Aranan: Savunma

 1. Savunma Sanayi Müsteşarlığı

  Telefon: , Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat/ANKARA 06520 TÜRKİYE

 2. Savunma Sanayii Ve Teknoloji Eğitim Merkezi (satem) Komutanlığı

  Telefon: 3124106095-96-97-98, Adres: Devlet Mahallesi Merasim Sk. ARGE Kışlası No: 10 Yücetepe TÜRKİYE

 3. Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı

  Telefon: , Adres: Bakanlıklar 06100 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 4. Millî Savunma Bakanlığı

  Telefon: (312) 402 61 00, Adres: Bakanlıklar 06100 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 5. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

  Yunanistan’a ve Ermenistan’a Türkiye’den toprak verileceği haberi Türk Ulusunu ve aydınlarını harekete geçirmiştir. Öncelikle bu iki ülkeye verilecek toprakların savunmasını sağlamak için çeşitli milli örgütlenmelere gidilmiştir.

 6. Asker Alma Dairesi Başkanlığı

  Telefon: (312) 402 61 00, Adres: Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar   Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 7. Mezhepler Tarihinin Diğer İlimlerle İlişkisi

  Kelam: İMT’nin Kelam gibi savunma amacı yoktur. İslam Tarihi: Kaynaklarından faydalanır. İMT daha çok siyasî-itikadî gelişmelerle ilhilenir. İslam Tarihi ise tarihi boyutu ele alır

 8. Kapılarınızı En Güvenli Hale Nasıl Getirebilirsiniz?

  Barracuda Savunma Sistemi Acil Durumlarda Sizi Güvende Tutuyor 1. Benlik Savunması

  (Ruhsal çözümleme) Benliğin bütünlüğünü korumak için ilkel benlik tepkilerinin eğitilip

 2. Göğüs Çaprazında Savunma

  Çapraza giren karşı güreşçiyi çene altından avuçla itip gövde ağırlığını geriye ve a

 3. Kendini Savunma

  Bireyin, çatışmalarını çözemediği zaman saygınlığını korumak için tepkide bulunması y

 4. Kol Çekmede Savunma

  Kolu çekilmek istenen güreşçinin ayaklarını açıp geriye yaslanarak yaptığı oyun.

 5. Kündede Savunma

  Kündeye alınan güreşçinin, ileriye fırlamak, bacak arasına bacak uzatmak, topuk ellemek, yere

 6. Savunma

  Sanığın, üstüne atılan suçtan dolayı yargılıkta, bütün haklarını kullanarak gerekli g

 7. Savunma

  Kişinin, benliğini kaygı, değer duygusunun yitirilmesi gibi hoş olmayan durumlara karşı kendi

 8. Savunma Düzenleşimi

  Organizmanın, yeni bir durum karşısında bedensel güvenliğini, ruh ve zihin erincini korumak i

 9. Savunma Hakkı

  Bir kimsenin yargılıkta ve yetkililer önünde yasalı bütün haklarını yasaların kendisine ta

 10. Savunma Harcamaları

  Askeri araç-gereç temini, askeri tesislerin yapımı, bakım, onarımı, sivil savunma gibi ülken

 11. Savunma Sanayii Destekleme Fonu

  Türkiye'de savunma sanayine sürekli ve istikrarlı kaynak sağlayarak geliştirmek amacıyla 1985

 12. Savunma Söylevi

  Bir avukatın mahkemede, bir davâyı savunmak için verdiği söylev. bk. Tüze sözenliği.

 13. Savunmacı Açık Piyasa İşlemleri

  Merkez Bankasının parasal tabanın cari düzeyini korumak amacıyla yapmış olduğu açık piyasa

 14. Savunmacı Esneklik

  Rakipler, devlet, doğa koşulları, istem ve genel iktisadi düzeyde meydana gelecek değişmelerde

 15. Savunmacı Fiyatlama

  Firmanın mevcut piyasa payını kaybetme olasılığı durumunda piyasa payını korumak veya yeni

 16. Savunman

  Geniş anlamıyle yargılıklarda, kamusal yerlerde tüze ve yasa uygulamasından doğan uyuşmazlı

 17. Savunmanlar Kurumu

  Bölgesi içinde en az on beş savunman bulunan her il merkezinde kurulan savunmanlara ilişkin kuru

 18. Savunmasını Almak

  Soruşturma sebebiyle suçlanan birisinin düşüncesine başvurmak.

 19. Savunmasız Plâzmit

  T-DNA genlerinin hepsi ya da bir kısmı uzaklaştırılarak bitkilerde kanser yapma özelliğini ka

 20. Tek Kapanda Savunma

  Kapan takılmak istenen kolun ileri uzatılması ve başın karşı güreşçinin pazısına dayatı

 21. Yasal Savunma

  Yasada gösterilen biçimde bir kimsenin, kendisine, yakınlarına ya da mallarına karşı yapılmaMesaj / Bildirim Gönderin