Budunbilim Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Açıklayıcı Efsaneler
  Ağaç Yaslama
  Ağaca Tapınma
  Ak Büyü
  Akdeniz ırkı
  Akraba Evliliği
  Akraba Yamyamlığı
  Alan Araştırması
  Alışkı
  Alkım
  Alpli ırk
  Altkültür
  Amerind
  Ana Türesi
  Anaerki
  Anaerkil Aile
  Anayanlı
  Anayerli
  Anıttaş
  Anne-çocuk Yontusu
  Ariki Yontusu
  Arınma
  Ata Yontusu
  Ataerkil Aile
  Atalara Tapınma
  Av Büyüsü
  Avcı Ve Toplayıcılar
  Avcılık
  Ayıya Tapınma
  Baba Türesi
  Babaerki
  Babaerkil Aile
  Babayanlı
  Babayerli
  Bacı Kardeş Evliliği
  Bağdaşık Toplum
  Bağlama Büyüsü
  Bakşı
  Baldızla Evlenme
  Balsa
  Bantu Alt-ırkı
  Barış Ağızlığı
  Baş Bağlama
  Başyüzme
  Batik
  Benzetmeli Büyü
  Beşik Kertmesi
  Betimsel Budunbilim
  Beyaz ırk
  Biçim Ölçütü
  Bireysel Totemcilik
  Birlikduygu Büyüsü
  Birlikte Yaşayış
  Bizon Kültürü
  Bölgesel Hudunbiiım
  Boşinanç
  Budunbilim
  Budunbilim Atlasları
  Budunbilimci
  Budunsal Birlik
  Bütünleşme
  Büyük Aile
  Cancılık
  Cancılık Öncesi
  Canlandırmacılık
  Çaparcılık
  Çapraz Yeğen Evliliği
  Çevre Kuramı
  Çevrebilim
  Çiftçilik
  Cins Totemciliği
  Cinsel Örgen Köreltme
  Cinsel Şenlik
  Çobanlık
  Çokeş Evlilik
  Çokkarılılık
  Çokkocalılık
  Çoktanrıcılık
  Çözme Büyüsü
  Çurunga
  Darwincilik
  Dayıerki
  Dayıyerli
  Demir
  Deri Kayık
  Din Hudunbilimi
  Dinarik ırk
  Diptarih
  Diş Biçimi Değiştirimi
  Dışevlilik
  Doğu-avrupa ırkı
  Dövmecilik
  Düğüm Atma
  Duk-duk Birliği
  Dul Kadın
  Dünya Ağacı
  Edilgen Büyü
  Efsane
  Efsanebilim
  Eğitim
  Elima
  Erginleme Törenleri
  Ergoloji
  Erkek Lohusalığı
  Erkekler Birliği
  Erkekler Evi
  Eş Zamansal Yöntem
  Eşcinsel İlişki
  Esrime
  Etken Büyü
  Evlât Edinme
  Evrimcilik
  Eyrendoğum
  Fiziksel İnsanbilim
  Fratri
  Geçici Siyasal Örgüt
  Geçici Tabu
  Geçiş Kuttörenleri
  Gelenek
  Geleneksel Toplum
  Giyim
  Gizli Dernek
  Göç Kuramı
  Göçebelik
  Görenek
  Görevselcilik
  Gotul
  Gövde Boyama
  Gövde Sakatlama
  Göz Boncuğu
  Güççülük
  Güneş Dansı
  Habeş ırkı
  Halayerli
  Halk Sağaltıcılığı
  Halkbencilik
  Halkbilim
  Hamatsa
  Hayvan Kutsama
  Heidelberg İnsanı
  Hoizan ırkı
  Homo Sapiens
  Hotanto Çekiği
  Hotanto Önlüğü
  Hubilgana
  Hula Dansı
  İçevlilik
  İkili Düzen
  İlkel Düşünüş
  İlkel Ekonomi
  İlkel Halklar
  İlkel Mimarlık
  İlkel Sanat
  İnsan Coğrafyası
  İnsanbiçimcilik
  İnsanbilim
  İnsandoğum
  İrkbilîm
  İş Bölümü
  İş Evliliği
  ıslık Çalma
  Kadın Maskesi
  Kadınlar Evi
  Kafatası Biçimi Değiştirimi
  Kafatası Maskesi
  Kamış İpi
