemesi
  Anlam Kayması
  Anlambilim
  Anlatım
  Anlatım Titremi
  Araç Durumu
  Araç Durumuyla İkileme
  Aratümce
  Artavurt Ünsüzü
  Artdamak Ünsüzü
  Asıl Vurgu
  Atasözü
  Avurt Ünsüzü
  Aykırılık
  Bağımlı Sıralı Tümce
  Bağımsız Sıralı Tümce
  Bağlaç
  Bağlaç Tekrarlanması
  Bağlaçlı İkileme
  Bağlaçlı Özne
  Bağlaçlı Tamlama
  Bağlaçlı Yantümce
  Bağlaçsız Bağlama
  Bağlama Ulacı
  Bağlantı Ünlüsü
  Bağlantılı Ek
  Belgisiz Adıl
  Belgisiz Sıfat
  Belirli Geçmiş Kipi
  Belirsiz Geçmiş Kipi
  Belirsiz Özne
  Belirteç
  Belirteç Eki
  Belirtili Nesne
  Belirtili Tamlama
  Belirtisiz Nesne
  Belirtisiz Tamlama
  Belirtme Durumu
  Belirtme Sıfatı
  Belirtme Vurgusu
  Belirtmeli İkileme
  Benzer Hece Yutumu
  Benzeşen
  Benzeşme
  Benzeşmezlik
  Bildirme Kipleri
  Bildirme Koşacı
  Bildirme Koşacıyle Özne
  Bildirme Tümceleri
  Bilim Dili
  Birinci Kişi
  Birleşik Ad
  Birleşik Belirteç
  Birleşik Eylem
  Birleşik Harf
  Birleşik Ses
  Birleşik Sıfat
  Birleşik Sözcük
  Birleşik Tümce
  Birleşik Zaman
  Birlik
  Birlik Vurgusu
  Bitişken Dil
  Bitişkenlik
  Boğumlanma
  Boğumlanma Bölgesi
  Boğumlanma Noktası
  Bükün
  Bükünlü Dil
  Büyük Ünlü Uyumu
  Çatı Ekleri
  Çekim
  Çekim Eki
  Çekimli Eylem
  Çekimli Eylemden İkileme
  Çevriyazı
  Çift Çatı
  Çift Doruklu Hece
  Çıkma Durumu
  Çıkmalı İkileme
  Çıkmalı Tamlama
  Çıkmalı Tümleç
  Cins Adı
  Çocuk Dili
  Çocuk Sözcüğü
  Çoğul
  Çoğul Eki
  Çok Çatı
  Coşku Vurgusu
  Çözülme
  Çözümleme
  Damak Ünsüzü
  Damaksıl
  Damaksıllaşma
  Dar Ünlü
  Daralma
  Değişim
  Değişimli Ünsüzler
  Değişme
  Deneyli Sesbilgisi
  Devrik Tümce
  Deyim
  Dil Akrabalığı
  Dil Atlası
  Dil Duygusu
  Dilbilgisi
  Dilbilim
  Dilek Kipi
  Dilekti Yantümce
  Direnme Vurgusu
  Diş Damak Ünsüzü
  Diş Dudak Ünsüzü
  Diş Ünsüzü
  Dişeti Ünsüzü
  Dişil
  Dokunak Vurgusu
  Dolaylı Tümleç
  Dolaylı Tümleç Birliği
  Dönüşlü Adıl
  Dönüşlü Çatı
  Dönüşlü Eylem
  Dönüşme
  Dudak Benzeşmesi
  Dudak Ünsüzü
  Dudaksıllaşma
  Durak
  Duralama
  Durum Ortacı
  Durum Ulacı
  Duygu Ünlemi
  Duyuş Titremi
  Duyuş Vurgusu
  Düz Sıra
  Düz Tümleç
  Düz Ünlü
  Düzleşme
  Edilgen Çatı
  Edilgen Eylem
  Ekeylem
  Ekeylem Çekimi
  Emir Kipi
  Emir Tümcesi
  En Az Çaba Kuralı
  Eş Sesli Sözcükler
  Eşanlamlı Sözcükler
  Eşitlik Derecesi
  Eşitlik Eki
  Eski Biçim Sözcük
  Eştitrem
  Etken Eylem
  Etkici Ses
  Ettirgen Çatı
  Ettirgen Eylem
  Eylem
  Eylem Çekim Eki
  Eylem Çekimi
  Eylem Gövdesi
  Eylem Kökü
  Eylem Soylu Sözcük
  Eylem Tümcesi
  Eylemde Karşıt Görünüm
  Eylemden Türeme Ad
  Eylemden Türeme Eylem
  Eylemlik
  Eylemlikle İkileme
  Eylemsi
  Fışırtılı Ünsüz
  Geçişli Eylem
  Geçişsiz Eylem
  Geçmiş Zaman
  Geçmiş Zaman Görünümü
  Geçmiş Zaman Ortacı
