Aranan: Reaksiyonu

 1. Coca Cola ve Klorün Garip Kimyasal Reaksiyonu

  Coca Cola ve Havuz Klorün Garip Kimyasal Reaksiyonu - Şaşırtıcı Bilim Deneyi 1. Akrozom Reaksiyonu

  Spermatozoon oosite ulaştığında zona pellusidayı delerek geçebilmesi için başının ön kıs

 2. Akut Evre Reaksiyonu

  Akut yangı ve enfeksiyonlarda karaciğerden üretilen kimi proteinler nedeniyle plazma protein bile

 3. Alarm Reaksiyonu

  Fiziksel stres veya aşırı heyecan durumlarında sempatik sinir sistemi tarafından oluşturulan,

 4. Arthus Reaksiyonu

  Antijen ve antikorun oluşturdukları kompleksin meydana getirdiği ödem, kanama ve nekrozla belirg

 5. Birinci Evre Reaksiyonu

  İlaçların ve diğer ksenobiyotiklerin vücutta maruz kaldıkları enzimatik olaylardan oksidasyon

 6. Doku Reddi Reaksiyonu

  Nakledilen doku ve organ transplantının veya greftin organizma tarafından kabul edilmeyip nekroza

 7. Feulgen Reaksiyonu

  DNA'yı göstermek için kullanılan özel bir boyama tekniği. Dokunun önce asitle hidrolizi sonra

 8. Hill Reaksiyonu

  Fotosentezde ışık reaksiyonunda elektron alıcısının varlığının gösterildiği reaksiyon.

 9. Hillreaksiyonu

  Karbondioksidin yokluğunda hazırlanan bir kloroplastla bir elektron akseptörünün fotoredüksiyo

 10. İbik Reaksiyonu

  Deney hayvanı olarak horozun kullanıldığı, immünolojik testler ve ultrasonografinin kullanılm

 11. Maillard Reaksiyonu

  Yüksek sıcaklık derecelerinde, gıdalarda bulunan indirgen özelliğe sahip şekerlerle amino asi

 12. Millon Reaksiyonu

  Tirozin kapsayan proteinleri ortaya çıkaran reaksiyon.

 13. Ninhidrin Reaksiyonu

  Amino asitler ve proteinlerde alfa amino grubunun tanınmasında kullanılan reaksiyon. Amino asitle

 14. Oksidasyon-redüksiyon Reaksiyonu

  Elektronların bir molekülden diğerine transfer edildiği bir reaksiyon, redoks reaksiyonu.

 15. Pas Reaksiyonu

  Periyodik asit ve Schiff reaksiyonu.

 16. Periyodik Asit Schiff Reaksiyonu, Pas

  Polisakkaritlerin gruplarındaki 1,2-glikollerin periyodik asit ile oksidasyonu esasına dayanan rea

 17. Periyodik Asit Ve Schiff Reaksiyonu

  Doku kesitlerinin periyodik asidi takiben Schiff ayracına maruz bırakılmasıyla oluşan, glikojen

 18. Plazma Reaksiyonu

  Plâzmalojenlerde uzun zincirli alifatik aldehitlerin doğrudan dokudaki Schiff ayracı ile yaptığ

 19. Polimeraz Zincir Reaksiyonu

  Polimeraz zincir tepkimesi.

 20. Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Pcr

  DNA'nın istenilen bir parçasının in vitro koşullarda primer denilen 15-20 nükleotitlik bir oli

 21. Prausnitz-küstner Reaksiyonu

  Deri içi uygulanan, yerel aşırı duyarlılık reaksiyonu.

 22. Redoks Reaksiyonu

  Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu.

 23. Shwartzman Reaksiyonu

  Bakteriyel emdotoksinlerin ikinci kez enjekte edilmesini takiben şekillenen yerel veya genel reaksi

 24. Splendore-hoeppli Reaksiyonu

  Botriyomikoziste, şistozomiyaziste veya misetom olgularında, etkenlerin çevresinde oluşan antije

 25. Tip ı Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu

  Ig E'nin aracılık ettiği mast hücre reaksiyonlarının genel adı. Bir antijene ikinci kez maruz

 26. Tip ııı Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu

  Bir antijenin ilk enjeksiyonuyla vücutta antikor oluşumunu takiben, bu antijenin ikinci enjeksiyon

 27. Yamaya Karşı Konak Reaksiyonu

  Greft de bulunan T lenfositlerin konağın hücrelerini tanıyıp hücum etmesi sonucu oluşan reaks

 28. Zona Reaksiyonu

  Dölleme esnasında devam eden akrozomal faaliyetler ve akrozin enziminin etkisiyle spermatozoon zonMesaj / Bildirim Gönderin