Fizik Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Açık Çevrim
  Açıklık Açısı
  Açılım
  Açıölçer
  Açısal Büyütme
  Açısal Devinirlik
  Açısal Hız
  Açısal İtki
  Açısal İvme
  Açısal Sıklık
  Açısal Ucaylanım
  Ağdalı
  Ağdalı Akış
  Ağdalık
  Ağdalık Katsayısı
  Ağdalıkölçer
  Ağıncık
  Ağınım
  Ağınım Değişmezi
  Ağır Evren ışınları
  Ağır Önelcik
  Ağırlık
  Ağırlık Özeği
  Ağırlıklı Ortalama
  Ağırlıksızlık
  Ak ışık
  Ak ışınım
  Akı Yoğunluğu
  Akım Yeğinliği
  Akım Yoğunluğu
  Akımmıknatıslık
  Akımmıknatıssaı Birimler
  Akımmıknatıssal İrkilim
  Akımmıknatıssal İzge
  Akımölçer
  Akıölçer
  Akış Çizeneği
  Akış Erkili
  Akış Gerginliği
  Akış Noktası
  Akışbilim
  Akışkan
  Akışkan Sürtünmesi
  Akışkanlar İşleybilimi
  Akışölçer
  Akkor
  Aktarım
  Aktinyum Dizisi
  Alan Yeğinliği
  Alaşım
  Alçak Sıklık
  Alev İzgesi
  Alfa ışınları
  Alfa Parçacığı
  Algıç
  Algılama
  Alıcı
  Alıcı Uyarga
  Alınganlık
  Alt-im
  Alt-kabuk
  Alt-üşek
  Alt-üşek Düşümü
  Alt-üşek ışıldaması
  Alt-üşek ışınları Borusu
  Alt-üşek Kını
  Alt-üşek Tozlanımı
  Altdüzey
  Altgeçirim
  Altgeçirim Süzgeci
  Ampere
  Ampère Kuralı
  Ampersaat
  Ampersarım
  Ana Düzlem
  Ana Kesit
  Ana Öğe
  Angström
  Anlık
  Anlık Akım
  Ara Kestirim
  Aralık
  Aramıknatıssal
  Ardıl Çarpım
  Ardışık Bağlanım
  Ardışık Motor
  Ardışık Yaklaştırım
  Arı İzge
  Arıtım
  Artı Buzsal
  Artı Dikeç
  Artı ışınlar
  Artı Üşer
  Artı Üşer Akımı
  Artı Üşer Salımı
  Artıcık
  Artık
  Artık Direnç
  Artık Gerginlik
  Artık İrkilim
  Artık ışınım
  Artık Mıknatıslanım
  Artık Üşerleşim
  Asal Eksen
  Asal Odak
  Asalak Salınım
  Asıltı
  Asıltılı Uçun
  Aşın Yüksek Sıklık
  Aşırı Kısa Dalgalar
  Aşırıerkil
  Aşırıiletkenlik
  Aşırıısıtım
  Aşırısoğutulmuş
  Aşırıyüklenilim
  Atarca
  Atınım
  Atış Bilgisi
  Atışlı Akımölçer
  Atışlı Sarkaç
  Avogadro Değişmezi
  Avogadro Yasası
  Ayar Dönüştüreci
  Ayarlık
  Ayça Mercek
  Aydınlıkölçer
  Aygıt
  Ayıklayıcı
  Ayırgan
  Ayırıcı Buzsullaşım
  Ayna Görüntüsü
  Aynanın Asal Ekseni
  Ayrılganlık
  Ayrılım
  Ayrışım
  Bağ Yeğinliği
  Bağıl
  Bağıl Ağdalık
  Bağıl Ağırlık
  Bağıl Nem
  Bağıl Yoğunluk
  Bağlaç
  Bağlak
  Bağlanım Erkesi
  Bağlantı Ucu
  Bağlaşım
  Bağlaşım İlmeği
  Bağlaşımı Bozma
  Bağlı Hal
  Bakışım
  Bakışım Düzlemi
  Bakışım Özeği
  Bakışım Sayıları
  Bakışımlı
  Bakışımsız
  Bakışımsızlık
  Balmer Dizileri
  Basamak
  Basamaklı Ağ
  Başat Terim
  Basıgözetir
  Basıgözler
  Basınç
  Basınç Bayırlığı
  Basınç Kayması
  Basınçölçer
  Basınçölçüm
  Basıölçer
  Başnokta
  Basölçer
  Bastırı
  Bastırıcı Kafes
  Başucu
  Basyüklenim Etkisi
  Basyüklenimli Buzsul
  Basyüklenimli Çınlaç
  Basyüklenimli Salıngaç
  Basyüklenimli Üreteç
  Bayırlık
  Beklenti
  Belen
  Belgin
  Belirsizlik İlkesi
  Belirteç
  Belirtik
  Belirtke
  Belirtken
  Belirtken X-ışınları
  Bellek
  Benek
  Benzeşim
  Benzeteç
  Benzetim
  Beş-üşek
  Beşli Nokta
  Beta ışınları
  Beta Parçacığı
  Beta Parçalanımı
  Beta Salımlayıcı
  Biçik
  Biçiksel
  Biçim
  Biçim Çarpanı
  Biçim Yitimi
  Biçim Yitimi Erkili
  Biçimlenim
  Bilgi
  Bilgi-işler
  Bilgisayar
  Bilimsel Gösterim
  Bireşim
  Birikeç
  Birikim Katsayısı
  Birim
  Birim Göze
  Birim Ucay
  Birinci ısıldirik Yasası
  Birincil Eksicik
  Birincil Evren ışınları
  Birincil Göze
  Birincil İzge
  Birincil Kangal
  Birincil Salım
  Birleşen
  Birleşik
  Birleşik Alan Kuramı
  Birleşke
  Birleştirim Çizgisi
  Birleştirim Dizileri
  Birleştirim İlkesi
  Boğum
  Bohr Dolancası
  Bohr Kuramı
  Bölmelendirim
  Bölünebilir
  Bölünüm
  Bölünüm İzgesi
  Bölünüm Ürünleri
  Bölünüm Verimi
  Boru Sayaç
  Boşalım
  Boşalım Borusu
  Boşaltaç
  Boşluk
  Boylam
  Boylandırma
  Boyuna Dalga
  Boyutlu Ses
  Bozunum
  Bozunum Değişmezi
  Bozunum Ürünü
  Bozunum Yarı-yaşamı
  Bracket Dizileri
  Bragg Açısı
  Brillouin Bölgesi
  Brown Devinimi
  Bükücü Döngü
  Bükülgen
  Bükülgenlik
  Bükülüm Titreşimi
  Buluş
  Bulutsu
  Bunsen Katsayısı
  Burgaç
  Burgaç Akımı
  Burgaç Akımı Yitiği
  Burgaçlanma
  Bürgü
  Bürgüleme
  Bürgüt
  Buru Zorlaması
  Burulum
  Burulum Esnekliği
  Burulum Sarkacı
