Bilişim Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Abece
  Abecesayısal Düğüm
  Abecesel Damga Dizgisi
  Abecesel Damga Takımı
  Abecesel Düğüm
  Abecesel Sözcük
  Abecesel Veri
  Adres
  Adresleme
  Ağırlık
  Akış Çizeneği
  Akış Çizeneği Simgesi
  Akış Çizgisi
  Akış Yönü
  Aksaklık
  Aksaklık Giderici Bakım
  Aksaklık Süresi
  Aktarma
  Alçak Düzeyli Dil
  Algol
  Algoritma
  Alındı Damgası
  Altdizge
  Altılı
  Altyordam
  Amaç İzlence
  Ana Bellek
  Ana İşlem Birimi
  Ana Kesim
  Ana Kütük
  Anahtar
  Anahtar-sözcük
  Anahtarlama
  Anlambilim
  Anlamlı Sayamak
  Anlamlı Sayamak Yitimi
  Anlamlılık
  Anlayışlı Uç
  Anma Aygıtları
  Arabirim
  Aralık Damgası
  Arama
  Arama Anahtarı
  Arama Dönüşü
  Ardıl Sıralı Bilgisayar
  Arı İkili Sayılama Dizgesi
  Aritmetik-mantık Birimi
  Aritmetiksel Kaydırma
  Artık Bilgi
  Artıklık
  Artımlı Bilgisayar
  Artımlı Gösterim
  Atlama
  Ayıklamak
  Ayıklayıcı
  Ayrıştırıcı
  Bağdaştırıcı
  Bağımlı Kütük
  Bağlaç
  Bağlam
  Bağlam İçinde Anahtar-sözcük Dizini
  Bağlayıcı
  Bakım
  Basamak
  Başarı Ölçümü
  Basıc
  Basılı Örnek
  Basma Çevrim
  Belge
  Belge Okuyucu
  Belgeleme
  Belgeleme Dizgesi
  Belgelik
  Bellek
  Bellek Atama
  Bellek Binişimi
  Bellek Dökümü
  Bellek Erişim Yazmacı
  Bellek Korunum
  Bellek Sayfası
  Bellek Sığası
  Bellek Veri Yazmacı
  Bellek Yeri
  Bellenim
  Bellenir Simge
  Benzeteç
  Benzetim
  Beşli
  Beşten İkisi Düğümü
  Biçim
  Biçimleme
  Biçimsel Dil
  Bilgi
  Bilgi Ayırıcı Damga
  Bilgi Erişim
  Bilgi Erişim Dizgesi
  Bilgi İşlem
  Bilgi İşlem Dizgesi
  Bilgi İşlem Merkezi
  Bilgi Saklama
  Bilgi Sıkıştırma
  Bilgi Ver Damgası
  Bilgisayar
  Bilgisayar Destekli Öğretim
  Bilgisayar Destekli Tasarım
  Bilgisayar İzlencesi
  Bilgisayar Sözcüğü
  Bilişim
  Bilişim Ağı
  Bilişim Dizgesi
  Bilişim İnsangücü
  Bilişim Kuramı
  Bilişimsel Dilbilim
  Bırakmak
  Birikeç
  Birim
  Birim Dizgi
  Birinci Kuşak Bilgisayar
  Birleşen
  Birleştirmek
  Birleştirmelerle Düzenleme
  Boole Cebri
  Boş Damga
  Boş Dizgi
  Boylamasına Eşlik Denetimi
  Boyut
  Buluşsal
  Bütünleşik Bilgi İşlem
  Bütünleşik Bilişim Dizgesi
  Büyük Çapta Tümleşme
  Büyürlük
  Çağırma
  Çağrışımsal Bellek
  Çalışma Alanı
  Çalışma Takımı
  Çatı Yordam
  Çekirdek
  Çekirdek Bellek
  Çevirgeç
  Çevirici
  Çevirici Dili
  Çevirmek
  Çevre Donanımı
  Çevrim
  Çevrimdışı
  Çevrimiçi
  Çevriyazmak
  Çift Eşlik Denetimi
  Çift Yönlü
  Çift Yönlü Akış
  Çifte Duyarlı Sayı
  Çıkarmak
  Çıkış
  Çıktı
  Çizelge
  Çizelgelemek
  Çizelgeleyici
  Çizgi
  Çizici
  Çizisel Damga
  Cobol
  Çoğaltıcı
  Çoğaltmak
  Çok Büyük Çapta Tümleşme
