Coğrafya Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Abecesizlik Oranı
  Acı Su
  Açık Deniz Balıkçılığı
  Açınsama
  Adadizisi
  Ağaç Sınırı
  Ağaççık
  Ağaçlandırma
  Ağaçlı Çayırlık
  Ağaçsı
  Ağır İşleyim
  Akaçlama
  Akanyıldız
  Akarsu
  Akarsu Ağı
  Akarsu Aşındırması
  Akarsu Çığırı
  Akarsu Kavşağı
  Akarsu Kıyısı
  Akarsu Sekisi
  Akarsu Teknesi
  Akarsu Yükü
  Akarsu-buzul Biçimleri
  Akarsubilgisî
  Akaryakıtlar
  Akdeniz İklimi
  Akım Düzeni
  Akıntı Yolu
  Akış Aşağı
  Akış Katsayısı
  Akış Yukarı
  Akışsız Bölge
  Aklan
  Akmaz
  Alacakaranlık
  Alçak Basınç Bölgesi
  Alçak Kıyı
  Alçak Ülke
  Alçalan Rüzgâr
  Alçalma
  Alın Buzul Taşı Seti
  Alize
  Almaşlı Ekim
  Alp Kıvrımları
  Althavayuvarı
  Ana Kara
  Anaakarsu
  Anabuzul Dili
  Anadeniz
  Anadeniz Çukuru
  Anadeniz Teknesi
  Anadenizbilim
  Anaiklim
  Anakoyak
  Anamalcı Ekonomi
  Anayönler
  Aradeniz
  Arayönler
  Artıkkil
  Artıkyıl
  Artülke
  Aşağı Çığır
  Asılı Buzul
  Asılı Koyak
  Aşınım
  Aşınım Biçimleri
  Aşınım Dönemi
  Aşırınüfuslanma
  Aşırıoyma
  Aşırıüretim
  Aşma Örtüsü
  Asmaköprü
  Atlas
  Ayın Evreleri
  Aylık Ortalama Sıcaklık
  Ayrıcalık
  Azınlıklar
  Bağılnemlilik
  Bağılyükseklîk
  Bahar
  Bakışımsız Koyak
  Balçık
  Balta Girmemiş Orman
  Barınaklı Kıyı
  Barkan
  Basıklık
  Basınçlı Su Düzeni
  Basınçlı Su Kaynağı
  Basınçölçer
  Başkalaşmış Kayaçlar
  Başkent
  Başöğlen
  Başucu
  Bataklık
  Batı Rüzgârları
  Batık Kıyı
  Batık Koyak
  Bayır
  Beslenme Bölgesi
  Beyaz ırk
  Beyazkömür
  Birikinti
  Birikinti Yelpazesi
  Birleşik Devlet
  Birleştirme Dili
  Biteklîk
  Bitki Örtüsü
  Bitki Topluluğu
  Boğaz
  Bölge Sınırı
  Bölgesel Tasarlama
  Boran
  Boylam
  Boyun
  Boyuna Kıyı
  Boyuna Koyak
  Boyuna Yanay
  Bozkır
  Bozkır İklimi
  Brahmanlık
  Buda Dinî
  Büğetleme
  Büğetlenmiş Toprak
  Buğulaşma
  Büklüm
  Büklüm Kayması
  Bulut
  Bulutluluk
  Bulutsu
  Burun
  Burunbaşı
  Büyük Çağlayan
  Büyük Devlet
  Büyük Gelgit
  Büyük Tarımsal İşletme
  Büyük Yatak
  Büyükayı
  Buz Bağlama
  Buz Çözümü
  Buzdağı
  Buzkar
  Buzkıran
  Buzla Çatlama
  Buzul
  Buzul Alnı
  Buzul Aşındırması
  Buzul Buzu
  Buzul Çağı
  Buzul Çanağı
  Buzul Çevresi
  Buzul Dili
  Buzul Gölü
  Buzul Salınımı
