Aranan: Fonu

 1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

  Telefon: (212) 340 20 00, Adres: Büyükdere Cad.No: 143 Esentepe 34394 TÜRKİYE

 2. Tanıtma Fonu Kurulu

  Telefon: (312) 294 51 17, Adres: Necatibey Caddesi No:108 Kat:1 Yücetepe 06100 TÜRKİYE

 3. Elektrik Kesilince Telefonlar Nasıl Çalışıyor?

  Telefonun çalışabilmesi için gerekli 6-12 volt akımın telefon santralından gelen bakır telle sağlandığını belirtmiştik. Bu nedenle evinizde elektrik kesilse bile, telefona gerekli akım santralden sağlandığı için, çalışmaya devam ede

 4. Muz Kullanarak Telefonları Şarj Etmek

  Muz Kullanarak Telefonları Şarj Etmek. Bir muz kullanarak telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

 5. Patates Kullanarak Telefon Şarj Etmek

  Bu videoda, bir telefonu patatesle şarj edip edemeyeceğinizi göreceksiniz. Sonuçlar şok edici! 1. A Tipi Yatırım Fonu

  Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asga

 2. Abu Dabi Kalkınma Fonu

  Başlangıçta, yalnızca Arap ülkelerine kredi açma, garanti sağlama veya önemli projelere kat

 3. Afrika Kalkınma Fonu

  Afrika Kalkınma Bankası üyesi ülkelerin iktisadi kalkınma ve işbirliğini geliştirme çabalar

 4. Ağız Sifonu

  Tunikatlarda vücudun üçte ikisi ya da yarısını teşkil eden yutak boşluğuna açılan bölge.

 5. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

  89/14264 sayılı kararın altıncı maddesi hükmü çerçevesinde, petrol ürünleri fiyatlarını

 6. Akaryakıt Tüketim Fonu

  Kaynağı Akaryakıt Tüketim Vergisi gelirlerinin belirli bir oranından oluşan, Maliye Bakanlığ

 7. Altın Fonu

  Altın fiyatındaki yükselmeyi belirli bir tavanla sınırlamak amacıyla ABD, İngiltere, Batı Al

 8. Arap Ekonomik Ve Sosyal Kalkınma Fonu

  Arap ülkelerinin kalkınma projelerine fon, teknik yardım vb. sağlamak amacıyla 1968 yılında k

 9. Arap Para Fonu

  Ticaret kısıtlamalarının ortadan kaldırılması, kısa ve orta vadeli fonlar ile ödemeler deng

 10. Artık Gıda Maddeleri Fonu

  Artık gıda maddeleri yardımı çerçevesinde ABD'nin, sattığı tarım ürünleri karşılığı

 11. Atriyum Sifonu

  Tunikatlarda atriyumun dışarıya bağlantısını sağlayan, ağız sifonundan yutağa giden sular

 12. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

  Avrupa Birliği'nin görece yoksul bölgelerinin gelişmesine ve bölgesel kalkınma stratejilerinin

 13. Avrupa Sosyal Fonu

  Avrupa Birliği içinde işlendirmeyi kolaylaştırmak ve işçilerin coğrafi ve mesleki akışkanl

 14. Avrupa Tarımsal Yönlendirme Ve Garanti Fonu

  Avrupa Birliğinin ortak tarım politikasının finansmanını sağlamak amacıyla 1962 yılında ol

 15. B Tipi Yatırım Fonu

  Portföy içinde hisse senedi içermesi zorunlu olmayan fon.

