Aranan: Akraba

 1. Yurt Dışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

  Telefon: (312) 218 40 00, Adres: Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No:145 Balgat 06520 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 2. Canlıların Sınıflandırılması

  Canlıları, benzerlik ve akrabalık derecelerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. 2 tip sınıflandırma vardır.

 3. Lesson 7 - These are my relatives

  Lesson 7 - These are my relatives / Ders 7 - Bunlar benim akrabam

 4. Altay Dilleri Teorisi

  Ural-Altay dillerinin Altay dil grubunu oluşturan, Türk, Moğol, Tunguz-Mançu (belki Kore ve Japon) dillerinin akrabalığ ına inanan yani bu dillerin ortak bir kaynaktan geldiği görüşünü savunan ve bunu tespit etmeye çalışan teoriye, Altay D 1. Akraba

  Aynı kandan gelen ya da geldiklerine inanan bireylerle, birtakım uygulama ve kutsamalarla araları

 2. Akraba Çıkmak

  Konuştuktan sonra akraba olduklarını anlamak.

 3. Akraba Diller

  Aynı anadilden gelen diller: Türkçe ile Moğolca Fransızca ile İngilizce gibi.

 4. Akraba Diller

  Aynı ana dilden gelen, aralarında yapı ve söz varlığı bakımından yakınlıklar bulunan ve b

 5. Akraba Dışı Yetiştirme

  Akraba olamayan hayvanlar arasında yapılan birleştirmeyi ön gören yetiştirme.

 6. Akraba Evliliği

  Türlü evlilik bağlarıyla akraba olan kimselerin, özellikle yeğenlerin birbirleriyle kurduklar

 7. Akraba İle Ye, İç Alışveriş Etme

  Alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş

 8. Akraba Yamyamlığı

  Bir kişide var olduğuna inanılan birtakım gizemsel yetenek ve güçlerin onun etini yiyenlere de

 9. Akrabalı Yetiştirme

  Aynı ırktan akraba olan bireyler arasında birleştirmeyi öngören saf yetiştirme yöntemi, kan

 10. Akrabalı Yetiştirme Baskısı

  Akrabalı yetiştirme boyunca düşük başarımın gözlenmesi, oluşması.

 11. Akrabalı Yetiştirme Derecesi

  Akrabalık derecesini belirten değer.

 12. Akrabalık

  Birbirlerine karşı birtakım toplumsal, ekonomik, kültürel ilişki ya da yükümlülükleri olan

 13. Akrabalık Adları

  Bir toplumda aynı soydan geldiği kabul edilen veya birbirlerini soyca bağlı gören insanlar aras

 14. Akrabalık Kuramı

  Tarihsel masal okulunun ilkelerinden birini oluşturan ve benzer halkbilim olay ile ürünlerinin an

 15. Anayanlı Akrabalık

  Tüm akrabalık ilişki ve sorunlarını, ana soyunu temel alarak çözümlemeye çalışan akrabal

 16. Atasoylu Akrabalık

  Aynı atasoydan geldiklerine inanan bir boyun bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kan bağ

 17. Babayanlı Akrabalık

  Tüm akrabalık ilişki ve sorunlarını, baba soyunu temel alarak çözümleyen akrabalık türü.

 18. Dil Akrabalığı

  (Derleme., dil hısımlığı) Bir anadilden türeyen diller arasındaki yakınlık: Türkçe ve Mo

 19. Dil Akrabalığı

  Aynı ana dilden gelen diller arasndaki ses sistemi, şekil yapısı ve söz dizisi yakınlıkların

 20. Dirimbilimsel Akraba

  Evlenme sonucu doğan çocukların birbirlerine ya da ana ve babalarına karşı durumları, bk. akr

 21. Dost (akraba) İle Ye, İç, Alışveriş Etme

  Alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş

 22. İkiyanlı Akrabalık

  Kimi toplumlarda saptanan, babayanlı akrabalıkla anayanlı akrabalığın bir arada işlediğini g

 23. Sadık Dost Akrabadan Yeğdir

  Candan dost akrabadan daha hayırlı olur.

 24. Sınıflayıcı Akrabalık

  Değişik sosyal bağıntıları olan akrabaları aynı düzeye getiren akrabalık düzeni.

 25. Tekyanlı Akrabalık

  Toplumlarda, baba ve ana soylarından yalnız birine göre işleyen akrabalık düzeni, bk. babayanl

 26. Yakın (hayırlı) Dost (komşu) Uzak (hayırsız) Hısımdan (akrabadan) Yeğdir (iyidir)

  İlgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz komşu ve dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimizMesaj / Bildirim Gönderin