  Buzul Sonrası Çağ
  Buzul Taş
  Buzul Taş Gölü
  Buzul Yarığı
  Buzul Yer Biçimleri
  Buzulaltı Sel Suyu
  Buzularası Çağlar
  Buzulbilim
  Buzulla Beslenme
  Büzülme
  Buzyalağı
  Buzyalağı Buzulu
  Buzyalağı Gölü
  Çadır
  Çağlarca
  Çağlayan
  Çakıl
  Çakıl Kayaç
  Çalılık
  Çalışmayan Nüfus
  Çamur
  Çanak
  Canlılar Coğrafyası
  Çapır
  Çarpak Kıyı
  Çatalağız
  Çatallanma
  Çatlak
  Çatlayan Dalga
  Çayır
  Çekik Su
  Çekilme
  Çekilme Akıntısı
  Cengel
  Cenik
  Çentik Koyak
  Çevren
  Çevrimsel Rüzgârlar
  Çiftlik
  Çıkık
  Çıkıntı
  Çisenti
  Çizikli Taş
  Coğrafya
  Coğrafya Konsayıları
  Çok Ürünlü Tarım
  Çökme
  Çökük
  Çöküntü Alanı
  Çöküntü Çanağı Gölü
  Çöl İklimi
  Çöl Yerleşimi
  Çorak
  Dağ Buzulu
  Dağ Dizgesi
  Dağ Düğümü
  Dağ Eteği Buzulu
  Dağ Eteği Düzlüğü
  Dağ İklimi
  Dağ Meltemi
  Dağ Otlağı
  Dağ Tutması
  Dağılış
  Dağınık Yerleşme
  Dağsal Oluşum Devinimleri
  Dalga
  Dalga Aşındırması
  Dalga Aşındırması Düzlüğü
  Dalga Boyu
  Dalga Çukuru
  Dalga Sırtı
  Dalga Yüksekliği
  Damtaşı
  Dar Geçit
  Değerlendirme
  Değişken Rüzgârlar
  Demirkazık
  Denge Yanayı
  Deniz
  Deniz Akıntıları
  Deniz Gerilemesi
  Deniz Haritası
  Deniz İlerlemesi
  Deniz Meltemi
  Deniz Mili
  Deniz Suyu Buzu
  Deniz Yüzü
  Denizdibi Engebeleri
  Denizdibi Eşiği
  Denizdibi Yanardağ
  Denizkulağı
  Denizler Yarımyuvarı
  Denizsel İklim
  Denizüssü
  Denkleşme Akıntısı
  Deprem
  Deprem Dalgası
  Deprem Ocağı
  Deprem Özeği
  Depremsel Dalga
  Derin Deniz
  Derin Deniz Çökeltisi
  Derine Aşındırma
  Devinimli Büklüm
  Devkazanı
  Devlet Çiftliği
  Devşirici
  Devşirme
  Dikit
  Diklik
  Dil Sınırı
  Dinsel Özek
  Dip Buzul Taşı
  Dip Dalgası
  Dip Oyulması
  Dışa Akışlı Bölge
  Dışalım
  Dışgöç
  Dışgüçler
  Dışık
  Dışsatım
  Diştecim
  Doğal Artış Oranı
  Doğal Barınak
  Doğal Coğrafya
  Doğal Nüfus Devinimi
  Doğal Sınır
  Doğum Oranı
  Doğurganlık Oranı
  Dokuma Bitkileri
  Döküntü
  Döküntü Yelpazesi
  Dolma
  Dönence
  Dönencealtı
  Dönencealtı İklim
  Dönencealtı Yüksek Basınç
  Dönencelerarası
  Donmuş Toprak
  Dördüncü Çağ
  Doruk
  Doruk Çizgisi
  Doruk Sivrisi
  Dorukucu
  Doymuş Hava
  Düden
  Düden Gölü
  Düşey Devinim
  Düzenli Kıyı
  Düzlemyuvar
  Düzleşmiş Yer Biçimleri
  Ebebulguru