  Çok İş Düzeni
  Çokdüzeyleme
  Çokdüzeyli Oluk
  Çoklu
  Çoklu İşlem
  Çözümleme
  Çözümsel
  Dağıtımlı Bilişim Dizgesi
  Damga
  Damga Değiştirmek
  Damga Dizgisi
  Damga Doldurmak
  Damga Takımı
  Damga Tanıma Donanımı
  Değerleme
  Değişir Teker
  Değişken Alan
  Değişken Ayrımlı Gösterim Dizgesi
  Değişken Boylu Tutanak
  Değişmez
  Değişmez Ayrımlı Gösterim Dizgesi
  Delgi İşletmeni
  Delgi/ Sağlama Makinesi
  Delikli Kart
  Delikli Kuşak
  Delikli Kuşak Düğümü
  Denemelik Veri
  Denetim Birimi
  Derlem
  Derlemek
  Derleyici
  Devingen Bellek Atama
  Devinimsiz Kafalı Teker
  Dış Bellek
  Dizge
  Dizge Akış Çizeneği
  Dizge Çözümleme
  Dizge Çözümleyici
  Dizge Değerleme
  Dizge Görünümü
  Dizge Yazılımı
  Dizgi
  Dizin
  Dizin Kütüğü
  Dizin Yazmacı
  Dizinleme Dili
  Dizinli Sıralı Kütük
  Doğrudan Adresleme
  Doğrudan Erişim
  Dokunak
  Dokuz İzli Kuşak
  Dolaylı Adresleme
  Donanım
  Donanım İsterleri
  Donanım Uyarlığı
  Döngü
  Dönüş
  Dönüş Süresi
  Dönüştürme
  Dörtlü
  Düğüm
  Düğüm Çevirici
  Düğüm Genişletme Damgası
  Düğüm Takımı
  Düğümçözmek
  Düğümçözücü
  Düğümleme Yanlışı
  Düğümlemek
  Düğümlenmiş Damga Takımı
  Düğümlenmiş Gösterim
  Durak
  Duyarlık
  Duyarlık Aygıtları
  Düzen
  Düzen Sapması
  Düzenleç
  Düzenlemek
  Düzey
  Eksiltilmiş Köke Tümler
  Elbetiği
  Elcil İşlem
  Elektronik Bilgi İşlem
  Enbüyük
  Eniyileme
  Enküçük
  Enlemesine Eşlik İkili
  Erıiyi
  Erişilirlik
  Erişim
  Erişim Kolu
  Erişim Süresi
  Eş Zamanlı Bilgisayar
  Eşanlamlı
  Eşbiçimli
  Eşgüdüm
  Eşlik Damgası
  Eşlik İkili
  Eşlik Yanlışı
  Etkileşimli Uç
  Fibonacci Araması
  Fiziksel Tutanak
  Fortran
  Geçersiz Delgi
  Geçiş
  Geçiş Sıklığı
  Geçiş Süresi
  Geçit
  Genel Amaçlı Bilgisayar
  Gerçek Adres
  Gerçek Zamanlı Çıkış
  Gerçek Zamanlı Giriş
  Gerçekleştirme
  Geri Sarmak
  Geribildirim
  Geribildirim Döngüsü
  Girdi
  Giriş
  Giriş-çıkış
  Giriş-çıkış Aygıtları
  Giriş-çıkış Gönderimi
  Giriş-çıkış Güdüm Dizgesi
  Giriştirmek
  Gönderim
  Gönderim Güdüm Damgası
  Gönderim Sonu Damgası
  Göndermek
  Göreli Adres
  Görev
  Görüntü Bellek
  Gösterge
  Gösterici Birim
  Gösterim
  Güdüm
  Güdüm Damgası
  Güdümbilim
  Günleme
  Günlük
  Güvenilirlik
  Ham Veri
  Hesaplayıcı
  İki Kesime Bölmeli Arama
  İkidurumlu
  İkil Konumu
  İkileme
  İkili
  İkili Arama
  İkili Düğümlenmiş Onlu Yazım
  İkili Düğümlenmiş Yazım
  İkili Sayamak
  İkili Sayıt
  İkili Yazım
  İkinci Kuşak Bilgisayar
  İkiye Tümler
  İleti
  İletişim
  İletişim Çizgisi
  İm Damgası
  İm İkili
  İm Konumu
  İm Okuyucu
  İmleç
  İnce Film Bellek
  İnsan-makine İlişkisi
  İpucu Terim
  İş Akış Dili
