Gökbilim Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Açık Küme
  Açıklık
  Açıklık Oranı
  Açısal Çap
  Açısal Hız
  Açısal İvme
  Açısal Uzaklık
  Acunbilim
  Acundoğum
  Adhara (cma)
  Ağ Tayfı
  Ağ, Optik Ağ
  Ağcık
  Ağırlık
  Ağırlık Merkezi
  Ağırlıklı Saat
  Ağlı Ayna
  Ağlı Tayfçeker
  Akanyıldız Yağmuru
  Akanyıldız, Ay
  Akıntı ıraklık Açısı
  Akıntı, Akım
  Aklık, Aklık Derecesi
  Akrep
  Akrep Yüreği
  Akşam
  Akşam Kızıllığı
  Akşam Yıldızı
  Akyıldız
  Alaca Gök
  Alan Hızı
  Alan Kanunu
  Alçalma
  Alıcı
  Altcüceler
  Altdevler
  Altgeçiş
  Altılık
  Altkavuşma Konumu
  Alüminyumla Sırlama
  Anasaat
  Andromeda
  Andromeda Yağmuru
  Angström
  Anlık Enlem
  Arabacı
  Araçizgi
  Arayıcı
  Arıkovanı
  Arktürüs (a Boo)
  Artı Yön
  Aslan
  Aslan Yağmuru
  Atarca Yıldız, Atarca, At
  Atom Saati
  Atom Sayısı
  Atom Zamanı
  Avköpekleri
  Ay Çevrimi
  Ay Haritası
  Ay Kenarı
  Ay Takvimi
  Ay-gün Devinmesi
  Ay-gün Takvimi
  Ay-gün Yılı
  Ayak Vidası
  Ayakucu
  Ayar Yıldızı
  Ayarlama
  Aydınlanma
  Aydınlatma Gücü
  Aydınlık
  Ayın Evreleri
  Ayrık Çifyıldız
  Ayrıklık
  Ayrıksı Ay
  Ayrıksı Yıl
  Ayrılık, Sapma
  Aytedirginliği
  Aytutulması
  Ayyılı
  Bağıl Bolluk
  Bağıl ıraklık Açısı
  Bağıl Nem
  Bağıl Yanılgı
  Bağıl Yörünge
  Bağlantı Yıldızı
  Bağlılık Derecesi
  Bahar Açısı
  Bakış Doğrultusu
  Balıkağzı
  Balıklar
  Balina
  Baş Maksium
  Baş Minimum
  Başak
  Başakçı
  Basamak Yöntemi
  Basıklık
  Başlangıç Öğleni
  Başucu
  Başucu ırakgörürü
  Başucu Uzaklığı
  Başyıldız
  Batı Uzanımı
  Batış Noktası
  Batma
  Batmak
  Batmayan Yıldız
  Belirtici Yıkama
  Bellatrik
  Benek
  Benek Bulgurcukları
  Bereket Denizi
  Berenis`in Saçı
  Bessel Yılı
  Bölge Haritası
  Bölge Kataloğu
  Bölge Zamanı
  Bölge, Yöre
  Bonn Katalogu, Bd
  Boylam
  Bukalemun
  Bükülme
  Bulgurcuk
  Bulgurlanma
  Bulut Denizi
  Bulutsu
  Bulutsu Kümesi
  Bunalımlar Denizi
  Burçlar ışığı
  Burçlar Kuşağı
  Burçlar Takımyıldızı
  Burgaç
  Burgaç Kuramı
  Büyük Gezegenler
  Büyükayı
  Büyükköpek
  Büyütme
  Çağ ıraklık Açısı
  Çalgı
  Çalgı Yağmuru
  Camsı Göktaşı
  Çekici ırakgörür
  Çekme Düzeni
  Çelikkalem
  Cennetkuşu
  Cetvel
  Çeviren Katman
  Çevrim
  Çift Gökada
  Çiftküme