  Egemen Rüzgâr
  Eğik Yapı
  Eğim Kesikliği
  Ekonomik Bunalım
  Ekonomik Büyüme
  Ekonomik Coğrafya
  Eksensel Devinim
  Eksenucu
  Eksenucu Bölgesi
  Eksenucu İklimi
  Eksenucu Yüksek Basıncı
  Eksenucualtı İklimi
  En Uygun Yoğunluk
  Engebe Yağmuru
  Enine Kıyı
  Enine Koyak
  Enine Yanay
  Enlem
  Enlemesine Yarık
  Erime Suyu
  Eriyebilir Kayaç
  Eşbasınç Eğrisi
  Eşdeprem Eğrisi
  Eşderinlik Eğrisi
  Eşgenlik Eğrisi
  Eşit Aralık
  Eski Kent
  Eskidünya
  Eşlek
  Eşlek İklimi
  Eşleksel Alçak Basınç
  Eşleksel Durgunluk Alanı
  Eşsıcaklık Eğrisi
  Eşyağış Eğrisi
  Eşyükselti Eğrisi
  Etkin Nüfus
  Etkin Yanardağ
  Evren
  Fırlatma
  Fiyort
  Gece Yansı
  Gecekondu Bölgesi
  Geçici Akarsu
  Geçici Göç
  Geçici Yerleşme
  Geçirimli Katman
  Geçirimli Kayaç
  Geçirimlilik
  Geçirimsiz Katman
  Geçirimsiz Kayaç
  Geçirimsizlik
  Geçiş İklimi
  Geçiş Tecimi
  Geçkin Koyak
  Geçkinlik Evresi
  Gelgit
  Gelgit Akıntısı
  Gelgit Genliği
  Genç Koyak
  Gençleşme
  Gençlik Evresi
  Genel Coğrafya
  Geniş Yönetim Bölgesi
  Genleşme
  Geometrik Sınır
  Gerginlik Bölgesi
  Geriye Aşındırma
  Geriye Göç
  Gezegen
  Girintili Çıkıntılı Kıyı
  Göçebe
  Göçmen
  Göçmen Nüfus
  Gökcismi
  Gökekseni
  Gökpenceresi
  Göktaşı
  Gökyuvarı
  Gölayağı
  Gölbilim
  Gölcük
  Gölet
  Gölgecil Bitkiler
  Gölkolu
  Gölova
  Gömük Büklüm
  Görünüm
  Gözenekli Kayaç
  Gübre
  Gün Ağarması
  Gün Yanı
  Günberi
  Günbilgisi
  Gündeğişme Çizgisi
  Gündönümü
  Güneş
  Güneş Dizgesi
  Güneşçil Bitkiler
  Güneşin Görünürde Devinimi
  Güneşlenme
  Güney Eksenucu Çemberi
  Güney Koşutu
  Güneydoğu
  Günlük Devinim
  Günlük Göç
  Günlük Ortalama Sıcaklık
  Günlük Sıcaklık Ayrımı
  Günöte
  Haliç
  Harita
  Harita İmleri
  Haritacılık
  Hartama
  Hava Kestirmesi
  Hava Nemliliği
  Havabilgisi
  Havalimanı
  Havayolu
  Havayuvarı
  Havayuvarı Basıncı
  Havayuvarı Dolaşımı
  Havayuvarı Etkenleri
  Hayvan Coğrafyası
  Hayvan Topluluğu
  Hayvancılık
  Hersinya Kıvrımları
  Hıristiyanlık
  Hörgüçkaya
  İçe Akışlı Bölge
  İçe Göç
  İçgöç
  İçgüçler
  İçsıcaklık Basamağı
  İçsular
  İçtecim
  İkidillilik
  İkili Kent
  İkincil Kollar
  İklim
  İklim Bölgeleri
  İklimbilgisi
  İklime Uyum
  ılıman İklimler
  ılıman Kuşak
  İlkbahar