  Burulum Tartacı
  Buruölçer
  Büyüklük
  Büyüteç
  Büyütüm
  Büyütüm Gücü
  Buzsul
  Buzsul Açıları
  Buzsul Ağı
  Buzsul Alanı
  Buzsul Algıç
  Buzsul Bilgisi
  Buzsul Çözümleme
  Buzsul Dizgesi
  Buzsul İzgeçizer
  Buzsul Katı
  Buzsul Olmayan
  Buzsul Örgüsü
  Buzsul Saat
  Buzsul Titreşken
  Buzsullanma
  Büzülüm
  Çağlayan Sağanağı
  Çalkantı
  Çapraz Kiptenim
  Çapraz Ucaylanım
  Carnot Çevrimi
  Çarpılım
  Çarpışma
  Çarpışma Yoğunluğu
  Çarpma Dalgası
  Çekim
  Çekin
  Çekincik
  Çekingenlik
  Çekirdek
  Çekirdek Bilgisi
  Çekirdeksel Asıltı
  Çekirdeksel Denklem
  Çekirdeksel Dizilmıknatıslık
  Çekirdeksel Dönüşüm
  Çekirdeksel Eksicik
  Çekirdeksel Erke
  Çekirdeksel Erkil Erke
  Çekirdeksel Eşizler
  Çekirdeksel Fırıl
  Çekirdeksel Güç
  Çekirdeksel Kaynaşım
  Çekirdeksel Kuvvetler
  Çekirdeksel Mıknatıssal Çınlanım
  Çekirdeksel Mıknatıssal Döngü
  Çekirdeksel Öğecik
  Çekirdeksel Parçalanım
  Çekirdeksel Sayı
  Çekirdeksel Tepkileşimler
  Çekirdeksel Tepkileşimlik
  Çekirdeksel Topaklanım
  Çekirdeksel Ucaylanım
  Çekirdeksel Üretken Tepkileşimlik
  Çekirdeksel Yakıt
  Çekirdeksel Yapı
  Çekirdeksel Yıldız
  Çekirdeksel Yük
  Çekirdeksel Zincir Tepkileşimi
  Çekme Sınırı
  Çekme Zorlaması
  Çekül
  Celsius Ölçeği
  Çembersel Ucaylanım
  Çeper Erkesi
  Çevireç
  Çevirgeç
  Çevirgen Tepkileşimlik
  Çeviri Çarpanı
  Çevre Çizgisi
  Çevre Sıcaklığı
  Çevrel Eksicik
  Çevrim
  Çevrimkeser
  Çeyrek Dalga Yaprak
  Çift Oluşumu
  Çift Yokolumu
  Çift-çift Çekirdek
  Çift-eksenli Buzsul
  Çift-evreli
  Çift-tek Çekirdekler
  Çiftbağ
  Çiftbiçik
  Çiftkırılım
  Çiftmetal
  Çiftöğeciksel
  Çiftucay
  Çiftucay Döngüsü
  Çiftucay Yönelimi
  Çiftüşek
  Çiftyarık
  Çıkanın Yükselteci
  Çıkarım
  Çıkarım Basıölçeri
  Çıkış Çelisi
  Çıkma
  Çıktı
  Çıktı Dönüştüreci
  Çıktıölçer
  Çınlaç
  Çınlanım
  Çınlanım Çevrimi
  Çınlanım Girimi
  Çınlanım Hali
  Çınlanım ışınımı
  Çınlanım Sıklığı
  Çınlanım Soğurumu
  Çıplak Parçacık
  Cıvalı Alaşım
  Cıvalı ışık Yayı
  Çiylenim Noktası
  Çizenek
  Çizge
  Çizgi Biçimi
  Çizgi Genişliği
  Çizgi İzgesi
  Çoğaltıcı
  Çoğuz
  Çokdeğerlikli
  Çökelim
  Çokevreli
  Çokkatlı Titreşki
  Çokkatlı Üşerleşim
  Çokkatlılık
  Çoklu
  Çoklubuzsul
  Çokoluk
  Çoktürel
  Çoktürel Denge
  Çoktürel ışınım
  Çoktürel Tepkileşimlik
  Çöküm Gerilimi
  Compton Eksiciği
  Compton Kayması
  Compton Olayı
  Çözelti
  Çözgen
  Çözme
  Çözme Gücü
  Çözülürü Erkesi
  Çözümleç
  Çözümleme
  Çözündürme
  Çözünen
  Çözünürlük
  Çözüşüm
  Çubuk Mıknatıs
  Çukur Ağ
  Çukur Ayna
  Çukur Mercek
  Curie Noktası
  Dağılım
  Dağınık ısım
  Dağınık Yansıma
  Dağıntı
  Dalga
  Dalga Boyu
  Dalga Çıkını
  Dalga Çözümleci
  Dalga Çukuru
  Dalga Denklemi
  Dalga Dönemi
  Dalga İşlevi
  Dalga İşleybilimi
  Dalga Katarı
  Dalga Kılavuzu
  Dalga Kuşağı
  Dalga Sayısı
  Dalga Sıklığı
  Dalga Tepesi
  Dalga Yüzü
  Dalgalı Akım
  Dalgaölçer
  Dallanım
  Dallanlım Oranı
  Damıtık Su
  Damıtım
  Dayanıklı Denge
  Dayanıklı Dizge
  Dayanıklılık
  Dayanıksız
  Dayanım Sınırı
  De Broglie Dalgası
  Değer
  Değerdeşlik
  Değerlendirim
  Değerlik
  Değerlik Açısı
  Değerlik Buzsulu
  Değerlik Eksiciği
  Değerlik Kabuğu
  Değerlik Kuşağı
  Değerlik Sayısı
  Değiş Tokuş
  Değişim
  Değişim Hızı
  Değişim Yöntemi
  Değişimli
  Değişimsiz
  Değişimsizlik
  Değişken
  Değişken Dirence
  Değişken Sığaç
  Değişmez
  Değişmez Akım
  Değiştireç
  Değiştirgen
  Değiştiri
  Değiştirimli
  Değiştirimsiz
  Değme
  Değme Açısı
  Değme Erkili
  Değmeli Kesici
  Delta ışınlan
  Demet
  Demetli Girişimölçer
  Demirmıknatıssal
  Denetim Aygıtı
  Denetim Çubukları
  Denetim Kafesi
  Denetim Üşeği
  Deney
  Deney Borusu
  Denge Noktası
  Denkleşme
  Denkleştirgen
  Deprem Algıcı
  Deprem Bilgisi
  Depremçizer
  Derece
  Deri Etkisi
  Derişim
  Deşik
  Devim Bilgisi
  Devimsel
  Devingenlik
  Devinim:
  Devinirlik
  Devinirlik Korunumu Yasası
  Deyim
  Deyimsel Erke
  Dikeç
  Dikey
  Dikme
  Dikmelik
  Dikmeliksel Dalga
  Dilici
  Dingil
  Direnç
  Dirence
  Dirençli Bağlaşım
  Dirençli ısıölçer
  Dirençölçer
  Direnirlik
  Dirik Basınç