  Gelecek Zaman
  Gelecek Zaman Görünümü
  Gelecek Zaman Kipi
  Gelecek Zaman Ortacı
  Geniş Ünlü
  Geniş Zaman Görünümü
  Geniş Zaman Kipi
  Geniş Zaman Ortacı
  Geniz Ünlüsü
  Geniz Ünsüzü
  Genizsileşme
  Gerçek Özne
  Gereklik Kipi
  Gereklik Tümcesi
  Gerileyici Benzeşme
  Gerilim
  Gevşek Vurgu
  Gezgin Sözcük
  Girişik Tamlama
  Girişik Tümce
  Gırtlak Ünsüzü
  Göçüşme
  Görev
  Görünüm
  Gösterme Adılı
  Gösterme Belirteci
  Gösterme Sıfatı
  Gövde
  Hafif Eylemlik
  Halk Kökbilgisi
  Harf Çevirisi
  Hece Bölümü
  Hece Dengesi
  Hece Doruğu
  Hece Sınırı
  Hece Yutumu
  Hemze
  Hikâye Birleşik Zamanı
  İç Ek
  İçbükün
  İçses
  İçses Düşmesi
  İçtümce
  İçtüreme
  İçuyak
  İkileme
  İkilemeden Düz Tümleç
  İkilemeli Tamlama
  İkilemeli Yantümce
  İkili Çatı
  İkili Ek
  İkili Ekleme
  İkili Kök
  İkili Ünlü
  İkinci Kişi
  İkinci Vurgu
  İlerleyici Benzeşme
  İlgeç
  İlgeçli Tamlama
  İlgeçli Tümleç
  İlgeçli Tümleç Birliği
  İlgeçli Yantümce
  İlgeçten Ad
  İlgeçten Sıfat
  İlgi Eki
  İnce Sıra
  İnce Ünlü
  İşaret Dili
  ıslıklı Ünsüz
  İstek Kipi
  İstek Tümcesi
  İstek Yutumu
  İsteme Kipleri
  İsteme Tümceleri
  İşteş Çatı
  İşteş Eylem
  İyelik Düşmesi
  İyelik Eki
  İyelikli İkileme
  İyelikli Sıfat
  İyelikli Tamlama
  Kalın Sıra
  Kalın Ünlü
  Kalıplaşma
  Kalıplaşmış İyelik
  Kalma Durumu
  Kalmalı İkileme
  Kalmalı Tamlama
  Kalmalı Tümleç
  Kapalı Hece
  Kapantı
  Karma Dil
  Karma Tamlama
  Karşılaştırma Derecesi
  Karşılaştırmalı Dilbilgisi
  Karşılıklı Benzeşme
  Karşıt Anlamlı
  Katmerli Birleşik Zaman
  Kayan Ek
  Kaynaştırma
  Kesik Sözcük
  Kesik Tümce
  Ki Bağlacı
  Kısa Hece
  Kısa Ünlü
  Kısaltmalı Sözcük
  Kişi Adılı
  Kişi Eki
  Kök Anlam
  Kökbilgisi
  Kökteş
  Kökteş Tümleç
  Kökteşleme
  Konuşma Aygıtı
  Konuşma Dili
  Konuşma Titremi
  Koruma Ünsüzü
  Korumalı Ek
  Koşaç
  Koşul Birleşik Zamanı
  Koşul Tümcesi
  Koşullu Yantümce
  Küçük Ünlü Uyumu
  Küçükdil Ünsüzü
  Küçültme Eki
  Küçültmeli Ad
  Küçültmeli Sıfat
  Kural
  Kural Dışı
  Kural Dışı Eylem
  Kuvvetli Ünlü
  Lehçe
  M`li İkileme
  Nesne
  Nesne Birliği
  Nispet Eki
  Niteleme Belirteci
  Niteleme Sıfatı
  Noktalama
  Ölçü Belirteci
  Ölü Dil
  Olumlu Eylem
  Olumlu Tümce
  Olumsuz Eylem
  Olumsuz Tümce
  Olumsuzluk Eki
  Olumsuzluk Koşacı
  Olumsuzluk Koşacıyle Yantümce
  Önavurt Ünsüzü
  Öndamak Ünsüzü
  Önses
  Önses Düşmesi
  Öntüreme
  Önvurgu
  Örnekseme
  Orta Hece Yutumu
  Ortaç
  Ortaçlı İkileme
  Ortaçtan Tümleç
  Ortak Dil
  Ortak Nesne
  Ortak Özne
  Ortak Yüklem
  Örtülü Özne
  Özel Ad
  Özel Dil
  Özne Birliği
  Özne-yüklem Uygunluğu
  Patlayıcı Ünsüz
  Pekiştirme Ünlüsü
  Pekiştirmeli Ad
  Pekiştirmeli Belirteç
  Pekiştirmeli Özne
  Pekiştirmeli Sıfat
  Pekiştirmeli Sözcük