  İş Çıkarma Yeteneği
  ışık Kalemi
  İşleç
  İşleklik
  İşlem
  İşlem Kütüğü
  İşlembilgi
  İşlemek
  İşlenen
  İşletim Dizgesi
  İşletim Masası
  İşletimsel
  İşletmen
  İşletmen Yazı Makinesi
  İşlevsel Çizenek
  İşlevsel Tasarım
  İzlence
  İzlence Akış Çizeneği
  İzlence Denetim Sayacı
  İzlence Düzeltme
  İzlenceleme
  İzlenceleme Dili
  İzlenceleyici
  Karar Çizelgesi
  Karma Bilgisayar
  Kart Delgi Makinesi
  Kart Delici
  Kart Destesi
  Kart Okuyucu
  Kayan Ayrım Tabanı
  Kayan Ayrımlı Gösterim
  Kayan Ayrımlı Gösterim Dizgesi
  Kaydırma
  Kaydırma Yazmacı
  Kaynak İzlence
  Kaynaştırmak
  Kesikli
  Kesikli Gösterim
  Kesikli Veri
  Kesilme
  Kesim
  Kesimleme
  Kilitleme
  Kısaad
  Klavye
  Kök Ayrımı
  Köksel Sayılama Dizgesi
  Komut
  Komut Yazmacı
  Konum
  Konumsal Gösterim
  Konumsal Gösterim Dizgesi
  Konuşmalı
  Koşullu Sapma
  Küçük Çapta Tümleşme
  Kullanıcı
  Kullanılırlık
  Kullanım Yönergesi
  Kurgu
  Kurgu Çizeneği
  Kütük
  Kütük Düzeni
  Kütük Düzenleme
  Kütük Görünümü
  Kütük Yaşatma
  Kütük Yönetimi
  Kuyruk
  Kuyruklar Kuramı
  Liste İşleme
  Liste Yapısı
  Makara
  Makine Dili
  Mantık Yanlışı
  Mantıksal İşlem
  Mantıksal Kaydırma
  Mantıksal Tasarım
  Mantıksal Tutanak
  Mıknatıslı Boya
  Mıknatıslı Boyalı Belge Okuyucu
  Mıknatıslı Boyalı Damga Tanıma
  Mıknatıslı Davul
  Mıknatıslı Kuşak
  Mıknatıslı Kuşak Sürücü
  Mıknatıslı Teker
  Mıknatıslı Teker Sürücü
  Mikrobilgisayar
  Mikrofilm Ortamında Bilgisayar Çıktısı
  Mikroişleyici
  Mikroizlence
  Mikroizlenceleme
  Mikrokomut
  Minibilgisayar
  Monte Carlo Yöntemi
  Öbek Gönderimi
  Öbek Uzunluğu
  Öbeklem Katsayısı
  Öbeklerarası Boşluk
  Okuma
  Okunaklılık
  Olağan Düğüme Geçiş Damgası
  Ölçeklem Katsayısı
  Oluk Sığası
  Olumsuz Yanıt Damgası
  Olurluk İncelemesi
  Ona Tümler
  Onaltılı Sayamak
  Onaltılı Sayılama Dizgesi
  Önbellek
  Önce-düzenli Dizinleme
  Önceleme
  Öncelik
  Ondalık İmi
  Önleyici Bakım
  Onlu Sayamak
  Onlu Sayılama Dizgesi
  Onlu Sayıt
  Onlu Yazım
  Optik Damga Okuyucu
  Örneklem
  Örnekleme
  Örneksel
  Örneksel Bilgisayar
  Örneksel Gösterim
  Örneksel Veri
  Örneksel-sayısal Çevirici
  Orta Çapta Tümleşme
  Ortaç
  Ortam Sonu Damgası
  Örtmek
  Örü Başlangıç Damgası
  Örü Sonu Damgası
  Örüntü Tanıma
  Öykünüm
  Özdevimli
  Özdevimli Bilgi İşlem
  Özdevimli Güdüm
  Özdevimli Öğrenme
  Özdevimlileştirme
  Özdevin
  Özel Amaçlı Bilgisayar
  Özel Damga
  Özel Düğüme Geçiş Damgası
  Özörgütlü İzlence
  Özsoyut
  Özuyumlu Bilgisayar
  Özuyumlu İzlence
  Özyineleme
  Özyineli Yordam
  Rasgele Erişimli Bellek
  Rasgele Sıralı Bilgisayar
  Sağa Yanaştırmak
