Kitaplık Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Abadî
  Abeceli Sayısal Dizin
  Abeceli Sayısal Simge
  Abecesel Katalog
  Abecesel Konu Kataloğu
  Abecesel Sınıflamalı Katalog
  Abecesel Sıralama
  Aboneli Kitaplık
  Acem Kösteği
  Açık Dizin
  Açıklayıcı Ad
  Adilşahî
  Aharlı Kâğıt
  Akkase Ebru
  Aklam-ı Sitte
  Aktarma
  Albüm
  Almanak
  Alt Bölüm
  Altı Aylık
  Altın Tozu
  Altlık
  Anahtar Sözcük
  Anahtar Sözcük Kataloğu
  Anonim
  Anonim Klasik
  Arakapak
  Araştırma Kitaplığı
  Arka Dışkapak
  Arkayüz
  Armağan
  Artık Sayı
  Aşırmacılık
  Atlama Şiraze
  Ayarlanır Raf
  Aylık
  Ayraç
  Ayrıbasım
  Ayrılmış Kitap
  Ayrılmış Kitap Dermesi
  Ayrılmış Kitap Okuma Salonu
  Ayrımsal Biçimli Sınıflama
  Ayrımsal Dizinleme
  Ayrımsal Fiş
  Ayrımsal Kataloglama
  Ayrımsal Kaynakça
  Ayrımsal Not
  Ayrımsal Yöntem
  Ayrıntılı Sınıflama
  Bacon Sınıflama Yöntemi
  Bağdat Kâğıdı
  Bağıntılı Dizin
  Bağlantı Kataloğu
  Bağlantılı Dizinleme
  Bağlantılı Sınıflama
  Baş Sayfa
  Basılı Katalog
  Basılı Kitap
  Basım
  Basım Yeri
  Basımevi
  Battal (kâğıt)
  Battal Boy
  Battal Ebru
  Belge
  Belgebilim
  Belgebilim Görevlisi
  Belgebilim Uzmanı
  Belgebilimci
  Belgelik
  Belgelik Görevlisi
  Belgelik Uzmanı
  Beyaza Çekme
  Bezeme (kitap)
  Bildiri Tutanağı
  Bilgi Bankası
  Bilgi İşlem
  Bilgi Toplam Ve Ulaşım Yöntemi
  Bilgi-ulaşım
  Bilimsel Tez
  Birim Fiş Yöntemi
  Birim Kayıt Dizini
  Biscoe Tarih Tablosu
  Bitim İmi
  Blok Kitap
  Bölüm Kitaplığı
  Bölünmüş Katalog
  Bookamatic
  Boy Simgesi
  Boy Sıralaması
  Browne Ödünç Verme Yöntemi
  Bul-aç
  Büyük Boy (kitap)
  Caldecott Madalyası
  Caldecott Ödülü
  Carnegie Madalyası
  Carnegie Ödülü
  Çekli Ödünç Verme Yöntemi
  Çekme Raf
  Celî (yazı)
  Celî-nüvis
  Çengâr Battal
  Cep Sözlüğü
  Cetvel
  Çift İçkapak
  Çift Yazı
  Çifte Aharlı Kâğıt
  Cilt Arkakapağı
  Cilt Birliği
  Cilt Kapağı
  Ciltbent
  Ciltçi
  Ciltçi Kitap Adı
  Ciltevi
  Çin Türü (kitap)
  Circa
  Çocuklar Bölümü
  Çoğaltı
  Çoğaltı Tarihi
  Çoğaltım
  Çoğaltman
  Çok Yazarlı Kitap
  Çoksatar
  Cutter-sanborn Üç-rakamlı Yazar Adı Tablosu
  Cüz Gülü
  Cüzlük
  Danışma Bölümü
  Danışma Dizimi
  Danışma Kitapları
  Danışman Kitaplıkbilimci
  Defter Katalog
  Değişim
  Değişmez Yer
  Delikli Kart
  Delikli Kartla Ödünç Verme
  Demet Katalog
  Demirbaş Defteri
  Demirbaş Kaydı
  Demirbaş Sayısı
  Demotik Yazı
  Dergilik
  Derleme Kitaplığı
  Derleme Sayısı
  Detroit Ödünç Verme Yöntemi
  Dickman Ödünç Verme Yöntemi
  Dımişkî
  Dış Dizin
  Dışkapak
