Aranan: Kurgu

 1. Gerçek mi Kurgu mu? CCTV Görüntüleri

  Gerçek mi Kurgu mu? Görmeniz gereken ve şaşıracağınız garanti ettiğimiz görüntüler. 1. Algısal Kurgu

  Genellikle çevreyi, belirli bir kalıba uygun olarak algılama eğilimi.

 2. Almaşık Kurgu

  Sinema Koşut gelişimi ya da zamandaş gelişimi gerçekleştirmek amacıyla başvurulan bir kurgu

 3. Ana Kuşak Kurgusu

  Sinema Bir evrilir filmin, kurgu eşlemi ya da iş eşlemine uydurulmak üzere kurgu işleminin ger

 4. Ansal Kurgu

  Kişinin genellikle öğrenme sonucunda, belirli bir iş ya da yaşantı için anlık yönünden haz

 5. Bağıntılı Kurgu

  Sinema/TV. Çekimleri, aralarında çağrışım oluşturacak biçimde düzenleyerek gerçekleştiri

 6. Belirleyici Kurgu

  Bilinçli ya da dolaylı olarak amaç belirten anlıksal bir eğilim.

 7. Benzetmeli Kurgu

  Sinema/TV. İki çekimin ortaya koyduğu kavramlar arasındaki herhangi bir andırıştan yararlanar

 8. Bireşimci Kurgu

  Sinema/TV. Genellikle uzun çekimlerden ya da bir görünçlük, hatta ayrım boyunca süren tek çe

 9. Çarpıcı Kurgu

  Sinema/TV. İzleyicide vurucu bir etki yaratmak amacıyla çarpıcı çekimlerin dizilenmesiyle sağ

 10. Çözümleyici Kurgu

  Sinema Görünçlüğün çok kısa çekimlere bölünmesi görünçlüğün bütün ayrıntıların

 11. Devingen Kurgu

  Sinema Gerek dış öğelerinin (kısa çekimler, hızlı kurgu, gittikçe hızlanan kurgu, vb.) ger

 12. Durgun Kurgu

  Sinema Gerek dış öğelerinin (uzun çekimler, yavaş kurgu, gittikçe yavaşlayan kurgu, vb.) ger

 13. Elektronik Kurgu

  TV. Bir mıknatıslı görüntü kuşağından başka bir mıknatıslı görüntü kuşağına gör

 14. Erek Kurgusu

  Erişilmesi istenen ereğin etkilediği örgensel bir davranış belirleyicisi. (Bunlar, ereğe eri

 15. Görsel-işitsel Kurgu

  Sinema Kurguda filmin yalnızca görüntü bölümünün ele alınmasıyla yetinilmeyerek, ses ile g

 16. Görüntü Kurgusu

  Sinema Görüntü kuşağında gerçekleştirilen kurgu.

 17. Hazırlık Kurgusu

  Eylemde bulunmak için kişinin beden, anlık ve duyguca takındığı belirli bir durum.

 18. Hızlı Kurgu

  Sinema 1. Çok kısa çekimlerin birbirini izlemesinden oluşan kurgu. 2. Böylelikle, birbirini hı

 19. İç Kurgu

  Sinema Çeşitli uzunluklarda ve niteliklerdeki çekimlerin belirli bir düzenle sıralanışından

 20. İnce Kurgu

  Sinema Kurguda, kaba kurgudan sonra yer alan, filme aşağı yukarı son biçimini veren kurgu.

 21. Kaba Kurgu

  Sinema Filmin son durumunda yer almak üzere seçilmiş çekimlerin, çevirim senaryosundaki sıraya

 22. Karşıtlamalı Kurgu

  Sinema/TV. Çekimlerin taşıdıkları kavramların birbiriyle çarpıştırılması, çatıştırı

 23. Kesim Ve Kurgu

  Sinema Filmin kesilerek kaba kurgusunun gerçekleştirilmesi işi.

 24. Koşut Kurgu

  Sinema İki ya da daha çok olgu ve bunların parçalarının birbiri ardından sıralanmasına bir

 25. Kurgu

  Değişik donanım birimlerinin birleşiminden oluşan bir bilgisayarda, birimler arasındaki, bağl

 26. Kurgu

  Kişiyi çevredeki uyaranlar arasından kimilerine karşı daha duyar duruma getiren, geçici ama ye

 27. Kurgu

  Sinema 1. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları

 28. Kurgu

  Olgusal karşılığı olmamakla birlikte usalır bir durumun imgesel tasarımı.

 29. Kurgu Aygıtı

  Sinema Kurgunun çeşitli işlemlerini gerçekleştirmekte kullanılan ve bakımlığın daha geliş

 30. Kurgu Çizeneği

  Belli bir bilgisayarın kurgusunu belirleyen çizenek.

 31. Kurgu Eşlemesi

  Sinema Kurgu sırasında, resmin ve bu resimle ilgili sesin yan yana, aynı düzeye getirilerek yap

 32. Kurgu Eşlemi

  Sinema Kurgu çalışmalarında kullanılan eşlem.

 33. Kurgu Masası

  Sinema Kurgu işinde kullanılan ve kurgu çalışmalarını kolaylaştıracak aygıtlarla donatılm

 34. Kurgu Negatifi

  Sinema Kurgu işinde kullanılan negatif film.

 35. Kurgu Odası

  Sinema Kurgu işlerinin yapıldığı bu iş için özel donatımı, araç ve gereçleri olan oda.

 36. Kurgu Pozitifi

  Sinema Filmin ince kurgusu yapıldıktan sonra elde edilen pozitif.

 37. Kurgucu

  Sinema 1. Kurgunun gerçekleştirilmesinden sorumlu kimse. TV. 2. Mıknatıslı görüntü kurgusunu

 38. Kurgulama

  Sinema 1. Kurguyu gerçekleştirmek için yapılan çalışma. 2. Bir filmin çevirim oyunluğuna ha

 39. Kurgulamak

  Gevşek dokulu ve daha çok göstermeci nitelikteki oyunda, başka oyunlardan ya da sahnelerden alı

 40. Kurgulamak

  Sinema Kurguyu, kurgulamayı gerçekleştirmek. Kurgu, kurgulama eylemi.

 41. Negatif Kurgusu

  Sinema Ana negatifi, en son biçimini almış pozitife uydurmak amacıyla yapılan kurgu.

 42. Ölçümlü Kurgu

  Sinema Çekimlerin uzunluğuna dayanılarak gerçekleştirilen filme belli bir tartım sağlanmasın

 43. Resim - Ses Kurgusu

  Sinema Resim - ses aralığını gözeterek yapılan kurgu basım eşlemesine hazırlık olan kurgu.

 44. Ses Kurgusu

  Sinema Ses kuşağında yapılan kurgu ses kuşaklarının birleştirilmesindeki kurgu.

 45. Son Kurgu

  Sinema Bir filmde bütün kurgu işlemleri yapıldıktan sonra sağlanan kurgu.

 46. Son Kurgu Eşlemi

  Sinema Son kurgusu yapılmış filmden çıkarılan eşlem.

 47. Tartımlı Kurgu

  Sinema Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntüle

 48. Yinelemeli Kurgu

  Sinema 1. Aynı çekimin sık sık kullanılmasıyla ortaya çıkan kurgu. 2. Yinelemeli kavramı saMesaj / Bildirim Gönderin