  Dirik Bilgisi
  Dirik Denge
  Dirildoğabilim
  Dış Uyarım
  Dışatım
  Dışınsal
  Dışlama İlkesi
  Dışlama Yuvarı
  Dışsal
  Dışsal İş
  Dışsal Kestiri
  Dizey
  Dizge
  Dizilmıknatıssal Özdekder
  Doğabilim
  Doğabilimsel Değişim
  Doğal
  Doğal Dönem
  Doğal ışımetkinlik
  Doğal Kipler
  Doğal Sıklık
  Doğal Uçun
  Doğru Görümlü Biçik
  Doğrudan Bağlaşım
  Doğrultmaç
  Doğrultu
  Doğrultum
  Doğrusal Birleştirim
  Doğrusal Doğrultmaç
  Doğrusal İvdireç
  Doğrusal Salıngaç
  Dolanan İmlem
  Dolanca
  Dolanca Yayılımı
  Dolancal
  Dolancal Devinirlik
  Dolancal Eksicik
  Dolancal Hız
  Dolanı
  Dolanıl
  Dolanım
  Donatı
  Döndürüm Gücü
  Döneç
  Döneç Çekirdeği
  Dönel Dağıntı
  Dönem
  Dönemsel
  Dönemsel Çizelge
  Dönemsel Devinim
  Dönemsel Yasa
  Dönemsiz
  Döner Alan
  Döner Buzsul Çizeneği
  Döner Kangal Miniakımölçeri
  Döngen
  Döngü
  Dongun Kap
  Donma
  Donma Noktası
  Dönme
  Dönme Devinimi
  Dönme Ekseni
  Dönme Hali
  Dönme İzgesi
  Donuk
  Donukluk
  Donüşölçer
  Dönüştüreç
  Dönüştüreç Bağlaşımı
  Dönüştüreç İkincili
  Dönüştürüm
  Dönüşül Açı
  Dönüşül Basınç
  Dönüşül Büyüklük
  Dönüşül Erkil
  Dönüşül Hız
  Dönüşül Kütle
  Dönüşül Nokta
  Dönüşül Oylum
  Dönüşül Sıcaklık
  Dönüşül Sönüm
  Dönüşüm Oranı
  Dönüşüm Yarı-yaşamı
  Doppler Kayması
  Dördül
  Dört-ucay
  Dört-üşek
  Dörtkollu Öğecik
  Dörtlü Nokta
  Dörtlü Yönleç
  Doruk
  Doruk-belen ısılölçeri
  Dövülgenlik
  Dövüm
  Dövümlük
  Doygun Akım
  Doygun Çözelti
  Doygun Hava
  Doygun Mıknatıs
  Doygun Uçuk
  Doygunluk
  Doygunüstü
  Duman
  Duraç
  Durağan
  Durağan Çizgi
  Durağan Dalgalar
  Duralama Süresi
  Durduraç
  Durdurum Erkili
  Durdurum Gücü
  Duruk Bilgisi
  Duruk Denge
  Duruk Kütle
  Durukmıknatıslık
  Durukyük
  Durükyük Alanı
  Durukyük Bilgisi
  Durukyük Birimleri (dyb)
  Durukyük İrkilimi
  Durukyük Merceği
  Durukyük Üreteci
  Durultucu
  Durultum
  Düşey
  Düşey Yeğinlik
  Düşeyölçer
  Düşürücü Dönüştüreç
  Duyarlık
  Düz Akım
  Düzen Teker
  Düzey
  Düzgün Akış
  Düzlemsel Ucaylanım
  Edimsiz
  Edimsiz Dağıntı
  Edimsiz Görüntü
  Edimsiz Hız
  Edimsiz İş
  Edimsiz Salıngaç
  Edimsiz Yerdeğişim
  Eğimölçer
  Eğriltme
  Eğrisel Uzay
  Eklem
  Eksen
  Eksendeş
  Eksensel Büyütüm
  Eksi Direnç
  Eksi Üşer
  Eksi Üşer Akımı
  Eksi Yük
  Eksicik
  Eksicik Bilgisi
  Eksicik Borusu
  Eksicik Bulutu
  Eksicik Çifti
  Eksicik Çoğaltıcısı
  Eksicik Dağılımı
  Eksicik Dalga Boyu
  Eksicik Demeti
  Eksicik Derişimi
  Eksicik Dizilmıknatıs Çınlanımı
  Eksicik Dolancası
  Eksicik İlginliği
  Eksicik ışınları
  Eksicik Kabuğu
  Eksicik Kapımı
  Eksicik Kuşağı
  Eksicik Kuşak İzgesi
  Eksicik Minigözleri
  Eksicik Püskürteci
  Eksicik Voltölçeri
  Eksiciksel ışık Bilgisi
  Elektrik
  Elektrik Akımı
  Elektrik Alanı
  Elektrik Boşalımı
  Elektrik Çevrimi
  Elektrik Direnci
  Elektrik Motoru
  Elektrik Yayı
  Elektrik Yeğinliği
  Elektriklenme
  Elektrikölçer
  Elektriksel Bürgütleme
  Elektriksel Çekim
  Elektriksel Çevireç
  Elektriksel Çiftuçay
  Elektriksel Çınlanım
  Elektriksel Çöküm
  Elektriksel Dalga
  Elektriksel Dayanıklılık
  Elektriksel Devim Bilgisi
  Elektriksel Dirik Bilgisi
  Elektriksel Erkli
  Elektriksel Göze
  Elektriksel Güç
  Elektriksel İletkenlik
  Elektriksel ışıldama
  Elektriksel İşleybilim
  Elektriksel Kaplama
  Elektriksel Mıknatıs
  Elektriksel Titreşim
  Elektriksel Ucaylanım
  Elektriksel Yoğunluk
  Elektriksel Yük
  Elektron-volt
  Eleme
  Emmeç
  En Küçük Eylem
  Engel
  Engel Katmam
  Enine Dalga
  Enlemler
  Erime
  Erime Noktası
  Erke Aktaranı
  Erke Dağılımı
  Erke Dönüşümü
  Erke Düzeyi
  Erke Eşbölüşümü
  Erke Kortunumu Yasası
  Erke Nicemi
  Erke Yitimi
  Erkil
  Erkil Deşiği
  Erkil Engeli
  Erkil Erke
  Erkim Eksicik
  Erkin
  Erkin Düşüş
  Erkin Erke
  Erkin Kökçe
  Erkin Salınım
  Erkin Titreşim
  Erkin Yük
  Erkinlik Derecesi
  Eş Zamanlı
  Eşanlı
  Eşanlık
  Eşbasınç Eğrileri
  Eşbiçimli Buzsul
  Eşçekirdekli Özdecik
  Eşdeğer
  Eşdeğeri Eksicikler
  Eşdeğerli Çevrim
  Eşdikmelik Yasası
  Eşdikmelikli ışılölçer
  Eşdönüşür
  Eşerkil
  Eşevreli
  Eşevreli Haller
  Eşevreli Saçılım
  Eşevreli Salıngaç
