Aranan: T%C3%BCrkiyen%E2%80%99in

  1. Türkiyen’in Jeolojik Yapısı

    Türkiye Alp Kıvrım kuşağı içindedir. Bu nedenle her jeolojik zaman da kabuk tabakası, yer hareketleriyle değişmeye uğramıştır. Dağ oluşum hareketleri ile yükselen sahalar, akarsularla sürekli olarak aşınmıştır.

Mesaj / Bildirim Gönderin