  Sağlama Sayısı
  Saklamak
  Salt Okunur Bellek
  Sapma
  Satır Yazıcı
  Sayaç
  Sayamak
  Sayfa Yanaştırmak
  Sayfalama
  Sayı Gösterimi
  Sayılaştırıcs
  Sayılaştırmak
  Sayısal
  Sayısal Bilgisayar
  Sayısal Çözümleme
  Sayısal Damga Takımı
  Sayısal Düğüm
  Sayısal Düğümlü Damga Takımı
  Sayısal Gösterim
  Sayısal Güdüm
  Sayısal Sözcük
  Sayısal Veri
  Sayısal-örneksel Çevirici
  Sayışım Makinesi
  Sayıt
  Seçici Oluk
  Seçimli Bilgi Dağıtım
  Sekizli
  Sıfır Doldurmak
  Sıfırların Kaldırılması
  Sil Damgası
  Silmek
  Simge
  Simge Dizgisi
  Simgesel Mantık
  Sıradan Erişim
  Sıradüzensel Yapı
  Sıralamak
  Sola Yanaştırmak
  Sonlu Özdevinir
  Sonra-düzenli Dizinleme
  Sorun Tanımı
  Soruna Yönelik Dil
  Soyut
  Söz Çözümleme
  Sözbağlamı
  Sözcük
  Sözcük Uzunluğu
  Sözdizim
  Sözdizim Yanlışı
  Stok Denetim
  Süreç Denetim
  Sürekli Form
  Sürücü
  Süzgeç
  Taban
  Taban Adresi
  Tasarım
  Taşıma
  Taşıt
  Taşma
  Tek Eşlik Denetimi
  Tek Yönlü
  Tektaş Çevrim
  Toplama Çevrimi
  Toplu İşlem
  Tümleşik Çevrim
  Türevsel Çözümleyici
  Tutanak
  Tutanak Görünümü
  Tutanak Uzunluğu
  Üç Artık Düğüm
  Üçüncü Kuşak Bilgisayar
  Ulusa! Belgelik
  Ulusal Bilgi Akış Düzeni
  Unut Damgası
  Üretici
  Üreysel Terim
  Uyarı İletisi
  Uyarlık
  Uydu Bilgisayar
  Uygulama İzlencesi
  Uzaktan Erişim
  Uzakyazıcı
  Uziletişim
  Ve Geçidi
  Veri Adı
  Veri Akış Çizeneği
  Veri Bankası
  Veri Çevirici
  Veri Düğümü
  Veri Düzenleme
  Veri Güvenliği
  Veri Hazırlama İşletmeni
  Veri İletişim
  Veri İşlem
  Veri İşleyici
  Veri Kitaplığı
  Veri Ortamı
  Veri Sağlama Makinesi
  Veri Saklama Ortamı
  Veri Saklama Yoğunluğu
  Veri Tabanı
  Veri Tabanı Dizgesi
  Veri Tabanı Yönetim Dizgesi
  Veri Tabanı Yönetmeni
  Veri Toplama
  Veri Yakalama
  Veri Yazma
  Ya Geçidi
  Yanıt Süresi
  Yapay Anlayış
  Yardımcı Donanım
  Yardımcı İzlence
  Yarıiletken Bellek
  Yastık Bellek
  Yazaç
  Yazı Makinesi
  Yazıcı
  Yazılım
  Yazılım Dizgesi
  Yazılım-takım
  Yazım
  Yazma
  Yazmaç
  Yedek Dizge
  Yedek Parça
  Yedi İzli Kuşak
  Yedili
  Yeğlenen Terim
  Yeniden Başlama
  Yeniden Başlama Durağı
  Yeniden Girilir İzlence
  Yerdeğişir İzlence
  Yerdeğişirlik
  Yerel Bellek
  Yerleşik Yordam
  Yerpaylaşır Kesim
  Yığıt
  Yığıt Makinesi
  Yineleme
  Yineleme Yöntemi
  Yönetim Bilişim Dizgesi
  Yönetimsel Bilgi İşlem
  Yöneylem Araştırması
  Yonga
  Yordam
  Yordama Yönelik Dil
  Yordamlık
  Yorumlayıcı
  Yüklemek
  Yüksek Düzeyli Dil
  Yürütme
  Zaman Bölüşüm
  Zaman Uyumlama Damgası
  Zamanuyumlu Bilgisayar
  Zarnanuyumsuz Bilgisayar
  Zincirleme Arama
  Zincirlenmiş Liste

Mesaj / Bildirim Gönderin