  İlkbahar ılımı
  İnce Çatlak
  İnsan Coğrafyası
  ırk Ayırımı
  ırk Karışımı
  ırmak
  İşçi Köyü
  İşçi-çiftçi Köyü
  İşgücü
  ısıl Özek
  ısılçekinsel Özek
  İslam
  İslamlık
  İşlenmemiş Özdek
  İşleyim
  İşleyim Bitkileri
  İşleyim Karmaşığı
  İşleyim Özeği
  İşleyimleşme
  İşsizlik
  Kaba Tarım
  Kabarık Su
  Kabarma
  Kabuk
  Kaledonya Kıvrımları
  Kalık Tepe
  Kalıntı Göl
  Kalıntı Nüfus
  Kalkan
  Kalkan Biçimli Yanardağ
  Kapalı Çöküntü
  Kapalı Deniz
  Kapan Akarsu
  Kapılan Akarsu
  Kapız
  Kaplıca
  Kapma
  Kapma Dirseği
  Kara ırk
  Kara Meltemi
  Kara Sahanlığı
  Karabulut
  Karalar Yarımyuvarı
  Karaların Kayması
  Karasal İklim
  Karasal Yamaç
  Karasuyu
  Karatoprak
  Karayel
  Karışık Orman
  Karla Beslenen Akarsu
  Karma Ekonomi
  Karmaşık Kaynaklı Akarsu
  Karşıt Akıntı
  Karst Biçimleri
  Karst Çentiği
  Karst Kaynağı
  Kasaba
  Katman Basamağı
  Katoliklik
  Kaya Döküntülü Kıyı
  Kaya Döküntüsü
  Kayaç
  Kaymaoluşum
  Kaynaç
  Kaynak
  Kazma
  Kemer
  Kemer Koyağı
  Kemre
  Kenar Deniz
  Kent Coğrafyası
  Kentleşme
  Kentleşmiş Bölge
  Kentsel Nüfus
  Kentsel Yığılma
  Kesin Göç
  Kesit
  Kimyasal Ayrışma
  Kimyasal Gübre
  Kırağı
  Kırcı
  Kireçtaşı
  Kireçtaşı Yumrusu
  Kırık
  Kırıklı Yapı
  Kırılcal Kayaç
  Kırların Boşalması
  Kırsal Ekonomi
  Kırsal Nüfus
  Kısık
  Kışlak
  Kıstak
  Kıvrılma
  Kıvrım
  Kıvrımlı Dağlar
  Kıvrımlı Yapı
  Kıyı Akıntısı
  Kıyı Balıkçılığı
  Kıyı Bölgesi
  Kıyı Çökeltileri
  Kıyı Dili
  Kıyı Gölü
  Kıyı Kumulu
  Kıyı Oku
  Kıyı Sekisi
  Kızgın Bulut
  Kol Akarsu
  Konfüçyüs Dini
  Konum
  Konuş
  Kopmuş Büklüm
  Kör Koyak
  Körfez
  Körfez Akıntısı
  Korunan Doğal Bölge
  Koşut Çemberi
  Kovuk
  Koyak
  Koyak Boyu Ormanı
  Koyak Buzulu
  Koyak Gölü
  Koyak Meltemi
  Koyak Tabanı
  Koyak Yamacı
  Kozalaklılar
  Kubbemsidağ
  Küçük Alanlı İklim
  Küçük Gelgit
  Küçük Köy
  Küçük Yatak
  Küçükayı
  Kum Çölü
  Kum Fırtınası
  Kümebulut
  Kumla
  Kumsal
  Kumtaşı
  Kumul
  Kurakçıl Bitkiler
  Kuraklık
  Kuru Koyak
  Kuru Tarım
  Kurutma
  Kuşatılmış Toprak
  Kütle
  Kuz Yanı
  Kuzey Eksenucu Çemberi
  Kuzey Kızıllığı
  Kuzey Koşutu
  Kuzeybatı
  Kuzeydoğu
  Lav Taşması
  Lığ Yığıntılı Kıyı
  Lığlaşma
  Liman
  Liman Gecikmesi
  Liman Kenti
  Lodos