  Çiftyıldız, Çy
  Çifyıldız Bileşeni
  Çıkış Düğümü
  Çizge
  Çizmek
  Çoban
  Coğrafya Boylamı, Boylam
  Coğrafya Enlemi, Enlem
  Coğrafya Konsayıları
  Cüce Gökada
  Cüce Yıldızlar
  Dağağzı
  Dakika, Dk
  Dalga Devimi
  Dayanak Yıldızı
  Değişen Yıldız, Dy
  Değişim Yuvarı
  Değişmeyen Düzlem
  Değme
  Demirkazık, Kutup Yıldızı(a Umi)
  Demirli Göktaşı
  Denebola
  Denep (a Cyg)
  Deniz
  Deniz Tanı
  Denizcilik Gökbilimi
  Deprem Dalgaları
  Deprem Merkezi
  Depremyazar
  Derece
  Derişme
  Dev Gezegen
  Dev Gökada
  Dev Yıldızlar
  Devim Niceliği
  Devimsel Erke
  Devinme Değişmezi
  Devinme Olayı
  Devinmek
  Dikeyhız, Dh
  Dinamik ıraklık Açısı
  Dirsekli ırakgörür
  Dış Ayrıklık
  Dış Gezegen
  Dış Merkezlik
  Dışa Akma
  Dışdeğer Bulma
  Diyafram
  Dizgeli Yanılgı
  Dizi (e Ori)
  Doğma
  Doğu Noktası
  Doğu Uzanımı
  Dolanma
  Dolanma Süresi
  Dolunay
  Döndürücü Saat
  Dönel Değişen Yıldız
  Dönence
  Dönencel Ay
  Dönencel Yıl
  Dönme
  Dönme Ekseni
  Dönme Kutbu
  Dönme Süresi
  Dönme Yönü
  Donukluk
  Dönüm
  Dönüm Noktası
  Dönümlü Değişen Yıldız
  Dönüş Noktası
  Doppler Olayı
  Dördün
  Dörtlük
  Dörtlük Aracı
  Dubhe (auma)
  Düğüm Noktası, Düğüm
  Düğümler Çizgisi
  Duran Yıldız
  Dürbün
  Durum Açısı
  Durum Gökbilimi
  Duruş
  Duruş Süresi
  Duyarlık
  Duyarlık Fonksiyonu
  Düz Ayna
  Düzeç
  Düzenine Koymak
  Düzenlemek, Ayarlamak
  Düzensiz Değişen Yıldız
  Ebemkuşağı Körfezi
  Eğiklik
  Ejder Ayı
  Ejderha
  Ekgün
  Eksen
  Eksi Yön
  Eküyil
  Eldeberan
  Elmak (yand)
  En Küçük Kareler Yöntemi, Eky.
  Enberi Nokta, Enberi
  Enbüyük, Maksimum
  Engebeler
  Enküçük , Minimum
  Enlem
  Enöte
  Erboğa
  Eşlek
  Eşlek Konsayıları
  Eşlek Yarıçapı
  Etkin Sıcaklık
  Evre Kayması
  Evren
  Evren Gemiciliği
  Evren Gözerimi
  Evren ışını
  Evren Merkezi
  Evrensel Araç
  Evresel Zaman, Ez
  Evrim
  Evrim Yolu
  Eylemsiz Dizge
  Eylemsizlik
  Eylemsizlik Momenti
  Fırtınalar Okyanusu
  Fışkırma
  Fotoğraf Parlaklığı
  Gaz Bulutu
  Gazbulutsu
  Gazyuvarı
  Gece Aydınlığı
  Gece Göğü
  Gece Gök ışığı
  Gece Yarısı
  Gece Yayı
  Geçici Yağmur
  Geçirgenlik
  Geçiş Aracı
  Genç Yıldız
  Genel Devinme
  Genel Gökbilim
  Genişleme Hızı
  Genişleyen Evren
  Genlik
  Gerçek Ayrıklık
  Gerçek Çap
  Gerçek Devim
  Gerçek Güneş
  Gerçek Güneş Günü, Gg
  Gerçek Güneş Zamanı, Gz
  Gerçek Kutup
  Gerçek Öğle
  Gerçek Yıldız Zamanı, Yz
  Gerçek Yörünge
  Geri Devim
  Gerileme Çizgileri
  Gerileme Denklemi
  Gezegen
  Gezegen Devinmesi
  Gezegence Bulutsu
  Gezegenler Arası
  Gezegenler Dizgesi
  Girişim Aracı
  Gîrişimii Süzgeç
  Gök Atlası
  Gök Aydınlığı
  Gök Birimi, Gb
  Gök Ekseni
  Gök Eşleği
  Gök Haritası
  Gök ırakgörürü
  Gök Katalogu
  Gök Kubbesi
  Gök Mekaniği
  Gök Öğleni
  Gök Yuvarlağı
  Gök, Gökyüzü
  Gökada
  Gökada Boylamı
  Gökada Dizgesi
  Gökada Enberisi
  Gökada Enlemi
  Gökada Enötesi
  Gökada Eşleği
  Gökada Konsayıları
  Gökada Kutbu
  Gökada Merkezi
  Gökbilim
  Gökbilim Saati
  Gökbilim Tam
  Gökbilim Yıllığı
  Gökbilim Zamanı
  Gökbilimci
  Gökcismi
  Gökfiziği
  Gökgünlüğü
  Gökgünlüğü Zamanı
  Gökkumu
  Gökküresi
  Gökkuşağı
  Gökkutbu
  Gökölçümü
  Göktaşçıkları
  Göktaşı
  Göktaşı Tozu
  Göküçgeni
  Gölge
  Gölgeden Çıkma
  Gölgeli Alan
  Gölgeli Aytutulması
  Gölgeye Girme
  Görönürdeki Çap
  Görsel Parlaklık
  Görüntü, Resim
  Görünürdeki Devim
  Görünürdeki Odak
  Görünürdeki Parlaklık
  Görünürdeki Yer
  Görünürdeki Yörünge
  Görüş Alanı
  Göz Merceği
  Gözenek
  Gözerimi
  Gözerimi Düzlemi
  Gözerimi ıraklık Açısı
  Gözerimi Konsayılan
  Gözlem
  Gözlem Ağırlığı
  Gözlemci, Gözleyici
  Gözlemek
  Gözlemevi
  Güdücü ırakgörör, Güdücü
  Gün Batması
  Gün Ağarması
  Gün Aydınlığı
  Gün Doğmasj
  Gün Kararması
  Gün Merkezli
  Gün Tutulması
  Gün Uzunluğu
  Gün Yayı
  Günberi
  Günberi Geçişi
  Günberi Uzaklığı
  Gündeğişme Çizgisi
  Gündönümü
  Gündüşürücü
  Günerek
  Günerkölçer
  Güneş
  Güneş Değişmezi
  Güneş Dizgesi
  Güneş Gözmerceği
  Güneş ışığı
  Güneş ışınımı
  Güneş Kenarı
  Güneş Leke Çevrimi
  Güneş Lekesi
  Güneş Saati
  Güneş Saati Kuramı
  Güneş Takvimi
  Güneş Tekeri
  Güneş Yılı
  Güneş Zamanı
  Güneşsel
  Güney
  Güney Açısı
  Güney ışığı
  Güney Kutbu
  Güney Kutup Dairesi
  Güney Noktası
  Güneybalığı
  Güneyhaçı
  Güneytacı
  Güneyüçgeni
  Günlük
  Günlük Değişim
  Günlük Devinme
  Günlük ıraklık Açısı
  Günlük Sallantı
  Günlük Sapınç
  Günlük Tan
  Günlük Zaman
  Günöte
  Güvercin
  Güz ılımı
  Güz, Sonbahar
  Hafta
  Hal Değişimi
  Hal Denklemi
  Halkalanma Teoremi
  Halkalı Bulutsu
  Halkalı Güneş Tutulması
  Hamel (a Ari)
  Hava Bilgisi
  Hava Değişimi
  Hava Haritası
  Hava Tahmini
  Havayuvarı Dağıtması
  Havayuvarı ıslıkları
  Havayuvarı Katmanı
  Heksaedrit
  Herkül
  Hicret
  Hicrî Tarih Hesabı
  Hintli
  İbranî Tarih Hesabı
  İç Gezegen
  İkili Göreç
  İkizler
  İkizler Yağmuru
  İkizlerevi (aori)
  İklim
  İklim Çalkantısı
  İklim Değişimi
  İlkbahar
  İlkbahar ılımı
  İlkbahar Noktası
  İlkdördün
  İlkgüneş
  İlknova
  İlmek
  İnci (acrb)
  İndirgenmiş Parlaklık
  İniş Düğümü
  İplikçik
  ırakgörür
  ırakgörürün ışık Gücü
  ıraklık Açısı
  ıraksak
  ıraksak Mercek
  ıraksi Devinme
  İris ışıkölçeri
  ırmak
  İsa`nın Doğumu
  ısı Yayılması
  ısı Dengesi
  ısı İletimi
  ısı İletkenliği
  ısı ışınımı
  ışık Akısı
  ışık Aylası
  ışık Bükülmesi
  ışık Dağılması
  ışık Demeti
  ışık Eğrisi
  ışık Erkesi
  ışık Hızı
  ışık ışını
  ışık Katlandırıcı
  ışık Kaynağı
  ışık Kutuplaşması
  ışık Ölçümü
  ışık Titremesi
  ışık Yayılması
  ışık Yılı, ıy
  ışıkelektrik ışıkölçer
  ışıkölçer
  ışıközü
  ışıkyuvarı
  ışıkyuvarı Bulgurlaması
  ışıltı Tayfı
  ışınetkin Parçalanma
  ışınım
  ışınım Akısı
  ışınım Alıcısı
  ışınım Basıncı
  ışınım Dengesi
  ışınım Erkesi
  ışınım Salma Gücü
  ışınım Sıcaklığı
  ışınım Yeğinliği
  ışınımölçer
  ışınölçer
  ısıyuvarı
  İslam Takvimi
  İvmeli Devim
  İyonlaşma
  İyonlaşmış
  İyonyuvarı
  İyonyuvarı Tedirginliği
  İzotop
  Jülyen Dönümü
  Jülyen Takvimi
  Jülyen Tarihi, Jt
  Jülyen Yılı
  Jüpiter
  Kabarma
  Kabarma-alça!ma
  Kabuk
  Kabuklu Yıldız
  Kadir Sınıfı,kadir.m
  Kalkan
  Kanatlıat
  Kanun
  Kapella (a Aur)
  Kara Bulutsu
  Kara Cisim
  Karanlık Oda
  Kararlı Denge
  Kararlı Evren
  Kararlılık
  Kararma
  Kararma Eğrisi
  Kararsız Denge
  Kararsızlık
  Karga
  Karina
  Karşı Erek
  Karşı Günerek
  Karşı Konum
  Karşıgün
  Kartal
  Kasılım
  Kastor (a Gem)
  Katı Cisim
  Katılık
  Katyuvarı
  Kavuşma Konumu
  Kavuşum
  Kavuşum Ayı
  Kavuşum Dönümü
  Kayma Devimi
  Kaynak
  Kaynak Fonksiyonu
  Kendine Özgü Devim, Kh
  Kertenkele
  Kesinlik
  Kevser Denizi
  Kılavuz Yıldız
  Kılıçbalığı
  Kırılma
  Kırılmalı ırakgörür
  Kırmızıya Kayma