  Eşevrelilik
  Eşik Akımı
  Eşik Dalga Boyu
  Eşısıl Denge
  Eşlem
  Eşleme
  Eşlenik ışınlar
  Eşlenik Noktalar
  Eşlenik Sayı
  Eşlenme
  Esnek
  Esnek Çarpışına
  Esnek Saçılım
  Esneklik
  Esneklik Dalgası
  Esneklik Katsayısı
  Esneklik Sınırı
  Esneklik Yorulumu
  Esnemez
  Eşoylum Eğrisi
  Etken
  Etki - Tepki
  Etkilenil Erkesi
  Etkilenim
  Etkilenim Çözümlemesi
  Etkileşim
  Etkin
  Etkin Direnç
  Etkin İletkenlik
  Etkin Kesit
  Etkinlik
  Evireç
  Evirme
  Evlek Koramı
  Evre Açısı
  Evre Denetimi
  Evre Tersinimi
  Evre-dışı Saçılım
  Evre-dışılık
  Evrelerarası Gerilim
  Evren
  Evren ışınları
  Evren Tozu
  Evrenbilim
  Evrensel Ağınım
  Evreölçer
  Evrik
  Evrim
  Eylemsiz
  Eylemsiz Yerlemler
  Eylemsizlik
  Eylemsizlik Döngüsü
  Farad
  Faraday Karanlık Bölgesi
  Faraday Üşerçözüşüm Yasaları
  Fermât İlkesi
  Fermi
  Fermion
  Fırdolanım Yarıçapı
  Fırıl
  Fırıl Bağlaşımı
  Fırıl Döngüsü
  Fitil
  Flüorışıl
  Flüorışıllık
  Fosforışıl
  Fosforışıllık
  Fourier Çözümlemesi
  Fraunhofer Çizgileri
  Fresnel Aynaları
  Galvani Gözesi
  Gama ışınları
  Geçici Akım
  Geçici Mıknatıslık
  Gecikme
  Gecikme Açısı
  Geciktirici Bağlaç
  Geciktirici Çevrim
  Geçirgenlik
  Geçirim Düzlemi
  Geçirim Sınırı
  Geçirimölçer
  Geçiş
  Geçiş Öğesi
  Geçiş Süresi
  Geçişim
  Geçit
  Geiger-müller Sayacı
  Gel-git Devinimi
  Geliş Açısı
  Gelişim
  Genleşme
  Genleşme Katsayısı
  Genlik
  Genlik Kiplenimi
  Gerçek Görüntü
  Gergen
  Gerginlik
  Geribeslem
  Geriçağrım Kuvveti
  Gerilim
  Gerilim Düşüşü
  Gerilim Düzenleci
  Gerilim Katlayıcı
  Gerilimbölen
  Gerilimölçer
  Gerilme Dayanıklılığı
  Gerisaçılım
  Gerisıçrama Katsayısı
  Geritepki
  Geritepki Çekirdeği
  Geritepki ışınımı
  Geritepki Öğeciği
  Geritepki Parçacığı
  Gevşek Bağlaşım
  Gevşeme Süresi
  Gezegen
  Gidergenlik
  Gidergenlikölçer
  Gidim
  Girdi
  Girginlik
  Girim
  Girim Katsayısı
  Girimölçer
  Girişim
  Girişim Saçakları
  Göbek
  Gök Doğabilimi
  Gök İşleybilimi
  Gökbilim
  Gökgözler
  Göktaşı
  Gölgeölçer
  Göreli
  Görelilik Kuramı
  Göresiz
  Görgül
  Görme Sürerliği
  Görsel
  Görümötesi ışınlar
  Görüngüsel
  Görüntü
  Görünür Çap
  Görünür Genleşme Katsayısı
  Görünür Güç
  Görünür ışınım
  Görünür İzge
  Görünürlük
  Görünürlük Çarpanı
  Gösterim
  Gövde Özekli Yapı
  Göz Merceği
  Göze Takımı
  Gözenek
  Gözeneklilik Katsayısı
  Gözenekölçer
  Güç Çarpanı
  Güç Dönüştüreci
  Güç Kaynağı
  Güç Tepkileşimliği
  Güç Yitimi
  Güç Yükselteci
  Güçlendirici
  Güneş Dizgesi
  Güneş Günü
  Güneş ışınımı
  Güneş İzgesi
  Gürültü
  Güvence
  Hal Değişimi
  Hal Değişkeni
  Hal Denklemi
  Hava Basıncı
  Hava Bilgisi
  Havalı
  Hızlı ılıncık
  Hoşgörü
  İç Erke
  İçsel
  İçtutunum
  İçyükül
  İçyükül Değişmezi
  İçyükül Gecikmişlik
  İçyükül Sağlamlık
  İçyükül Soğurum
  İçyükül Yitik
  İkil Çizgi
  İkilem
  İkili
  İkincil Eksicik
  İkincil Evren ışınları
  İkincil Kangal
  İkincil Salım
  İkiz Buzsul
  İkiz Eksen
  İletim
  İletim Yolu
  İletişim
  İletken
  İletkenlik
  İletkenlik Gözesi
  İletmez
  ılımlama
  ılımlayıcı
  ılın Sıcaklık
  ılıncık
  ılıncık Akım Yoğunluğu
  ılıncık Çevrimi
  ılıncık Kapımı
  ılıncık Yoğunluğu
  ılınlanım
  İlinti
  İlk Ernek
  İlksel
  İmlem
  İmlem Gerilimi
  İmlem Üreteci
  İmleyici
  İmli Öğecik
  İnce Yapı
  İncelik
  İndirgenim
  İndirgenir
  İndirgenmez
  İndirgenmiş Kütle
  ıraksak
  ıraksaklık
  İriölçekli
  İriözdecik
  İrkilim
  İrkilim Kangalı
  İrkilimle Mıknatıslanma
  İrkilimlik
  İrkilimsiz Direnç
  İrkilmiş ışımetkinlik
  İrkilteç
  İş İşlevi
  ışetkin Çekirdek
  ısı Taşımını
  ısıalan
  ısıalan Tepkileşim
  ışığın Kırılımı
  ışığın Parçacık Kuramı
  ışığın Yansıması
  ışık Akışı
  ışık Ayrışımı
  ışık Bebeği
  ışık Bilgisi
  ışık Ekseni
  ışık Geçerimi
  ışık Hızı
  ışık Kiplenimi
  ışık Nicemi
  ışık Süzgeci
  ışık Yılı
  ışıketkin
  ışıksal
  ışıksal Değişmezler
  ışıksal Etkinlik
  ışıksal Özek
  ışıksal Sapınç
  ışıksal Sıcaklık
  ışıksal Yol
  ışıl Akım
  ısıl Akışım
  ışıl Alt-üşek
  ışıl Bölünüm
  ışıl Boru
  ısıl Çözümleme
  ısıl Dalga
  ısıl Denge
  ısıl Denklem