  Maden Çıkarma
  Maden İşleyimi
  Mağara
  Makineleşmiş Tarım
  Mantar Kayalar
  Mantar Kent
  Masatepe
  Mekanik Parçalanma
  Melez
  Meltem
  Mercan Çemberi
  Mercan Kayalıkları
  Mercanlar
  Metal İşleyimi
  Mevsim İklimi
  Mevsim Rüzgârları
  Mevsimler
  Mevsimlik Göç
  Nadas
  Nemcil Bitkiler
  Nüfus
  Nüfus Basıncı
  Nüfus Coğrafyası
  Nüfus Dağılışı
  Nüfus Değiş Tokuşu
  Nüfus Gençleşmesi
  Nüfus Kestirmesi
  Nüfus Salınımları
  Nüfus Sayılamaları
  Nüfus Sayımı
  Nüfus Yaşlanması
  Nüfus Yoğunluğu
  Nüfusbilim
  Obruk
  Oğlak Dönencesi
  Öğlen Çemberi
  Ölçek
  Olgun Koyak
  Olgunluk Evresi
  Ölü Kent
  Oluklu Taş
  Ölüm Oranı
  Orman
  Orman Açma
  Orman Ekonomisi
  Orman Köyü
  Ormanaltı Bitkileri
  Ortalama
  Ortodoksluk
  Örtü Buzulu
  Otlak
  Özel Bölge
  Özerk Bölge
  Özümlenme
  Park Ormanı
  Parlatılmış Kayaç
  Peribacası
  Poyraz
  Protestanlık
  Püskürük Kayaçlar
  Rialı Kıyılar
  Rüzgâr
  Rüzgâr Aşındırması
  Rüzgâr Gücü
  Rüzgâr Süpürmesi
  Rüzgâr Yanı
  Rüzgâraltı Yanı
  Saat Dilimleri
  Sağanak
  Sağrı
  Saltnemlilik
  Saltnüfus
  Samanyolu
  Sandur
  Sapkıntaşlar
  Sarı ırk
  Sarkıt
  Savan İklimi
  Sellenme
  Sellenme Yarıntısı
  Set Gölü
  Sıcak İklimler
  Sıcak Kuşak
  Sıcaklık Terselmesi
  Sığdip
  Sığınma Bölgesi
  Şimşek
  Sınır
  Şinto Dini
  Sıradağlar
  Sivri
  Siyasal Coğrafya
  Sızma
  Soğuk İklimler
  Soluğan
  Sömürge
  Sonbahar ılımı
  Sönmüş Yanardağ
  Su Bölümü Çizgisi
  Su Buğusu
  Su Çevrimi
  Su Süpürmesi
  Subilgisi
  Subilim
  Sugücü Elektrik Özeği
  Sulu Tarım
  Sürekli Kar Sınırı
  Sürekli Rüzgârlar
  Sürekli Yerleşme
  Sürünme
  Sürüntü Kili
  Suyutan
  Taban Düzeyi
  Taban Düzeyi Değişmeleri
  Tabanlı Koyak
  Takımada
  Takımyıldız
  Takır
  Takke Buzulu
  Tanıktepe
  Tao Dini
  Tarihsel Coğrafya
  Tarım
  Tarım Coğrafyası
  Tarım İşçisi
  Tarım Kooperatifi
  Tarımsal Özelleştirme
  Tarımsal Üretim
  Tarımsal Yapı
  Tarla
  Tarla Açma
  Taş Akıntısı
  Taş Çölü
  Taşıl Buz
  Taşıma
  Taşınma
  Taşkın
  Tatlı Su Balıkçılığı
  Tatlı Su Gölü
  Tecim Özeği
  Tek Ürünlü Tarım
  Tekne
  Tekne Koyağı
  Temel İşleyim
  Tırtıllı Kıyı
  Toplama Bölgesi
  Toplu Yerleşme
  Toprağı İyileştirme
  Toprak
  Toprak Akması
  Toprak Aşınması
  Toprak Kayması