  Kış Dönencesi
  Kişisel Yanılgı
  Kısrak (a And)
  Kıvılcım
  Kızıllaşma Çizgisi
  Kızıllaşmış Yıldız
  Kızılötesi ışınım
  Koç Noktası
  Köken
  Kolostat
  Koltuk
  Koni Kesiti
  Körlenme
  Korunum Kanunu
  Kovuk
  Kovuk ışınımı
  Kubbe
  Küçük Gezegen
  Küçükaslan
  Küçükayı
  Küçükköpek
  Küçüksuyılanı
  Kule ırakgörürü
  Kumlu Göktaşı
  Kumpas
  Kumsuz Göktaşı
  Küresel Açı
  Küresel Gökbilim
  Küresel Küme
  Küresel Sapınç
  Küresel Üçgen
  Küresel Üçgenölçömü
  Kuşluk
  Kutup
  Kutup Basıklığı
  Kutup Devinmesi
  Kutup ışığı
  Kutup Uzaklığı
  Kutup Yöresi
  Kutuplar Dairesi
  Kutuplar Ekseni
  Kutuplar Kuşağı
  Kutupsal Konsayılar
  Kutupsal Üçgen
  Kuvars Saati
  Kuvarz Prizma
  Kuyrukluyıldız Aylası
  Kuyrukluyıldız Başı
  Kuyrukluyıldız Çekirdeği
  Kuyrukluyıldız Kuyruğu
  Kuyrukluyıldız Saçı
  Kuyrukluyıldız, Ky
  Kuzey
  Kuzey ışığı
  Kuzey Kutbu
  Kuzey Kutup Dairesi
  Kuzey Noktası
  Kuzeytacı
  Leke Bölgesi
  Leke Etkinliği
  Lümen, ım
  Magnetik
  Magnetik Değişen Yıldız
  Magnetik Fırtına
  Magnetik Tedirginlik
  Mekanik
  Mercek
  Merkeze Yoğunlaşma
  Merkezgel Kuvvet
  Merkezkaç Kuvvet
  Merkür
  Mesosiderit
  Meteor
  Meteor Akımı
  Meteor İzi
  Mevsim
  Mevsimlik
  Mevsimlik Salınımlar
  Mikroskop
  Miladî Tarih
  Milattan Önce, Mö
  Milattan Sonra, Ms
  Miraç (ß And)
  Mizar (e, Uma)
  Molekül Saati
  Moment
  Morötesi
  Nem Denizi
  Nemölçer
  Neptün
  Nesne Merceği
  Oğlak
  Oğlak Dönencesi
  Öğlen
  Öğlen Aracı
  Öğlen Dairesi
  Öğlen Yayı
  Okçuk
  Oktahedrit
  Öküz Kümesi
  Olağan Devler
  Olası
  Olası Yanılgı
  Olasılık
  Ölçülü Yanılgı
  Oluşum
  Öncü (cmi)
  Optik Derinlik
  Optik Kalınlık
  Oriyon
  Oriyon Yağmuru
  Orta Kuşak
  Ortalama Ayrıklık
  Ortalama Enlem
  Ortalama Güneş
  Ortalama Güneş Günü, Og
  Ortalama Güneş Zamanı, Oz
  Ortalama Kutup
  Ortalama Öğle
  Ortalama Sapma
  Ortalama Yanılgı
  Ortalama Yıldız Zamanı
  Ortalama Zaman Saati
  Ortayuvar
  Örten Değişen Yıldız, Örten Çift
  Örtülme
  Oymak
  Özdevim, Öd
  Ozonyuvarı
  Pallas Göktaşı
  Paralel Daire
  Parçacık
  Parçacık ışınımı
  Parçalı Aytutulması
  Parçalı Güntutulması
  Parıltılı Yıldız
  Parlaklık
  Parlaklık Farkı
  Parlaklık Tahmini
  Parsek, Pc
  Patlama
  Patlayan, Dy.
  Peçelenme
  Pergel
  Perse
  Perse Yağmuru
  Pırıldaklı Göreç
  Plak Yatağı
  Plazma
  Plüton
  Polluks (ß Gem)
  Pompa
  Prizmalı Tayfçeker
  Püskülcük
  Püskürtü
  Radyan, Rad
  Radyo Gökbilimi
  Radyo ırakgörürü
  Radyo ışınımı
  Radyo Yankı Gözlemleri
  Rasgele Devinme
  Rasgele Yanılgı
  Renk - Parlaklık Diyagramı
  Renk Artığı
  Renk Ölçeği , Rö
  Renk Sapıncı
  Renk Sıcaklığı
  Renk Süzgeci
  Renk-renk Diyagramı
  Renkyuvarı
  Resim Bozukluğu
  Ressam
  Saat Açısı
  Saat Dairesi
  Saat Dilimleri
  Saat, Sa
  Sabah
  Sabah Kızıllığı
  Sabah Yıldızı
  Saçılma Noktası
  Sahra ırakgörörü
  Sait Nem
  Saklı Resim
  Salgı
  Sallantı Noktaları
  Sallantı, Ay Sallantısı
  Salma Çizgileri
  Salt Bolluk
  Salt Değer
  Salt ıraklık Açısı
  Salt Parlaklık
  Salt Sıcaklık
  Salt Yanılgı
  Salt Yörünge
  Samanyolu
  Samanyolu ışığı
  Sapınç
  Saptayıcı Yıkama
  Sarkaç
  Sarkaçlı Saat
  Sarmal Bulutsu
  Satürn
  Satürn Halkası
  Saydam Resim
  Sedir
  Sekizlik
  Serbestlik Derecesi
  Şerit
  Şerit Tayfı
  Sessizlik Denizi
  Sevinç Denizi
  Sıcak Kuşak
  Sıfır-yaş Sırası
  Sinek
  Sırlamak
  Soğuk Deniz
  Soğurma
  Soğurma Çizgileri
  Soğurma Gücü
  Soğurma Katsayısı
  Soğurucu
  Sondördün
  Sonlu Uzay
  Sonsuz Uzay
  Sönüm
  Sönümlü Salınım
  Sönümsüz Salınım
  Stilb, Sb.
  Sunak
  Süreölçer
  Süreyazar
  Sürtünme
  Sütun, Ayak
  Suyılanı
  Süzgeç
  Taç, Güneş Tacı
  Taççeker
  Takımyıldız, Takım
  Takvim
  Tam Ay Tutulması
  Tam Gün Tutulması
  Tam Tutulma
  Tan Aydınlığı
  Tan Yayı
  Tansık
  Tarih
  Tarih Başı
  Tarih Hesabı
  Taş-demirli Göktaşı
  Taşımsı Göktaşı
  Tavşan
  Tavus
  Tayf Değiştiren Yıldız
  Tayf ışıkölçümü
  Tayf Örneği
  Tayf Sınıflaması
  Tayf Sırası
  Tayfçeker
  Tayfölçer
  Tayfölçümü
  Tedirginci
  Tedirginlik
  Teğetsel Hız, Th
  Tekboynuz
  Teker
  Tekrenk Süzgeci
  Tekrenk Vericisi
  Tekrenkli
  Temel Düzlem
  Temel Katalog
  Teodolit
  Teori
  Terazi
  Ters Akıntı
  Tilkicik
  Titreşim Sayısı
  Toplam Bolluk
  Toplam Kadir
  Toplam Parlaklık
  Toz Bulutsu
  Truvalılar
  Tukan
  Tümışınım Parlaklığı
  Tutulma
  Tutulma Evreleri
  Tutulum
  Tutulum Konsayılari
  Tutulum Kutbu
  Üç Renk ışıkölçümü
  Uçanbalık
  Üçayak
  Üçgen
  Uçucu (a Aql)
  Üğrüm
  Üğrüm Değişmesi
  Ülker
  Umacı (ß Per)
  Uranüs
  Üst Gökada
  Üst Kavuşma Konumu
  Üstdevler
  Üstgeçiş
  Üstnova
  Usturlab
  Uyarılmış Atom
  Uzaklık Modülü
  Uzanım
  Uzay Açı, Katı Açı
  Uzay Gemisi
  Uzay Hızı
  Uzay Uçuşu
  Uzaycı
  Uzaycılık
  Uzaysal Dağılım
  Uzaysal Yoğunluk
  Vargı
  Vaşak
  Vega (alyr)
  Venüs
  Veriler
  Yabancı Yıldız
  Yağmur Denizi
  Yan Maksi Mum
  Yan Minimum
  Yanılgı
  Yankı
  Yansıtmalı ırakgörür
  Yansıyan ışın
  Yapışkanlık
  Yapma Uydu
  Yardımcı Saat
  Yarı Düzgün Değişen
  Yarı Gölge
  Yarı-büyük Eksen
  Yarık
  Yarık Genişliği
  Yarıklı Tayfyazar
  Yarıksız Tayfyazar
  Yarıküre
  Yavaşlamış Devim
  Yaz Dönencesi
  Yazıcı
  Yeğinlik
  Yelken
  Yengeç
  Yengeç Dönencesi
  Yeniay
  Yer Gazyuvarı
  Yer ırakgörürü
  Yer Oyulgusu
  Yer Yuvarlağı
  Yer, Konum
  Yerbenzeri Gezegen
  Yerberi
  Yerçekimi
  Yerçekimi İvmesi
  Yerçekirdeği
  Yerdönmesi Salınımları
  Yerel
  Yerel Öğle
  Yerel Zaman
  Yermerkezli
  Yermerkezli Enlem
  Yeröte
  Yersel
  Yeryüzü
  Yer`in Dönme Devimi
  Yer`in Gölgesi
  Yer`in Kabuğu
  Yer`in Yarıgölgesi
  Yıkamak
  Yılan
  Yılancı
  Yılbaşı
  Yıldız
  Yıldız Ayı
  Yıldız Günü
  Yıldız ıraklık Açısı
  Yıldız ışığı
  Yıldız Kataloğu
  Yıldız Kümesi
  Yıldız Maddesi
  Yıldız Parlaklığı
  Yıldız Saati
  Yıldız Yılı, Yy
  Yıldız Zamanı Yz
  Yıldızdoğum Bilimi
  Yıldızın İç Yapısı
  Yıldızın İçi
  Yıldızlar Akıntısı
  Yıldızlar Dizgesi
  Yıldızlar İstatistiği
  Yıldızlar Öbeği
  Yıldızlar Oymağı
  Yıldızlararası Madde
  Yıldızlararası Toz
  Yıldızlararası Uzay
  Yıldızlık
  Yıldızsı Nesneler, Yn
  Yıllık Bahar Devinmesi
  Yıllık Değişim
  Yıllık Devinme
  Yıllık ıraklık Açısı
  Yıllık Sapınç
  Yoğunlaşma
  Yoğunluk Dağılımı
  Yoldaş
  Yöneltme
  Yontar
  Yörünge
  Yörünge Belirlenmesi
  Yörünge Devimi
  Yörünge Düzlemi
  Yörünge Eğikliği
  Yörünge Hızı
  Yörünge Öğeleri
  Yükseklik
  Yükseklikölçer
  Yükselim
  Yunus
  Yuvar , Yuvarlak
  Yuvarsı
  Yüze Soğurma
  Yüzey Merkezli
  Yüzey Sıcaklığı
  Yüzyıl
  Zaman
  Zaman Aralığı
  Zaman Belirlenmesi
  Zaman Bildirimi
  Zaman Birimi
  Zaman Büyümesi
  Zaman Dakikası, Dk
  Zaman Denklemi
  Zaman Dönüşümü
  Zaman Farkı
  Zaman Kurumu
  Zaman Ölçülmesi
  Zaman Saklanması
  Zaman Saniyesi, Sn
  Zaman Uğraşı
  Zaman Yayını
  Zamandizin
  Zonklama
  Zonklama Dönümü
  Zonklayan Yıldız
  Zürafa

Mesaj / Bildirim Gönderin