  Divanî
  Dizgesel Konu Kataloğu
  Dizi Adı
  Dizi Fişi
  Dizi Kaydı
  Dizi Notu
  Dizi Sayısı
  Dizi Yapıtlar
  Dizi Yapıtlar Bölümü
  Dizim
  Dizimleme Kuralı
  Dizin Dili
  Dolaylı Ulaşım
  Dönüş Günü
  Dönüş Günü Kaydı
  Düz Katalog
  Düz Ulaşım
  Eğik Raf
  Ek Fiş
  Ek İçkapak
  Elektrikli Kalem
  Eleştirili Kaynakça
  Elvan Kâğıt
  Elzevir
  Emici Tüp
  Eski Sayı
  Eski Yazılar Bilimi
  Esneklik
  Estamp
  Evrensel Kaynakça
  Evrensel Onlu Sınıflama Yöntemi
  Farmington Planı
  Fevâid
  Fiş Katalog
  Fiş Kutusu
  Fiziksel Yapı Kaydı
  Fotoğrafla Ödünç Verme Yöntemi
  Gazete
  Gazete Sopası
  Gazetelik
  Gedik
  Geliş Sırası Düzeni
  Gençler Kitaplığı
  Genel Katalog
  Genişler Sınıflama Yöntemi
  Geri Dönüşlü Kaynakça
  Gezici Kitaplık
  Gezici Kitaplık Hizmeti
  Gömlek
  Gönderme Fişi
  Gör-işit Gereçleri
  Görünüm Kartı
  Görünüm Yöntemi
  Gotik Yazı
  Gözden Geçirilmiş Basım
  Gözden Geçirilmiş Ve Genişletilmiş Yeni Basım
  Gözden Geçirilmiş Yeni Basım
  Gözlü Kart
  Gubarî (yazı)
  Güncel Uyarı
  Güncel Uyarı Dergisi
  Günlük
  Güzel Yazı Sanatı
  Habeşî
  Haftalık
  Halk Kitapiığı
  Hans Christian Andersen Ödülü
  Harf Harf Sıralama
  Harirî
  Harirî Hindî
  Harirî Semerkandî
  Haşebî
  Haşiye
  Hatip Ebrusu
  Hatt-ı Zerendud
  Hindî
  Hiyeratik Yazı
  Hiyeroglif Yazı
  Hoş-nüvîs
  Hurde (yazı)
  İç Dizin
  İçerik Notu
  İçkapak
  İki Aylık
  İki Haftalık
  İki Nokta Sınıflama Yöntemi
  İkinci (üçüncü, Dördüncü...) Basım
  İletme Kuşağı
  İlgi Fişi
  İlhan İskender Tiyatro Ödülü
  İlhanî
  İlk Dize Dizini
  İnce Yazı
  İncunabula
  İş Tanımı
  İşlem Kartlı Ödünç Verme
  ıslington Ödünç Verme Yöntemi
  İstem Fişi
  İstem Kâğıdı
  İstence Listesi
  İvedi-danışma Kitapları
  İzleme
  İzleme Kaydı
  Japon Kâğıdı
  Kapak Süslemesi
  Kapalı Dizin
  Kapsamlı ısmarlama
  Kara Liste
  Karacan Ödülü
  Karışık Simge
  Karşılaştırma
  Karşılaştırmalı Basım
  Katalog
  Katalog Kuralları
  Kataloglama
  Kate Greenaway Madalyası
  Kate Greenaway Ödülü
  Katlı
  Kat`ı Kâmil
  Kayıt
  Kaynak Dizim
  Kaynak Fiş
  Kaynakça
  Kaynakça Hizmeti
  Kaynakça Notu
  Kaynakçalar Kaynakçası
  Kaynakçasal Bilgi
  Kaynakçasal Denetim
  Kaynakçasal Dizin
  Kaynakçasal Kimlik
  Kaynakçasal Sınıflama Yöntemi
  Kaynakçasal Tanıtım
  Kenarı Çentikli Kart
  Kenarı Delikli Kart
  Kendiliğinden Dizinleme
  Kendiliğinden Özetçe (öz) Çıkarma
  Keşide (yazı)
  Kesik
  Kesikler Dizimi
  Kesme Yazı
  Kil Tablet
  Kılavuz Fiş
  Kılavuz Kitap
  Kılavuz Söz
  Kimlikçe
  Kırma (yazı)
  Kısa Fiş
  Kısaltılmış
