Atletizm Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Açık Yarış
  Adçekme
  Adım Uzunluğu
  Aktarma Alanı
  Alan Yönetmeni
  Aşama
  Aşamalı Yarışlar
  Atlama
  Atlama Alanı
  Atlama Çatkısı
  Atlama Çizgisi
  Atlama Havuzu
  Atlamalar
  Atlet
  Atletik
  Atletizm
  Atletizm Birliği
  Atma Döngüsü
  Atmalar
  Başlangıç Kirişi
  Başyargıcı
  Başyargıcı Yardımcısı
  Bayan Atlet
  Bayrak Sopası
  Bayrak Yarışı
  Beşli Yarış
  Birleşik Yarışlar
  Çapraz Atlayış
  Çarpma Tahtası
  Çekiç
  Çekiç Atma
  Çekiç Sapı
  Çekiç Tokmağı
  Çekiç Tutağı
  Çıkış
  Çıkış Bölmesi
  Çıkış Çizgisi
  Çıkış İmi
  Çıkış Tabancası
  Çıkış Takozu
  Çıkışçı
  Çıkışçı Yardımcısı
  Cirit
  Cirit Atma
  Cirit Sapı
  Çıta Dayanağı
  Çıtayı Geçiş
  Çitli Engel
  Çivili Ayakkabı
  Deneme
  Deneme Sırası
  Dikkat Komutu
  Dikme
  Dilim
  Dingin Ayak
  Disk Atma
  Dönü Denetçisi
  Dönüş
  Düz Atlayış
  Engel
  Engel Aşmak
  Engel Yüksekliği
  Engelli Koşular
  Erginler
  Geçerli Deneme
  Gelişme Alanı
  Gelişme Koşusu
  Gençler
  Gerideki Ayak
  Gülle
  Gülle Atma
  Hendekli Engel
  Hendekli Engel Koşusu
  İçkoşak
  İkinci Sıçrama
  İlerideki Ayak
  İlk Sıçrama
  İp Sargı
  Kayma
  Kır Koşusu
  Kol Çevirme
  Konma
  Koruma Kafesi
  Koşak
  Koşu Yeri
  Koşu Yeri Yönetmeni
  Koşu Yolu
  Koşu Yolu Kıyısı
  Koşucu
  Macun Gösterge
  Maden Baş
  Maden Kapaklar
  Maraton Koşusu
  Olimpiyat Oyunları
  Onlu Yarış
  Saplama Kutusu
  Seçme-elemeyarışları
  Serinleme Durağı
  Sıçrama
  Sıçrama Tahtası
  Sıralayıcı
  Sırık
  Sırıkla Atlama
  Sırt Atlayışı
  Son Yarış
  Sonaşam
  Sonaşamcı
  Sonaşamlamak
  Sonuç Yazmanı
  Su Hendeği
  Süre Yargıcısı
  Süre Yönetmeni
  Süreli Yarış
  Tetik Durum
  Topuk-burun
  Üç Adım Atlama
  Üçüncü Sıçrama
  Uçuş Açısı
  Uluslararası Olimpiyat Kurulu
  Uluslararası Özengen Atletizm Birliği
  Uluslararası Yarış
  Uyarı
  Uygulayım Yöneticisi
  Uzun Atlama
  Varış
  Varış Alıcısı
  Varış Çizgisi
  Varış Direkleri
  Varış Görüntüsü
  Varış İpi
  Varış Yargıcısı
  Varış Yönetmeni
  Yanlış Çıkış
  Yarış
  Yarış Belgesi
  Yarış Uzaklığı
  Yarış Yargıcısı
  Yarış Yöneticisi
  Yarışçı
  Yarışdışı Bırakma
  Yeme-içme Durağı
  Yerlerinize!
  Yıldızlar
  Yinelenen Deneme
  Yüksek Atlama
  Yürüyüş
  Yürüyüş Kurulu

Mesaj / Bildirim Gönderin