  Kamış Kılıfı
  Kamışa Tapınma
  Kan Gütme
  Kan Kardeşliği
  Kara Büyü
  Kara Srk
  Kardeşlik
  Karga
  Karı Değiş Tokuşu
  Kartal
  Kayak
  Kayık Derneği
  Kayınla Evlenme
  Kaynana Zırıltısı
  Kelle Avcılığı
  Kılavuz
  Kımız
  Kırma
  Kızılderili
  Kızlık
  Klan Totemciliği
  Komşuluk
  Kon-tiki Kuramı
  Konut
  Koşut Yeğen Evliliği
  Küçük Aile
  Kültür
  Kültür Alanı
  Kültür Basamağı
  Kültür Bitkileri
  Kültür Çevresi
  Kültür Çevresi Kuramı
  Kültür Değişmesi
  Kültür Kalıbı
  Kültür Karmaşası
  Kültür Koşutluklara
  Kültür Öğesi
  Kültür Süreci
  Kültür Tarihi Okulu
  Kültür Yozlaşması
  Kültüre Girme
  Kültürel Gecikme
  Kültürel İnsanbilim
  Kültürel Ruhbilim
  Kültürleşme
  Kurban
  Kurşun Dökme
  Kurum
  Kutsal Sayı
  Kutsal Su
  Kuttören
  Mağara Resimleri
  Maloka
  Maniok
  Manitu
  Maske
  Megbe
  Melano-hindu ırkı
  Mistik Parçalanma
  Moğol Çekiği
  Moğol Lekesi
  Mokasen
  Muska
  Nazar
  Nazarlık
  Neandertal İnsanı
  Negrito
  Nicelik Ölçütü
  Nilot Alt-ırkı
  Nordik ırk
  Nüfusbilgisi
  Ölü Falı
  Ölü Yeme
  Ölü Yemeği
  Ölüler Dünyası
  Ölülere Tapınma
  Orenda
  Örgenüstü
  Örtme
  Oruç Tutma
  Öte Dünya
  Öteki Ben
  Özdeksel Kültür
  Özgür Cinsel İlişki Kuramı
  Özümseme
  Pekin İnsanı
  Pemikan
  Pigmid ırk
  Plangi
  Potlaç
  Radyokarbon Yöntemi
  Remil
  Ruhgöçü
  Şaman Davulu
  Şaman Giysisi
  Şamancılık
  Sanat Hudunbilimi
  Sarı ırk
  Sığınak
  Siyasal Örgüt
  Sömürge Budunbilimi
  Sudan Alt-ırkı
  Sünnet
  Sürekli Tabu
  Süslenme
  Takmaad
  Tanrıdoğum
  Tapıncakçılık
  Tapınma
  Tapioka
  Tarihsel Yöntem
  Tarla Açma
  Taşgömüt
  Tekeş Evlilik
  Teknik Bilgi
  Tektanrıcılık
  Temel Düşüncesi
  Tinsel Kültür
  Tipiti
  Top Oyunu
  Toplayıcılık
  Toplumsal İnsanbilim
  Toplumsal Örgüt
  Toplumsal Yapı
  Toprak Yeme
  Tören
  Totem
  Totem Direği
  Totemcilik
  Tribü
  Tütsüleme
  Tüy Bezeme
  Tüy Manto
  Üç Basamak Kuramı
  Uğurluk
  Uli Törenleri
  Uli Yontusu
  Umiak
  Uygulamalı Budunbilim
  Uzaklaştırıcı Büyü
  Uzunev
  Vakonda
  Vınıltılı Tahta
  Viyana Okulu
  Yada Taşı
  Yadacı
  Yağbirikim
  Yağmur Büyüsü
  Yağmur Duası
  Yağmur Kuşu
  Yağmur Taşı
  Yağmurcu
  Yakınlararası Cinsel İlişki
  Yakınlararası Cinsel İlişki Yasağı
  Yama İşleme
  Yamyamlık
  Yarayla Bezenim
  Yarı Göçebelik
  Yarım
  Yaş Sınıfı
  Yas Tutma
  Yaşam Ağacı
  Yaslık
  Yaşlılar Yönetimi
  Yastan Çıkarma
  Yayılma
  Yayılmacılık
  Yelkıran
  Yer Adı
  Yerli
  Yerli Baltası
  Yılan
  Yılan Dansı
  Yıldızbilim
  Yüce Varlık
  Yürekyüz Üslubu
  Zenci ırkı

Mesaj / Bildirim Gönderin