Coğrafi Bölgeler - İç Anadolu Bölgesi


Coğrafi Bölgeler - İç Anadolu Bölgesi
KONUMU, SINIRLARI  VE  KOMŞULARI:
Doğu  Anadolu’dan  sonra  2.  büyük  bölgemizdir. Anadolu  Yarımadasının  ortasında  yer  alır. G.Doğu  Anadolu  Bölgesi  hariç  her  bölgeyle  komşudur. Alanı  163.057  Km2 dir. Ülkemizin  % 20’sini  kaplar.
Nüfusu  2000  sayımına  göre  11.6  milyondur. Nüfus  yoğunluğu  Km2’ye  71  kişidir. Bu  Türkiye  ortalamasının  altındadır. (Türkiye  ortalaması  Km2’ye 71  kişi)


BÖLÜMLERİ:
1. Konya  Bölümü
2. Yukarı  Sakarya  Bölümü
3. Orta  Kızılırmak  Bölümü
4. Yukarı  Kızılırmak  Bölümü


YERYÜZÜ  ŞEKİLLERİ:
Dağları: Yer şekilleri  sadedir. Engebeli  arazi  fazla  olmadığı  için  arazi  ulaşıma  uygundur. Ortalama  Yükselti  800-1000  metredir. Bölgenin  en  yüksek yeri  doğu  bölümüdür. Kıvrım  dağları da  bu  bölümde  yer  alır. Akdağlar, Hınzır  Dağları,  Tecer  Dağları, Yıldız  Dağları  bu  kıvrım  dağlarıdır.  Bölgenin  güneyinde  volkanik  dağlar  vardır.Bunlar Erciyes  Dağı (3917 m en  yüksek  yeri), Melendiz, Hasandağı, Karacadağ, Karadağ’dır.

Platoları: Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok (Kızılırmak), Yazılıkaya, (Bayat), Uzunyayla  platoları  vardır.

Ovaları: Konya Ovası (Türkiye’nin  en  büyük  ovası), Ereğli, Aksaray, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kayseri  ve  Develi  Ovaları

Akarsuları: Kızılırmak, Sakarya, Porsuk  Çayı, Delice  Irmağı.

Gölleri: Bölgenin  güneyinde  kapalı  havzalar  vardır. Tuz  Gölü (2.Büyük  Gölümüz), Akşehir, Eber, Ilgın (Çavuşçu), Tuzla, Seyfe, Mogan, Sultan  Sazlığı  vardır. Sakarya  Nehri  üzerinde  Sarıyar  ve  Gökçekaya; Kızılırmak  Nehri  üzerinde de Hirfanlı  ve  Kesikköprü  baraj  gölleri  vardır.


İKLİM  VE  BİTKİ  ÖRTÜSÜ:
Bölge  dağlarla  çevrili  olduğu  için  yazları  sıcak  ve  kurak, kışları  soğuk  ve  kar  yağışlıdır. Don  olayları  çok  görülür. En  az  yağış  alan  bölgedir.  Ortalama  yağış  400 mm’dir. Bunun  en  önemli  sebebi  bölgenin  dağlarla  çevrili  olmasıdır. Doğal  bitki  örtüsü  bozkırdır. Bölgede  özellikle  doğudaki  dağlık  alanlarda  ormanlara da  rastlanır. Orman  bakımından  % 9  ile  5.  sıradadır. Akarsu  boylarında  kavakçılıkta  yapılır.


TARIMI  NE  HAYVANCILIK:
Bölgenin  ekonomisi  tarıma  dayanır. Ekili-dikili  alanlar  bakımından  Marmara  Bölgesinden  sonra  2.  sırada  yer  alır (% 27). Çalışan  nüfusun  büyük  bölümü  tarımda  çalışır. Fakat  tarımın  en  önemli  sorunu  sulama  ihtiyacıdır. Bölgede  en  çok  üretilen  ürün  buğdaydır. Diğer  ürünler  şekerpancarı ( şeker  fabrikaları  bölgede  fazladır.), Üzüm, Mercimek, Yulaf, Çavdar, Ayçiçeği, Haşhaş, çeşitli  meyveler  ve  sebzelerdir.
Bölgede  küçükbaş  hayvancılık  yaygın  olarak  yapılır. Ankara  çevresinde  tiftik  keçisi, Sivas  ve  Konya  çevresinde  koyun  çok  yetiştirilir.


YER ALTI  ZENGİNLİKLERİ:
Krom: Eskişehir-Mihalıççık, Kayseri  ve  Sivas.  Kayatuzu: Kırşehir, Çankırı, Nevşehir, Yozgat.  Linyit: Sivas-Kangal. (Burada  bir de  termik  santralde  bulunmaktadır.)Demir: Kayseri-Develi, Sivas-Kangal, Ankara-Haymana.  Toryum: Eskişehir-Sivrihisar.  Çinko: Konya-Bozkır, Niğde-Bor  (Türkiye’de  2.  sırada).  Lületaşı: Eskişehir (Türkiye’de  ve  Dünya’da  1.).  Volfram: Kırıkkale-Keskin, Niğde (Türkiye’de  2. sırada). 