  ısıl Eksicik Borusu
  ısıl Erke
  ısıl İletim
  ısıl İletkenlik
  ısıl ılıncıklar
  ısıl ışınım
  ısıl Kıpırdanma
  ışıl Parçalanım
  ısıl Sığa
  ısıl Tepkileşimlik
  ısıl Verim
  ısıl Yayınım
  ısıl Yeğinlik
  ısıl Yük-süren Kuvvet
  ısılçekirdeksel Tepkileşim
  ışılçekirdeksel Tepkileşim
  ısılçift
  ısılçift Göze
  ışılcık
  ısılçizer
  ışılçoğaltıcı
  ısılçözüşüm
  ışıldama
  ısıldenetir
  ısıldirenç
  ısıldirik Bilgisi
  ısıldirik Çevrimi
  ısıldirik Denge
  ısıldirik Dönüşüm
  ısıldirik Sıcaklık Ölçeği
  ısıldirik Yasaları
  ışılduyarlık
  ısıldüzenleyici
  ısıleksicik
  ışıleksicik
  ışılelektrik
  ısılelektrik Güç
  ışılelektriksel Çoğaltıcı
  ısılelektriksel Etki
  ışılelektriksel Etki
  ışılelektriksel Göze
  ışılelektriksel İş
  ışılelektriksel Salım
  ışılelektriksel Soğurum
  ışılesneklik
  ısılfosfonşıl
  ışılgerilim Etkisi
  ışılgerilim Gözesi
  ışılıletken Algıç
  ışıliletkenlik
  ışılılıncık
  ısılışıldama
  ışılışıldanım
  ışılkimya
  ısıllanım
  ısılmıknatıssal Etki
  ışılmıknatıssal Etki
  ısılöğe
  ısılölçer
  ışılölçer
  ısılölçüm
  ışılölçüm
  ışılönelcik
  ışılortacık
  ışılsalım
  ışılsalımlı Algıç
  ışıltılı Boşalım
  ısılulaç
  ısılüşerleşim
  ışılüşerleşim
  ısılüşersel Boru
  ısılüşersel Salım
  ısılüşersel Tersinim
  ışılyaprak
  ışıma
  ışımbilim
  ışımdonuk
  ışımduygun
  ışımetkin
  ışımetkin Bozunum
  ışımetkin Çökelti
  ışımetkin Diziler
  ışımetkin İzleyici
  ışımetkin Kapım
  ışımetkin Öğe
  ışımetkin Parçalanım
  ışımetkin Uçun
  ışımetkin Ürün
  ışımetkin Yerdeğişim Yasası
  ışımetkin Yerdeş
  ışımetkinlik
  ışımetkinlik ısısı
  ışımgözler
  ışımışıldanım
  ışımısılışıldama
  ışımışılışıldama
  ışımölçüm
  ışımüretimsel
  ışınım
  ışınım Basıncı
  ışınım Direnci
  ışınım Erkili
  ısınım İşleysel Eşdeğeri
  ışınım Salımı
  ışınım Sıcaklığı
  ışınım Tutarı
  ışınım Yoğunluğu
  ışınımla Sönüm
  ışınımölçer
  ısınır Akı
  ışınır Yeğinlik
  ışınırlık
  ışınlama
  ısınölçüm
  ışınsal
  ışınsal Hız
  ışınuyarı Aygıtı
  ısıölçer
  ısıölçümsel İzge Çözümleme
  ısısalan
  ısısalan Tepkileşim
  ısısız
  İşitimölçer
  İşitsel Sıklık
  İşitsel Üreteç
  İşitsel Yükselteç
  ışıyan Erke
  İşleç
  İşlem
  İşlerge
  İşlev
  İşleybilim
  İşleyiş
  İşleysel
  İşleysel Erke
  İşleysel Verim
  İşleysel Yararlılık
  İt-çek Yükselteç
  İvdireç
  İvdirmek
  İvmeli Devinim
  İvmeölçer
  İzdüşüm
  İzge Bilgisi
  İzgeçizer
  İzgegözler
  İzgeölçer
  İzgeölçüm
  İzgesel Çözümleme
  İzgesel Diziler
  İzgesel Duyarlık
  İzgesel İşilelektriklik
  İzgesel ışılölçer
  İzgesel ışılölçüm
  İzgesel ışımölçer
  İzgesel Seçerlik
  İzgesel Yansıtım
  İzgesel Yoğunluk
  İzinli Kuşak
  İzleyici
  Kabarcık Odası
  Kabuk
  Kaçkınlık
  Kâğıtlı Sığaç
  Kaldırma Kuvveti
  Kapalı Çevrim
  Kapalı Dizge
  Kaplanmış Mercek
  Kaplıtel
  Kapma
  Kara Cisim
  Kara Cisim ışınımı
  Kara Cisim Sıcaklığı
  Karanlık Akım
  Karanlık Boşalım
  Karanlık Çizgi İzgesi
  Kararlı
  Kararlı Akış
  Kararlı Salınım
  Karbon Çevrimi
  Karın
  Karıştırma Borusu
  Karma Buzsul
  Karmaşık İzge
  Karmaşık Sayı
  Karmaşık Üşer
  Karşı Yük-süren Kuvvet
  Karşılanım İlkesi
  Karşılaştırıcı
  Karşılıklı İrkilim
  Karşılıklı İrkilimlik
  Karşıt Alt-üşek
  Karşıt ılıncık
  Karşıt Önelcik
  Karşıt Özdek
  Karşıt Yerdeğişirlik
  Karşıtlık
  Kasılım
  Katı Açı
  Katı Hal
  Katı Hal Doğabilimi
  Katışık Ögecikler
  Katışkı
  Katmanlaşım
  Katmanlı Boşalım
  Kavuşmaz
  Kaygan Akış
  Kayma
  Kayma Açısı
  Kayma Sürtünmesi
  Kayma Yüzeyi
  Kaynama Noktası
  Kaynama Noktası Yükselimi
  Kaynaşım
  Kazanç
  Kendiliğinden
  Kendiliğinden Bolünüm
  Kendiliğinden Mıknatıslanım
  Kesici
  Kesici Çevrim
  Kesikli
  Kesilim Öngerilimi
  Kesilim Sıklığı
  Kesinlik
  Kestiri
  Ki Ortacığı
  Kılcal
  Kılcal Basınç
  Kılcallık
  Kimimi Ağı
  Kiplenik Akım
  Kiplenik Dalga
  Kiplenim
  Kiplenim Hızı
  Kipleyici Dalga
  Kırağı
  Kırılım
  Kırılım İmleci
  Kırılım Yasaları
  Kırılımölçer
  Kırılırlık
  Kırınım
  Kırınım İzgegözleri
  Kırınım İzgesi
  Kırışıklık Dalgası
  Kırışıklık Gerilimi
  Kırpışım
  Kısa Çevrim
  Kısa Dalga
  Kısıtlı İç Dönme
  Kıvılcım
  Kıvılcım Erkili
  Kıvılcım İzgesi
  Kıvılcım Kangalı
  Kıyı Etkisi
  Kızıla Kayma
  Kızılaltı ışınım
  Kızılaltı İzge
  Kızılaltı Soğurum İzgesi
  Kökçe
  Konum
  Kopma
  Kopma Çarpanı
  Köprüleme
  Körpe ılıncıklar
  Korunum
  Korunumlu Alan
  Korunumlu Dizge
  Köşegen
  Köşegenleştirme
  Koşut
  Koşutaç
  Koşutyüzlü
  Kovuk
  Koyut
  Koyuverme
  Kurtulma Hızı
  Kuru Göze
  Kuru Göze Takımı
  Kuşak Geçirimi
  Kuşak Genişliği
  Kuşak İzgesi
  Kuşak Kıyısı
  Kütle
  Kütle Birimi
  Kütle Eksiği
  Kütle İzgeçizeri
  Kütle İzgesi
  Kütle Özeği
  Kütle Sayısı
  Kütlesel Etkileşim Yasası
  Kuvvet
  Kuvvet Alanı Erkili
  Kuvvet Çifti
  Kuvvet Çizgisi
  Kuvvetler Çokgeni
  Kuvvetler Üçgeni
  Kuvvetölçer
  Kuzey Mıknatıssal Ucay
  Litre
  Logaritma
  Lümen
  Lümensaat
  Makaslama Zorlaması
  Mercek
  Mercek Ana Ekseni
  Mermi
  Metal
  Metal Bağı
  Metal ısılölçer
  Metallerin Yorulması
  Metalsi
  Metre Dizgesi
  Mıknatın
  Mıknatıs
  Mıknatıs Çekirdeği
  Mıknatıslanma
  Mıknatıslanma Yeğinliği
  Mıknatıslayan Kuvvet
  Mıknatıslı Pusula
  Mıknatıslık
  Mıknatıslık Giderimi
  Mıknatısölçer
  Mıknatıssal Akı
  Mıknatıssal Akım Yoğunluğu
  Mıknatıssal Alan
  Mıknatıssal Alınganlık
  Mıknatıssal Bürgü
  Mıknatıssal Büzülüm
  Mıknatıssal Çevrim
  Mıknatıssal Çözümleme
  Mıknatıssal Direnç
  Mıknatıssal Döngü
  Mıknatıssal Eğim
  Mıknatıssal Ek-direnç
  Mıknatıssal Erkil
  Mıknatıssal Gecikim
  Mıknatıssal Geçirgenlik
  Mıknatıssal İrkilim
  Mıknatıssal İzge
  Mıknatıssal Kuvvet
  Mıknatıssal Kuvvet Çizgisi
  Mıknatıssal Mercek
  Mıknatıssal Öğeler
  Mıknatıssal Sapma
  Mıknatıssal Saydamlık
  Mıknatıssal Sönüm
  Mıknatıssal Tek Ucay
  Mıknatıssal Ucay
  Mıknatıssal Ucay Yeğinliği
  Mıknatıssal Ucaylanım
  Mıknatıssal Yaprak
  Mıknatıssal Yeğinlik
  Mini Dalga Bölgesi
  Mini Dalga İzgesi
  Miniakımölçer
  Minigözlem Bilgisi
  Minigözler
  Miniışımölçer
  Miniölçekli
  Miniölçer
  Minitartaç
  Morüstü Cam
  Morüstü ışınım
  Motor
  Mumgücü
  Nedensellik
  Nemgözler
  Nemölçer
  Nemölçüm
  Nesne
  Nesne Merceği
  Newton
  Newton Devinim Yasaları
  Newton Halkaları
  Newton Salım Yasası
  Newton Soğuma Yasası
  Nicel
  Nicel Çözümleme
  Nicelik
  Nicem
  Nicem Geçişi
  Nicem Hali
  Nicem Sayısı
  Nicem Verimi
  Nicemleme
  Nicemlenmemiş Hal
  Nicemler Doğabilimi
  Nicemler Kuramı
  Nicemli
  Nicemsel Eksicik Bilgisi
  Nicemsel Eşdeğerlik İlkesi
  Nicemsel İşleybilim
  Nitel
  Nitel Çözümleme
  Nitelik
  Nokta-yük
  Nuknatıssal Kuşak
  Öbekleme
  Öbekler Kuramı
  Odak Beneği
  Odak Uzaklığı
  Odak Yerdeğişimi
  Odaklama
  Odaklama Kangalı
  Odakölçer
  Odakölçüm
  Öğecik
  Öğecik Çekirdeği
  Öğecik Etkin Yarıçapı
  Öğecik Göçü
  Öğecîk Sayısı
  Öğecik-gram Ağırlık
  Öğecikaltı
  Öğeciksel Ağırlık
  Öğeciksel Alan
  Öğeciksel Aralık
  Öğeciksel Bağ
  Öğeciksel Biçimlenim
  Öğeciksel Değiştirgenler
  Öğeciksel Dolancal
  Öğeciksel Dönüşüm
  Öğeciksel Erke
  Öğeciksel Gövde
  Öğeciksel ısı
  Öğeciksel İzge
  Öğeciksel Kırılım
  Öğeciksel Kütle
  Öğeciksel Kütle Birimi
  Öğeciksel Oylum
  Öğeciksel Saat
  Öğeciksel Sıklık
  Öğeciksel Yapı
  Öğeciksel Yük
  Öğeler Dönemi
  Öğlen
  Ohm Yasası
  Olağan
  Olağan ışın
  Olağan Öğecik
  Olağan Titreşim Kipi
  Olağan Yansıma
  Olağandışı Ayrılım
  Olağandışı Yansıma
  Olasılık
  Ölçek
  Ölçer
  Ölçü Gergeni
  Ölçülür
  Ölçüm
  Ölçüm Bilgisi
  Ölçün
  Ölçünlü Göze
  Ölçünlü Sapım
  Ölçünlü Sıcaklık
  Ölçünlü Sıcaklık Ve Basınç
  Ölçüt
  Oluk Sığası
  Oluk Sıklığı
  Oluklanım
  Ölükuşak
  Ölüoda
  Oluşumsal Özellik
  Ölüsüre
  Ölüvuru
  Ölüyük
  Önayrışım
  Öndelik Açısı
  Önelcik
  Önemmeç
  Önerme
  Öngerilim
  Onluk Direnç Kutusu
  Önsel
  Ornatım
  Örnek
  Örnekçe
  Orsalama Erkin Süre
  Ortacık
  Ortak Eksicikler
  Ortalama
  Ortalama Erkin Yol
  Ortalama Güneş Günü
  Ortam
  Örtenek
  Örtüşüm
  Ötelenme
  Oylum
  Oylumölçer
  Oylumsal Göreç
  Oylumsal Zorlanıra Ölçüsü
  Özdecik
  Özdecik Ağırlığı
  Özdecik Sayısı
  Özdecik-gram Ağırlık
  Özdeciklerin Çarpışma Çapı
  Özdeciksel Dolancal
  Özdeciksel ışın
  Özdeciksel Oylum
  Özdeciksel Yapı
  Özdeğer
  Özdek
  Özdek Korunum Yasası
  Özdeş
  Özdeşlik
  Özdevimli