  Kısaltılmış Basım
  Kısaltılmış Onlu Sınıflama Yöntemi
  Kısaltma
  Kişisel Kitaplık
  Kitaba Tapma
  Kitaba Ulaşım
  Kitabevi
  Kitap
  Kitap Açacağı
  Kitap Adı Fişi
  Kitap Arabası
  Kitap Cebi
  Kitap Damgası
  Kitap Değerlendirimi
  Kitap Delisi
  Kitap Desteği
  Kitap Dolabı
  Kitap Etiketi
  Kitap Fuarı
  Kitap Gömleği
  Kitap Haftası
  Kitap İletir
  Kitap Kartı
  Kitap Katalog
  Kitap Koruncağı
  Kitap Kurdu
  Kitap Numarası
  Kitap Seçimi
  Kitap-tapar
  Kitapbaşı Süslemesi
  Kitapbilir
  Kitapça
  Kitapça Cildi
  Kitapça Kutusu
  Kitapçeker
  Kitapçık
  Kitapdeliliği
  Kitapdüşmanı
  Kitapgizler
  Kitapla Sağaltım
  Kitaplık
  Kitaplık Cildi
  Kitaplık Gemi
  Kitaplık Gereci
  Kitaplık Görevlisi
  Kitaplık Görevlisi Öğretmen
  Kitaplık İndirimi
  Kitaplık Tren
  Kitaplikbilim
  Kitaplıkbilim Uzmanı
  Kitaplıkbilimci
  Kitaplıklararası İşbirliği
  Kitaplıklararası Ödünç Verme
  Kitaplıklararası Ödünç Verme Bölümü
  Kitapsever
  Kitapseverlik
  Kitapsevmezlik
  Kitapsı
  Kitaptanır
  Kıvrık
  Kodeks
  Kodlama
  Kodlu Şerit
  Kolofon
  Kolofon Tarihi
  Kongre Kitaplığı Sınıflama Yöntemi
  Konu Başlığı
  Konu Fişi
  Konu Kataloğu
  Konu Kaynak Dizimi
  Konu Kaynakçası
  Konu Sınıflandırma Yöntemi
  Konu Yerleştirmesi
  Kösnüyazı
  Koşut Sınıflama
  Küçük Boy (kitap)
  Külliyat
  Künye
  Kürrase
  Kurum-yazar
  Lake (cilt)
  Levant
  Libretto
  Lui Tebrizî
  Mağribî
  Makine Dili
  Markayla Ödünç Verme
  Marok
  Masal Saati
  Matlap
  Mecmua
  Medlars
  Mekanik Kodlama
  Mekanik Özetçe, Mekanik Öz
  Merkezî Katologlama
  Merkezî Kitaplık
  Merrill Sayısı
  Miklep
  Mikro Opak
  Mikro Opak Okutacı
  Mikrofilm
  Mikrofilm Okutacı
  Mikrofiş
  Mikrofiş Okutacı
  Mikrokart
  Mikrokart Okutacı
  Mikroprint
  Mikroprint Okutacı
  Mikroşerit
  Mikroşerit Okutacı
  Minyatür
  Minyatür Nota
  Müellif Müsveddesi
  Muhakkak
  Muhaşşa
  Muhaşşi
  Mühre
  Mühreli Kâğıt
  Murakıp
  Murakka
  Mushaf
  Nakkaş
  Nazır
  Nesih
  Nestalik
  Newark Ödünç Verme Yöntemi
  Newbery Madalyası
  Newbery Ödülü
  Nobel Ödülü
  Noktasız Yazı
  Odacık
  Ödünç Verme
  Ödünç Verme İşlemi
  Ödünç Verme Kayıt Yöntemi
  Ödünç Verme Yöntemi
  Okul Kitabı
  Okul Kitaplığı
  Okuma Salonu
  Okur Danışmanı
  Okur Hizmetleri
  Okur Kartı
  Okutaç
  Öküz Dönüşü
  On Beş Günlük
  Ön Dışkapak
  Önbasım
  Önsayı
  Önsöz
  Önsöz Tarihi
  Önyüz
  Orhan Kemal Ödülü
  Orta Boy (kitap)
  Ortak Görünü
  Ortak Yazar
  Öz-yaşam Öyküsü
  Özel İçkapak
  Özel Kitaplık
  Özel Sayı
  Özel Sınıflama Yöntemi
  Özerk Kitaplık