ENDÜSTRİSİ:
Sanayi  Yukarı Sakarya  Bölümünde  gelişmiştir.

Eskişehir: Lokomotif, besin, motor, çimento, inşaat, malzemeleri, şeker, et deri  sanayisi  vardır.

Ankara: Dokuma, besin, tarım araçları, çimento, alkollü  içki, mobilya, selüloz, kağıt, karton, deri  ve  et  sanayisi  vardır.

Konya: Tarım  araçları, besin, motor, çimento, süt  ürünleri, inşaat malzemeleri, selüloz, kağıt  ve  şeker  s.

Kayseri: Halıcılık, meyve  suyu, pamuklu  dokuma, pastırma  ve  sucuk  sanayisi.

Kırıkkale: Silah  sanayi, Orta  Anadolu  Rafinerisi.

Sivas: Besin, Yem, Çimento, demir-çelik, et  entegre, demiryolları  bakım  ve  onarım  tesisleri  vardır.


NÜFUSU  VE  YERLEŞMESİ:
Nüfusu  2000  sayımına  göre  11.6  milyondur. Nüfus  yoğunluğu  Km2’ye  71  kişidir. Bu  Türkiye  ortalamasının  altındadır. (Türkiye  ortalaması  Km2’ye 83  kişi). Nüfus  artış  hızı  %o 16’dır (Türkiye  ortalaması %o 18.34).
Nüfusun  % 69’u  kentte  yaşar (Türkiye  ortalaması  % 65). Yukarı  Sakarya  Bölümü  en  yoğun  nüfuslu  alandır. Nüfus  genellikle  bölgenin  çevresindeki  dağ  eteklerindeki  ovalara  yoğunlaşmıştır.
Ülkemizin  başkenti  ve  2.büyük  kenti  Ankara  bölgede  yer  almaktadır.


TÜRKİYE  EKONOMİSİNE  KATKISI:
Ekonomisinde  tarım  hakim  faaliyettir. Bölge  yurdumuzun  tahıl  ambarıdır. Yurdumuzda  Buğday (%35), Arpa (%45), Şekerpancarı (%40), Baklagiller (%30), Meyvecilik (%20) oranında  yapılır. Bölgede  Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kırıkkale  ve  Sivas  gibi  sanayi  kentleri  vardır. Türkiye  Endüstri  üretiminin  % 15’i  bu  bölgemizden  sağlanmaktadır. Bölgenin  turizm  gelirleri de  fazladır.


TARİHİ  ÖNEMİ:
Sivas  Kongresi  Sivas  kentinde  yapılmıştır. Ankara’da da  ilk  TBMM  açılmıştır. Bu  tarihten  sonra  Milli  Mücadelenin  merkezi  olmuştur.


BÖLGENİN  GENEL  ÖZELLİKLERİ:
En  fazla  nadasa  bırakılan  bölgedir.
En  büyük  kapalı  havzamız  buradadır (Tuz  Gölü)
En  tuzlu  gölümüz  %o  ile  Tuz  Gölüdür.
Lületaşının  tek  çıkarıldığı  yer  Eskişehir’dir.
Karstik  şekillere  en  çok  rastlanan  2.bölgemizdir. (Sivas, Çankırı)
İklimden  dolayı  kerpiç  en  çok  kullanılan  yapı  malzemesidir.
Ulaşımı  yeryüzü  şekilleri  sayesinde  çok  uygundur.
En  az  yağış  alan  bölgemizdir
Ortalama  yükseltisi  1000 metredir. En  yüksek  yeri  Erciyes  Dağıdır.
Küçükbaş  hayvan  sayısı  en  fazla  olan  bölgedir.
Nüfus  bakımından  2.  olmasına  rağmen  alanı  büyük  olduğu  için  yoğunluk  azdır.
Tek  uçak  fabrikamız  Eskişehir’dedir.
Ekonomisi  tarım  ve  hayvancılığa  dayanır.
İklimi  sert  ve  karasaldır.
Kentleşme  oranı  düşük, kırsal  yerleşme  topludur.
Yaz  kuraklığının  erken  başlaması  sebze  üretimini  olumsuz  yönde  etkiler.
Bölgede  endüstri  bitkilerinden  şekerpancarı, tahıllardan  buğday  çok  yetiştirilir.
En  uzun  akarsuyumuz  Kızılırmak  nehrinin  büyük  kısmı  bölgededir.

Şehirler: Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas

Admin

Taglar: CoğrafiBölgelerİçAnadoluBölgesi

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.

Afrika Kıtasının Genel Özellikleri

Afrika adı, Kartaca’ ya ilk gelen Romalılar’ın Afri veya Africani olarak bilinen oymaklarından alınmıştır. Afrika kıtası geç tanınan bir kıtadır.

Akarsu Aşınım Şekilleri

Vadi, Çentik, Boğaz, Kanyon vadi, Tabanlı vadi, Menderes, Dev kazanı, Peneplen, Peribacaları, kırgıbayır, plato

Akarsularda Aşındırma

Akarsuyun, içerisinden geçtiği yatağı kazması ve kopardığı parçacıkları taşıması olayına aşındırma denir.Akarsular kimyasal ve fiziksel (mekanik) yollarla aşındırma yaparlar.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin