Present Simple or Future Simple

Change the verb into either the present simple or the future simple
Fiili şimdiki basit veya gelecekteki basit olarak değiştirin.

Mesaj / Bildirim Gönderin