  Özdevimli Sıklık Denetimi
  Özdirenç
  Özdönüştüreç
  Özekçil Kuvvet
  Özekdeş
  Özekdışılık
  Özekkaç Kuvvet
  Özeksel
  Özeksel Kuvvet
  Özgül Ağırlık
  Özgül Dönme
  Özgül Erke
  Özgül Etkinlik
  Özgül ısı
  Özgül Kırılım
  Özhal
  Özirkilim
  Özirkilimlik
  Özişlev
  Özsığa
  Öztitreşim
  Özüşerleşim
  P Katlı Bakışım
  Parçacık
  Parçacık Hızlandırıcısı
  Parlak Çizgili İzge
  Parlaklık
  Parlaklık Sıcaklığı
  Pascal Yasası
  Paschen Dizileri
  Püskürteç
  Püskürtüm
  Pusula
  Renk Bilgisi
  Renk Süzgeci
  Renkölçer
  Renkölçüm
  Renkseçer
  Renkser Sapınç
  Rutherford Saçılımı
  Saçaklı Boşalım
  Saçılım
  Saçılım Açısı
  Saçılım Yitiği
  Sağlak
  Sağlamlık
  Salgıç
  Salıcılık
  Salım
  Salım İzgesi
  Salıngaç
  Salınım
  Salınım Özeği
  Salınımçizer
  Salınımgözler
  Salınımlı Akım
  Saltık Ampere
  Saltık Birimler
  Saltık Büyüklük
  Saltık Coulomb
  Saltık Derişim
  Saltık Nem
  Saltık Sıcaklık
  Saltık Sıfır
  Saltık Sıfır Dağıntısı
  Saltık Sıfır Erkesi
  Samanyolu
  Sanal Sayı
  Sapma
  Saptırım Kangalları
  Saptırıra Boyunduruğu
  Sargın Boşalım
  Sarkaç
  Sarmal
  Sarmal Adımı
  Sayaç Borusu
  Saydam
  Saydamlık
  Sayıl
  Sayıl Nicelik
  Sayısal
  Schottky Gürültüsü
  Seçici
  Seçici ışıyıcı
  Seçici Yansıma
  Seçicilik
  Seçimli Geçirgenlik
  Sendeleme
  Sert Nesne
  Sertlik Çarpanı
  Ses Bilgisi
  Ses Çatalı
  Ses Engeli
  Ses Geribeslemesi
  Ses Hızı
  Ses İmlemi
  Ses İnceliği
  Ses Seyrelimi
  Ses Soğurganlığı
  Ses Soğurum Katsayısı
  Ses Yeğinliği
  Ses Yükselteci
  Sesgeçirmez
  Sesin Sönüm Hızı
  Seslence
  Seslik
  Sesölçer
  Sesüstü Algıç
  Sesüstü Bilgisi
  Sesüstü ısıl Etki
  Sesüstü Sıklığı
  Sesüstü Üreteci
  Sesüstü Uzay Ağı
  Seyrek Toprak Öğeleri
  Seyreltik Çözelti
  Seyreltim
  Sıcaklık
  Sıfır Alan Salımı
  Sıfır Çizgisi
  Sıfır Değerli
  Sıfır Vuru
  Sıfır Yöntemi
  Sığa Tepkinliği
  Sıga Yükü
  Sığaç
  Sık-üşer
  Sıkışım Dalgası
  Sıkışım Esnekliği
  Sıkışım Gerginliği
  Sıkıştıraç
  Sıklık
  Sıklık Değiştirici
  Sıklık Kiplenimi
  Sıklık Koşulu
  Sıklıkolçer
  Simge
  Simgelentim
  Sınırlı
  Sıradeğişim
  Sırt Sırta Bağlanım
  Sis Odası
  Sislenim Noktası
  Sıvı Buzsul
  Sıvı Hava
  Sıvıölçer
  Sıyırım
  Sızım
  Soğubilim
  Soğuk Alt-üşek
  Sogurgan
  Soğurganlık
  Soğurum
  Soğurum İzgesi
  Soğurum Kıyısı
  Soğurum Kuşağı
  Soğurum Yitimi
  Soğurumölçer
  Soğutkan
  Solak Ucaylı
  Son Hız
  Söndürüm
  Sönüm
  Sönüm Çarpanı
  Sönümlü Dalga
  Sönümlü Salınım
  Sönümlü Tartaç
  Sönümsüz Dalga
  Sönümsüz Salınım
  Soyulmuş Öğecik
  Su Eşdeğeri
  Su Uçuğu
  Süpürüm Hızı
  Sür-git Devinim
  Sür-git Hal Kuramı
  Süreç
  Sürekli İzge
  Sürekli Mıknatıs
  Sürekli Uçun
  Süreksiz İzge
  Süreksizlik
  Sürem
  Sürgülü Direnç
  Sürtünüm
  Sürtünüm Açısı
  Sürtünüm Çarpanı
  Sürtünümle Elektriklenme
  Sürtünümlü ışıldama
  Sürücü Kuvvet
  Sürüklenim
  Sürülen Devinim
  Sürülme Akımı
  Süzgeç
  Süzüm
  Süzüntü
  Taban
  Taban Hali
  Taban Sayımı
  Takım Yükleci
  Tam Akışkan
  Tam Uçun
  Tam Yansıma
  Tarama
  Tasarım
  Taşınım Akımı
  Taşıyıcı Akım
  Taşıyıcı Dalga
  Tedirgi
  Teğet
  Tek Eksenli Buzsul
  Tek Eşlem
  Tek Evreli
  Tek Ucay
  Tek-çift Çekirdekler
  Tek-değişimli
  Tek-özekli
  Tek-renkli ışık
  Tek-renkli Süzgeç
  Tek-tek Çekirdekler
  Tek-yönlü Akım
  Tekbiçim
  Tekbiçimli Hızlanıra
  Tekdeğerli
  Tekdüze
  Tekil Buzsul
  Tekil Hal
  Tekiz
  Tekses
  Tektürel
  Tektürel Akışkan
  Tektürel Denge
  Tektürel ısıl Tepkileşimlik
  Tektürel ışınım
  Tektürel X-ışınları
  Telçapraz
  Telsiz Dalgası
  Telsiz Sıklıkları Yükselteci
  Temel Kipler
  Temel Parçacıklar
  Temel Sıklık
  Temel Yük
  Tepe Gerilimi
  Tepkileşim
  Tepkileşimlik
  Tepkileşimlik Dizgesinin Dönüşül Hali
  Tepkin Ortam
  Tepkinlik
  Terimlendirme
  Ters Bakışım
  Ters Dizilmıknatıslık
  Ters ışılelektrik Etki
  Ters Yol İlkesi
  Tersinir
  Tersinir İşlerge
  Tersinir Süreç
  Tersinir Tepkileşim
  Tıkaç
  Tıkama Kangalı
  Tikel
  Tikel Basınç
  Tikel Boğum
  Tikel Boşluk
  Tikel Damıtım
  Tikel Türetik Denklem
  Tıpkıçizer
  Titrercik
  Titreşim
  Titreşim Çözümlemesi
  Titreşim Düzlemi
  Titreşim Nicem Sayıları
