Aranan: Sanatı

 1. Osmanlı Sanatı(Osmanlıda Sanat) Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

  El yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere denir.

 2. Maviciler, Mavi Akımı Hareketi

  Maviciler, Mavi Akımı Hareketi; Atilla İlhan, Ahmet Oktay, Ferit Edgü. Fikir ve sanatın, sosyal bir sınıf veya grubun bayrağı yapılamayacağını savunmuşlar; özgürlüğün ve barışın rengi sayılan mavi sözcüğünü çıkardıkları der

 3. Osmanlı Sanatı (Osmanlıda Sanat)

  Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer

 4. Türk İslam Devletlerinde Sanat

  Türk-İslam sanatının temelleri KARAHANLILAR döneminde atılmıştır.Bu dönemin mimari eserleri diğer dönemlere örnek teşkil etmiştir. Süslemelerde bitki ve hayvan motifleri kullanılmıştır.

 5. İlk Türk Devletlerinde Sanat

  Orta Asya Türk sanatının temeli ilk Türk devletlerinde görülen altı göçebe kültürüne dayanmaktadır.Konargöçer bir yaşam tarzını benimseyen Hunlarda ve Köktürklerde taşınabilir sanat eserleri öne çıkarken yerleşik hayata geçen Uy

 6. Tembellikten Kurtulma Sanatı

  Size tembellikten kurtulma ile ilgili 2 yöntemden bahsedicem bunlardan ilkini duymuş olabilirsiniz dünyaca ünlü japon bir öğreti olan Kaizen yöntemi. Diğerini duymuş olamazsınız çünkü onu ben ürettim ismini de boeing yöntemi koydum. İkis

 7. Balıkçının Oğlu Masalı

  Evvel zamanların birinde, bir padişahın ülkesinde, fukara bir balıkçı vardı. Gün geldi balıkçı öldü, bir oğlu kaldı arkada. Babasının sanatını eline alarak, o da balık avcılığına başladı.


 1. Pendik » Özel Çocuk Sanatı Anaokulu

  Kurtköy Mah. Güvercin Sk. - Sitesi - Blok No: 10 İç Kapı No: 2 Pendik / İstanbul

 2. Ümraniye » Özel Lisan Sanatı Dil Kursu

  Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi No:54 Kat 1-2-3 / ümraniye


 1. Atanın Sanatı Oğla Mirastır

  Bir evlat babasının sanatını onun ölümünden sonra sürdürür.

 2. Babanın Sanatı Oğla Mirastır

  Bir evlat babasının sanatını onun ölümünden sonra sürdürür.

 3. Dram Sanatı

  insanla ilgili olan şeyi sanatsal bir yaratışla canlandıran üretim işi. Dram sanatının birbi

 4. El Sanatı

  İnce el uzluğu isteyen ve ancak bu konuda yetişmiş yetenekli kişilerin uğraşısı olan sanat

 5. Güzel Yazı Sanatı

  Harflere güzel biçimler vererek yazı yazma sanatı.

 6. Güzel Yazı Sanatı

  (Yun. (Kallos = güzellik graphein = yazmak)) Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı. a. bk

 7. Halk El Sanatı

  Halk kültüründe yetenekli kişilerin uğraşısı olan ve ince el işçiliği isteyen geleneksel

 8. Halk Sanatı

  Halkın, doğal çevresiyle geleneksel kültürünün etkisi altında kalarak oluşturduğu ya da se

 9. Hıristiyan Sanatı

  (Resim, Heykel, Mimarlık) Önasya ve İtalya'daki ilk Hıristiyanların yaptıkları sanat

 10. Kukla Sanatı

  Kukla yapımını, kukla uygulayımını, güzelduyusal oynatımı kapsayan deyim.

 11. Oyun Sanatı Uzmanı

  Oyun sanatını ve uygulayımını bilen kimse. Başlangıçta oyun yazarı ve oyun yöneticisi içi

 12. Sanatı Ustadan Görmeyen (öğrenmeyen) Öğrenmez

  Kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse

 13. Sanatına Hor Bakan (sanatını Hor Gören) Boğazına Torba Takar

  İşini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.

 14. Sanatını Hor Gören Boğazına Torba Takar

  İşini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.

 15. Sinema Sanatı

  Sinema Herhangi bir kavramı, bir düşünceyi, bir konuyu, -sesli sinemada sesle de desteklenen- de

 16. Söz Sanatı

  Sözün veya yazının ifade temizliğini, güzelliğini, etkenliğini sağlamak için baş vurulan

 17. Taşkazıma Sanatı

  (Heykel) Değerli taşlar üzerine oyma yoluyla mühür ya da beti yapma sanatı. a. bk. ters oyma.

 18. Televizyon Sanatı

  TV. Herhangi bir kavramı, bir düşünceyi, bir konuyu, devinimli resimler (görüntüler) yardım

 19. Tiyatro Sanatı

  Tiyatronun uygulama alanı. Dram sanatının seyirci karşısında gerçekleşmesi tiyatro sanatı i

 20. Tiyatro Sanatı

  1. Çeşitli sanat kollarını (edebiyat, müzik, dans, resim, mimarlık) özellikle de oyunculuk sa

 21. Yürüme Sanatı

  Oyuncunun yürümede karakteri ortaya çıkarabilmek için temrinle ulaşılabilen özel yürüyüşMesaj / Bildirim Gönderin