  Peltek Diş Ünsüzü
  Resmî Dil
  Rivayet Birleşik Zamanı
  Sapma
  Saygı Çoğulu
  Sayı Adı
  Sayı Sıfatı
  Şedde Belirmesi
  Ses Ayrışımı
  Ses Değişmesi
  Ses Düşmesi
  Ses İkilemesi
  Ses Karşılanması
  Ses Kirişleri
  Ses Oluşumu
  Ses Türemesi
  Sesbilgisi
  Sesbilim
  Sesçil
  Sesçil Alfabe
  Seslenme Durumu
  Seslenmeli Özne
  Seslenmeli Tümleç
  Sıfat
  Sıfat Kayması
  Sıfat Tamlaması
  Şimdiki Zaman Kipi
  Sıra Sıfatı
  Sıralı Tümce
  Sızıcı Ünsüz
  Sızıcılaşma
  Soluk Verme
  Somut Adı
  Son Ek
  Sonses
  Sonses Düşmesi
  Soru Adılı
  Soru Belirteci
  Soru Eki
  Soru Sıfatı
  Soru Tümcesi
  Sorulu Görünüm
  Sorulu İkileme
  Sorulu Yantümce
  Soyut Adı
  Sözcük
  Sözcük Hazinesi
  Sözcük Türü
  Sözcük Vurgusu
  Sözde Özne
  Sözdizimi
  Sözlük
  Sürekli Ünsüz
  Süreksiz Ünsüz
  Sürerlik Eylemi
  Sürerlik Görünümü
  Takıntı Ek
  Takısız Tamlama
  Tamlama
  Tamlamadan Niteleme
  Tamlanan
  Tamlayan
  Tamlayan Durumu
  Tarz Bildiren Eylemlik
  Taşra Ağzı
  Tasvirî Dilbilgisi
  Tek Doruklu Hece
  Tek Heceli Dil
  Tekil
  Tekleşme
  Temel Tümce
  Terim
  Tezlik Eylemi
  Titrem
  Titremleme
  Topluluk Adı
  Tümce
  Tümce Titremi
  Tümce Vurgusu
  Tümceden Bağlaç
  Tümcemsi
  Tümcenin Ad Oluşu
  Tümcenin Öğeleri
  Tümleç
  Tümleç Birliği
  Türeme Ünlü
  Türeme Ünsüz
  Türemiş Ad
  Türemiş Belirteç
  Türemiş Eylem
  Türemiş Sıfat
  Türemiş Sözcük
  Türetme
  Türev
  Türlü Biçimli Sözcük
  Üçleme
  Üçlü Ünlü
  Üçüncü Kişi
  Ulaçlı Birleşik Eylem
  Ulaçlı İkileme
  Ulama
  Üleştirme Sıfatı
  Ulusal Dil
  Ünlem
  Ünlem Tümcesi
  Ünlem Vurgusu
  Ünlü Boşluğu
  Ünlü Çatışması
  Ünlü Düşmesi
  Ünlü Uyumu
  Ünlüleşme
  Ünsüz
  Ünsüz Atlaması
  Ünsüz Düşmesi
  Ünsüz Uyumu
  Üstünlük Derecesi
  Uygunluk
  Uyuşmazlık
  Uzak Benzeşme
  Uzak Benzeşmezlik
  Uzak Göçüşme
  Uzatma
  Uzatma Vurgusu
  Uzun Hece
  Uzun Ünlü
  Vurgu
  Vurgulu Hece
  Vurgusuz Hece
  Yabancı Ek
  Yabancı Sözcük
  Yakın Benzeşme
  Yakın Benzeşmezlik
  Yakınlık Eylemi
  Yaklaşma Görünümü
  Yalın Ad
  Yalın Belirteç
  Yalın Durum
  Yalın Sıfat
  Yalın Sözcük
  Yalın Tümce
  Yalın Zaman
  Yansıma
  Yansız
  Yantümce
  Yapı Değişmesi
  Yapıbilgisi
  Yapım Eki
  Yapma Dil
  Yapmacık Görünümü
  Yardımcı Eylem
  Yargı
  Yarı Anlamlı Sözcük
  Yarı Ünlü
  Yaşayan Dil
  Yazı Dili
  Yazım
  Yazın Dili
  Yeni Sözcük
  Yer Belirteci
  Yeterlik Eylemi
  Yineleme
  Yineleme Eki
  Yönelme Durumu
  Yönelmeli İkileme
  Yönelmeli Tamlama
  Yönelmeli Tümleç
  Yüklem
  Yüklem Birliği
  Yükselen Titrem
  Yumuşak Ge (ğ) Uzunluğu
  Yumuşama
  Yuvarlak Sıra
  Yuvarlak Ünlü
  Yuvarlaklaşma
  Zaman
  Zaman Belirteci
  Zaman Eki
  Zaman Ulacı
  Zayıf Ünlü
  Zincirleme Ad Tamlaması
  Zincirleme Sıfat Tamlaması

Mesaj / Bildirim Gönderin