  Titreşim Özgül ısısı
  Titreşim-dönme İzgesi
  Titreşimli Miniakımölçer
  Titreşimölçer
  Titreşken
  Tizlik
  Toparlanma
  Toplaç
  Toplanırlık
  Toplaşım
  Toz Örnekçesi
  Tümlev
  Tümlevleme
  Tümlevlenen
  Tümlevleyici Çevrim
  Tümsek Ayna
  Tümsek Mercek
  Türetik
  Türetik Denklem
  Türetilmiş Birim
  Türetim
  Türev
  Tutarlık
  Tuzak
  Uç Ürün
  Üç-boyutlu Minigösder
  Üç-değerli
  Üç-evreli Denge
  Üç-üşek
  Uçarlık
  Ucaylanım
  Ucaylanım Açısı
  Ucaylanım Düzlemi
  Ucaylanım Erkili
  Ucaylayıcı
  Ucaylı ışık
  Ucayölçer
  Ucayölçüm
  Ucaysal Özdecik
  Ucaysal Yerlemler
  Ucaysal Yüzerim
  Ucaysızlanım
  Uçdeğer
  Üçgenölçü
  Üçlü Bağ
  Uçucu
  Uçuk Basıncı
  Uçuk İşlergesi
  Uçuk Yoğunluğu
  Uçuklaşma ısısı
  Uçuklaştırım
  Uçun Arıtımı
  Uçun Basıncı
  Uçun Basıölçeri
  Uçun Değişmezi
  Uçun Dirik Bilgisi
  Uçun Soğutumlu Tepkileşimlik
  Uçun Yasaları
  Uçunların Devim Kuramı
  Uçunlaşım
  Uçunlu ısılölçer
  Uçunlu Sayaç
  Uçunyuvar
  Üleşim Katsayısı
  Üleşke
  Uranötesi Öğeler
  Üreteç
  Üretim Oranı
  Üretken Tepkileşimlik
  Üşek Yitiği
  Üşerçözük
  Üşerçözüksel İletim
  Üşerçözüksel Sığaç
  Üşerçözüşüm
  Üşerleşim
  Üşerleşim Değişmezi
  Üşerli Basıölçer
  Üşersel Bağ
  Üşersel Buzsul
  Üşersel Denge
  Üşersizleşim
  Üşersizleşim Erkili
  Üst Üste Gelme
  Üst-im
  Üst-üşek
  Üst-üşek Akımı
  Üst-üşek Düşümü
  Üst-üşek Gerilimi
  Üst-üşek ışınları
  Üst-üşek Verimi
  Üst-üşek Yitirimi
  Üst-uyumcullar
  Üstel Dalga
  Üstiki
  Uyarcık
  Uyarga
  Uyarıcı
  Uyarık Eksicik
  Uyarım
  Uyarım Erkesi
  Uyarım Erkili
  Uyarlaç
  Uydu Eksicikler
  Uyumcul Dalga
  Uyumcul Devinim
  Uzaktan Etki
  Uzam Bilgisi
  Uzama
  Uzama Esnekliği
  Uzamsal ışık Bilgisi
  Uzanım
  Uzay Kümesi
  Uzay Yükü
  Uzay-zaman
  Uzaysı
  Uzbilim
  Uzgözler
  Verici
  Verim
  Volt Hızı
  Volta Çifti
  Volta Gözesi
  Voltluk
  Vuruş
  Vuruş Basıncı
  Wattlık
  Wattölcer
  Wattsaat
  Wattsaatölcer
  Weber
  X-ışını Birimi
  X-ışını Borusu
  X-ışını İzgeölçeri
  X-ışınlara İzgeçizeri
  X-ışınları
  X-ışınları Çözümlemesi
  X-ışınları İzgesi
  Yakınsaklık
  Yakıt
  Yalın Sarkaç
  Yalın Uyumcul Devinim
  Yalınkat Özdeciksel Yaygı
  Yalıtık
  Yalıtım
  Yalıtkan
  Yalpalama
  Yan-geçit Sığacı
  Yan-kol Beslemeli Üreteç
  Yan-koll
  Yan-kuşak
  Yan-oylum
  Yan-ürün
  Yanaşık Bağlanım
  Yanaşık Çevrimler
  Yanılgı
  Yankı
  Yankılanım
  Yansıma
  Yansıma Açısı
  Yansımalı Ağ
  Yansımalı Gökgözler
  Yansıtaç
  Yansıtımölçer
  Yansıtırlık
  Yapay ışımetkinlik
  Yapay Uydu
  Yapısal Denge
  Yapısal Simge
  Yapısal Su
  Yapışım
  Yaprak
  Yarı-doruk Genişliği
  Yarı-kararlı Hal
  Yarı-saydam
  Yarı-yaşam
  Yarıçap
  Yarıiletken
  Yarık
  Yarılım ı
  Yarılım ıı
  Yarılım Odacığı
  Yarım-dalgalı Doğrultmaç
  Yasak Geçiş
  Yasak Kuşak
  Yaşam
  Yaşlı ılıncıklar
  Yastık
  Yatay
  Yavaş ılıncık
  Yavaşlama
  Yay ışıtacı
  Yay İzgesi
  Yaygı
  Yayılım
  Yayınık Diziler
  Yayınım
  Yayınım Dikeci
  Yayınım Süresi
  Yayınımlı Emmeç
  Yaylı Tartaç
  Yazım
  Yeğin
  Yeğinlik
  Yeğni Etkileşim
  Yeğnicik
  Yelölçer
  Yelyazar
  Yeniden Birleşim İzgesi
  Yeniden Buzsullanma
  Yeniden ışıma
  Yenim
  Yeralım
  Yerdeğişim
  Yerdeşler
  Yerdoğabilimi
  Yerel
  Yerısıl
  Yerlem Çatkısı
  Yerleşim, Sayısı
  Yeryuvarı
  Yığılım
  Yığıntı
  Yığışım Hali
  Yıldırım
  Yıldırımlık
  Yineligözler
  Yitirgen Kuvvet
  Yitirim
  Yoğruk
  Yoğrukluk
  Yoğunlaşma
  Yoğunlaşma Katsayısı
  Yoğunlaştırıcı
  Yoğunluk
  Yoğunluk Şişesi
  Yoğunlukölçer
  Yokoluş
  Yokoluş ışınımı
  Yönelik Yayın
  Yönelim
  Yönelim Etkisi
  Yönleç
  Yönleç Alanı
  Yönleç Toplama Kuralı
  Yönleçsel Örnek
  Yönsemez
  Yönser
  Yöntem
  Yorulum
  Yorulum Sınırı
  Yörünge
  Young Çizimi
  Yoz Haller
  Yük Yoğunluğu
  Yük-kutle Oranı
  Yük-süren Kuvvet (ysk)
  Yükgözler
  Yükleme
  Yükselteç
  Yükseltir Dönüştüreç
  Yuvar
  Yuvarlı Yatak
  Yuvarsal Dalga
  Yuvarsal Sapınç
  Yüzerme
  Yüzey
  Yüzey Dalgaları
  Yüzey Erkesi
  Yüzey Özekli Yapı
  Yüzeyölçer
  Yüzme Özeği
  Yüzölçümü
  Zenginleştirim
  Zincirleme Tepkileşim
  Zorla Salınım
  Zorla Titreşim
  Zorlama
  Zorlanma

Mesaj / Bildirim Gönderin