  Toprak Türleri
  Toprakbilim
  Tortu
  Tortul Kayaçlar
  Tortulaşma
  Toz Fırtınası
  Tozla
  Tüketim
  Tüketim Malları
  Tundura
  Tünel
  Tünemiş Tekne
  Turbalık
  Turfandacılık
  Tutulum Çemberi
  Tutulum Düzlemi
  Tüybulut
  Tuzla
  Tuzlu Göl
  Tuzlu Su Kaynağı
  Tuzluluk
  U Koyak
  Uç Tekne
  Ulaştırma Coğrafyası
  Ülke Yüzölçümü
  Ülkeler Coğrafyası
  Ulusal Park
  Uluslararası ırmaklar
  Üniversite Kenti
  Üretim
  Üstalize
  Üsthavayuvarı
  Uydu Devlet
  Uydu Kent
  Uygulamalı Coğrafya
  Uyumlu Akarsu
  Uyumlu Yapı
  Uyumsuz Yapı
  Verim
  Yabancı İşçi
  Yağ Bitkileri
  Yağış
  Yağış Düzeni
  Yağışölçer
  Yağmur
  Yağmurla Beslenen Akarsu
  Yahudi Dinî
  Yalı Boyu
  Yalı Oluğu
  Yalı Yar
  Yalı Yar Kertiği
  Yan Harita
  Yan Koni
  Yana Aşındırma
  Yanardağ
  Yanardağ Ağzı
  Yanardağ Ağzı Gölü
  Yanardağ Bacası
  Yanardağ Depremi
  Yanardağ Konisi
  Yanardağ Külü
  Yanardağ Patlaması
  Yanardağ Püskürmesi
  Yapım İşleyimi
  Yapısal Biçimler
  Yapısal Yüz
  Yapma Sınır
  Yapraklarını Döken Ağaçlar
  Yapraklarını Dökmeyen Ağaçlar
  Yarıcılık
  Yarımada
  Yarımyuvar
  Yarıntı
  Yaş Piramidi
  Yaşam Biçimleri
  Yatak Seti
  Yatay Yapı
  Yatı Kenti
  Yaygın Yüzeyli Akış
  Yayla
  Yayla Buzulu
  Yaylacılık
  Yaylak
  Yeğinleştlrilmiş Hayvancılık
  Yeğni İşleyim
  Yengeç Dönencesi
  Yeni Kent
  Yeniden Donma
  Yenidünya
  Yer Biçimbilim
  Yer Biçimi Terselmesi
  Yer Biçimleri
  Yer Göçmesi
  Yer Teknesi
  Yeraltı Geçeneği
  Yeraltı Su Düzeyi
  Yeraltı Su Örtüsü
  Yeraltı Suları
  Yeraltı Yerleşmesi
  Yerbetim
  Yerekseni
  Yerel Rüzgârlar
  Yerinden Oynama
  Yerkabuğu
  Yerleşik
  Yerleşilmemiş Yer
  Yerleşilmiş Yer
  Yerleşme
  Yerli
  Yerli Kayaç
  Yerli Nüfus
  Yeryağı Arıtımyeri
  Yeryağı Yatağı
  Yeryazım
  Yeryuvarlağı
  Yeryüzü
  Yetersiz Beslenme
  Yetiştirim Bitkileri
  Yetki Sınırı
  Yığınak Kıyı
  Yıldırım
  Yıldız
  Yıllık Devinim
  Yıllık Ortalama Sıcaklık
  Yıllık Ortalama Sıcaklık Ayrımı
  Yoğun Tarım
  Yoğunlaşma
  Yönetim Yöresi Sınırı
  Yontukdüz
  Yontulma
  Yörekent
  Yörünge
  Yörüngesel Devinim
  Yukarı Çığır
  Yüksek Basınç Bölgesi
  Yüksek Basınç Özeği
  Yüksek Dağlar
  Yüksek Kıyı
  Yüksek Ülke
  Yükselme
  Yükselti
  Yüzey Buzul Taşı
  Yüzey Suları

Mesaj / Bildirim Gönderin