 16. Belediyeler Fonu

  Belediyelerin İller Bankasının Yıllık Yatırım Programına giren haritaları, imar planları,

 17. Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu

  Türkiye'de ülke ekonomisi için üretim, dışsatım ve işlendirme bakımından önemli görülen

 18. Dış Krediler Kur Farkı Fonu

  Yatırımların ve döviz kazandırıcı etkinliklerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklard

 19. Döviz Denkleştirme Fonu

  Döviz piyasalarında özellikle döviz kurlarındaki kısa dönemli dalgalanmaların yarattığı i

 20. Emeklilik Fonu

  Çalışanlar ve işverenlerden fon toplayan ve bu topladığı fonları işleterek emekliye ayrıla

 21. Faiz Farkı İade Fonu

  Kanunlarda ve yıllık programlarda kredi yoluyla teşviki öngörülen projelere düşük faizli kr

 22. Geliştirme Ve Destekleme Fonu

  Dış ticaretin ülke yararına düzenlenmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, araştı

 23. Güven Fonu

  1. Uluslararası Para Fonu'nun altın satışları, üye ülkelerin gönüllü katkıları ile yatı

 24. İhracatı Geliştirme Fonu

  Devlet bütçesi ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Odalar ve Borsalar Birliğinin bütçelerinden yap

 25. İhracatı Teşvik Fonu

  Dışsatımı teşvik belgesi alan dışsatımcılara kredi sağlamak amacıyla T.C. Merkez Bankası

 26. İl Özel İdareleri Fonu

  İl Özel İdarelerinin hizmet ve yatırım alanlarındaki çalışmalarını desteklemek ve bu hizm

 27. İngiliz Kambiyo Denkleştirme Fonu

  İngiltere'nin altın standardından ayrılmasından sonra sterlini dalgalanmaya bıraktığı ve bi

 28. İşsizlik Sigortası Fonu

  Oranları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, devlet, işveren ve işçiden yapılan prim kesint

 29. Kambiyo Denkleştirme Fonu

  Esnek kur sistemlerinde döviz kurlarında ortaya çıkan kısa süreli ve büyük dalgalanmaları

 30. Kamu Ortaklığı Fonu

  Gelir ortaklığı senedi ya da hisse senedi satışıyla özel tasarrufları özendirip bunları ya

 31. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

  Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönle

 32. Menkul Değerler Tanzim Fonu

  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yönetilen, tahvil sunum ve istemi arasındaki dengesizlikleri

 33. Mevduat Sigorta Fonu

  Geri ödenmeme riskine karşı mevduatları belli bir tutara kadar güvence altına alan fon.

 34. Risk Sermayesi Fonu

  Girişimcilere risk sermayesi sağlayarak yatırım yapan fon.

 35. Savunma Sanayii Destekleme Fonu

  Türkiye'de savunma sanayine sürekli ve istikrarlı kaynak sağlayarak geliştirmek amacıyla 1985

 36. Selektif Kredi Fonu

  Kredi maliyetinin düşürülmesi ve dışsatımın özendirilmesi için borçlulara faiz farkı öd

 37. Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

  Fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile Türkiye`ye gelmiş olan kişilere gerektiğinde y

 38. Taşınır Değerler Yatırım Fonu

  Küçük yatırımcıların tasarruflarını sermaye piyasalarına çekmek ve menkul değerlerin ta

 39. Taşınmaz Yatırım Fonu

  Taşınmazlara yatırım yapılmak suretiyle ortaklarına gelir sağlayan fon.

 40. Ücret Fonu

  Ücret fonu kuramının dayandığı, işçilerin ücret ödemeleri için önceden ayrılan ve işle

 41. Ücret Fonu Kuramı

  Önceden belirlenen ücret fonu nedeniyle ortalama ücretin işçi sayısına bağlı olduğunu, dol

 42. Uluslararası Para Fonu

  Üye ülkelerin döviz kurlarında istikrarı sağlama, rekabetçi devalüasyonları önleme, ulusla

 43. Yatırım Fonu

  Tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığında toplanan birikimlerden oluşan fonların,

 44. Yıpranma Fonu

  Aşınma ve yıpranma paylarını karşılamak üzere bir firmanın geçmiş yılların gelirlerindeMesaj / Bildirim Gönderin