Aranan: Sindirim

 1. Niçin Hıçkırırız?

  Süratli yemek yenildiğinde, yutkunma neticesinde yemek ile birlikte bir miktar da hava alınır. Hıçkırık, yiyeceğin yüzeyine yapışarak sindirim sistemine giren bu havayı atmak için sistemin gösterdiği bir tepkidir.

 2. Dolaşım Sistemi

  Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

 3. İnsanda Sindirim Sistemi

  Sindirim sistemi, bazı yerleri geniş ve bazı kısımları dar olan bir sindirim kanalı ile, bu kanala açılan yardımcı salgı bezlerinden meydana gelir.

 4. Sindirim Sistemi

  Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir.

 5. Mesleki Sindirim Sistemi Hastalıkları

  Sindirim sistemi vücudun verimliliği ve çalışma kapasitesi üzerine önemli bir etki gösterir ve sindirim sisteminin akut ve kronik hastalıkları iş göremezliğin ve sakatlığın en yaygın nedenleri arasındadır.

 6. Dokular - Hayvansal Dokular

  Vücudun dış ve iç kısımlarını örten dokudur. Ör: Derinin üst yüzeyi ile sindirim sisteminin iç yüzeyini örter.

 7. Bitkilerde Sindirim

  Bitkilerde genellikle özelleşmiş bir sindirim sistemi bulunmaz. Saprofit mantarlar kloroplastları olmadığı için besinlerini sentezleyemezler. Bunun için hücre dışı sindirimi gerçekleştirebilirler. 1. Bağırsak Sindirimi

  Mideden gelen besinlerin bağırsaktaki çeşitli enzimlerle kimyasal olarak parçalanması ve organ

 2. Basit Sindirim Bozukluğu

  Basit ön mide işlev bozukluğu.

 3. Brüt Enerji Sindirim Katsayısı

  Bomba kalorimetresinde yanma yoluyla açığa çıkan enerjiden yararlanılarak hesaplanılan yemler

 4. Buzağıların Sindirim Bozukluğu

  Daha çok 1-1.5 aylık buzağılarda, genellikle gıdaya bağlı, ön midelerde genişleme ve/veya a

 5. Göze-dışı Sindirim

  Süngerler dışta kalmak üzere, bütün çokgözeli hayvanlarda olduğu gibi, sindirim olayının

 6. Göze-içi Sindirim

  Süngerlerde olduğu gibi sindirim olayının gözeler içinde meydana gelmesi.

 7. Hücre Dışı Sindirim

  Süngerler dışta kalmak üzere bütün çok hücreli hayvanlarda olduğu gibi sindirim olayının

 8. Hücre İçi Sindirim

  Süngerlerde olduğu gibi sindirim olayının hücreler içinde meydana gelmesi. İntrasellüler sin

 9. Ketozisin Sindirim Formu

  Ketozis hastalığının sindirim sistemi semptomlarıyla ayırt edilen formu.

 10. Klasik Sindirim Denemesi

  Yemlerin sindirilme derecesini belirlemede kullanılan yöntem. Sindirilme derecesi belirlenecek yem

 11. Mide ve Sindirim Sistemi Bozuklukları Hastalığı

  Mide veya sindirim sisteminde görülen rahatsızlıkların çoğu, sinirlerin devamlı olarak gergi

 12. Selüloz Sindirim Deneyi

  Ön mide mikroflorasının sellulotik etkinliğini araştırmak için yapılan deney.

 13. Sindirim

  Besinlerin çeşitli enzimlerle kimyasal olarak parçalanması ile organizma tarafından kullanılma

 14. Sindirim

  Vücuda alınan besin maddelerinin mekaniksel, enzimatik ve bakteriyel olarak bağırsak mukozasınd

 15. Sindirim

  (Lat. digestio), Besinin çeşitli enzimlerle eritilerek sade kimyasal maddelere parçalanıp bağı

 16. Sindirim Bezi

  Canlılarda besinlerin sindirilmesini sağlayan enzimler salgılayan, bağırsağa bağlı kese şek

 17. Sindirim Bozukluğu

  Besinlerin emilecek kimyasal yapılar durumuna gelene kadar olan süreçteki herhangi bir bozukluğu

 18. Sindirim Bozukluğu Sendromu

  Safra asitleri eksikliğinde veya ince bağırsak mukozasının sindirim enzimlerinin, pankreas ferm

 19. Sindirim Denemesi

  Yemle alınan besin maddelerinin ne kadarının sindirilerek emildiğini tespit etmek amacıyla en a

 20. Sindirim Derecesi

  Sindirilebilme katsayısı.

 21. Sindirim Kanalı

  Sindirim ile görevli olan ve ağızdan anüse kadar uzanan tüp şeklindeki yapı. Sindirim borusu.

 22. Sindirim Kanalı

  Sindirim işlevinin gerçekleştiği ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar

 23. Sindirim Kanalı

  Sindirim ve beslenme görevi ile ilgili olan ve ağzından anüse kadar devam eden kanal.

 24. Sindirim Katsayısı

  Sindirilebilme katsayısı.

 25. Sindirim Organı

  Sindirim sistemini oluşturan yemek borusu, mide, bağırsaklar ve sindirim sıvıları salgılayan

 26. Sindirim Sistemi

  Genel olarak ağızla başlayıp anüsle biten ve besin maddelerinin alınıp sindirilmesini ve sind

 27. Sindirim Sistemi

  anat. Besin alınması, sindirimi ve emiliminin gerçekleştiği, atık maddelerin atıldığı, ağ

 28. Sindirim Sistemi

  anlamdaş, sindirim organı), Organizmada, besin maddelerinin sindirilip emilmelerini ve geri kalan

 29. Sindirim Sıvısı

  Tükrük, mide, pankreas ve bağırsaktan salgılanan ve içinde sindirim enzimleri bulunan sıvı.

 30. Sindirim Vakuolü

  Hayvan hücrelerinde fagositozla alman büyük parçacıkların birincil lizozomlarla birleşmesiyle

 31. Sindirim Ve Emilim Bozukuğu Sendromu

  İnce bağırsaklardaki sindirim ve emilim işlevlerindeki bozukluklar, malasimilasyon sendromu.

 32. Sindirimcil Tip

  (Sheldon) Küt beden yapısı ile birlikte gittiği ileri sürülen, rahatını seven, insancıl, caMesaj / Bildirim Gönderin