  Özetçe Dergisi, Öz Dergisi
  Özetçe Hizmeti, Öz Hizmeti
  Özetçe Uzmanı, Öz Uzmanı
  Özetçe, Öz
  Özetkitap
  Papirüs
  Para Cezası
  Parşömen
  Peek-a-boo
  Raf Okuma
  Resim Yazı
  Ressam
  Reyhanî
  Saf Simge
  Saf Simgeleme
  Sağlama
  Sağlama Bölümü
  Sağlama Damgası
  Sağlama Dizisi
  Sağlama Günü
  Sağlama Sayısı
  Sağlama Sırası
  Sait Faik Ödülü
  Salbek
  Sanat Sevenler Derneği Ödülü
  Sarı Basın
  Satırlamak
  Sayfa Kenarı
  Saykallı
  Saymaca Anonim
  Sekizli Yöntem
  Seminer Kitaplığı
  Şemse
  Sergen
  Sertap
  Ses-kayıt Ödünç Verme Yöntemi
  Şeşkalem
  Sığır Dili
  Silinti Yazma
  Sima Kaydı
  Sınıf Kitaplığı
  Sınıflama
  Sınırlı Basım
  Sınırlı Basım Kaydı
  Sınırlı Basım Numarası
  Şiraze
  Siyakat
  Skriptoriyum
  Soğuk Damga (ciltçilik)
  Şöhret
  Son Sayı
  Soruşturu
  Sözlük
  Sözlük Dizin
  Sözlük Katalog
  Su Damgası
  Şube Kitaplığı
  Şukka
  Sülüs
  Sürekli Değişim
  Sürekli ısmarlama
  Süreli Yayın
  Süreli Yayın Salonu
  Tahta Blok
  Takma Ad
  Talik
  Talika
  Talikat
  Tanıtaç
  Tanıtıcı Kitapça
  Tanıtmalı Kaynakça
  Tarih Sıralaması
  Taşbasma
  Taşbasması
  Tecimsel Kaynakça
  Tek Yüzlü Blok Kitap
  Teknik Hizmetler
  Teknik Kitaplık
  Teknik Okuma
  Tekyazı
  Tekyazı Dizisi
  Telhis
  Tema Kataloğu
  Temel Derme
  Temel Fiş
  Temmellük Kitabesi
  Tevki
  Tezhip
  Tezhipçi
  Tıpkıbasım
  Tomar
  Tomar Kutusu
  Toplu Dizin
  Toplu Katalog
  Tüm Hakları Korunmuştur
  Tümbakış
  Tümbakışlı Tablo
  Tür Ayrımı
  Türk Dil Kurumu Yazın Ve Bilim Yapıtları Ödülü
  Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Ödülleri
  Tutanak
  Tüzel Kişi Fişi
  Üç Aylık
  Ulusal Kitaplık
  Üniversite Kitaplığı
  Uyarlanır Raf
  Uyarlanır Sınıflandırma Yöntemi
  Uyarlanır Süreli Yayın Listesi
  Vakıf Kitap
  Vakıf Kitaplık
  Varak
  Vassal
  Vassale
  Ve Ötekiler
  Vellum
  Yalın Katalog
  Yapıt Hakkı Kitaplığı
  Yapıt Hakkı Tarihi
  Yapıt Hakkı Yasası
  Yaşamöyküsü
  Yaşamsal Kaynakça
  Yayımcı
  Yayımcı-yazar
  Yayın Yeri
  Yayınevi
  Yayınevi Dizisi
  Yayınevi Kataloğu
  Yayma İşi
  Yazar
  Yazar Cildi
  Yazar Fişi
  Yazar Hattı
  Yazar Kataloğu
  Yazar Kaynak Dizimi
  Yazar Özetçesi, Yazar Özü
  Yazar Simgesi
  Yazı-resim
  Yazılış Nedeni
  Yazıt
  Yazma
  Yazma Kitaplığı
  Yek-şah
  Yeni Basım
  Yeni Gelen Kitaplar Listesi
  Yer Dizini
  Yer Numarası
  Yetişkinler Bölümü
  Yığınak Kitaplık
  Yoğun Depolama
  Yorum
  Yorumcu
  Yunus Nadi Ödülü
  Yüzlü Olanak
  Zahriye
  Zato Kodlama
  Zator
  Zincirli Kitaplar
  Zincirli Kitaplık

Mesaj / Bildirim Gönderin