Aranan: Sabit

 1. Sabit Hacimler Kanunu

  Kimyasal reaksiyona giren gaz halindeki element ya da bileşiklerin aynı basınç ve sıcaklık şartlarında hacimleri arasında tam sayılarla gösterilen bir oran vardır

 2. Katlı Oranlar Kanunu

  “iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

 3. Sabit Oranlar Kanunu

  Bir bileşiğin miktarı ne kadar olursa olsun, hangi yolla elde edilirse edilsin, bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.

 4. Titreşime Bağlı Hastalıklar

  Elin titremesine bağlı hastalıklar. Tüm vücudun titremesine bağlı hastalıklar. Mekanik titreşim, merkezi bir sabit konumun salınım hareketleri olarak tanımlanabilir. Titreşim sıklığı Hertz (Hz) birimiyle ifade edilir.


 1. Gaziosmanpaşa » Emine Sabit Büyükbayrak İmam Hatip Ortaokulu

  Karayolları Mah. 628. Sk. No: 40 İç Kapı No: 1 Gaziosmanpaşa / İstanbul

 2. Gaziosmanpaşa » Emine Sabit Büyükbayrak Ortaokulu

  Karayolları Mah. 628. Sk. No: 40 İç Kapı No: 1 Gaziosmanpaşa / İstanbul

 3. Kepez » Özel Sabit Ünal Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

 4. Kocasinan » Sabit Bozahmetoğlu Anaokulu

  Ziyagökalp Mah. Kanlıca Cad. İlkokul Blok No: 28 Kocasinan / Kayseri

 5. Kocasinan » Sabit Bozahmetoğlu İlkokulu

  Ziyagökalp Mah. Kanlıca Cad. İlkokul Blok No: 28 Kocasinan / Kayseri

 6. Bayrampaşa » Sabit Büyükbayrak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Yıldırım Mah. Atlas Sokak No:10 Pk:34045 Bayrampaşa / istanbul


 1. Asit İyonlaşma Sabitesi

  Bir asidin proton kaybetme eğilimini gösteren bir sabite, Ka.

 2. Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi

  Ulusal paraların dış değerlerinin, başka bir ülkenin parası, altın veya özel çekme haklar

 3. Baz İyonlaşma- Sabitesi

  Bir bazın hidroksil iyonu kaybetme eğilimini gösteren bir sabite, Kb.

 4. Çekim Sabiti

  İki molekül arasındaki bağlanma gücünün ölçülmesinde kullanılan sabit değer. Affinite sa

 5. Çözünürlük Sabitesi

  Bir dokudaki almaçların % 50’sini işgal etmek için gereken ilaç konsantrasyonu değeri, disosi

 6. Dış Sabitleyici

  Kırığın üst ve alt fragmentlerine en az ikişer tane birbirine paralel veya açı oluşturacak

 7. Disosiyasyon Sabitesi

  Çözünürlük sabitesi.

 8. Gayrisafî Sabit Sermaye Yatırımı

  Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen gayrisafî yatı

 9. Güneş sabiti

  Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, bütün dalgaboylarındaki Güne

 10. İyonlaşma Sabitesi

  Bir bileşiğin proton kaybetme eğilimini gösteren bir sabite.

 11. Michaelis Sabiti

  Enzimatik reaksiyonlarda, enzim maksimum hızla çalışırken enzime bağlı substrat konsantrasyon

 12. Ölçeğe Göre Sabit Getiri

  Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarken, üretim miktarının da aynı oranda artması.

 13. Ortalama Sabit Maliyet

  Toplam sabit maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için ka

 14. Regresyon Sabiti

  Y = a + bx olarak tanımlanan basit bir regresyon doğrusu denklemindeki a, bir başka deyişle doğ

 15. Sabit Evre

  Silaj pH’sının 4.2 ve daha aşağı değere ulaşması sonucu silaj fermantasyonunun durması ola

 16. Sabit Faizli Tahvil

  Vade sonuna kadar belirli dönemlerde sabit bir faiz ödeme yükümlülüğüyle çıkarılan tahvil

 17. Sabit Fiyatlarla Kişi Başına Gelir

  Bir ekonomide sabit fiyatlarla gayrisafî millî hasılanın (veya gayrisafî yurtiçi hasılanın)

 18. Sabit Gelirliler

  Maaş, ücret, kira ve faiz geliriyle yaşamını sürdüren, gelirleri fiyat hareketlerine gecikmel

 19. Sabit Getirili Taşınır Değerler

  Belirli bir dönem sonunda sabit bir faiz veya kâr payı ödemesi güvencesiyle çıkarılan taşı

 20. Sabit Girdi

  Üretim için gerekli olan, ancak kullanılan miktarı üretim miktarına bağlı olarak değişmeye

 21. Sabit Hücreler

  Büyümenin durduğu erişkin yaşa geldikten sonra normal fizyolojik koşullar altında çoğalmaya

 22. Sabit Kur

  Sabit kur sisteminde para yetkesi tarafından belirlenen resmi kur.

 23. Sabit Kur Sistemi

  1. Bir ülke ulusal parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin, döviz piyasas

 24. Sabit Makrofaj

  (Yun. makros: büyük phagein: yemek histion: doku kytos: hücre) Öz bağ dokusunun temel hücreler

 25. Sabit Maliyetler

  Kısa dönemde firmanın üreteceği mal miktarından bağımsız olan ve sabit girdiler dolayısıy

 26. Sabit Olmak

  1) bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak. Örn: Önceden koyduğu teşhisler

 27. Sabit Sermaye

  Bir firmanın sahip olduğu sermaye mallarına bağladığı para.

 28. Sabit Sermaye Yatırımı

  Bir firma veya ülkenin sermaye stoğuna yaptığı ekleme.

 29. Sabit Sermaye-hasıla Oranı

  Ekonomide sermaye dışındaki üretim faktörleri ile bilgi derecesi, zevk ve tercihler, davranış

 30. Sabit Toplamlı Oyun

  Oyun kuramında oyuncuların farklı seçeneklerde elde edecekleri ödül toplamının sabit olduğu

 31. Sabit Varlıklar

  Bir firmanın üretim sürecinde kullandığı bina, makine ve donanım, toprak gibi uzun ömürlü

 32. Safî Sabit Yatırım

  Gayrisafî sabit yatırımlardan yıpranmaların düşülmesiyle bulunan yatırım büyüklüğü.

 33. Sosyal Sabit Sermaye

  Bir ekonomide okul, üniversite, hastane ve kütüphane gibi sosyal altyapı için yapılan yatırı

 34. Toplam Sabit Maliyet

  Belirli bir dönemde üretim sürecinde kullanılan sabit girdiler nedeniyle katlanılan maliyetleriMesaj / Bildirim Gönderin